Faktúry 2013

P.č. Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
ČZ ČO Dát.doručenia Dodávateľ Adresa IČO Dátum zverejnenia
Faktúry 2013
1  DF 01/2013 Publikácia pre mzdovú účt. 2013  49,50      02.01.2013  AJFA+AVIS, s.r.o.  Klemensova 34, 01001 Žilina  31602436  31.01.2013
2  DF 02/2013 Obecné noviny 2013  52,00      02.01.2013  INPROST s.r.o.  Smrečianska 29, 81105 Bratislava  31363091  31.01.2013
3 DF 03/2013 Spotreba el. energie ZŠ 156,00     01.01.2013 SEE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.01.2013
4 DF 04/2013 Tovar pre škol. jedáleň 117,26     01.01.2013 DUNAJ – OSTRAVA SK družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 31.01.2013
5 DF 05/2013 Tovar pre škol. jedáleň 116,76     04.01.2013 SNIEŽIK, s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.01.2013
6 DF 06/2013 Tovar pre škol. jedáleň 322,61     07.01.2013 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.01.2013
7 DF 07/2013 Tovar pre škol. jedáleň 215,24     08.01.2013 ASTERA, s.r.o. Stromova č.5, 911 01 Trenčín 36238091 31.01.2013
8 DF 08/2013 Virtuálna knižnica 79,63     15.01.2013 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice 43908977 31.01.2013
9 DF 09/2013 Spotreba zem. plynu ZŠ 652,00     15.01.2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 35815256 31.01.2013
10 DF 10/2013 Tovar pre škol. jedáleň 258,94     11.01.2013 DEMIFOOD spol. s.r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 31.01.2013
11 DF 11/2013 Tovar pre škol. jedáleň 14,96     10.01.2013 PENAM SLOVAKIA a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.01.2013
12 DF 12/2013 Tovar pre škol. jedáleň 39,13     15.01.2013 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.01.2013
13  DF 13/2013 Softwerové práce, zálohy  30,00      14.01.2013  Imrich Hlúbik – IMPULZ  A.Bermoláka 33/19, 02001 Dol. Kočkovce  34661948  31.01.2013
14 DF 14/2013 Tovar pre škol. jedáleň 45,76     20.01.2013 PENAM SLOVAKIA  a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.01.2013
15 DF 15/2013 Osvetlenie multifunkčného ihriska 125,00     22.01.2013 Rastislav Brezničan Prečín 348, 01815 Prečín 43641512 31.01.2013
16  DF 16/2013 Vodné + stočné  166,32      15.01.2013  PVS, a.s.  Nová 133, 01746 Pov.Bystrica  36672076  31.01.2013
17 DF 17/2013 Spotreba zem. plynu ZŠ – vyuč. 60,50     15.01.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.01.2013
18 DF 18/2013 Spotreba zem. plynu 1951,20     15.01.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.01.2013
19 DF 19/2013 GP cesta „Zapoliakovcie“ 1017,00     18.01.2013 Ing. Viera Lagíňová geod. kanc. Nám. A.Hlinku 29/34, 01701 Pov. Bystrica 36938092 31.01.2013
20 DF 20/2013 Správny popl. – rozhlas 14,28     22.01.2013 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 00178454 31.01.2013
21 DF 21/2013 Ban. popl. – ved. uč. 12,00     31.12.2012 CDCP SR, a.s. Ul. 29. augusta 1/A, 81480 Bratislava 31338976 31.01.2013
22 DF 22/2013 Prav. platba 01/2013 13,44     25.01.2013 Konica Minolta Sloviakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 31.01.2013
23 DF 23/2013 Telefón 41,58     21.01.2013 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.01.2013
24 DF 24/2013 Tovar pre škol. jedáleň 86,16     25.01.2013 SNIEŽIK s.r.o Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 31.01.2013
25 DF 25/2013 Pomôcky pre MŠ 22,00     18.01.2013 JurisDat-M.Medlen Ondavská 8, 82108 Bratislava 11821973 31.01.2013
26 DF 26/2013 Pomôcky pre MŠ 36,11     16.01.2013 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 31.01.2013
27 DF 27/2013 Spotreba zem. plynu – vyúč. 54,82     15.01.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.01.2013
28 DF 28/2013 Oprava škrabky -ŠJ 332,78     18.01.2013 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130-36, 01701 Pov. Bystrica 36827789 31.01.2013
 29  DF 29/2013 Úhrada RTVS  445,92      04.02.2013  RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2, 84104 Bratislava  36857432  28.02.2013
30 DF 30/2013 Školenie účtov. 28,00     04.02.2013 Region. zdr. miest a obcí st. Považia K dolnej stanici 20A, 91101 Trenčín 34006273 28.02.2013
31 DF 31/2013 Infor. brožúra 60,00     04.02.2013 R.M.Agency, s.r.o. Horný Val 23, 01001 Žilina 45366594 28.02.2013
32 DF 32/2013 Poskytnutie práv. služieb 300,00     04.02.2013 JUDr. Elene Chudovská advokátka Nám. A.Hlinku 29/34, 01701 Pov. Bystrica   28.02.2013
33 DF 33/2013 Členský príspevok 209,40     04.02.2013 MAS Naše Považie Štefánikova 821/21,02001 Púchov 42025257 28.02.2013
34 DF 34/2013 Pomôcky pre MŠ 77,70     04.02.2013 Optys, spol. s r.o. M.R.Štefánika 141/13, 01701 Pov.Bystrica 46590102 28.02.2013
35 DF 35/2013 Spotreba zem. plynu 3292,00     04.02.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 28.02.2013
36 DF 36/2013 Spotreba zem. plynu ZŠ 632,00     04.02.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 28.02.2013
37 DF 37/2013 Tovar pre škol. jedáleň 309,83     04.02.2013 TempoVit spol. s r.o. Lidická 886/43, 73601 Havířov-Šumbark 25900951 28.02.2013
38 DF 38/2013 Tovar pre škol. jedáleň 292,08     04.02.2013 M&Z Slovakia s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 45904804 28.02.2013
39  DF 39/2013 Tovar pre škol. jedáleň  176,83      09.02.2013  DEMIFOOD, spol. s r.o.  Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. V.  36324124  28.02.2013
40 DF 40/2013 Tovar pre škol. jedáleň 90,17     04.02.2013 DUNAJ -OSTRAVA SK družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 28.02.2013
41 DF 41/2013 Tovar pre škol. jedáleň 65,09     06.02.2013 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 28.02.2013
42 DF 42/2013 Pomôcky pre MŠ 34,07     04.02.2013 Martinus.sk, s.r.o. M.R. Štefánika 58, 03601 Martin 36440531 28.02.2013
43 DF 43/2013 Údržba web stránky 82,98     04.02.2013 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 44545398 28.02.2013
44 DF 44/2013 Vývoz komun. odpadu 1018,62     06.02.2013 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov.Bystrica 36265144 28.02.2013
45 DF 45/2013 Telefón+internet 128,23     06.02.2013 Slovak  Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 28.02.2013
46 DF 46/2013 Tovar pre škol. jedáleň 148,58     14.02.2013 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 28.02.2013
47 DF 47/2013 Tovar pre škol. jedáleň 48,76     11.02.2013 PENAM  SLOVAKIA,a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 28.02.2013
48 DF 48/2013 Kancel. potreby 93,71     11.02.2013 UNIMAT Slovakia-Ing.Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 28.02.2013
49 DF 49/2013 Prevádzka KDS 786,32     11.02.2013 KATES s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 28.02.2013
50 DF 50/2013 Výstupy  zo zariadenia 25,51     11.02.2013 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 28.02.2013
51 DF 51/2013 Pomôcky pre MŠ 80,00     11.02.2013 Peter Birošík – TRIBIKO SNP 1482/139-10, 01701 Pov. Bystrica 45584373 28.02.2013
52 DF 52/2013 Tovar pre škol. jedáleň 16,69     16.02.2013 PENAM SLOVAKIA a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 28.02.2013
53 DF 53/2013 Tovar pre škol. jedáleň 82,69     14.02.2013 DUNAJ OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 28.02.2013
54 DF 54/2013 Tovar pre škol. jedáleň 355,05     14.02.2013 COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 28.02.2013
55 DF 55/2013 Telefón 17,98     14.02.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 28.02.2013
56 DF 56/2013 Vodné+stočné 75,52     14.02.2013 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 28.02.2013
57 DF 57/2013 Odhŕňanie snehu 94,46     14.02.2013 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 28.02.2013
58 DF 58/2013 Vývoz komun. odpadu 944,64     14.02.2013 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 362665144 28.02.2013
59 DF 59/2013 Náklady na prevádzku 856,44     14.02.2013 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 28.02.2013
60 DF 60/2013 Tovar pre škol. jedáleň 136,40     18.02.2013 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra  44211481  28.02.2013
61 DF 61/2013 Tovar pre škol. jedáleň 337,61     18.02.2013 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 28.02.2013
62 DF 62/2013 Tovar pre škol. jedáleň 85,67     18.02.2013 TempoVit spol. s r.o. Lidická 886/43, 73601 Havířov-Šumbark 25900951 28.02.2013
63 DF 63/2013 Ohŕňanie snehu 758,88

 

    09.02.2013 Miroslav Poliček Prečín 269, 01815 Prečín 40708551 28.02.2013
64 DF 64/2013 Tovar pre škol. jedáleň 157,78     25.02.2013 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43 36324124 28.02.2013
65 DF 65/2013 Tovar pre škol. jedáleň 82,30     25.02.2013 ASTERA, s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 28.02.2013
66 DF 66/2013 Pravidelná platba 02/2013 13,44     25.02.2013 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 28.02.2013
67 DF 67/2013 Poistenie majetku MŠ 15,01     25.02.2013 Komunálna poisťovňa, a.s. VIG Štefánikova 17, 81105 Bratislava 31595545 28.02.2013
68 DF 68/2013 Poistenie počítačov ZŠ 87,60     25.02.2013 Komunálna poisťovňa, a.s. VIG Štefánikova 17, 81105 Bratislava 31595545 28.02.2013
69 DF 69/2013 Kancel. potreby 80,77     25.02.2013 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomir Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 28.02.2013
70 DF 70/2013 Tovar pre škol. jedáleň 26,12     27.02.2013 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 28.02.2013
71 DF 71/2013 Spotreba zem. plynu 3103,00     04.03.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.03.2013
72 DF 72/2013 Spotreba zem. plynu 596,00     04.03.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.03.2013
73 DF 73/2013 Telefón 42,97     04.03.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.03.2013
74 DF 74/2013 Telefón+ internet 160,70     05.03.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 31.03.2013
75 DF 75/2013 Údržba web stránky 82,98     05.03.2013 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 44545398 31.03.2013
76 DF 76/2013 Spotreba el. energie 1975,00     06.03.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2013
77 DF 77/2013 Tovar pre škol. jedáleň 8,10     06.03.2013 PENAM  SLOVAKIA, a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.03.2013
78 DF 78/2013 Tovar pre škol. jedáleň 154,76     07.03.2013 M&Z Slovakia, s.r.o. Prečín 189,, 01815 Prečín 45904804 31.03.2013
79 DF 79/2013 Tovar pre škol. jedáleň 253,70     11.03.2013 COOP Jednota Krupina, spot. družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.03.2013
80 DF 80/2013 Pomôcky pre MŠ 10,50     11.03.2013 Pro Solutions, s.r.o. Hroznova 3/A, 83101 Bratislava 35848260 31.03.2013
81 DF 81/2013 Pomôcky pre MŠ 299,45     11.03.2013 Pro Solutions, s.r.o. Hroznova 3/A, 83101 Bratislava 35848260 31.03.2013
82 DF 82/2013 Prevádzkovanie KDS 2/2013 786,32     11.03.2013 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.03.2013
83 DF 83/2013 Pripojenie KDS 28,63     11.03.2013 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.03.2013
84 DF 84/2013 Vývoz kom. odpadu 841,57     11.03.2013 MEGAWASTE  SLOVAKIA s.r.o. Ul.Nová 134, 01701 Pov.Bystrica 36265144 31.03.2013
85 DF 85/2013 Vývoz kom. odpadu 944,64     11.03.2013 MEGAWASTE  SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov.Bystrica 36265144 31.03.2013
86 DF 86/2013 Balíček Zákoník práce 10,50     11.03.2013 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 36371271 31.03.2013
87 DF 87/2013 Ohŕňanie snehu 417,38     11.03.2013 Miroslav Poliček Prečín 269, 01815 Prečín 40708551 31.03.2013
88 DF 88/2013 Vodné+stočné 300,04     11.03.2013 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.03.2013
89 DF 89/2013 Telefón 17,98     13.03.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 31.03.2013
90 DF 90/2013 Tovar pre škol. jedáleň 21,65     13.03.2013 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.03.2013
91 DF 91/2013 Tovar pre škol. jedáleň 114,12     13.03.2013 DUNAJ -OSTRAVA SK, družstvo  Pšurnovická 1026, 01401 Bytča  36441759 31.03.2013
92 DF 92/2013 Tovar pre škol. jedáleň 277,76     13.03.2013 TempoVit spol. s r.o. Lidická 886/43, 73601 Havířov – Šumbark 25900951 31.03.2013
93 DF 93/2013 Tovar pre škol. jedáleň 159,82     13.03.2013 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324142 31.03.2013
94 DF 94/2013 Tovar pre škol. jedáleň 8,10     20.03.2013 PENAM  SLOVAKIA  a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.03.2013
95 DF 95/2013 Pomôcky pre MŠ 4,92     20.03.2013 ŠEVT a.s. Cementárska 16, 97472 Ban. Bystrica 31331131 31.03.2013
96 DF 96/2013 Popolnice 487,20     20.03.2013 FEREX, s.r.o. Vodná 23, 94901 Nitra 17682258 31.03.2013
97 DF 97/2013 Školenie ZŠ 123,00     20.03.2013 RVC Martin Námestie S.H. Vajanského, 03601 Martin 31938434 31.03.2013
98 DF 98/2013 Pomôcky pre MŠ 19,90     20.03.2013 Microitem a.s. Odborárska 23, 83102 Bratislava 36434426 31.03.2013
99 DF 99/2013 HN – škol. pomôcky 33,20     21.03.2013 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 31.03.2013
100 DF 100/2013 HN – škol. pomôcky 16,60     21.03.2013 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 31.03.2013
101 DF 101/2013 Materiál pre VO 383,93     18.03.2013  KATES s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica  31631347 31.03.2013
102 DF 102/2013 Tovar pre škol. jedáleň 49,32     25.03.2013 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.03.2013
103 DF 103/2013 Pravidelná platba 3/2013 13,44     25.03.2013 Konica Minolta Slovakia Černyševského  10, 85101 Bratislava 31338551 31.03.2013
104 DF 104/2013 Poistenie majetku ZŠ 44,74     25.03.2013 Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 81105 Bratislava 31595545 31.03.2013
105 DF 105/2013 Tovar pre škol. jedáleň 68,04     25.03.2013 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130-36, 01701 Pov. Bystrica 36827789 31.03.2013
106 DF 106/2013 Tovar pre škol. jedáleň 133,49     22.03.2013 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.03.2013
107 DF 107/2013 Servisné práce 296,00     27.03.2013 PNEU-CAR s.r.o. Prečín č. 274, 01815 Prečín 36329690 31.03.2013
108 DF 108/2013 Servisné práce 208,00     28.03.2013 PNEU-CAR s.r.o. Prečín č. 274, 01815 Prečín 36329690 31.03.2013
109 DF 109/2013 Toner do tlačiar. 81,00     27.08.2013 Imrich Hlúbik – IMPULZ A. Bernoláka 33/19, 02001 Dolné Kočkovce 346619487 31.03.2013
110 DF 110/2013 Telefón 41,58     27.03.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.03.2013
111  DF 111/2013 Údržba web stránky  82,98      12.04.2013  Celko s.r.o.  Budatínska 73, 85106 Bratislava  44545398  30.04.2013
112 DF 112/2013 Servis na PC MŠ 25,00     03.04.2013 Imrich Hlúbik – IMPULZ A. Bernoláka 33/19, 02001 Dol. Kočkovce 34661948 30.04.2013
113 DF 113/2013 Spotrena el. energie 1975,00     03.04.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01041 Žilina 36403008 30.04.2013
114 DF 114/2013 Tovar pre škol. jedáleň 320,64     03.04.2013 M&Z Slovakia, s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 45904804 30.04.2013
115 DF 115/2013 Tovar pre škol. jedáleň 213,54     03.04.2013 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Piešťany 36324124 30.04.2013
116 DF 116/2013 Tovar pre škol. jedáleň 25,34     04.04.2013 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.04.2013
117 DF 117/2013 Vybavenie na von. sklad hračiek 238,24     04.04.2013 Anton Miškech Pov. Podhradie 409, 01701 Pov. Bystrica 14194651 30.04.2013
118 DF 118/2013 Tovar pre škol. jedáleň 101,09     08.04.2013 ASTERA, s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 30.04.2013
119 DF 119/2013 Tovar pre škol. jedáleň 97,78     08.04.2013 DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 30.04.2013
120 DF 120/2013 Spotrena zem. plynu 326,00     08.04.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.04.2013
121 DF 121/2013 Spotreba zem. plynu 1705,00     08.04.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.04.2013
122 DF 122/2013 Vývoz kom. odpadu 935,56     08.04.2013 MEGAWASTE  SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.04.2013
123 DF 123/2013 Telefón + internet 133,04     08.04.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 30.04.2013
124 DF 124/2013 Tovar pre škol. jedáleň 444,17     10.04.2013 COOP Jednota Krupina, spotreb. družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 30.04.2013
125 DF 125/2013 Prevádzka KDS  3/2013 786,32     11.04.2013 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.04.2013
126  DF 126/2013 Pomôcky pre MŠ  217,62      11.04.2013  NOMILAND, s.r.o.  Magnezitárska 11, 04013 Košice  36174319  30.04.2013
127 DF 127/2013 Vývoz kom. odpadu 944,64     11.04.2013 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.04.2013
128 DF 128/2013 Odhŕňanie snehu 3/2013 126,48     09.04.2013 Miroslav Poliček Prečín 269, 01815 Prečín 40708551 30.04.2013
129 DF 129/2013 Telefón 17,98     16.04.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 30.04.2013
130 DF 130/2013 Tovar pre škol. jedáleň 37,91     16.04.2013 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.04.2013
131 DF 131/2013 Vodné+stočné  21,59      16.04.2013  PVS, a.s.  Nová 133, 01701 Pov. Bystrica  36672076  30.04.2013
132 DF 132/2013 Pomôcky pre MŠ 429,00     18.04.2013 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice 36174319 30.04.2013
133 DF 133/2013 Prevádzka – plošina 1,10     18.04.2013 Jozef Torda-Elektroinštalácie SNP 1465/99, 01707 Pov. Bystrica 37721798 30.04.2013
134 DF 134/2013 Pomôcky pre MŠ 114,35     18.04.2013 Optys, spol. s r.o. M.R. Štefánika 141/13, 01701 Pov. Bystrica 46590102 30.04.2013
135 DF 135/2013 Balíček Mzdová účtovníčka 9,20     18.04.2013 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 36371271 30.04.2013
136  DF 136/2013 Tovar pre škol. jedáleň  159,98      18.04.2013  DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom  36324124  30.04.2013
137 DF 137/2013 Tovar pre škol. jedáleň 90,17     22.04.2013 Sniežik s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 30.04.2013
138 DF 138/2013 Tovar pre škol. jedáleň 41,56     29.04.2013 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.04.2013
139 DF 139/2013 Pomôcky pre MŠ 514,00     29.04.2013 Maquita s.r.o. Soľná 738/36, 97213 Nitr. Právno 36316881 30.04.2013
140 DF 140/2013 Služby STP APV 25,09     29.04.2013 IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice 00162957 30.04.2013
141 DF 141/2013 Náklady na prev. SOU 886,98     29.04.2013 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 30.04.2013
142 DF 142/2013 Odstránenie závad OR HaZZ 64,03     29.04.2013 Jozef Kozák Dukelská 972/3, 01701 Pov. Bystrica 34659323 30.04.2013
143 DF 143/2013 Prav. platba 04/2013 13,44     29.04.2013 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 30.04.2013
144 DF 144/2013 Poplatok 33,50     29.04.2013 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava 17310598 30.04.2013
145 DF 145/2013 Telefón 63,16     29.04.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 30.04.2013
146 DF 146/2013 Služby VO 600,00     29.04.2013 MP Profit, s.r.o. Bulíkova 21, 85104 Bratislava 36734420 30.04.2013
147 DF 147/2013 Materiál TJ siete 47,86     29.04.2013 HUMA – Pavol Hozdek Moyzesova 833/32, 01701 Pov. Bystrica 34972731 30.04.2013
148  DF 148/2013 Spotreba el. energie  1975,00      03.05.2013  SEE, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina  36403008  31.05.2013
 149  DF 149/2013 Nákup domény  100,00      03.05.2013  Ing. Lenka Šipláková  Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica  45990841  31.05.2013
150 DF 150/2013 Údržba web stránky 82,98     03.05.2013 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 5 44545398 31.05.2013
151 DF 151/2013 Pomôcky pre MŠ 259,75     03.05.2013 Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča 44984740 31.05.2013
152 DF 152/2013 Tovar pre škol. jedáleň 265,70     03.05.2013 M&Z Slovakia, s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 45904804 31.05.2013
153 DF 153/2013 Tovar pre škol. jedáleň 64,80     03.05.2013 DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 31.05.2013
154 DF 154/2013 Tovar pre škol. jedáleň 57,70     03.05.2013 Sniežik s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 31.05.2013
155 DF 155/2013 Tovar pre škol. jedáleň 406,09     03.05.2013 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.05.2013
156 DF 156/2013 Telefón 97,61     06.05.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 31.05.2013
157 DF 157/2013 Spotreba zem. plynu 125,00     06.05.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.05.2013
158 DF 158/2013 Spotreba zem. plynu 661,00     06.05.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.05.2013
 159  DF 159/2013 Vývoz kom. odpadu  1506,07      06.05.2013  MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.  Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica  36265144  31.05.2013
 160  DF 160/2013 Tovar pre škol. jedáleň  39,28      09.05.2013  PENAM SLOVAKIA, a.s.  Štúrova 74/138, 94935 Nitra  36283576  31.05.2013
161 DF 161/2013 Tovar pre škol. jedáleň 143,53     13.05.2013 Sniežik s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.05.2013
162 DF 162/2013 Tovar pre škol. jedáleň 517,70     13.05.2013 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.05.2013
163 DF 163/2013 Tovar pre škol. jedáleň 169,92     13.05.2013 DEMIFOOD, spol. s.r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 31.05.2013
164 DF 164/2013 Dodávka občerstvenia Deň matiek 150,00     13.05.2013 Anton Lagíň Prečín 83, 01815 Prečín 46528318 31.05.2013
165 DF 165/2013 Prevádzka KDS 4/2013  786,32      13.05.2013  Kates s.r.o.  Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica  31631347  31.05.2013
166 DF 166/2013 Tovar pre škol. jedáleň 201,60     15.05.2013 ASTERA, s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 31.05.2013
167 DF 167/2013 Tovar pre škol. jedáleň 63,22     15.05.2013 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 31.05.2013
168 DF 168/2013 Tovar pre škol. jedáleň 118,73

 

    15.05.2013 DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 31.05.2013
169 DF 169/2013 Tovar pre škol. jedáleň 29,84     15.05.2013 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.05.2013
170 DF 170/2013 Vodné+stočné 55,16     15.05.2013 PVS a.s. Nová 133, 01701 Pov. Bystrica 36672076 31.05.2013
171 DF 171/2013 Vývoz kom. odpadu 1455,00     15.05.2013 MEGAWASTE  SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.05.2013
172 DF 172/2013 Infor.  tabule 100,80     15.05.2013 Miroslava Angyalová Dukelská 978, 01701 Pov. Bystrica 32891792 31.05.2013
173 DF 173/2013 Telefón 17,98     15.05.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 31.05.2013
174 DF 174/2013 Pomôcky pre ZŠ 14,70     15.05.2013 INFRA Slovakia, s.r.o. J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre 44752423 31.05.2013
175 DF 175/2013 Tovar pre škol. jedáleň 272,09     20.05.2013 TempoVit spol. s r.o. Lidická 886/43, 73601 Havířov – Šumbark 25900951 31.05.2013
176 DF 176/2013 Tovar pre škol. jedáleň 207,23     20.05.2013 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 31.05.2013
 177  DF 177/2013 Pomôcky pre MŠ  281,82      20.05.2013 Dapp-CHPM, s.r.o.  Lípa 4, 76311 Želechovice nad Dřevnicí 29306248  31.05.2013
178 DF 178/2013 Výstupy z tlač. 296,46     20.05.2013 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 31.05.2013
179 DF 179/2013 Servis. práce 115,20     20.05.2013 PNEU-CAR s.r.o. Prečín č.274, 01815 Prečín 36329690 31.05.2013
180 DF 180/2013 Inventár ŠJ 388,90     21.05.2013 NAY a.s. Tuhovská 15, 83006 Bratislava 35739487 31.05.2013
181 DF 181/2013 Tovar pre škol. jedáleň 211,74     27.05.2013 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 31.05.2013
182 DF 182/2013 Tovar pre škol. jedáleň 31,14     27.05.2013 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.05.2013
183 DF 183/2013 Uverejnenie inzercie 60,00     27.05.2013 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 82108 Bratislava 35859415 31.05.2013
184 DF 184/2013 MY Noviny stredného Považia 73,92     27.05.2013 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava 35790253 31.05.2013
185 DF 185/2013 Telefón 54,56     31.05.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.05.2013
 186  DF 186/2013 Tovar pre škol. jedáleň  92,53      05.06.2013  ATC-JR, s.r.o.  Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov  35760532  30.06.2013
187 DF 187/2013 Tovar pre škol. jedáleň 315,41     27.05.2013 M&Z Slovakia, s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 45904804 30.06.2013
188 DF 188/2013 Tovar pre škol. jedáleň 59,28     09.06.2013 DUNAJ – OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 30.06.2013
189 DF 189/2013 Prevádzka KDS 786,32     09.06.2013 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.06.2013
190 DF 190/2013 Spotreba zem. plynu 53,00     13.06.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.06.2013
191 DF 191/2013 Tovar pre škol. jedáleň 35,77     08.06.2013 PENAM SLOVAKIA  a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.06.2013
192 DF 192/2013 Tovar pre škol. jedáleň 175,44     15.06.2013 DEMIFOOD spol. s.r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 30.06.2013
193 DF 193/2013 Tovar pre škol. jedáleň 22,25     14.06.2013 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.06.2013
194 DF 194/2013 Právne služby 557,16     03.06.2013 JUDr. Elena Chudovská Nám. A. Hlinku 29/34, 01701 Pov. Bystrica 1023091564 30.06.2013
 195  DF 195/2013 Telefón + internet 102,35      12.06.2013  Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 82513 Bratislava  35763469  30.06.2013
196 DF 196/2013 Údržba webstránky 82,98     12.06.2013 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 44545398 30.06.2013
197 DF 197/2013 Predplatné Pravda 75,56     15.06.2013 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Ban. Bystrica 36631124 30.06.2013
198 DF 198/2013 Spotreba zem. plynu 286,00     13.06.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.06.2013
199 DF 199/2013 Vývoz kom. odpadu 991,29     11.06.2013 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.06.2013
200 DF 200/2013 Pravidelná platba 13,44     10.06.2013 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 30.06.2013
201  DF 201/2013 Prečistenie cest. kanála  113,04      08.06.2013  Ing. Juraj Čiernik – TENA Pov. Podhradie, 01701 Pov. Bystrica  30181101  30.06.2013
202 DF 202/2013 Krovinorez 460,00     09.06.2013 Profi-Náradie s.r.o. Kamenná 91, 01001 Žilina 43847617 30.06.2013
203 DF 203/2013 Spotreba el. energie 1975,00     10.06.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.06.2013
204 DF 204/2013 Oprava osvetlenia KD 160,00     10.06.2013 Rastislav Brezničan Prečín 348, 01815 Prečín 43641512 30.06.2013
205 DF 205/2013 Úprava zem. komunikácii 1158,00     09.06.2013 Stanislav Zúbek Rozkvet 2053/108, 01701 Pov. Bystrica 35226811 30.06.2013
206 DF 206/2013 Oprava el. rúry 36,00     15.06.2013 Ing. Miroslav Orávik Prečín 292, 01815 Prečín 37717677 30.06.2013
207 DF 207/2013 Oprava el. inšt. DS 48,00     15.06.2013 Ing. Miroslav Orávik Prečín 292, 01815 Prečín 37717677 30.06.2013
208 DF 208/2013 Tovar pre škol. jedáleň 82,01     11.06.2013 Sniežik s.r.o. Cabajská 21/B. 94901 Nitra 1 44211481 30.06.2013
209 DF 209/2013 Tovar pre škol. jedáleň 623,39     11.06.2013 COOP Jednota Krupina, spotreb. družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 30.06.2013
210 DF 210/2013 Zeteplenie MŚ 48498,56     07.06.2013 Ing. A. Poliček Prečín 269, 01815 Prečín 32895259 30.06.2013
211 DF 211/2013 Tovar pre škol. jedáleň 71,09     23.06.2013 DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 30.06.2013
212 DF 212/2013 Tovar pre škol. jedáleň 28,64     16.06.2013 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.06.2013
213 DF 213/2013 Tovar pre škol. jedáleň 78,74     14.06.2013 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 30.06.2013
214 DF 214/2013 Termostatizácia vykurovania MŠ 161,72     17.06.2013 Anton Blaško-AB ELEKTRO Prečín 293, 01815 Prečín 31033920 30.06.2013
215 DF 215/2013 Hydraulické vyváženie MŠ 80,00     17.06.2013 Vladimír Blaško GAS-vodoterm Horný Lieskov 42,  35230215  30.06.2013
216 DF 216/2013 Vývoz kom. odpadu 1159,32     17.06.2013 MEGAWASTE Slovakia s.r.o Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.06.2013
217 DF 217/2013 Spotreba el. energie -16,29     21.06.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.06.2013
218 DF 218/2013 Spotreba el. energie 0,48     21.06.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.06.2013
219 DF 219/2013 Spotreba el. energie 191,61     21.06.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.06.2013
220 DF 220/2013 Vodné+stočné 562,56     06.06.2013 PVS, a.s. Nová 133, 01701 Pov. Bystrica 36672076 30.06.2013
221 DF 221/2013 Telefón 17,98     20.06.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 30.06.2013
222 DF 222/2013 Doprava 263,16     05.06.2013 JÁN BUDAY  BUILDING s.r.o. Robotnícka 1, 01701 Pov. strica 36327816 30.06.2013
223 DF 223/2013 Pomôcky do MŠ 413,00     27.06.2013 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice 36174319 30.06.2013
224 DF 224/2013 Tovar pre škol. jedáleň 34,56     26.06.2013 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.06.2013
225 DF 225/2013 Tovar pre škol. jedáleň 100,69     27.06.2013 DEMIFOOD spol.  s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 30.06.2013
226 DF 226/2013 Tovar pre škol. jedáleň 121,12     30.06.2013 DUNAJ OSTRAVA  SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 30.06.2013
227 DF 227/2013 Vyžínacie lanko 37,00     27.06.2013 PROFI-NÁRADIE s.r.o. Kamenná 91, 01001 Žilina 43847617 30.06.2013
228 DF 228/2013 Tovar pre škol. jedáleň 304,68     28.06.2013 M&Z SLOVAKIA, s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 30.06.2013
229 DF 229/2013 Telefón 60,86     28.06.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 30.06.2013
 230  DF 230/2013 Spotreba zem. plynu  49,00      04.07.2013  SPP,a.s.  Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina  35815256  31.07.2013
231 DF 231/2013 Pomôcky pre MŠ 83,40     04.07.2013 Miroslava Angyalová Dukelská 978, 01701 Pov. Bystrica 32891792 31.07.2013
232 DF 232/2013 Pomôcky pre MŠ 70,36     04.07.2013 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.07.2013
233 DF 233/2013 Pomôcky pre MŠ 229,00     04.07.2013 Maquita s.r.o. Soľná 738/36, 97213 Nitr. Pravno 36316881 31.07.2013
234 DF 234/2013 Prevádzka KDS 786,32     04.07.2013 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.07.2013
235 DF 235/2013 Tovar pre škol. jedáleň 36,02     04.07.2013 PENAM SLOVAKIA Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.07.2013
236 DF 236/2013 Údržba web stránky 82,98     04.07.2013 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 5 44545398 31.07.2013
237 DF 237/2013 Spotreba el. energie 1975,00     04.07.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.07.2013
238 DF 238/2013 Náklady na prevádzku 863,46     04.07.2013 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 31.07.2013
239 DF 239/2013 Spotreba zem. plynu 265,00     04.07.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.07.2013
240 DF 240/2013 Kontrola komínov 170,70     04.07.2013 Kominárstvo Martinko Vlastimír Sladkovičova 983/11, 02001 Púchov 34749373 31.07.2013
 241  DF 241/2013 Vývoz kom. odpadu  937,74      08.07.2013  MEGAWASTE  SLOVAKIA s.r.o.  Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica  36265144  31.07.2013
242 DF 242/2013 Tovar pre škol. jedáleň 435,03     08.07.2013 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.07.2013
243 DF 243/2013 Pravid. platba 13,44     15.07.2013 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 31.07.2013
244 DF 244/2013 Pomôcky pre ZŠ 199,00     15.07.2013 ASC Applied Sofware Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, 81103 Bratislava 31361161 31.07.2013
245 DF 245/2013 Tovar pre škol. jedáleň 9,13     15.07.2013 PENAM  SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.07.2013
246 DF 246/2013 Tovar pre škol. jedáleň 79,58     17.07.2013 M&Z Slovakia s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 45904804 31.07.2013

 

247 DF 247/2013 Vývoz kom. odpadu 1032,72     17.07.2013 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.07.2013
248 DF 248/2013 Vodné+stočné 35,99     17.07.2013 PVS, a.s. Nová 133, 01701 Pov. Bystrica 36672076 31.07.2013
249 DF 249/2013 Telefón 17,98     20.07.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.07.2013
250 DF 250/2013 Telefón+internet 98,23     17.07.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.07.2013
251 DF 251/2013 Pravid. platba 13,44     22.07.2013 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 31.07.2013
252 DF 252/2013 Pomôcky pre ZŠ 14,54     22.07.2013 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Ban. Bystrica 31331131 31.07.2013
253 DF 253/2013 Oprava plyn. zariadenia 1200,31     25.07.2013 Vladimír Blaško Gas-vodoterm Hor. Lieskov 42, 01821 Horný Lieskov 35230215 31.07.2013
254 DF 254/2013 Oprava plyn. zariadenia 189,29     25.07.2013 Vladimír Blaško Gas-vodoterm Hor. Lieskov 42, 01821 Horný Lieskov 35230215 31.07.2013
255 DF 255/2013 Oprava plyn. zariadenia 346,29     25.07.2013 Vladimír Blaško Gas-vodoterm Hor. Lieskov 42, 01821 Hor. Lieskov 35230215 31.07.2013
256 DF 256/2013 Pomôcky pre MŠ 97,20     30.07.2013 Honor s.r.o. Slovanská cesta 1341, 02201 Čadca 31598251 31.07.2013
257 DF 257/2013 Telefón 73,34     30.07.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.07.2013
258 DF 258/2013 Prevádzka KDS 786,32     09.08.2013 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.08.2013
259 DF 259/2013 Spotreba zem. plynu 49,00     12.08.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.08.2013
260 DF 260/2013 Spotreba zem. plynu 265,00     12.08.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.08.2013
261 DF 261/2013 Údržba web stránky 82,98     10.08.2013 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 44545398 31.08.2013
262 DF 262/2013 Modul KEO 74,70     10.08.2013 KEO, s.r.o. Poľná , 99106 Záhorce 36739464 31.08.2013
263 DF 263/2013 Telefón + internet 148,07     12.08.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.08.2013
264 DF 264/2013 Spotreba el. energie 1975,00     10.08.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.08.2013
265 DF 265/2013 Poplatok za pohrebisko Prečín 148,77     06.08.2013 Slov. internetová, s.r.o. Dolný Val 3, 01001 Žilina 36676845 31.08.2013
266 DF 266/2013 Výstup zo zariadenia 107,81     10.08.2013 Konica Minolta Slovakia spol.        s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 31.08.2013
267 DF 267/2013 Vývoz kom. odpadu 1106,60     12.08.2013 MEGAWASTE  SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.08.2013
268 DF 268/2013 Odb. prehliadka a sk. elektroinš. 272,64     10.08.2013 Anton Blaško AB-ELEKTRO Prečín 293, 01815 Prečín 31033920 31.08.2013
269 DF 269/2013 Revízia bleskozvodov 59,58     10.08.2013 Anton Blaško AB-ELEKTRO Prečín 293, 01815 Prečín 31033920 31.08.2013
270 DF 270/2013 Telefón 17,98     20.08.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.08.2013
271 DF 271/2013 Oprava osvetlenia 97,00     04.08.2013 Jaroslav Kopáč Prečín 28, 01815 Prečín 43084656 31.08.2013
272 DF 272/2013 Vývoz kom. odpadu 1213,80     16.08.2013 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.08.2013
 273  DF 273/2013 Vodné+stočné  35,99      15.08.2013  PVS, a.s.  Nová 133, 01701 Pov. Bystrica  36672076  31.08.2013
274 DF 274/2013 Predplatné účtovníctvo 69,60     10.08.2013 IURA EDITION, spol. s r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 31348262 31.08.2013
275 DF 275/2013 Tovar pre škol. jedáleň 237,70     15.08.2013 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.08.2013
 276  DF 276/2013 Vyžínacie lanko  37,00      23.08.2013  PROFI-NÁRADIE s.r.o.  Kamenná 91, 01001 Žilina  43847671  31.08.2013
277 DF 277/2013 Auditórske služby 360,00     15.08.2013 EKOPRO PB, spol. s r.o. M.R.Štefánika 161, 01701 Pov. Bystrica 36295965 31.08.2013
278 DF 278/2013 Pomôcky pre ZŠ 27,80     29.08.2013 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Ban. Bystrica 31331131 31.08.2013
279 DF 279/2013 Pravidelná platba 13,44     26.08.2013 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 31.08.2013
280 DF 280/2013 Oprava riadenia 264,00     29.08.2013 PNEU-CAR s.r.o. Prečín 274, 01815 Prečín 36329690 31.08.2013
 281 DF 281/2013 Pomôcky pre MŠ  202,00      02.09.2013  Dapp-CHPM, s.r.o.  Lípa 4, 76311 Želechovice n/Dřevnicí 29306248  30.09.2013
 282 DF 282/2013 Pomôcky pre  ZŠ  77,00      02.09.2013  ŠEVT a.s.  Plynárenská 6, 82109 Bartislava  31331131  30.09.2013
283 DF 283/2013 Telefón 57,67     02.09.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 30.09.2013
284 DF 284/2013 Oprava os. auta 122,40     02.09.2013 PNEU-CAR s.r.o. Prečín č.274, 01815 Prečín 36329690 30.09.2013
285 DF 285/2013 Tovar pre škol. jedáleň 102,42     02.09.2013 SNIEŽIK, s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 30.09.2013
286 DF 286/2013 Tovar pre škol. jedáleň 154,72     02.09.2013 DUNAJ-OSTRAVA SK,  družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 30.09.2013
287 DF 287/2013  Tovar pre škol. jedáleň 276,46     02.09.2013 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 30.09.2013
288 DF 288/2013 Spotreba zem. plynu 534,00     04.09.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.09.2013
289 DF 289/2013 Údržba web stránky 82,98     04.09.2013 Celko, s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 44545398 30.09.2013
290 DF 290/2013 Tovar pre škol. jedáleň 190,92     05.09.2013 UNIMAT Slovakia ING.Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 30.09.2013
291 DF 291/2013 Tovar pre škol. jedáleň 18,66     08.09.2013 SNIEŽIK,  s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 30.09.2013
292 DF 292/2013 Tovar pre škol. jedáleň 190,30     09.09.2013 ASTERA, s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 30.09.2013
293 DF 293/2013 Tovar pre škol. jedáleň 379,06     11.09.2013 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.09.2013
 294  DF 294/2013 Tovar pre škol. jedáleň  640,34      09.09.2013  TempoVit spol. s r.o.  Lidická 886/43, 93601 Havířov-Šumbark  25900951  30.09.2013
295 DF 295/2013 Údržba pre MŠ 94,84     09.09.2013 Helena Pavlíková SEDO Pov. Podhradie 308/2, 01704 Pov. Bystrica 37282743 30.09.2013
296 DF 296/2013  Pomôcky  pre MŠ 163,73     09.09.2013 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 30.09.2013
297 DF 297/2013 Tovar pre škol. jedáleň 149,47     04.09.2013 OLMIT – Oľga Mitašová  ul. M.R. Štefánika 135/1, 01701 Pov. Bystrica 34367454 30.09.2013
298 DF 298/2013 Prevádzka KDS 786,32     09.09.2013 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.09.2013
299 DF 299/2013  Pomôcky  pre ZŠ 15,96     09.09.2013 Informatik Services Slovakia s.r.o. Fraňa Mojtu 34, 94901 Nitra 35820730 30.09.2013
300 DF 300/2013 Oprava MK 702,00     15.09.2013 Stanislav Zúbek Rozkvet 2053/108, 01701 Pov. Bystrica 35226811 30.09.2013
301 DF 301/2013 Spotreba el. energie 1975,00     09.09.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.09.2013
302 DF 302/2013 Knihy 35,00     11.09.2013 Ing. Mária Kučerová SNP 1448/50, 01701 Pov. Bystrica 40242927 30.09.2013
303 DF 303/2013 Oprava rozhlasu 125,86     11.09.2013 Ľubomír Hluško Šebešťanová 52, 01704 Pov. Bystrica 32902450 30.09.2013
304 DF 304/2013 Oprava rozhlasu 92,50     11.09.2013 Ľubomír Hluško Šebešťanová 52, 01704 Pov. Bystrica 32902450 30.09.2013
305 DF 305/2013 Vývoz kom. odpadu 1240,48     11.09.2013 MEGAWASTE  SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.09.2013
 306  DF 306/2013 Telefón+internet  108,89      11.09.2013  Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 81762 Bratislava  35763469  30.09.2013
307 DF 307/2013 Tovar pre škol. jedáleň 38,39     16.09.2013 Inmedia, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 3601908 30.09.2013
308 DF 308/2013 Pomôcky pre ZŠ 74,30     16.09.2013 Živica Vysoká 18, 81106 Bratislava 35998407 30.09.2013
309 DF 309/2013 Vývoz kom. odpadu 1171,92     16.09.2013 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.09.2013
310 DF 310/2013 Vodné+stočné 401,08     16.09.2013 PVS, a.s. Nová 133, 01701 Pov. Bystrica 36672076 30.09.2013
311 DF 311/2013 Telefón 17,98     18.09.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.09.2013
312 DF 312/2013 Tovar pre škol. jedáleň 157,73     18.09.2013 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 30.09.2013
313 DF 313/2013 Tovar pre škol. jedáleň 41,08     18.09.2013 PENAM SLOVAKIA, a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.09.2013
314 DF 314/2013 Montáž KDS 37,63     18.09.2013 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov .Bystrica 31631347 30.09.2013
315 DF 315/2013 Stravné lístky 1573,70     18.09.2013 SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava 35741350 30.09.2013
316 DF 316/2013 Toner 18,00     12.09.2013 Imrich Hlúbik – IMPULZ A.Bernoláka 33/19, 02001 Dol. Kočkovce 34661948 30.09.2013
317 DF 317/2013 Tovar pre škol. jedáleň 21,89     23.09.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 30.09.2013
318 DF 318/2013 Tovar pre škol. jedáleň 473,07     23.09.2013 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 30.09.2013
319 DF 319/2013 Tovar pre škol. jedáleň 148,03     23.09.2013 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 30.09.2013
320 DF 320/2013 Poradca publ. 11,80     23.09.2013 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 36371271 30.09.2013
321 DF 321/2013 Pravidelná platba 13,44     23.09.2013 Konica Minolta Slovakia  spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 30.09.2013
322 DF 322/2013 Tovar pre škol. jedáleň 63,58     23.09.2013 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 30.09.2013
323 DF 323/2013 Tovar pre škol. jedáleň 19,63     25.09.2013 PENAM SLOVAKIA, a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.09.2013
324 DF 324/2013 Piesok 162,00     25.09.2013 DOPRAVOSPOL spol. s r.o. Milochov 275, 01706 Pov. Bystrica 00652261 30.09.2013
325 DF 325/2013 Poistenie DS a MOS 34,86     25.09.2013 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700 30.09.2013
 326  DF 326/2013 Poistenie ZŠ  102,28      01.10.2013  Allianz – Slovenská poisťovňa  Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava  00151700  31.10.2013
327 DF 327/2013 Poistenie budov 549,01     01.10.2013 Allianz – Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700 31.10.2013
328 DF 328/2013 Spotreba zem. plynu  – vyúč. 271,44     01.10.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.10.2013
329 DF 329/2013 Čist. prostriedky 92,85     01.10.2013 OUKEJ, s.r.o. Dlhá 927/95 A, 01009 Žilina 44557396 31.10.2013
330 DF 330/2013 Tovar pre škol.  jedáleň 21,89     01.10.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.10.2013
331 DF 331/2013 Tovar pre škol. jedáleň 87,00     01.10.2013 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 31.10.2013
332 DF 332/2013 Spotreba zem. plynu 336,00     03.10.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.10.2013
333 DF 333/2013 Kan. potreby 67,08     03.10.2013 Lyreco CE,SE Na Pántoch 18, 93106 Bratislava 35958120 31.10.2013
334 DF 334/2013 Spotreba zem. plynu 1642,00     03.10.2013 SPP a.s. Závodská cesta 26/29/49 35815256 31.10.2013
335 DF 335/2013 Telefón+internet TJ 57,55     03.10.2013 Orange  Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35691270 31.10.2013
336 DF 336/2013 Poistenie žiakov 198,50     07.10.2013 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 35709332 31.10.2013
337 DF 337/2013 Údržba web stránky 82,98     07.10.2013 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 5 44545398 31.10.2013
338 DF 338/2013 Tovar pre škol. jedáleň 23,11     07.10.2013 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova  74/138, 94935 Nitra 36283576 31.10.2013
339 DF 339/2013 Tovar pre škol. jedáleň 41,76     07.10.2013 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 31.10.2013
340 DF 340/2013 Tovar pre škol. jedáleň 295,82     07.10.2013 M&Z Slovakia s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečin 45904804 31.10.2013
341 DF 341/2013 Tovar pre škol. jedáleň 162,69     07.10.2013 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.10.2013
342 DF 342/2013 Tovar pre škol. jedáleň 21,89     08.10.2013 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.10.2013
343  DF 343/2013 Spotrena el. energie  1975,00      08.10.2013  SEE, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina  36403008  31.10.2013
344 DF 344/2013 Pomôcky pre MŠ 30,60     10.10.2013 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124 31.10.2013
345 DF 345/2013 Materiál pre MŠ 73,58     08.10.2013 HUMA Pavol Hozdek Moyzesova 833/32, 01701 Pov. Bystrica 34972731 31.10.2013
346 DF 346/2013 Noviny str. Považia 150,01     10.10.2013 PETIT PRESS, a.s. Divízia týždenníkov, o.z. Sládkovičova 1, 94901 Nitra 35790253 31.10.2013
347 DF 347/2013 Telefón + internet 157,16     10.10.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.10.2013
348 DF 348/2013 Náklady na prevádzku SÚ 863,46     10.10.2013 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 31.10.2013
349 DF 349/2013 Vývoz kom. odpadu 1503,88     10.10.2013 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.10.2013
350 DF 350/2013 Tovar pre škol. jedáleň 49,25     10.10.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP11, 96001 Zvolen 36019208 31.10.2013
351 DF 351/2013 Tovar pre škol. jedáleň 41,68     10.10.2013 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.10.2013
352 DF 352/2013 Tovar pre škol. jedáleň 514,05     10.10.2013 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.10.2013
353 DF 353/2013 Vodné+stočné 11,99     11.10.2013 PVS, a.s. Nová 133, 01701 Pov. Bystrica 36672076 31.10.2013
354 DF 354/2013 Tovar pre škol. jedáleň 131,77     11.10.2013 DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 31.10.2013
355 DF 355/2013 Revízie HP 95,21     15.10.2013 Jozef Kozák Dukelská 972/3, 01701 Pov. Bystrica 34659323 31.10.2013
356 DF 356/2013  Revízie HP 126,08     15.10.2013 Jozef Kozák Dukelská 972/3, 01701 Pov. Bystrica 34659323 31.10.2013
357 DF 357/2013 Tovar pre škol. jedáleň 54,12     15.10.2013 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.10.2013
358 DF 358/2013 Tovar pre škol. jedáleň 39,82     15.10.2013 PENAM    SLOVAKIA, a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.10.2013
359 DF 359/2013 Pomôcky pre MŠ 298,70     15.10.2013 NAY a.s., Tuhovská 15, 83006 Bratislava 35739487 31.10.2013
360 DF 360/2013 Umývačka riadu 1984,38     15.10.2013 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130-36, 01701 Pov. Bystrica 36827789 31.10.2013
361 DF 361/2013 Zapojenie UR 198,00     15.10.2013 Anton Blaško- AB-ELEKTRO Prečín 293, 01815 Prečín 31033920 31.10.2013
362 DF 362/2013 Oprava el. zariadení 1269,94     15.10.2013 Anton Blaško-AB-ELEKTRO Prečín 293, 01815 Prečín 31033920 31.10.2013
363 DF 363/2013 Telefón 17,98     16.10.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.10.2013
364 DF 364/2013 Pomôcky pre MŠ  19,90      16.10.2013  Microitem a.s.  Odborárska 23, 83102 Bratislava  36434426  31.10.2013
365 DF 365/2013 Vývoz kom. odpadu 1564,08     16.10.2013 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.10.2013
366 DF 366/2013 Oprava prehrávača 25,00     16.10.2013 Ing. Miroslav  Orávik Prečín 292, 01815 Prečín 37717677 31.10.2013
367 DF 367/2013 Montáž TKR 3036,89     21.10.2013 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.10.2013
368 DF 368/2013 Tovar pre škol. jedáleň 21,89     21.10.2013 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.10.2013
369 DF 369/2013 Tovar pre škol. jedáleň 85,69     21.10.2013 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.10.2013
370 DF 370/2013 Tovar pre škol. jedáleň 19,20     23.10.2013 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 31.10.2013
371 DF 371/2013 Tovar pre škol. jedáleň 89,02     23.10.2013 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.10.2013
372 DF 372/2013 Tovar pre škol. jedáleň 30,94     23.10.2013 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.10.2013
373 DF 373/2013 Reinštalácia OS 82,00     23.10.2013 Imrich Hlúbik – IMPULZ A.Bernoláka 33/19, 02001 Dolné Kočkovce 34661948 31.10.2013
374 DF 374/2013 Pravidelná platba 13,44     23.10.2013 Konica Minolta Slovakia spol. s  r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 31.10.2013
375 DF 375/2013 Umývadlo MŠ 118,81     24.10.2013 Anton Miškech Pov. Podhradie 409, 01701 Pov. Bystrica 14194651 31.10.2013
376 DF 376/2013 Pomôcky ZŠ 222,00     28.10.2013 Commodity s.r.o. Zámocká 1, 90101 Malacky 35875151 31.10.2013
 377  DF 377/2013 Prevádzka KDS  789,43      03.11.2013  Kates s.r.o.  Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica  31631347  30.11.2013
378 DF 378/2013 Telefón 57,55     03.11.2013 Orange  Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 30.11.2013
379 DF 379/2013 Tovar pre škol. jedáleň 321,95     03.11.2013 M&Z Slovakia   s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 30.11.2013
380 DF 380/2013 Spotreba zem. plynu ZŠ 555,00     05.11.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.11.2013
381 DF 381/2013 Prevádzka KDS 789,43     05.11.2013 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.11.2013
382 DF 382/2013 Údržba webstránky 82,98     05.11.2013 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 44545398 30.11.2013
383 DF 383/2013 Občerstvenie 93,30     05.11.2012 Anton Lagíň Prečín 83, 01815 Prečín 46528318 30.11.2013
384 DF 384/2013 Spotreba zem. plynu 2707,00     05.11.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.11.2013
385 DF 385/2013 Poistenie zodpovednosť miest a obcí  69,05      05.11.2013 Komunálna poisťovňa, a.s.  Horná 25, 97401 Ban. Bystrica  31595545  30.11.2013
386 DF 386/2013 Povinné zmluv. poistenie 268,74     05.11.2013 Alianz Slov. poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700 30.11.2013
387 DF 387/2013 Diáre pre poslancov 78,75     08.11.2013 RVC Martin Námestie S.H. Vajanského 1, 03601 Martin 31938434 30.11.2013
388 DF 388/2013 Výstup zo zariadenia 98,10     08.11.2013 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.11.2013
389 DF 389/2013 Tovar pre škol. jedáleň 43,15     08.11.2013 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 30.11.2013
390 DF 390/2013 Tovar pre škol. jedáleň 143,41     08.11.2013 ASTERA s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 30.11.2013
391 DF 391/2013 Tovar pre škol. jedáleň 58,33     08.11.2013 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 30.11.2013
392 DF 392/2013 Tovar pre škol. jedáleň 49,78     08.11.2013 PENAM    SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.11.2013
393 DF 393/2013 Tovar pre škol. jedáleň 21,89     08.11.2013 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 30.11.2013
394 DF 394/2013 Vývoz kom. odpadu 1089,11     12.11.2013 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.11.2013
395 DF 395/2013 Vodné+stočné 28,79     12.11.2013 PVS, a.s. Nová 133, 01701 Pov. Bystrica 36672076 30.11.2013
396 DF 396/2013 Telefón+internet 163,37     12.11.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.11.2013
397 DF 397/2013 Vyhotovenie GP 724,00     12.11.2013 Ing. Viera Lagíňová Nám. A.Hlinku, 01701 Pov.Bystrica 36938092 30.11.2013
398 DF 398/2013  Školenie  ZŠ 100,00     12.11.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavská cetsa 84, 82102 Bratislava 35908718 30.11.2013
399 DF 399/2013 Pomôcky pre MŠ  71,20      12.11.2013  Pro Solution, s.r.o.  Hroznova 3/A, 83101 Bratislava  35848260  30.11.2013
400 DF 400/2013 Tovar pre škol. jedáleň 114,12     12.11.2013 DUNAJ OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 30.11.2013
401 DF 401/2013 Tovar pre škol. jedáleň 263,51     17.11.2013 TempoVit spol. s r.o. Lidická 886/43, 73601 Havírov – Šumbark 25900951 30.11.2013
402 DF 402/2013 Tovar pre škol. jedáleň 140,26     12.11.2013 DUNAJ OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 30.11.2013
403 DF 403/2013 Telefón 17,98     13.11.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.11.2013
404 DF 404/2013 Pomôcky pre MŠ 54,84     14.11.2013 Dapp-CHPM, s.r.o. Lípa 4, 76311 Želechovice nad Drevnicí 29306248 30.11.2013
405 DF 405/2013 Tovar pre škol. jedáleň 23,36     14.11.2013 PENAM   SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.11.2013
 406  DF 406/2013 Tovar pre škol. jedáleň  505,52      14.11.2013  COOP Jednota Krupina, spotr. družstvo  Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina  00169021  30.11.2013
407 DF 407/2013 Tovar pre škol. jedáleň 53,86     14.11.2013 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 30.11.2013
408 DF 408/2013 Tovar pre škol. jedáleň 24,95     14.11.2013 Tatranská mliekareň a.s Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 30.11.2013
409 DF 409/2013 Pomôcky pre ZŠ 27,14     18.11.2013 Jan Svoboda Tel. služba NOVA Nádražní 102, 70200 Ostrava 15495426 30.11.2013
410 DF 410/2013 Licencia KEO 233,34     18.11.2013 KEO, s.r.o. Poľná, 99106 Záhorce 36739464 30.11.2013
411 DF 411/2013 Vývoz kom. odpadu 1148,40     18.11.2013 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36365144 30.11.2013
412 DF 412/2013 Tovar pre škol. jedáleň 178,81     18.11.2013 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.11.2013
413 DF 413/2013 Euro Dotácie a.s. 600,00     20.11.2013 Euro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 01001 Žilina 36438766 30.11.2013
 414  DF 414/2013 Pomôcky pre MŠ  64,00      18.11.2013  NOMIland, s.r.o.  Magnezitárska 11, 04013 Košice  36174319  30.11.2013
415 DF 415/2013 Pomôcky pre MŠ 32,30     20.11.2013 INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre 44752423 30.11.2013
416 DF 416/2013 Tovar pre škol. jedáleň 129,94     20.11.2013 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 30.11.2013
417 DF 417/2013 Tovar pre škol. jedáleň 183,24     20.11.2013 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 30.11.2013
418 DF 418/2013 Spotreba el. energie 1975,00     12.11.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.11.2013
419 DF 419/2013 Tovar pre škol. jedáleň 62,16     22.11.2013 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.11.2013
420 DF 420/2013 Tovar pre škol. jedáleň 21,89     29.11.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 30.11.2013
 421  DF 421/2013 Tovar pre škol. jedáleň  109,30      22.11.2012  INMEDIA, spol. s r.o.  Námestie SNP 11, 96001 Zvolen  36019208  30.11.2013
422 DF 422/2013 Pravidelná platba 13,44     22.11.2013 Konica Minolta Slovakia spol.  s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.11.2013
423 DF 423/2013 Kontajnery 20 l 487,20     27.11.2013 FEREX, s.r.o. Vodná 23, 94901 Nitra 17682258 30.11.2013
424 DF 424/2013 Tovar pre škol. jedáleň 78,46     27.11.2013 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.11.2013
425 DF 425/2013 Rozhŕňanie makadámu 720,00     27.11.2012 Stanislav Zúbek Rozkvet 2053/108, 01701 Pov. Bytrica 35226811 30.11.2013
426 DF 426/2013 Pomôcky pre MŠ 119,26     27.11.2013 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130-36, 01701 Pov. Bystrica 36827789 30.11.2013
427 DF 427/2013  Tovar pre škol. jedáleň 53,86     29.11.2013 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 30.11.2013
428 DF 428/2013 Tovar pre škol. jedáleň 21,89     29.11.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 30.11.2013
429 DF 429/2013 Tovar pre škol. jedáleň 19,20     29.11.2013 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 30.11.2013
430 DF 430/2013 Pomôcky pre MŠ 47,47     29.11.2013 Dapp-CHPM, s.r.o. Lípa 4, 76311 Želechovice nad Drevnicí 29306248 30.11.2013
431 DF 431/2013 Telefón 96,07     29.11.2013 Orange  Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 30.11.2013
432 DF 432/2013 Peň. poukazy 32,87     29.11.2013 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Ban. Bystrica 36631124 30.11.2013
433 DF 433/2013 Pomôcky pre ŠJ 219,00     02.12.2013 NAY a.s. Tuhovská 15, 83006 Bratislava 35739487 31.12.2013
434 DF 434/2013 Tovar pre škol. jedáleň 346,33     02.12.2013 M&Z SLOVAKIA   s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 31.12.2013
435 DF 435/2013 Vystúpenie DH Pov. veselka 270,00     02.12.2013 Spolok DH Považská veselka Plevník -Drieňové č.459, 01828 Plevník-Drieňové 00598828 31.12.2013
436 DF 436/2013 Pomôcky pre MŠ 14,30     02.12.2013 INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre 44752423 31.12.2013
437 DF 437/2013 Údržba web stránky 82,98     05.12.2013 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 5 44545398 31.12.2013
438 DF 438/2013 Tovar pre škol. jedáleň 31,73     05.12.2013 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.12.2013
439 DF 439/2013 Tovar pre škol. jedáleň 83,52     05.12.2013 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 31.12.2013
440 DF 440/2013  Spotreba zem. plynu 654,00     05.12.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.12.2013
441 DF 441/2013 Spotreba zem. plynu 3187,00     05.12.2013 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 3581556 31.12.2013
442 DF 442/2013 Predplatné Obecné noviny 52,00     10.12.2013 INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 31363091 31.12.2013
443 DF 443/2013 Predplatné Pravda 75,37     10.12.2013 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Ban. Bysttrica 36631124 31.12.2013
 444  DF 444/2013 Predplatné MY N. st. Považia  22,50      10.12.2013  Petit Press, a.s.  Lazaretská 12, 81464 Bratislava  35790253  31.12.2013
445 DF 445/2013 Spotreba el. energie 1975,00     10.12.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.12.2013
446 DF 446/2013 Vyhotovenie GP Pod Hradiskom 200,00     10.12.2013 Bc. Milan Vačko- geod. práce A. Sládkoviča 842/17, 01861 Beluša 33485771 31.12.2013
447 DF 447/2013 Pasporty stavieb 500,00     10.12.2013 PROJART plus, spol. s r.o. Slov. partizánov 1130/50 46660356 31.12.2013
448 DF 448/2013 Prevádzka KDS 789,43     10.12.2013 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.12.2013
449 DF 449/2013 Tovar pre škol. jedáleň 457,68     10.12.2013 COOP Jednota Krupina, spotr. družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.12.2013
450 DF 450/2013 Tovar pre škol. jedáleň 70,57     10.12.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.12.2013
451 DF 451/2013 Tovar pre škol. jedáleň 43,15     10.12.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.12.2013
452 DF 452/2013 Čist. prostr. ŠJ 44,04     10.12.2013 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.12.2013
453 DF 453/2013 Tovar pre škol. jedáleň 128,00     12.12.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.12.2013
454 DF 454/2013 Tovar pre škol. jedáleň 44,04     12.12.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.12.2013
455 DF 455/2013 Tovar pre škol. jedáleň 81,10     12.12.2013 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.12.2013
456 DF 456/2013 Stravné lístky 238,82     12.12.2013 SODEXO PASS, s.r.o. Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava 35741350 31.12.2013
457 DF 457/2013 Koncesion. poplatky, OS 10,86     13.12.2013 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 31.12.2013
458 DF 458/2013 Čist. prost. MŠ 79,86     13.12.2013 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov.Bystrica 10879072 31.12.2013
459 DF 459/2013 Tovar pre škol. jedáleň 45,05     13.12.2013 PENAM    SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.12.2013
460 DF 460/2013 Vodné+stočné 529,05     13.12.2013 PVS, a.s. Nová 133, 01701 Pov. Bystrica 36672076 31.12.2013
461 DF 461/2013 Pomôcky pre  ZŠ 166,32     13.12.2013 Aitec, s.r.o. Slovinská 12, 82104 Bratislava 43829171 31.12.2013
462 DF 462/2013 Čist. prostr. ZŠ 44,70     16.12.2013 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.12.2013
463 DF 463/2013 Pomôcky pre MŠ 162,84     16.12.2013 Aladino Toys s.r.o. Súkennicka 1, 93405 Levice 44926804 31.12.2013
464 DF 464/2013 Pomôcky pre MŠ 9,00     12.12.2013 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Ban. Bystrica 36631124 31.12.2013
465 DF 465/2013 Pomôcky pre MŠ 122,50     18.12.2013 EDUCAPLAY, s.r. o. Veľká okružná 43, 01001 Žilina 44889780 31.12.2013
466 DF 466/2013 Pomôcky pre MŠ 90,00     18.12.2013 EDUCAPLAY, s.r. o. Veľká okužná 43, 01001 Žilina 44889780 31.12.2013
467 DF 467/2013 Telefón+ internet 118,66     18.12.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.12.2013
468 DF 468/2013 Telefón 17,98     18.12.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.12.2013
469 DF 469/2013 Montáž prípojky 130,02     18.12.2013 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 316313347 31.12.2013
470 DF 470/2013 Poistenie – budovy 519,17     18.12.2013 Komunálna posťovňa, a.s. Horná 25, 94701 Ban. Bystrica 31595545 31.12.2013
 471  DF 471/2013 Pravidelná platba  13,44      19.12.2013  Konica Minolta Slovakia spol. s r.  o.  Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava  31338551  31.12.2013
472 DF 472/2013 Pomôcky pre MŠ 105,00     19.12.2013 EDUCAPLAY, s.r.o. Veľká okružná 43, 01001 Žilina 44889780 31.12.2013
473 DF 473/2013 Vývoz kom. odpadu 2185,86     19.12.2013 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.12.2013
474 DF 474/2013 Tovar pre škol. jedáleň 230,56     20.12.2013 M&Z Slovakia, s.r. o. Prečín 189, 01815 Prečín 45904804 31.12.2013
475 DF 475/2013 Pomôcky pre MŠ 495,60     19.12.2013 HONOR s.r.o. Slovanská cesta 1341, 02201 Čadca 31598251 31.12.2013
476 DF 476/2013 Reflexné pásiky 144,00     20.12.2013 VRBATA, s.r.o. Robotnícka 4465, 01701 Pov. Bystrica 36346837 31.12.2013
477 DF 477/2013 Vývoz kom. odpadu 6554,03     20.12.2013 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36365144 31.12.2013
478 DF 478/2013 Asfaltovanie MK 29196,60     20.12.2013 DOSA Slovakia, s.r.o. Dostojevského 12, 01401 Bytča 36412678 31.12.2013
479 DF 479/2013 Tovar pre škol. jedáleň 15,36     20.12.2013 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 31.12.2013
480 DF 480/2013 Havar. poistenie 170,00     20.12.2013 Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700 31.12.2013
 481  DF 481/2013 Posyp MK  198,70      27.12.2013  MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.  Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica  36265144  31.12.2013
482 DF 482/2013 Oprava TKR 1313,62     27.12.2013 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov.Bystrica 31631347 31.12.2013
483 DF 483/2013 Pomôcky pre ZŠ 120,00     27.12.2013 MmpP SystemS, s.r.o. Rozkvet 2084/177, 01701 Pov.Bystrica 36776327 31.12.2013
484 DF 484/2013 Tovar pre škol. jedáleň 29,24     30.12.2013 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.12.2013
485 DF485/2013 Občerstvenie 740,00     30.12.2013 Námorník, s.r.o. Lánska 950, 01701 Pov. Bystrica 36326798 31.12.2013
486 DF 486/2013 Pomôcky pre ZŠ 296,00     30.12.2013 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, 03601 Martin 36440531 31.12.2013
487 DF 487/2013 Pomôcky pre ZŠ 138,13     30.12.2013 Alza.cz Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440 31.12.2013
488 DF 488/2013 Telefón 73,13     30.12.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.12.2013
489 DF 489/2013 Tovar pre škol. jedáleň 305,88     31.12.2013 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.12.2013
490 DF 490/2013 Údržba webstránky 82,98     31.12.2013 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 44545398 31.12.2013
491 DF 491/2013 Vývoz kom. odpadu 1830,60     31.12.2013 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov.Bystrica 36265144 31.12.2013
492 DF 492/2013 Vodné+stočné 4,80     31.12.2013 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.12.2013
493 DF 493/2013 Prevádzka KDS 12/2013 789,43     31.12.2013 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bytrica 31631347 31.12.2013
494 DF 494/2013 Telefón+internet 123,90     31.12.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.12.2013
495 DF 495/2013 Spotreba  el. energie 123,06     31.12.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.12.2013
496 DF 496/2013 Telefón 17,98     31.12.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.12.2013
497 DF 497/2013 Vodné+stočné 131,48     31.12.2013 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.12.2013
498 DF 498/2013 Poplatok za vedenie účtu 12,00     31.12.2013 Centrálny depozitár cen. papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A, 81480 Bratislava 31338976 31.12.2013