Pozvánka na schôdzu

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Prečíne Vás pozýva na Výročnú schôdzu DHZ, ktorá sa bude konať dňa  17. 2. 2018 o 18:00 hod. v požiarnej zbrojnici.

Program:                                                                                                             

 1. Otvorenie                                        
 2. Správa o činnosti za rok 2017 a ďalších úlohách
 3. Príhovor delegáta, správa o činnosti a ďalších úlohách DHZ Prečín
 4. Diskusia
 5. Plán hlavných úloh na rok 2018                                      
 6. Návrh na uznesenie                                                                                  
 7. Záver, občerstvenie

 

Tešíme sa na Vás, DHZ Prečín

Fašiangy v Prečíne 10. 2. 2018

 

Program:  

 • od 07:30 –  chojenie po kláce (sobota)
 • od 21:00  –  tanečná zábava
 • do tanca bude hrať tanečná skupina  EXTRA
 • pochod a vyhodnotenie masiek – pre masky sú
 • pripravené krásne ceny, každá maska bude odmenená
 • pochovanie basy a pokračovanie zábavy do skorého rána

Tešíme sa na Vás, DHZ Prečín