Odpis stavu vodomerov

Považská vodárenská  spoločnosť, a.s. Považská Bystrica oznamuje, že pracovníci vodární budú odpisovať stavy vodomerov a to:

  • v obci Prečín od 14.05. do 18.05.2018 a
  • v miestnej časti Zemianska Závada dňa 17.05.2018.

Žiadajú občanov, aby si pozatvárali psov a umožnili prístup k vodomerom.

Detský letný tábor

ERKO- farnosť Prečín pozýva všetky deti našej farnosti na Detský letný tábor.

Kedy? 9.7.2018 -13.7. 2018
Kde? V pastoračnom centre Zubák

Ponuka platí pre deti od 7 do 12 rokov. Prihlášky s potrebnými informáciami budú v kaplnke sv. Anny v polovici mája.

Na všetky deti sa tešia Vaši Animátori.

Detský tábor