Faktúry 2014

P.č. Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
ČZ ČO Dát.doručenia Dodávateľ Adresa IČO Dátum zverejnenia
Faktúry 2014
1. DF 01/2014 Poistenie   zamestnancov 34,86     07.01.2014 Alianz – Slov. poisťovňa Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700 31.01.2014
2. DF 02/2014 Publikácia – mzdová účtovníčka 49,50     07.01.2014 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 01001 Žilina 31602436 31.01.2014
3. DF 03/2014 Informácie pre samosprávu 32,86     07.01.2014 SAMNET-infor. systém samosprávy Hviezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce 37867440 31.01.2014
4. DF 04/2014 Balíček publikácii 13,00     07.01.2014 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 36371271 31.01.2014
5. DF 05/2014 Spotreba plynu ZŠ 697,00     07.01.2014 SPP,a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.01.2014
6. DF 06/2014 Tovar pre škol. jedáleň 115,58     09.01.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 31.01.2014
7. DF 07/2014 Školenie ZŠ 37,00     10.01.2014 Združenie obcí RVC Námestie S.H. Vajanského, 03601 Martin 31938434 31.01.2014
8. DF 08/2014 Tovar pre škol. jedáleň 239,03     10.01.2014 ASTERA, s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 31.01.2014
9. DF 09/2014 Tovar pre škol. jedáleň 9,98     15.01.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.01.2014
10. DF 10/2014 Tovar pre škol. jedáleň 152,38     15.01.2014 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 31.01.2014
11. DF 11/2014 Tovar pre škol. jedáleň 5,83     15.01.2014 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.01.2014
12. DF 12/2014 Tovar pre škol. jedáleň 415,50     15.01.2014 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.01.2014
13. DF 13/2014 Tovar pre škol. jedáleň 480,29     16.01.2014 TempoVit spol. s.r.o. Lidická 886/43, 73601 Havírov-Šumbark 25900951 31.01.2014
14. DF 14/2014 Tovar pre škol. jedáleň 41,76     16.01.2014 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.01.2014
15. DF 15/2014 Príspevok na chod MAS 209,40     20.01.2014 MAS Naše Považie Štefánikova 821/21, 02001 Púchov 42025257 31.01.2014
16. DF 16/2014 Toner do tlačiarne 29,00     20.01.2014 Imrich Hlúbik – IMPULZ A. Bernoláka 33/19, 02001 Dolné Kočkovce 34661948 31.01.2014
17. DF 17/2014 Tovar pre škol. jedáleň 472,84     21.01.2014 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 31.01.2014
18. DF 18/2014 Spoločný úrad Jasenica – náklady 443,51     27.01.2014 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 31.01.2014
19. DF 19/2014 Publikácia Verejná správa 66,00     27.01.2014 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 36371271 31.01.2014
20. DF 20/2014 Pravidelná platba 01/2014 13,44     27.01.2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.01.2014
21. DF 21/2014 Tovar pre škol. jedáleň 42,59     27.01.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.01.2014
22. DF 22/2014 Tovar pre škol. jedáleň 59,52     27.01.2014 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.01.2014
23. DF 23/2014 Tovar pre škol. jedáleň 25,06     27.01.2014 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.01.2014
24. DF 24/2014 Tovar pre škol. jedáleň 64,80     27.01.2014 TempoVit spol. s r.o. Lidická 886/43, 73601 Havírov-Šumbark 25900951 31.01.2014
25. DF 25/2014 Tovar pre škol. jedáleň 32,63     29.01.2014 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 31.01.2014
26. DF 26/2014 Pohreb p. Krabáč 726,30     29.01.2014 A – ARCHA, s.r.o. Dom služieb Stred 39, 01701 Pov. Bystrica 45469423 31.01.2014
27. DF 27/2014 Tovar pre škol. jedáleň 28,38     29.01.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.01.2014
28. DF 28/2014 Vyúčtovanie plynu OU -1324,86     29.01.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.01.2014
29. DF 29/2014 Montáž zariadenia 3000,00     24.01.2014 RISENERGIA s.r.o. Panská 17, 81101 Bratislava 46249311 31.01.2014
 30.  DF 30/2014 Spotreba plynu ZŠ  675,00      05.02.2014 SPP, a.s.  Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina  35815256  28.02.2014
31. DF 31/2014 Telefón 72,67     03.02.2014 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 28.02.2014
32. DF 32/2014 SOZA 14,28     05.02.2014 SOZA pre práva k hud. dielam Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 00178454 28.02.2014
33. DF 33/2014 Pomôcky pre MŠ 22,00     05.02.2014 JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola-MEL Ondavská 8, 82108 Bratislava 2 11821973 28.02.2014
34. DF 34/2014 Tovar pre škol. jedáleň 170,19     05.02.2014 COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 28.02.2014
35. DF 35/2014 Údržba web stránky 82,98     05.02.2014 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 5 44545398 28.02.2014
36. DF 36/2014 Rekonštrukcia VO 53148,37     06.02.2014 ELZA Elekt. závod Bratislava, a.s.  Račianska 162, 83154 Bratislava  31322999 28.02.2014
37. DF 37/2014 Vakcinácia 30,00     06.02.2014 Ďurkech Štefan MVDr. Žilinská 801/28, 01701 Pov. Bystrica 36938599 28.02.2014
38. DF 38/2014 Náklady na prevádzku 879,03     06.02.2014 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 28.02.2014
39. DF 39/2014 Mreža – materiál 137,87     06.02.2014 HUMA-Pavol Hozdek Moyzesova 833/32, 01701 Pov. Bystrica 34972731 28.02.2014
40. DF 40/2014 Tovar pre škol. jedáleň 73,36     06.02.2014 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 28.02.2014
41. DF 41/2014 Spotreba zem. plynu OÚ 5068,00     10.02.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 28.02.2014
42. DF 42/2014 Prevádzka KDS 789,43     10.02.2014 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 28.02.2014
43. DF 43/2014 Spotreba el. energie 1881,00     10.02.2014 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 28.02.2014
44. DF 44/2014 Tovar pre škol. jedáleň 332,00     11.02.2014 M&Z Slovakia  s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 28.02.2014
45. DF 45/2014 Tovar pre škol. jedáleň 82,08     11.02.2014 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové M. nad Váhom 36324124 28.02.2014
46. DF 46/2014 Tovar pre škol. jedáleň 86,52     11.02.2014 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 28.02.2014
 47.  DF 47/2014 Tovar pre škol. jedáleň  50,02      11.02.2014 PENAM  SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra  36283576  28.02.2014
48. DF 48/2014 Tovar pre škol. jedáleň 47,00     11.02.2014 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 28.02.2014
49. DF 49/2014 Tovar pre škol. jedáleň 187,59     11.02.2014 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 28.02.2014
50. DF 50/2014 Vývoz kom. odpadu  1411,55      11.02.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.  Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica  36265144  28.02.2014
51. DF 51/2014 Revízia HP 117,00     11.02.2014 Jozef Kozák Dukelská 972/3, 01701 Pov. Bystrica 34659323 28.02.2014
52. DF 52/2014 Telefón+ internet 182,59     11.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 28.02.2014
53. DF 53/2014 Telefón 17,98     14.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 28.02.2014
 54. DF 54/2014 Vodné+stočné  23,99      14.02.2014 PVS, a.s.  Nová 133, 01746 Pov. Bystrica  36672076  28.02.2014
55. DF 55/2014 Tovar pre škol. jedáleň 21,89     14.02.2014 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 28.02.2014
56. DF 56/2014 Tovar pre škol. jedáleň 24,86     12.02.2014 PENAM  SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 28.02.2014
57. DF 57/2014 Vývoz kom. odpadu 1232,28     14.02.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 28.02.2014
58. DF 58/2014 Pomôcky pre ZŠ 79,63     18.02.2014 Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice 43908977 28.02.2014
59. DF 59/2014 Pomôcky pre MŠ 60,00     18.02.2014 Imrich Hlúbik-IMPULZ A. Bernoláka 33/19, 02001 Dol. Kočkovce 34661948 28.02.2014
60. DF 60/2014 Tovar pre škol. jedáleň 61,22     18.02.2014 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové M. nad Váhom 36324124 28.02.2014
61. DF 61/2014 Poistenie 58,44     18.02.2014 Allianz – Slov. poiťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700 28.02.2014
 62. DF 62/2014 Oprava el. zariad. KD  80,00      21.02.2014 Jaroslav Kopáč Prečín 28, 01815 Prečín  43084656  28.02.2014
63. DF 63/2014 Tovar pre škol. jedáleň 88,80     21.02.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 28.02.2014
64. DF 64/2014 Tovar pre škol. jedáleň 99,22     21.02.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 28.02.2014
65. DF 65/2014 Pravid. platba 13,68     24.02.2014 Konica Minolta Slovakia spol.s  r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 28.02.2014
66. DF 66/2014 Tovar pre škol. jedáleň 30,64     25.02.2014 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 28.02.2014
67. DF 67/2014 Tovar pre škol. jedáleň 76,39     26.02.2014 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 28.02.2014
68. DF 68/2014 Tovar pre škol. jedáleň 19,30      26.02.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom  41050690  28.02.2014
69. DF 69/2014 Tovar pre škol. jedáleň 309,36     28.02.2014 M&Z Slovakia  s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 28.02.2014
70. DF 70/2014 Tovar pre škol. jedáleň 163,50     28.02.2014 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 28.02.2014
71. DF 71/2014 Telefón 43,78     28.02.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 28.02.2014
72. DF 72/2014 Tovar pre škol. jedáleň 21,89     28.02.2014 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 28.02.2014
73. DF 73/2014 Výstupy z kopírky 77,66     05.02.2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 28.02.2014
74. DF 74/2014 Tovar pre škol. jedáleň 70,44     04.03.2014 DEMIFOOD spol. s.r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové M. n. Váhom 36324124 31.03.2014
75. DF 75/2014 Spotreba plynu ZŠ 637,00     04.03.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022  Žilina 35815256 31.03.2014
76. DF 76/2014 Spotreba plynu 2358,00     04.03.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.03.2014
77. DF 77/2014 Tovar pre škol. jedáleň 49,25     07.03.2014 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.03.2014
78. DF 78/2014 Tovar pre škol. jedáleň 28,79     07.03.2014 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 31.03.2014
79. DF 79/2014 Tovar pre škol. jedáleň 147,26     07.03.2014 ASTERA, s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 31.03.2014
80. DF 80/2014 Tovar pre škol. jedáleň 21,88     07.03.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 31.03.2014
81. DF 81/2014 Údržba web stránky 82,98     07.03.2014 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 44545398 31.03.2014
82. DF 82/2014 Soft. práce 81,50     07.03.2014 Imrich Hlúbik-IMPULZ A. Bernoláka 33/19, 02001 Dol. Kočkovce 34661948 31.03.2014
83. DF 83/2014 Tovar pre škol. jedáleň 21,11     07.03.2014 PENAM   SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.03.2014
84. DF 84/2014 Tovar pre škol. jedáleň 114,76     10.03.2014 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 31.03.2014
85. DF 85/2014 Prevádzka KDS 789,43     11.03.2014 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.03.2014
86. DF 86/2014 Tovar pre škol. jedáleň 427,19     11.03.2014 COOP Jednota Krupina, spot. družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.03.2014
87. DF 87/2014 Spotreba el. energie 1881,00     11.03.2014 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2014
88. DF 88/2014 Modul KEO WIN 74,69     12.03.2014 KEO, s.r.o. Poľná, 99106 Záhorce 36739464 31.03.2014
89. DF 89/2014 Publikácia  10,80      12.03.2014 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina  36371271  31.03.2014
90. DF 90/2014 Spotreba vody 271,48     12.03.2014 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.03.2014
91. DF 91/2014 Tovar pre škol. jedáleň 229,25     12.03.2014 TempoVit spol. s r.o. Lidická 886/43, 73601 Havířov – Šumbark 25900951 31.03.2014
92. DF 92/2014 Pomôcky pre MŠ 82,01     12.03.2014 UNIMAT Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov.Bystrica 10879072 31.03.2014
93. DF 93/2014 Toner 36,00     12.03.2014 Imrich Hlúbik – IMPULZ A. Bernoláka 33/19, 02001 Dol. Kočkovce 34661948 31.03.2014
94. DF 94/2014 Vývoz kom. odpadu 891,30     12.03.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.03.2014
95. DF 95/2014 Telefón +internet 126,91     12.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.03.2014
96. DF 96/2014 Vývoz kom. odpadu 976,56     13.03.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.03.2014
97. DF 97/2014 Tovar pre škol. jedáleň 117,31     13.03.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 31.03.2014
98. DF 98/2014 Tovar pre škol. jedáleň 23,20     13.03.2014 PENAM   SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.03.2014
99. DF 99/2014 Montáž VO 2983,80     19.03.2014 Anton Blaško-AB-ELEKTRO Prečín 293, 01815 Prečín 31033920 31.03.2014
100. DF 100/2014 Telefón 17,98     19.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.03.2014
101. DF 101/2014 Pomôcky MŠ   691,00      19.03.2014 MAKRA Slovakia s.r.o. Tomašíkova 223/26, 82101 Bratislava  46718095  31.03.2014
102. DF 102/2014 Poplatok RTVS 222,96     19.03.2014 RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2, 84104 Bratislava 36857432 31.03.2014
103. DF 103/2014 Tovar pre škol. jedáleň 64,70     20.03.2014 DEMIFOOD  spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové M. n. Váhom 36324124 31.03.2014
104. DF 104/2014 Tovar pre škol. jedáleň 21,89     20.03.2014 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.03.2014
105. DF 105/2014 Tovar pre škol. jedáleň 18,40     24.03.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 31.03.2014
106. DF 106/2014 Oprava KDS 228,14     24.03.2014 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.03.2014
107. DF 107/2014 Pomôcky pre MŠ 224,00     24.03.2014 MALUNET s.r.o. Nádražní 414, 74272 Mořkov 27858162 31.03.2014
108. DF 108/2014 Popl. Slovgram 33,50     24.03.2014 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava 17310598 31.03.2014
109. DF 109/2014 Oprava osvet. v KD 50,00     28.03.2014 Jaroslav Kopáč Prečín 28, 01815 Prečín 43084656 31.03.2014
110. DF 110/2014 Prav. platba 13,68     28.03.2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.03.2014
111. DF 111/2014 Telefón  72,31      28.03.2014  Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, 82108  Bratislava  35697270  31.03.2014
112. DF 112/2014 Rekonštrukcia VO 6751,63      28.03.2014 ELZA Elekt. závod Bratislava, a.s.  Račianska 162, 83154 Bratislava  31322999  31.03.2014
113. DF 113/2014 Tovar pre škol. jedáleň 36,31     28.03.2014 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.03.2014
114. DF 114/2014 Tovar pre škol. jedáleň 67,67     28.03.2014 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 31.03.2014
115. DF 115/2014 Tovar pre škol. jedáleň 98,97     28.03.2014 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.03.2014
116. DF 116/2014 Tovar pre škol. jedáleň 50,10     28.03.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 41050690 31.03.2014
117.  DF 117/2014 Maľovanie KD  1690,00      01.04.2014  Tomáš Kopáč  Prečín 28, 01815 Prečín  43478271  30.04.2014
118. DF 118/2014 Tovar pre škol. jedáleň 137,23     01.04.2014 TepmoVit spol. s r.o. Lidická 886/43, 73601 Havířov-Šumbark 25900951 30.04.2014
119. DF 119/2014 Pomôcky pre MŠ 875,00     03.04.2014 BŠ ŠTÝL- výroba nábytku Pavol Bútora Prečín 331, 01815 Prečín 35229951 30.04.2014
120. DF 120/2014 Tovar pre škol. jedáleň 57,46     03.04.2014 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 30.04.2014
121. DF 121/2014 Tovar pre škol. jedáleň 49,74     03.04.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.04.2014
122. DF 122/2014 Tovar pre škol. jedáleň 68,18     03.04.2014 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 30.04.2014
123. DF 123/2014 Tovar pre škol. jedáleň 23,04     03.04.2014 Tatranská jedáleň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 30.04.2014
124. DF 124/2014 Tovar pre škol. jedáleň 280,06     03.04.2014 M&Z SLOVAKIA, s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 45904804 30.04.2014
125. DF 125/2014 Spotreba el. energie 1881,00     03.04.2014 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.04.2014
126. DF 126/2014 Náklady na prevádzku 879,03     03.04.2014 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 30.04.2014
127. DF 127/2014 Údržba web stránky 82,98     03.04.2014 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 44546398 30.04.2014
128. DF 128/2014 Oprava kopírky ZŠ 34,98     04.04.2014 Marián Šaradín EMVS Zakvášov 1543/55, 01701 Pov. Bystrica 35231114 30.04.2014
129. DF 129/2014 Kancelárske potreby  OÚ 128,64     07.04.2014 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, 83106 Bratislava 35958120 30.04.2014
130. DF  130/2014 Telefón +internet 127,10     07.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská28, 81762 Bratislava 35763469 30.04.2014
131. DF 131/2014 Likvidácia nepol.  skládok 24,00     07.04.2014 Stanislav Zúbek Rozkvet 2053/108, 01701 Pov. Bystrica 35226811 30.04.2014
132. DF 132/2014 Spotreba zem. plynu OÚ 1296,00     07.04.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.04.2014
133. DF 133/2014 Spotreba plynu ZŠ 349,00     07.04.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.04.2014
134. DF 134/2014 Tovar pre škol. jedáleň 83,84     07.04.2014 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.04.2014
135. DF 135/2014 Tovar pre škol. jedáleň 67,84     11.04.2014 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 30.04.2014
136. DF 136/2014 Tovar pre škol. jedáleň 373,09     11.04.2014 COOP Jednota Krupina, spotr. družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 30.04.2014
137. DF 137/2014 Čist. pomôcky ŠJ 112,08     14.04.2014 UNIMAT Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 30.04.2014
138. DF 138/2014 Pomôcky pre MŠ 22,56     14.04.2014 INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre 44752423 30.04.2014
139. DF 139/2014 Zverej. údajov 60,00     14.04.2014 MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21, 82108 Bratislava 35859415 30.04.2014
140. DF 140/2014 Vývoz kom. odpadu 1484,24     14.04.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov.Bystrica 36265144 30.04.2014
141. DF 141/2014 Tovar pre škol. jedáleň 97,43     14.04.2014 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové M. n. Váhom 36324124 30.04.2014
142. DF 142/2014 Pomôcky pre MŠ 24,25     15.04.2014 INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre 44752423 30.04.2014
143. DF 143/2014 Pomôcky pre ZŠ 1174,82     15.04.2014 Zero Košice spol. s r.o. Kmeťova 12, 04001 Košice 1 36186902 30.04.2014
144. DF 144/2014 Tovar pre škol. jedáleň 57,59     15.04.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.04.2014
145.  DF 145/2014 Poplatok matrika  25,09      15.04.2014  IVES Košice  Čsl. armády 20, 04118 Košice  00162957  30.04.2014
146. DF 146/2014 Spotreba vody 17,17     15.04.2014 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bytrica 36672076 30.04.2014
147. DF 147/2014 Inzercia MY 118,20     15.04.2014 Petit Press, a.s. divízia týžden., o.z. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35790253 30.04.2014
148. DF 148/2014 Vratka VO – 55,68     16.04.2014 ELZA Elektromon. závod Bratislava, a.s. Račianska 162, 83154 Bratislava 31322999 30.04.2014
149. DF 149/2014 Vývoz kom. odpadu 1564,92     22.04.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.04.2014
150. DF 150/2014 Prevádzka KDS 789,43     22.04.2014 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.04.2014
 151.  DF 151/2014 Tovar pre škol. jedáleň  127,40      22.04.2014  ASTERA, s.r.o.  Stromova č.5, 91101 Trenčín  36238091  30.04.2014
152. DF 152/2014 Tovar pre škol. jedáleň 462,07     22.04.2014 AGFOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 30.04.2014
153. DF 153/2014 Telefón 17,98     22.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.04.2014
154. DF 154/2014 Pomôcky pre MŠ 185,00     25.04.2014 TRINET Corp., s.r.o. Cesta do Rudiny 1098, 02401 K. N. Mesto 36362786 30.04.2014
155. DF 155/2014 Tovar pre škol. jedáleň 17,89     25.04.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.04.2014
156. DF 156/2014 Tovar pre škol. jedáleň 28,79     25.04.2014 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 30.04.2014
157. DF 157/2014 Publikácia 27,20     29.04.2014 Združenie obcí RVC Námestie S. H. Vajanského 1, 03601 Martin 31938434 30.04.2014
158. DF 158/2014 Pomôcky pre MŠ 51,00     29.04.2014 David Rainke Ke Hřišti 697, 37006 Srubec 87662264 30.04.2014
159. DF 159/2014 Batéria do radaru 67,20     29.04.2014 BELLIMPEX s.r.o. Kossuthova 6, 94301 Štúrovo 36705390 30.04.2014
160. DF 160/2014 Pravidelná platba 13,68     29.04.2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.04.2014
161. DF 161/2014 Tovar pre škol. jedáleň 94,12     29.04.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.04.2014
162. DF 162/2014 Tovar pre škol. jedáleň 45,25     29.04.2014 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 30.04.2014
163. DF 163/2014 Pomôcky pre ZŠ 216,72     30.04.2014 ZERO Košice spol. s r.o. Kmeťova 12, 04001 Košice 36186902 30.04.2014
164. DF 164/2014 Telefón 71,94     30.04.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 30.04.2014
165. DF 165/2014 Tovar pre škol. jedáleň 310,44     30.04.2014 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.04.2014
166. DF 166/2014 Tovar pre škol. jedáleň 287,90     05.05.2014 M&Z  Slovakia s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 31.05.2014
167. DF 167/2014 Kancelárske potreby 66,06     05.05.2014 Lyreco CE,SE Na Pántoch 18, 83106 Bratislava 35958120 31.05.2014
168. DF 168/2014 Tovar pre škol. jedáleň 29,17     07.05.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.05.2014
169. DF 169/2014 Tovar pre škol. jedáleň 149,11     07.05.2014 INMEDIA, spol. s.r. o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.05.2014
170. DF 170/2014 Pomôcky pre ZŠ 30,00     07.05.2014 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava 35908718 31.05.2014
171. DF 171/2014 Údržba web stránky 82,98     09.05.2014 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 44545398 31.05.2014
172. DF 172/2014 Spotreba zem. plynu OÚ 504,00     09.05.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.05.2014
173. DF 173/2014 Spotreba zem. plynu ZŠ 134,00     09.05.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.05.2014
174. DF 174/2014 Spotreba el. energie 1881,00     09.05.2014 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.05.2014
175. DF 175/2014 Tovar pre škol. jedáleň 26,78     09.05.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 31.05.2014
176. DF 176/2014 Tovar pre škol. jedáleň 0,79     09.05.2014 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.05.2014
177. DF 177/2014 Tovar pre škol. jedáleň 74,50     09.05.2014 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.05.2014
178. DF 178/2014 Výstup zo zariadenia 173,96     09.05.2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.05.2014
179. DF 179/2014 Telefón+internet 132,34     09.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.05.2014
180. DF 180/2014 Vývoz kom. odpadu 1138,31     13.05.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.05.2014
181. DF 181/2014 Vodné+stočné 46,61     13.05.2014 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.05.2014
182. DF 182/2014 Prevádzka KDS 786,32     13.05.2014 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.05.2014
183. DF 183/2014 Tovar pre škol. jedáleň 379,98     13.05.2014 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.05.2014
 184.  DF 184/2014 Tovar pre škol. jedáleň  41,04      13.05.2014  INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen  36019208  31.05.2014
185. DF 185/2014 Tovar pre škol. jedáleň 18,06     14.05.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 NItra 36283576 31.05.2014
186. DF 186/2014 Tovar pre škol. jedáleň 203,48     14.05.2014 TempoVit spol. s r.o. Lidická 886/43, 73601 Havířov – Šumbark 25900951 31.05.2014
 187.  DF 187/2014 Pomôcky pre MŠ  547,36      15.05.2014  MAKRA Slovakia s.r.o.  Tomašíkova 223/26, 82101 Bratislava  46718095  31.05.2014
188. DF 188/2014 Tovar pre škol. jedáleň 13,09     16.05.2014 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 31.05.2014
189. DF 189/2014 Telefón 17,98     16.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.05.2014
190. DF 190/2014 Tovar pre škol. jedáleň 92,82     16.05.2014 ASTERA , s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 31.05.2014
191. DF 191/2014 Tovar pre škol. jedáleň 89,74     21.05.2014 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 31.05.2014
192. DF 192/2014 Tovar pre škol. jedáleň 73,20     21.05.2014 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.05.2014
193. DF 193/2014 Pomôcky pre MŠ 235,89     21.05.2014 Dapp-CHPM,  s.r.o. Lípa 4, 76311 Želechovice n. Dřevnicí 29306248 31.05.2014
 194.  DF 194/2014 Tlačivá-matrika  8,24      21.05.2014 Centrum polygrafických služieb  Sklabinská 1, 83106 Bratislava  42272360  31.05.2014
195. DF 195/2014 Vývoz kom. odpadu 1160,16     21.05.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.05.2014
196. DF 196/2014 Pravid. platba 13,44     26.05.2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.05.2014
197. DF 197/2014 Tovar pre škol. jedáleň 24,30     26.05.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.05.2014
198. DF 198/2014 Tovar pre škol. jedáleň 42,08     26.05.2014 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.05.2014
199. DF 199/2014 Tovar pre škol. jedáleň 117,73     26.05.2014 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.05.2014
200. DF 200/2014 Tovar pre škol. jedáleň 28,79     30.05.2014 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 31.05.2014
201. DF 201/2014 Telefón 72,60     30.05.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.05.2014
 202.  DF 202/2014 Tovar pre škol. jedáleň  278,65      02.06.2014  M&Z SLOVAKIA, s.r.o.  Prečín 189, 01815 Prečín  45904804  30.06.2014
203. DF 203/2014 CD Okamihy života 18,80     02.06.2014 MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov 45352305 30.06.2014
204. DF 204/2014 Údržba web stránky 82,98     02.06.2014 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 44545398 30.06.2014
205. DF 205/2014 Pomôcky pre MŠ 39,55     04.06.2014 INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre 44752423 30.06.2014
206. DF 206/2014 Pomôcky pre MŠ 18,00     04.06.2014 Mgr. Vladimír Kubovčík-AG MUSICA LITURGICA Šafránova 5, 81102 Bratislava 1 17529662 30.06.2014
207. DF 207/2014 Servisné práce 45,00     04.06.2014 Imrich Hlúbik – IMPULZ A.Bernoláka 33/19, 02001 Dol. Kočkovce 34661948 30.06.2014
208. DF 208/2014 Tovar pre škol. jedáleň 61,54     04.06.2014 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 30.06.2014
209. DF 209/2014 Tovar pre škol. jedáleň 47,03     04.06.2014 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n.Váh. 36324124 30.06.2014
 210.  DF 201/2014 Spotreba plynu OU  220,00      09.06.2014  SPP, a.s.  Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina  35815256  30.06.2014
211. DF 211/2014 Spotreba plynu ZŠ 57,00     09.06.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.06.2014
212. DF 212/2014 Vývoz kom. odpadu 1020,28     09.06.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.06.2014
213. DF 213/2014 Kancel. potreby 14,60     09.06.2014 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, 83106 Bratislava 35958120 30.06.2014
214. DF 214/2014 Prevádzka KDS 5/2014 786,32     09.06.2014 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.06.2014
215. DF 215/2014 Spotreba el. energie 1881,00     09.06.2014 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 10147 Žilina 36403008 30.06.2014
216. DF 216/2014 Tovar pre škol. jedáleň 92,10     09.06.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.06.2014
217. DF 217/2014 Tovar pre škol. jedáleň 33,94     09.06.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.06.2014
218. DF 218/2014 Tovar pre škol. jedáleň 358,11     09.06.2014 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 30.06.2014
 219.  DF 219/2014 Telefón+internet  116,74      10.06.2014  Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 81762 Bratislava  35763469  30.06.2014
220. DF 220/2014 Predplatné PRAVDA 75,27     10.06.2014 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Ban. Bystrica 36631124 30.06.2014
221. DF 221/2014 Vodné+stočné 516,08     13.06.2014 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 30.06.2014
222. DF 222/2014 Obecné noviny 15,60     13.06.2014 INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 31363091 30.06.2014
223. DF 223/2014 Telefón 17,98     13.06.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.06.2014
224. DF 224/2014 Tovar pre škol. jedáleň 18,32     13.06.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.06.2014
225.  DF 225/2014 Tovar pre škol. jedáleň 21,89     13.06.2014 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 30.06.2014
226. DF 226/2014 Tovar pre škol. jedáleň 37,81     13.06.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.06.2014
227. DF 227/2014 Poistenie budovy 28,49     16.06.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700 30.06.2014
228. DF 228/2014 Tovar pre škol. jedáleň 86,82     16.06.2014 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 30.06.2014
229. DF 229/2014 Oprava el. inšt. DS 50,40     16.06.2014 Ing. Miroslav Orávik Prečín 292, 01815 Prečín 37717677 30.06.2014
 230.  DF 230/2014 Tovar pre škol. jedáleň  93,13      18.06.2014  DEMIFOOD, spol. s r.o.  Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom  36324124  30.06.2014
231. DF 231/2014 Krovinorez+lanko 576,08     20.06.2014 PROFI-NÁRADIE s.r.o. Kragujevského 3931/39, 01001 Žilina 43847617 30.06.2014
232. DF 232/2014 Pomôcky pre MŠ 25,45     20.06.2014 INFRA Slovakia, s.r.o. J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre 44752423 30.06.2014
233. DF 233/2014 Pomôcky pre MŠ 470,00     20.06.2014 Katarína Geregová -KATKA – ŠPORT I. Krasku 488/12, 02001 Púchov 37485644 30.06.2014
234. DF 234/2014 Pomôcky pre MŠ 26,58     24.06.2014 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Ban. Bystrica 31331131 30.06.2014
235. DF 235/2014 Pravidelná platba 6/2014 13,44     24.06.2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.06.2014
236. DF 236/2014 Vývoz kom. odpadu 1155,12     24.6.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.06.2014
237. DF 237/2014 Tovar pre škol. jedáleň 62,21     24.06.2014 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.06.2014
238. DF 238/2014 Pomôcky pre MŠ 22,40     24.06.2014 INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre 44752423 30.06.2014
239. DF 239/2014 Pomôcky pre MŠ 178,00     24.06.2014 BŠ ŠTÝL – výroba nábytku Pavol Bútora Prečín 331, 01815 Prečín 35229951 30.06.2014
240. DF 240/2014 Tovar pre škol. jedáleň 85,10     25.06.2014 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 30.06.2014
241. DF 241/2014 Tover pre škol. jedáleň 48,76     25.06.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.06.2014
242. DF 242/2014 Náklady na prevádzku Jasenica 1768,20     25.06.2014 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 30.06.2014
243. DF 234/2014 Oprava žľabu 49,56     27.06.2014 KOVENA s.r.o. Hliny 2624, 01701 Pov. Bytrica 31603939 30.06.2014
 244.  DF 244/2014 Tovar pre škol. jedáleň  371,44     01.07.2014  M&Z Slovakia s.r.o.  Prečín 189, 01815 Prečín  45904804 31.07.2014
245. DF 245/2014 Doprava ZŠ 200,00     01.07.2014 Milan Štrbko ml. Aut. doprava Hliníky 692/5, 01701 Pov. Bystrica 43899641 31.07.2014
246. DF 246/2014 Telefón 72,23     01.07.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.07.2014
247. DF 247/2014 Tovar pre škol. jedáleň 48,49     01.07.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 31.07.2014
248. DF 248/2014 Údržba web stránky 82,98     03.07.2014 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 44545398 31.07.2014
249. DF 249/2014 Spotreba el. energie 1881,00     03.07.2014 SEE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.07.2014
250. DF 250/2014 Tovar pre škol. jedáleň 33,77     03.07.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.07.2014
251. DF 251/2014 Prevádzka KDS 786,32     01.07.2014 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.07.2014
252. DF 252/2014 Spotreba zem. plynu ZŠ 52,00     10.07.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.07.2014
253. DF 253/2014 Tovar pre škol. jedáleň 453,41     10.07.2014 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.07.2014
254. DF 254/2014 Tovar pre škol. jedáleň 31,85     10.07.2014 SNIEŽIK s.r.o. Lahňa 269, 95124 Čab 44211481 31.07.2014
255. DF 255/2014 Čist. prostriedky 98,81     10.07.2014 UNIMAT SLOVAKIA Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.07.2014
256. DF 256/2014 Poistenie AČ 29,25     10.07.2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 81105 Bratislava 31595545 31.07.2014
257. DF 257/2014 Telefón + internet 120,62     10.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.07.2014
258. DF 258/2014 Spotreba zem. plynu 204,00     10.07.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.07.2014
259. DF 259/2014 Montáž VO Chudý P. 655,50     10.07.2014 Jaroslav Kopáč Prečín 28, 01815 Prečín 43084656 31.07.2014
260. DF 260/2014 Vývoz komun. odpadu 1068,92     10.07.2014 MEGAWASTE  SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.07.2014
261. DF 261/2014 Terasa MŠ 4256,44     11.07.2014 Stavea – Ing. Anton Poliček Prečín 269, 01815 Prečín 32895259 31.07.2014
262. DF 262/2014 Telefón 17,98     17.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.07.2014
263. DF 263/2014 Koberec MŠ 41,25     17.07.2014 DOMOV, a.s. SNP 1450, 01701 Pov. Bystrica 36303691 31.07.2014
264. DF 264/2014 Pravid. platba 13,44     17.07.2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.07.2014
265. DF 265/2014 Oprava miest. rozhlasu 248,33     17.07.2014 Ľubomír Hluško Šebešťanová 52, 01704 Pov. Bystrica 32902450 31.07.2014
266. DF 266/2014 Vývoz kom. odpadu 1103,16     17.07.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 017 01 Pov. Bystrica 36265144 31.07.2014
267.  DF 267/2014 Tovar pre škol. jedáleň  94,40      17.07.2014  M&Z Slovakia, s.r.o.  Prečín 47, 01815 Prečín  45904804  31.07.2014
268. DF 268/2014 Vodné+stočné 17,17     17.07.2014 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.07.2014
269. DF 269/2014 Pomôcky pre ZŠ 13,00     17.07.2014 Miroslava  Angyalová Reklam. predmety  Dukelská 978, 01701 Pov. Bystrica  32891792  31.07.2014
270. DF 270/2014 Tovar pre škol. jedáleň 23,64     18.07.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.07.2014
271. DF 271/2014 Štrkopiesok 105,00     23.07.2014 DOPRAVOSPOL spol. s r.o. Milochov 275, 01706 Pov. Bystrica 00652261 31.07.2014
272. DF 272/2014 Vitrína 343,00     23.07.2014 L-DEN Slovakia, spol. s r.o. Kamenná 202/40, 96622 Lutila 44646488 31.07.2014
273. DF 273/2014 Tovar pre škol. jedáleň 8,40     23.07.2014 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.07.2014
274. DF 274/2014 Dopoistenie MŠ 20,13     23.07.2014 Allianz – Slov. poisťovňa, a.s. Štúrova 7, 04270 Košice 000151700 31.07.2014
275. DF 275/2014 Koberec MŠ 502,70     28.07.2014 UNIVERZAL BT, s.r.o. Panenská 24, 81103 Bratislava 36010090 31.07.2014
276. DF 276/2014 Poplatok za pohrebisko 148,77     04.08.2014 Slovenská internetová, s.r.o. Dolný val 3, 01001 Žilina 36676845 31.08.2014
277. DF 277/2014 Noviny str. Považia 150,01     04.08.2014 PETIT PRESS, a.s. Divízia týždenníkov, o.z. Sládkovičova 1, 94901 Nitra 35790253 31.08.2014
278. DF 278/2014 Náhradné diely -vyžínač 140,58     04.08.2014 PROFI-NÁRADIE s.r.o. Kragujevská 3931/39, 01001 Žilina 43847617 31.08.2014
279. DF 279/2014 Údržba web stránky 82,98     04.08.2014 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 5 44545398 31.08.2014
280. DF 280/2014 Telefón+internet 88,95     04.08.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.08.2014
281. DF 281/2014 Spotreba plynu ZŠ 52,00     05.08.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.08.2014
282. DF 282/2014 Prevádzka KDS 786,32     05.08.2014 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.08.2014
283. DF 283/2014 Spotreba plynu OÚ 204,00     05.08.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.08.2014
284.  DF 284/2014 Spracovanie projektu  600,00      05.08.2014  EuroDotácie, a.s.  Na Šefranici 1280/08, 01001 Žilina  36438766  31.08.2014
285. DF 285/2014 Spoterba el. energie 1881,00     05.08.2014 SEE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.08.2014
286. DF 286/2014 Pomôcky pre ZŠ 199,00     05.08.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, 81103 Bratislava 31361161 31.08.2014
287. DF 287/2014 Tovar pre škol. jedáleň 327,34     05.08.2014 COOP Jednota Krupina, spotrebné  družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.08.2014
288. DF 288/2014 Čistenie vod. tokov 1267,20     12.08.2014 Stanislav Zúbek Rozkvet 2053/108, 01701 Pov. Bystrica 35226811 31.08.2014
289. DF 289/2014 Telefón 120,98     12.08.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.08.2014
290. DF 290/2014 Výstupy zo zariadenia 111,04     12.08.2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.08.2014
 291.  DF 291/2014 Materiál na mrežu  332,83      12.08.2014 HUMA -PAvol Hozdek  Moyzesova 833/32, 01701 Pov. Bystrica  34972731  31.08.2014
292. DF 292/2014  Vývoz kom. odpadu 1641,63     12.08.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. UL. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.08.2014
293. DF 293/2014 Vodné+stočné 17,17     12.08.2014 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.08.2014
294. DF 294/2014 Spotreba plynu ZŠ -721,19     12.08.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01055 Žilina 35815256 31.08.2014
295. DF 295/2014 Účtovníctvo – publikácia  72,00      13.08.2014  Wolters Kluwer s.r.o.  Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava  31348262  31.08.2014
296. DF 296/2014 Projekt ZS 360,00     14.08.2014 PROJART plus, spol. s r.o. Centrum 28/33, 01701 Pov. Bystrica 46660356 31.08.2014
297. DF 297/2014 Výkaz výmer ZS 100,00     14.08.2014 Ing. Peter Batrna Dolný Moštenec 268, 01701 Pov. Bystrica 14192721 31.08.2014
298. DF 298/2014 Spotreba plynu OÚ -1952,24     18.08.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01055 Žilina 35815256 31.08.2014
299. DF 299/2014 Telefón+internet 17,98     19.08.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.08.2014
300. DF 300/2014 Vývoz kom. odpadu 1581,84     19.08.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.08.2014
301. DF 301/2014 Inzercia riad. ZŠ 76,80     28.08.2014 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava 35790253 31.08.2014
302. DF 302/2014 Pravidelná platba 13,44     25.08.2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.08.2014
303. DF 303/2014 Práce – povodeň 1170,00     25.08.2014 Vladislav Fapšo – VAMAF Zem. Závada 76, 01815 Prečín 43036112 31.08.2014
304. DF 304/2014 Kamenivo-povodeň 609,54     26.08.2014 Vladislav Fapšo – VAMAF Zem. Závada 76, 01815 Prečín 43036112 31.08.2014
305. DF 305/2014 Pomôcky pre MŠ 68,27     27.08.2014 Helena Pavlíková -SEDO Pov. Podhradie  308/2, 01704 Pov. Bystrica 37282743 31.08.2014
306. DF 306/2014 Prac. náradie AČ 196,00     27.08.2014 PROFI-NÁRADIE s.r.o. Kragujevská 3931/39, 01001 Žlina 43847617 31.08.2014
307. DF 307/2014 Inzercia v novinkách 82,98     27.08.2014 Mesto Pov. Bystrica Centrum 2/3, 01713 Pov. Bystrica 00317667 31.08.2014
308. DF 308/2014 Pomôcky pre MŠ 240,77     27.08.2014 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 31.08.2014
309. DF 309/2014 Pomôcky pre ZŠ 102,50     28.08.2014 Carolline spol. s.r.o. Sibírska35, 83102 Bratislava 35788445 31.08.2014
310. DF 310/2014 Pomôcky pre ZŠ 57,00     05.09.2014 Miroslava Angyalová Dukelská 978, 01701 Pov. Bystrica 32891792 30.09.2014
311. DF 311/2014 Tovar pre škol. jedáleň 112,12     03.09.2014 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 30.09.2014
312. DF 312/2014 Tovar pre škol. jedáleň 76,25     03.09.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 1 41050690 30.09.2014
313. DF 313/2014 Tovar pre škol. jedáleň 234,40     03.09.2014 ASTERA, s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 30.09.2014
314. DF 314/2014 Tovar pre škol. jedáleň 136,13     03.09.2014 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.09.2014
315. DF 315/2014 Spotreba el. energie 1881,00     03.09.2014 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina 36403008 30.09.2014
316. DF 316/2014 Telefón 68,97     03.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82101 Bratislava 35697270 30.09.2014
317. DF 317/2014 Spracovanie bezp. projektu 250,00     03.09.2014 BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 01003 Žilina 36734390 30.09.2014
318. DF 318/2014 Spotr. tovar do KD 55,29     03.09.2014 TABAT spol. s r.o. Centrum 19/24, 01701 Pov. Bystrica 36304547 30.09.2014
319. DF 319/2014 Údržba web stránky 82,98     03.09.2014 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 44545398 30.09.2014
320. DF 320/2014 Projekt MŠ 60,00     03.09.2014 PROJART plus, spol. s r.o. Centrum 28/33, 01701 Pov. Bytrica 46660356 30.09.2014
 321. DF 321/2014 Stravné lístky  1620,12      04.09.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava  31396674  30.09.2014
322. DF 322/2014 Pomôcky pre ZŠ 225,91     05.09.2014 JUVENIA – EDUCATION, n.o. Levočská 866, 25801 Poprad 37886657 30.09.2014
323. DF 323/2014 Prac. odev MŠ 142,01     05.09.2014 OLMIT – Oľga Mitašová Ul. M.R. Štefánika 135/1, 01701 Pov. Bystrica 34367454 30.09.2014
324. DF 324/2014 Spotreba plynu 410,00     05.09.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.09.2014
325. DF 325/2014 Seminár 39,00     08.09.2014 Asociácia správcov registratúry M.R. Štefánika 310, 97271 Nováky 37922190 30.09.2014
326. DF 326/2014 Telefón+internet 116,44     08.09.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 3765744127 30.09.2014
327. DF 327/2014 Tovar pre škol. jedáleň 604,15     08.09.2014 AG FOODS SK  s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 30.09.2014
328. DF 328/2014 Pomôcky pre ZŠ 77,00     08.09.2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava 31331131 30.09.2014
329. DF 329/2014 Prevádzka KDS 786,32     08.09.2014 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.09.2014
330. DF 330/2014 Pomôcky pre ZŠ 69,82     11.09.2014 ŠEVT a.s. Cementárenská  16, 97472 Ban. Bystrica 31331131 30.09.2014
331. DF 331/2014 Vývoz kom. odpadu 1153,44     11.09.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144  30.09.2014
332. DF 332/2014 Vývoz kom. odpadu 1189,68     11.09.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. UL. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.09.2014
333. DF 333/2014 Tovar pre škol. jedáleň 517,10     11.09.2014 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.09.2014
334. DF 334/2014 Pomôcky pre ŠJ 197,84     11.09.2014 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov.Bystrica 10879072 30.09.2014
335. DF 335/2014 Kontrola váh ŠJ 73,20     11.09.2014 Peter Knapec R. Súľovského 11, 01313 Raj. Teplice 41078349 30.09.2014
336. DF 336/2014 Kalibrácia váh ŠJ 138,00     11.09.2014 KALIBRA SK s.r.o. R. Súľovského 386/11, 01313 Raj. Teplice 47560894 30.09.2014
337. DF 337/2014 Poistenie žiakov  118,50     11.09.2014 Generali  Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava  35709332 30.09.2014
338. DF 338/2014 Tovar pre škol. jedáleň 16,21     11.09.2014 Dušan Písch -ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 1 41050690 30.09.2014
339. DF 339/2014 Tovar pre škol. jedáleň 24,00     11.09.2014 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 30.09.2014
 340. DF 340/2014 Batéria DS  30,00      12.9.2014  Ing.Miroslav Orávik Prečín 292,01815 Prečín  37717677 30.09.2014
341. DF 341/2014 Spotreba vody 356,76     12.09.2014 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 30.09.2014
342. DF 342/2014 Telefón 17,98     17.09.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.09.2014
343. DF 343/2014 Oprava rozhlasu 247,85     17.09.2014 Ľubomír Hluško Šebešťanová 52, 01704 Pov. Bystrica 32902450 30.09.2014
344. DF 344/2014 Tovar pre škol. jedáleň 34,28     17.09.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.09.2014
345. DF 345/2014 Pomôcky pre MŠ 68,01     17.09.2014 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124 30.09.2014
346. DF 346/2014 Poistenie ZŠ 719,35     18.09.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa. a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 1 00151700 30.09.2014
347. DF 347/2014 Poistenie ZŠ 102,28     18.09.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 1 00151700 30.09.2014
348. DF 348/2014 Poistenie ZŠ 198,50     18.09.2014 Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava 35709332 30.09.2014
349. DF 348/2014 Tovar pre škol. jedáleň 21,89     18.09.2014 INMEDIA,  spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 30.09.2014
350. DF 350/2014 Pomôcky pre MŠ 69,75     18.09.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava 35908718 30.09.2014
351. DF 351/2014 Pomôcky ZŠ HN 33,20     24.09.2014 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 30.09.2014
352. DF 352/2014 Tovar pre škol. jedáleň 58,00     24.09.2014 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.09.2014
353. DF 353/2014 Tovar pre škol. jedáleň 42,65     24.09.2014 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.09.2014
354. DF 354/2014 Tovar pre škol. jedáleň 61,73     24.09.2014 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 381/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.09.2014
355. DF 355/2014 Pravidelná platba 13,44     24.09.2014 Konica MInolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.09.2014
356. DF 356/2014 Tovar pre škol. jedáleň 418,22     26.09.2014 TempoVit spol. s r.o. Lidická 886/43, 73601 Havířov- Šumbark 25900951 30.09.2014
357. DF 357/2014 Spotreba plynu vyúč. ZŠ 9,44     26.09.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.09.2014
358. DF 358/2014 Pomôcky pre ZŠ 9,00     26.09.2014 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 30.09.2014
359. DF 359/2014 Pomôcky pre MŠ 90,00     01.10.2014 Kotulič Petr kpt. Nálepky 1071, Kopřivnice 66925797 31.10.2014
360. DF 360/2014 Tovar pre škol. jedáleň 267,22     01.10.2014 M&Z SLOVAKIA s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 45904804 31.10.2014
361. DF 361/2014 Telefón 68,97     01.10.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.10.2014
362. DF 362/2014 Prevádzka TKR 786,32     06.10.2014 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.10.2014
363. DF 363/2014 Tovar pre škol. jedáleň 78,26     06.10.2014 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.10.2014
364. DF 364/2014 Tovar pre škol. jedáleň 24,00     06.10.2014 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 31.10.2014
365. DF 365/2014 Tovar pre škol. jedáleň 37,38     06.10.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.10.2014
366. DF 366/2014 Spoterba el. energie 1881,00     07.10.2014 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 36403008 31.10.2014
367. DF 367/2014 Údržba web stránky 82,98     07.10.2014 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 5 44545398 31.10.2014
368. DF 368/2014 Tovar pre škol. jedáleň 31,75     08.10.2014 Dušan Písch- ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 31.10.2014
369. DF 369/2014 Spotreba plynu 210,00     08.10.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.10.2014
370. DF 370/2014  Spotreba plynu 1248,00     08.10.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.10.2014
371. DF 371/2014 Tovar pre škol. jedáleň 173,33     08.10.2014 TempoVit spol. s r.o. Lidická 886/43, 73601 Havířov-Šumbark 25900951 31.10.2014
372. DF 372/2014 Tovar pre škol. jedáleň 133,57     08.10.2014 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n.Váhom 36324124 31.10.2014
373. DF 373/2014 Tovar pre škol. jedáleň 111,62     08.10.2014 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.10.2014
374. DF 374/2014 Telefón+internet 122,08     08.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.10.2014
375. DF 375/2014 Čist. prostriedky ŠJ 63,42     08.10.2014 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130-36, 01701 Pov.Bystrica 36827789 31.10.2014
376. DF 376/2014 Tovar pre škol. jedáleň 544,03     09.10.2014 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.10.2014
377. DF 377/2014 Tovar pre škol. jedáleň 41,88     10.10.2014 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.10.2014
378. DF 378/2014 Tovar pre škol. jedáleň 64,52     10.10.2014 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.10.2014
379. DF 379/2014 Kontrola HP 64,74     10.10.2014 Jozef Kozák Dukelská 972/3, 01701 Pov. Bystrica 34659323 31.10.2014
380. DF 380/2014 Revízie HP 193,76     10.10.2014 Jozef Kozák Dukelská 972/3, 01701 Pov. Bystrica 34659323 31.10.2014
381. DF 381/2014 Vývoz kom. odpadu 1702,83     10.10.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.10.2014
382. DF 382/2014 Vývoz kom. odpadu 1554,84     10.10.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.10.2014
383. DF 383/2014 Publikácia 11,20     12.10.2014 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 36371271 31.10.2014
384. DF 384/2014 Vodné+stočné 46,61     12.10.2014 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.10.2014
385. DF 385/2014 Školenie 12,00     14.10.2014 Združenie miest a obcí Bezručova 9, 81109, Bratislava 00584614 31.10.2014
386. DF 386/2014 Telefón 17,98     15.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.10.2014
387. DF 387/2014 Pomôcky pre MŠ 79,60     15.10.2014 Microitem v.o.s. Odborárska 23, 83102 Bratislava 47779110 31.10.2014
388. DF 388/2014 Tovar pre škol. jedáleň 43,20     15.10.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 31.10.2014
389. DF 389/2014 Tovar pre škol. jedáleň 191,66     15.10.2014 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.10.2014
390. DF 390/2014 Tovar pre škol. jedáleň 49,09     15.10.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.10.2014
391. DF 391/2014 Tovar pre škol. jedáleň 24,32     17.10.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 31.10.2014
392. DF 392/2014 Tovar pre škol. jedáleň 22,34     17.10.2014 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.10.2014
393. DF 393/2014 Pravidelná platba 13,44     17.10.2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.10.2014
394. DF 394/2014 Poistenie int. tabule 0,55     21.10.2014 Allianz – Slov. poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81275 Bratislava 00151700 31.10.2014
395. DF 395/2014 Poistenie int. tabule 13,44     21.10.2014 Allianz – Slov. poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81275 Bratislava 00151700 31.10.2014
396. DF 396/2014 Poistenie Zodpovednosť miest a obcí 69,05     22.10.2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Horná 25, 97401 Ban. Bystrica 31595545 31.10.2014
397. DF 397/2014 Stoly a stoličky 1448,00     22.10.2014 Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča 44984740 31.10.2014
398. DF 398/2014 Poháre  ZPOZ 72,00     22.10.2014 S.D.S. Farko Plus s.r.o. Kukučínova 201, 01701 Pov. Bystrica 36332381 31.10.2014
399. DF 399/2014 Pomôcky pre ZŠ 120,00     22.10.2014 WATT SK, s.r.o. Dolné Rudiny 3/225, 01001 Žilina 36419974 31.10.2014
400. DF 400/2014 Tovar pre škol. jedáleň 40,81     22.10.2014 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 31.10.2014
401. DF 401/2014 Tovar pre škol. jedáleň 105,65     22.10.2014 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.10.2014
402. DF 402/2014 Zatrávňovače ZS 679,03     24.10.2014 Raven a.s. Šoltésovej 420/2 P.O.Box 117, 01701 Pov. Bystrica 31595804 31.10.2014
403. DF 403/2014 Zemné práce ZS 390,00     24.10.2014 Stanislav Zúbek Rozkvet 2053/108, 01701 Pov. Bystrica 35226811 31.10.2014
404. DF 404/2014 Štrk ZS 170,96     24.10.2014 DOPRAVOSPOL spol. s r.o. Milochov 275, 01706 Pov.Bystrica 00652261 31.10.2014
405. DF 405/2014 Tovar pre škol. jedáleň 43,22     24.10.2014 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.10.2014
406. DF 406/2014 Tovar pre škol. jedáleň 169,79     24.10.2014 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.10.2014
407. DF 407/2014 Poistenie auta 76,50     28.10.2014 Allianz – Slov. poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700 31.10.2014
408. DF 408/2014 Tovar pre škol. jedáleň 38,34     28.10.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 31.10.2014
409. DF 409/2014 Tovar pre škol. jedáleň 73,68     28.10.2014 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.10.2014
410. DF 410/2014 318,32     31.10.2014 M&Z Slovakia s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 45904804 31.10.2014
411. DF 411/2014 Telefón 70,43     31.10.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.10.2014
412. DF 412/2014 Poistenie int. tabule 37,76     21.10.2014 Allianz – Slov. poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700 31.10.2014
413. DF 413/2014 Tovar pre škol. jedáleň 93,43     04.11.2014 ASTERA, s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 30.11.2014
414. DF 414/2014 Tovar pre škol. jedáleň 64,74     04.11.2014 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.11.2014
415. DF 415/2014 Polygrafické služby 31,20     04.11.2014 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, 83106 Bratislava 42272360 30.11.2014
416. DF 416/2014 Pomôcky pre MŠ 291,99     04.11.2014 Maquita s.r.o. Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Právno 36316881 30.11.2014
417. DF 417/2014 Tovar pre škol. jedáleň 63,40     04.11.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.11.2014
418. DF 418/2014 Výstup zo zariadenia 111,79     10.11.2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.11.2014
419. DF 419/2014 Telefón+internet 127,94     10.11.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.11.2014
420. DF 420/2014 Vývoz kom. odpadu 1600,09     10.11.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.11.2014
421. DF 421/2014 Spotreba zem. plynu 2056,00     10.11.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.11.2014
422. DF 422/2014 Spotreba zem. plynu 347,00     10.11.2014. SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.11.2014
423. DF 423/2014 Spotreba el. energie 1881,00     10.11.2014 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.11.2014
424. DF 424/2014 Udržiavací poplatok 262,31     10.11.2014 KEO, s.r.o. Poľná, 99106 Záhorce 36739464 30.11.2014
425. DF 425/2014 Prevádzka KDS 786,32     10.11.2014 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.11.2014
426. DF 426/2014 Tovar pre škol. jedáleň 487,74     10.11.2014 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 30.11.2014
427. DF 427/2014 Tovar pre škol. jedáleň 32,60     10.11.2014 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.11.2014
428. DF 428/2014 Údržba webstránky 82,98     10.11.2014 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 44545398 30.11.2014
429. DF 429/2014  Kanc. potreby 29,16     10.11.2014 Lyreco CE,SE Na Pántoch 18, 83106 Bratislava 35958120 30.11.2014
430. DF 430/2014 Vodné+stočné 149,63     12.11.2014 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 30.11.2014
431. DF 431/2014 Príručka matrikárov 13,00     12.11.2014 Združenie matrikárok a matrikárov Dr. Alexandra 64, 06001 Kežmarok 37878298 30.11.2014
432. DF 432/2014 Pomôcky pre ZŠ 180,00     12.11.2014 DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava 35810734 30.11.2014
433. DF 433/2014 Tovar pre škol. jedáleň 22,34     12.11.2014 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 30.11.2014
434. DF 434/2014 Tovar pre škol. jedáleň 59,11     12.11.2014 Dušan Písch –  ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.11.2014
435. DF 435/2014 Práce na rozvode internetu 200,00     12.11.2014 Rastislav Brezničan Prečín 304, 01815 Prečín 43641512 30.11.2014
436. DF 436/2014 Tovar pre škol. jedáleň 128,71     14.11.2014 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 30.11.2014
437. DF 437/2014 Tovar pre škol. jedáleň 25,73     14.11.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.11.2014
438. DF 438/2014 Oprava rozhlasu 323,95     14.11.2014 Ľubomír Hluško Šebešťanová 52, 01704 Pov. Bystrica 32902450 30.11.2014
439. DF 439/2014 Kompostér ZŠ 43,99     14.11.2014 JRK Waste Management s.r.o. Grosslingova 17, 81109 Bratislava 45423237 30.11.2014
440. DF 440/2014 Auditórske služby 492,00     14.11.2014 APX, k.s. Hliny 1299/122, 01701 Pov. Bystrica 36012734 30.11.2014
441. DF 441/2014 Školenie mzdy a personálna agenda 20,00     13.11.2014 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4, 82009 Bratislava 00699438 30.11.2014
442. DF 442/2014 Tovar pre škol. jedáleň 19,78     18.11.2014 Dušan Písch- ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.11.2014
443. DF 443/2014 Telefón+internet 17,72     18.11.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.11.2014
444. DF 444/2014 Vratka palety -68,32     20.11.2014 Raven, a.s. Šoltésovej 420/2, P.O.BOX 117, 01701 Pov. Bystrica 315958804 30.11.2014
445. DF 445/2014 Vývoz kom. odpadu 1464,48     20.11.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.11.2014
446. DF 446/2014 Práce na el. zariadeniach 379,90     20.11.2014 Jaroslav Kopáč Prečín 28, 01815 Prečín 43084656 30.11.2014
447. DF 447/2014 Tovar pre škol. jedáleň 72,23     20.11.2014 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.11.2014
448. DF 448/2014 Spoločný stavebný úrad 1165,20     20.11.2014 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 30.11.2014
449. DF 449/2014 Virtuálna knižnica 79,63     24.11.2014 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice 43908977 30.11.2014
450. DF 450/2014 Toner pre MŠ a ŠJ 52,00     24.11.2014 Imrich Hlúbik -IMPULZ A. Bernoláka 33/19, 02001 Dolné Kočkovce 34661948 30.11.2014
451. DF 451/2014 Tovar pre škol. jedáleň 65,99     24.11.2014 ATC – JR s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.11.2014
452. DF 452/2014 Tovar pre škol. jedáleň 41,88     24.11.2014 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 30.11.2014
453. DF 453/2014 Tovar pre škol. jedáleň 10,02     24.11.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.11.2014
454. DF 454/2014 Tovar pre škol. jedáleň 20,27     26.11.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.11.2014
455. DF 455/2014 Tovar pre škol. jedáleň 25,10     26.11.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.11.2014
456. DF 456/2014 Tovar pre škol. jedáleň 126,82     26.11.2014 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.11.2014
457. DF 457/2014 Pravidelná platba 13,44     26.11.2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava 31338551 30.11.2014
458. DF 458/2014 Pomôcky pre MŠ 38,91     27.11.2014 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 30.11.2014
459. DF 459/2014 Pomôcky pre MŠ 14,40     27.11.2014 Pamiko spol. s r.o. Račianska 89, 83102 Bratislava 31320007 30.11.2014
460. DF 460/2014 Pomôcky pre MŠ 16,45     27.11.2014 Pamiko spol. s r.o. Račianska 89, 83102 Bratislava 11821973 30.11.2014
461. DF 461/2014 Tovar pre škol. jedáleň 25,13     27.11.2014 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 30.11.2014
462. DF 462/2014 Tovar pre škol. jedáleň 96,65     27.11.2014 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 30.11.2014
463. DF 463/2014 Telefón 68,97     01.12.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.12.2014
464. DF 464/2014 Pomôcky pre ZŠ 4945,08     04.12.2014 Alza.sk Jateční 33a, 17000Praha 7 27082440 31.12.2014
465. DF 465/2014 Tovar pre škol. jedáleň 18,90     08.12.2014 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.12.2014
466. DF 466/2014 Predplatné MY N.st. Pov. 25,00     12.12.2014 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava 35790253 31.12.2014
467. DF 467/2014 Predplatné Obecné noviny 67,60     10.12.2014 INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 31363091 31.12.2014
468. DF 468/2014 Inzercia 60,00     10.12.2014 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava 35790253 31.12.2014
469. DF 469/2014 Diár pre samosprávy 77,95     10.12.2014 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin Námestie S.H.Vajanského 1, 03601 Martin 31938434 31.12.2014
470. DF 470/2014 Montáž svietidla 290,74     10.12.2014 ELZA Elektromontážny závod Bratislava,a.s. Račianska 162, 83154 Bratislava 31322999 31.12.2014
471. DF 471/2014 Telefón+internet 107,66     10.12.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.12.2014
472. DF 472/2014 Údržba webstránky 82,98     10.12.2014 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 31.12.2014
473. DF 473/2014 Rohože 244,18     10.12.2014 MBM mat s.r.o. Visolaje 410, 01861 Beluša 46968237 31.12.2014
474. DF 474/2014 Vývoz kom. odpadu 1148,70     10.12.2014 MEGAWASTE Slovakia s.r.o. Hliny 1412, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.12.2014
475. DF 475/2014 Servírovací stolík ŠJ 118,80     10.12.2014 GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72, 01001 Žilina 36413186 31.12.2014
476. DF 476/2014 Spotreba el. energie 1881,00     10.12.2014 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.12.2014
477. DF 477/2014 Čist. prostriedky ŠJ 87,14     10.12.2014 UNIMAT Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.12.2014
478. DF 478/2014 Pomôcky pre ZŠ 29,80     10.12.2014 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Ban. Bystrica 36631124 31.12.2014
479. DF 479/2014 Predplatné Pravda 75,22     10.12.2014 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Ban. Bystrica 36631124 31.12.2014
480. DF 480/2014 Prevádzka KDS 786,32     10.12.2014 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.12.2014
481. DF 481/2014 Spotreba zem. plynu 2422,00     10.12.2014 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35315256 31.12.2014
482. DF 482/2014 Servis plynových kotlov 135,84     10.12.2014 Cyprich Miloš – ECON Obrancov mieru 347/15, 01841 Dubnica n. Váhom 32296975 31.12.2014
483. DF 483/2014 Tovar pre škol. jedáleň 101,88     10.12.2014 TempoVit spol. s r.o. Lidická 886/43, 73601 Havířov – Šumbark 25900951 31.12.2014
484. DF 484/2014 Tovar pre škol. jedáleň 15,94     10.12.2014 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 31.12.2014
485. DF 485/2014 Tovar pre škol. jedáleň 327,61     10.12.2014 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.12.2014
486. DF 486/2014 Tovar pre škol. jedáleň 40,74     10.12.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.12.2014
487. DF 487/2014 Tovar pre škol. jedáleň 40,81     10.12.2014 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 31.12.2014
488. DF 488/2014 Tovar pre škol. jedáleň 60,22     10.12.2014 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 31.12.2014
489. DF 489/2014 Tovar pre škol. jedáleň 153,81     10.12.2014 TempoVit spol. s r.o. Lidická 886/43, 73601 Havířov – Šumbark 25900951 31.12.2014
490. DF 490/2014 Spotreba zem. plynu 409,00     10.12.2014 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 31.12.2014
491. DF 491/2014 Pomôcky pre MŠ 27,80     10.12.2014 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 31.12.2014
492. DF 492/2014 Poistenie budov 519,17     11.12.2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 25, 97401 Ban. Bystrica 31595545 31.12.2014
493. DF 493/2014 Kontajnery 506,40     11.12.2014 FEREX, s.r.o. Vodná 23, 94901 Nitra 17682258 31.12.2014
494. DF 494/2014 Pomôcky pre ŠJ 241,20     11.12.2014 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130-36, 01701 Pov. Bystrica 36827789 31.12.2014
495. DF 495/2014 Vianočná výzdoba KD 188,90     11.12.2014 Jaroslav Kopáč Prečín 28, 01815 Prečín 43084656 31.12.2014
496. DF 496/2014 Poistenie AVIA 251,25     11.12.2014 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 1 00151700 31.12.2014
497. DF 497/2014 Tovar pre škol. jedáleň 263,13     11.12.2014 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 31.12.2014
498. DF 498/2014 Pomôcky pre ŠJ 52,34     11.12.2014 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130-36, 01701 Pov. Bystrica 36827789 31.12.2014
499. DF 499/2014 Vodné+stočné 629,51     11.12.2014 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.12.2014
500. DF 500/2014 Tovar pre škol. jedáleň 45,36     16.12.2014 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 253/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 31.12.2014
501. DF 501/2014 Tovar pre škol. jedáleň 42,41     16.12.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.12.2014
503. DF 503/2014 Pomôcky pre ŠJ 372,00     16.12.2014 GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72, 01001 Žilina 36413186 31.12.2014
504. DF 504/2014 Telefón 6,83     16.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.12.2014
505. DF 505/2014 Vývoz kom. odpadu 960,00     16.12.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.12.2014
506. DF 506/2014 Oporný múr 1087,40     16.12.2014 Stavea – Ing.Anton Poliček Prečín 269, 01815 Prečín 32895259 31.12.2014
507. DF 507/2014 Vedenie účtu 2014 39,96     16.12.2014 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina 31575951 31.12.2014
508. DF 508/2014 Pravidelná platba 13,44     18.12.2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.12.2014
509. DF 509/2014 Tovar pre škol. jedáleň 312,73     18.12.2014 M&Z SLOVAKIA, s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 45904804 31.12.2014
510. DF 510/2014 Vývoz kom. odpadu 1217,16     19.12.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.12.2014
511. DF 511/2014 Čist. prostriedky MŠ 72,36     22.12.2014 UNIMAT Slovakia, Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.12.2014
512. DF 512/2014 Poistenie Fabia 170,00     22.12.2014 Allianz Slov. poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700 31.12.2014
513. DF 513/2014 Tovar pre škol. jedáleň 29,16     28.12.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.12.2014
514. DF 514/2014 Tovar pre škol. jedáleň 237,32     31.12.2014 M&Z SLOVAKIA, s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 31.12.2014
515. DF 515/2014 Tovar pre škol. jedáleň 403,97     31.12.2014 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.12.2014
516. DF 516/2014 Telefón+internet 108,46     31.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.12.2014
517. DF 517/2014 Vývoz kom. odpadu 1346,28     31.12.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.12.2014
518. DF 518/2014 Údržba webstránky 82,98     31.12.2014 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 31.12.2014
519. DF 519/2014 Spoločný stav. úrad 38,12     31.12.2014 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 31.12.2014
520. DF 520/2014 Vývoz kom. odpad 1240,51     31.12.2014 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.12.2014
521. DF 521/2014 Vodné+stočné 26,99     31.12.2014 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.12.2014
522. DF 522/2014 Depozitné poplatky za rok 2014 12,00     31.12.2014 Centrálny depozitár CP SR, a.s. Ul. 29. augusta 1/A, 81480 Bratislava 31338976 31.12.2014
523. DF 523/2014 Oprava TKR 108,36     31.12.2014 KATES s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.12.2014
524. DF 524/2014  Prevádzka TKR 786,32     31.12.2014 KATES s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.12.2014
525. DF 525/2014 Spotreba plynu-vyúčt. ZŠ 384,98     31.12.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.12.2014
526. DF 526/2014 Telefón 69,45     31.12.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.12.2014
527. DF 527/2014 Spotreba plynu-vyúčt. OÚ -1626,77     31.12.2014 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.12.2014
528. DF 528/2014 Spotreba el. energie vyúčt. 1011,20     31.12.2014 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.12.2014