Faktúry 2015

P.č. Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
ČZ ČO Dát.doručenia Dodávateľ Adresa IČO Dátum zverejnenia
Faktúry 2015
1. DF 1/2015 Informácie o dotáciach 32,86     12.01.2015 Samnet-Infor. systém samosprávy o.z. Lúčna 407/7, 95176 Tesárske Mlyňany 37867440 31.01.2015
2. DF 2/2015 Tovar pre škol. jedáleň 67,30     12.01.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 1 41050690 31.01.2015
3. DF 3/2015 Tovar pre škol. jedáleň 188,34     12.01.2015 Sniežik s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.01.2015
4. DF 4/2015 Príspevok na chod MAS Naše Považie 209,40     14.01.2015 MAS Naše Považie Štefánikova 821/21, 02001 Púchov 42025257 31.01.2015
5. DF 5/2015 Tovar pre škol. jedáleň 111,38     14.01.2015 DEMIFOOD spol. s.r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 31.01.2015
6. DF 6/2015 Tovar pre škol. jedáleň 41,88     16.01.2015 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.01.2015
7. DF 7/2015 Tovar pre škol. jedáleň 40,04     16.01.2015 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.01.2015
8. DF 8/2015 Tovar pre škol. jedáleň 108,86     16.01.2015 TempoVit spol. s.r.o. Lidická 886/43, 73601 Havířov-Šumbark 25900951 31.01.2015
9. DF 9/2015 Tovar pre škol. jedáleň 74,72     16.01.2015 DEMIFOOD spol. s.r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 31.01.2015
10. DF 10/2015 Telefón 6,34     16.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.01.2015
11. DF 11/2015 Spotreba zem. plynu OÚ 2056,00     23.01.2015 SPP a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.01.2015
12. DF 12/2015 Spotreba zem. plynu ZŠ 564,00     23.01.2015 SPP a.s. Závodská cesta 26/2649, 01022 Žilina 35815256 31.01.2015
13. DF 13/2015 Pravidelná platba 13,44     23.01.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.01.2015
14. DF 14/2015 Údržba osvetlenia KD 221,00     23.01.2015 Rastislav Brezničan Prečín 348, 01815 Prečín 43641512 31.01.2015
15. DF 15/2015 Tovar pre škol. jedáleň 19,94     23.01.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.01.2015
16. DF 16/2015 Tovar pre škol. jedáleň 221,39     23.01.2015 ATC-JR,  s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.01.2015
17. DF 17/2015 Tovar pre škol. jedáleň 43,21     23.01.2015 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 31.01.2015
18. DF 18/2015 Tovar pre škol. jedáleň 32,47     26.01.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.01.2015
19. DF 19/2015 Telefón 72,57     30.01.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.01.2015
20. DF 20/2015 Tovar pre škol. jedáleň 56,03     30.01.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, Žiar nad Hronom 41050690 31.01.2015
21. DF 21/2015 Tovar pre škol. jedáleň 165,56     30.01.2015 ASTERA, s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 31.01.2015
22. DF 22/2015 Softwarové práce 30,00     04.02.2015 Imrich Hlúbik – IMPULZ A.Bernoláka 33/19, 02001 Dolné Kočkovce 34661948 28.02.2015
23. DF 23/2015 Údržba webstránky 82,98     04.02.2015 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 28.02.2015
24. DF 24/2015 Tovar pre škol. jedáleň 44,53     04.02.2015 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 28.02.2015
25. DF 25/2015 Tovar pre škol. jedáleň 42,80     04.02.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 28.02.2015
26. DF 26/2015 Tovar pre škol. jedáleň 317,17     04.02.2015 M&Z Slovakia s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 28.02.2015
27. DF 27/2015 Pomôcky pre MŠ 23,00     05.02.2015 M.Medlen-JurisDat Redakcia Škola-MEL Ondavská 8, 82108 Bratislava 11821973 28.02.2015
28. DF 28/2015 Spotreba zem. plynu ZŠ 546,00     09.02.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 28.02.2015
29. DF 29/2015 Spotreba zem. plynu OÚ 1993,00     09.02.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 28.02.2015
30. DF 30/2015 Tovar pre škol. jedáleň 171,70     09.02.2015 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 28.02.2015
31. DF 31/2015 Tovar pre škol. jedáleň 408,21     09.02.2015 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 28.02.2015
32. DF 32/2015 Pravidelná platba- vyúčtovanie 75,22     09.02.2015 Konica Minolta Slovakia, spol.s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 28.02.2015
33. DF 33/2015 Licencia ver. rozhlas 14,28     09.02.2015 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava 00178454 28.02.2015
34. DF 34/2015 Tovar pre škol. jedáleň 87,78     09.02.2015 Sniežik s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 28.02.2015
35. DF 35/2015 Náklady na prevádzku 885,98     09.02.2015 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 28.02.2015
36. DF 36/2015 Telefón+internet 124,24     09.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 28.02.2015
37. DF 37/2015 Spotreba el. energie 1986,00     11.02.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 28.02.2015
38. DF 38/2015 Vodné+stočné 39,25     11.02.2015 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 28.02.2015
39. DF 39/2015 Oprava obec. rozhlasu 79,02     11.02.2015 Ľubomír Hluško Šebešťanová 52, 01704 Pov. Bystrica 32902450 28.02.2015
40. DF 40/2015 Prevádzka TKR 786,32     11.02.2015 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 28.02.2015
41. DF 41/2015 Vývoz kom. odpadu 823,00     11.02.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 28.02.2015
42. DF 42/2015 Dvere KD 3084,00     13.02.2015 REAL-IR s.r.o. Rozkvet 2010/24, 01701 Pov. Bystrica 44195184 28.02.2015
43. DF 43/2015 Pomôcky pre MŠ 145,70     16.02.2015 Dialóg spol. s r.o. Tehelná 26, 83103 Bratislava 35695030 28.02.2015
44. DF 44/2015 Tovar pre škol. jedáleň 21,58     16.02.2015 sniežik s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 28.02.2015
45. DF 45/2015 Telefón 7,14     17.02.2015 Slovak Telekom,  a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 28.02.2015
46. DF 46/2015 Vývoz kom. odpadu 982,44     17.02.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 28.02.2015
47. DF 47/2015 Tovar pre škol. jedáleň 16,16     17.02.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 28.02.2015
48. DF 48/2015 Publikácia Mzd. účt. 49,50     18.02.2015 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 01001 Žilina 31602436 28.02.2015
49. DF 49/2015 Publikácia Verej. správa 78,00     18.02.2015 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 363712271 28.02.2015
50. DF 50/2015 Ohŕňanie snehu 847,42     18.02.2015 Miroslav Poliček Prečín 269, 01815 Prečín 40708551 28.02.2015
51. DF 51/2015 Údržba miest. komunikácii 120,00     20.02.2015 Vladislav Fapšo-VAMAF Zem. Závada 76, 01815 Prečín 43036112 28.02.2015
52. DF 52/2015 Pravidelná platba 13,44     20.02.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 28.02.2015
53. DF 53/2015 Tovar pre škol. jedáleň 95,17     26.02.2015 DEMIFOOD spol. s.r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové mesto nad V. 36324124 28.02.2015
54. DF 54/2015 Tovar pre škol. jedáleň 83,50     26.02.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 28.02.2015
55. DF 55/2015 Tovar pre škol. jedáleň 55,68     26.02.2015 sniežik s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 28.02.2015
56. DF 56/2015 Tovar pre škol. jedáleň 6,24     26.02.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 28.02.2015
57. DF 57/2015 Tovar pre škol. jedáleň 41,88     26.02.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 28.02.2015
58. DF 58/2015 Tovar pre škol. jedáleň 44,23     26.02.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 28.02.2015
59. DF 59/2015 Pomôcky pre MŠ 38,91     27.02.2015 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 28.02.2015
60. DF 60/2015 Pomôcky pre ZŠ 16,60     27.02.2015 DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 28.02.2015
61. DF 61/2015 Telefón 70,81     27.02.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 28.02.2015
62. DF 62/2015 Údržba webstránky 82,98     05.03.2015 Ing. Lenka Šipláková Rozket 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 31.03.2015
63. DF 63/2015 Tovar pre škol. jedáleň 25,87     05.03.2015 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.03.2015
64. DF 64/2015 Tovar pre škol. jedáleň 40,75     05.03.2015 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.03.2015
65. DF 65/2015 Tovar pre škol. jedáleň 133,82     05.03.2015 sniežik  s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.03.2015
66. DF 66/2015 Tovar pre škol. jedáleň 238,27     05.03.2015 M&Z Slovakia s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 31.03.2015
67. DF 67/2015 Registratúra záznamov ZŠ 400,00     05.03.2015 Alena Božíková Stred 45/5, 01701 Pov. Bystrica 47932180 31.03.2015
68. DF 68/2015 Telefón+internet 114,84     10.03.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  35706469 31.03.2015
69. DF 69/2015 Spotreba zem. plynu OÚ 1880,00     10.03.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.03.2015
70. DF 70/2015 Vývoz kom. odpadu 925,74     10.03.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.03.2015
71. DF 71/2015 Spotreba zem. plynu ZŠ 515,00     10.03.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.03.2015
72. DF 72/2015 Tovar pre škol. jedáleň 40,81     10.03.2015 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 31.03.2015
73. DF 73/2015  Spotreba el. energie 1986,00     10.03.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2015
74. DF 74/2015 Tovar pre škol. jedáleň 35,36     11.03.2015 Dušan Písch- ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Źiar n. Hronom 41050690 31.03.2015
75. DF 75/2015 Vodné+stočné 648,63     11.03.2015 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 3662078 31.03.2015
76. DF 76/2015 Prevádzka TKR  786,32     05.03.2015 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.03.2015
77. DF 77/2015 Tovar pre škol. jedáleň 316,95     11.03.2015 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.03.2015
78. DF 78/2015 Vratka -108,36     13.03.2015 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31331347 31.03.2015
79. DF 79/2015 Telefón 7,19     16.03.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817620 Bratislava 35763469 31.03.2015
80. DF 80/2015 Vývoz kom. odpadu 1090,56     16.03.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.03.2015
81. DF 81/2015 Tovar pre škol. jedáleň 45,54     16.03.2015 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.03.2015
82. DF 82/2015 Tovar pre škol. jedáleň 437,61     16.03.2015 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 31.03.2015
83. DF 83/2015 Tovar pre škol. jedáleň 192,29     16.03.2015 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.03.2015
84. DF 84/2015 Tovar pre škol. jedáleň 82,64     18.03.2015 Sniežik s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.03.2015
85. DF 85/2014 Tovar pre škol. jedáleň 104,87     18.03.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 31.03.2015
86. DF 86/2015 Tovar pre škol. jedáleň 41,88     19.03.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.03.2015
87. DF 87/2015 Tovar pre škol. jedáleň 67,60     19.03.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.03.2015
88. DF 88/2015 Pravidelná platba 13,44     19.03.2015 Konica Minolta Slovakia s.r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.03.2015
89. DF 89/2015 Tovar pre škol. jedáleň 208,12     20.03.2015 TempoVit spol. s r.o. Lidická 886/43, 73601 Havířov -Šumbark 25900951 31.03.2015
90. DF 90/2015 Tovar pre škol. jedáleň 150,90     20.03.2015 ASTERA, s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 31.03.2015
91. DF 91/2015 Ohŕňanie snehu 505,92     20.03.2015 Miroslav Poliček Prečín 269, 01815 Prečín 40708551 31.03.2015
92. DF 92/2015 Hodnotiaca správa na lipy 200,00     23.03.2015 Ing. Marcel Trnovský SAGARMATHA Co. Bernolákova 25, 95701 Bánovce nad Bebravou 35213990 31.03.2015
93. DF 93/2015 Služby STP APV 25,09     23.03.2015 IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice 00162957 31.03.2015
94. DF 94/2015 Bojlery TJ 538,68     23.03.2015 Anton Miškech Pov. Podhradie 406, 01701 Pov. Bystrica 14194651 31.03.2015
95. DF 95/2015 Značky ZS 98,40     26.03.2015 DOSA Slovakia, s.r.o. Dostojevského 12, 01401 Bytča 36412678 31.03.2015
96. DF 96/2015 Oprávnenie č.3/98 MK SR 33,50     26.03.2015 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava 17310598 31.03.2015
97. DF 97/2015 Tovar pre škol. jedáleň 20,98     26.03.2015 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.03.2015
98. DF 98/2015 Tovar pre škol. jedáleň 78,53     01.04.2015 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Meston. Váhom 36324124 30.04.2015
99. DF 99/2015 Tovar pre škol. jedáleň 31,90     01.04.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.04.2015
100. DF 100/2015 Tovar pre škol. jedáleň 179,28     01.04.2015 TempoVit spol. s.r.o. Lidická 886/43, 73601 Havířov – Šumbark 25900951 30.04.2015
101. DF 101/2015 Tovar pre škol. jedáleň 68,35     01.04.2015 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.04.2015
102. DF 102/2015 Rúry na dets. ihrisko ZZ 1425,60     01.04.2015 DOSA Slovakia, s.r.o. Dostojevského 12, 01401 Bytča 36412678 30.04.2015
103. DF 103/2015 Telefón 68,98     01.04.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 30.04.2015
104. DF 104/2015 Telefón+internet 137,51     07.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.04.2015
105. DF 105/2015 Lek. pos. činnosť 26,56     07.04.2015 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 30.04.2015
106. DF 106/2015 Poloh. a výškop. zameranie areálu KD 333,00     10.04.2015 Bc. Milan Masaryk-Geodetická kancelária Horný Moštenec 71, 01701 Pov. Bystrica 377718193 30.04.2015
107. DF 107/2015 Údržba webstránky 82,98     08.04.2015 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 30.04.2015
108. DF 108/2015 Oprava šatní TJ 603,97     08.04.2015 Anton Miškech Pov. Podhradie 409, 01701 Pov. Bystrica 14194651 30.04.2015
109. DF 109/2015 Tovar pre škol. jedáleň 36,67     09.04.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.04.2015
110. DF 110/2015 Tovar pre škol. jedáleň 336,23     09.04.2015 M&Z Slovakia, s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 30.04.2015
111. DF 111/2015 Spotreba zem. plynu ZŠ 282,00     09.04.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 82511 Bratislava 35815256 30.04.2015
112. DF 112/2015 Spotreba zem. plynu OÚ 1034,00     09.04.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 82511 Bratislava 35815256 30.04.2015
113. DF 113/2015 Tovar pre škol. jedáleň 52,96     10.04.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.04.2015
114. DF 114/2015 Spotreba el. energie 1986,00     10.04.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.04.2015
115. DF 115/2015 Vývoz kom. odpadu 1433,96     13.04.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 30.04.2015
116. DF 116/2015 Vodné+stočné 17,17     13.04.2015 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36372076 30.04.2015
117. DF 117/2015 Tovar pre škol. jedáleň 498,60     13.04.2015 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 30.04.2015
118. DF 118/2015 Telefón 7,21     15.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.04.2015
119. DF 119/2015 Vývoz kom. odpadu 1440,00     15.04.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 30.04.2015
120. DF 120/2015 Prevádzka TKR 755,24     15.04.2015 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.04.2015
121. DF 121/2015 Tovar pre škol. jedáleň 14,84     15.04.2015 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.04.2015
122. DF 122/2015 Tovar pre škol. jedáleň 78,73     15.04.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.04.2015
123. DF 123/2015 Tovar pre škol. jedáleň 164,90     15.04.2015 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 30.04.2015
124. DF 124/2015 Tovar pre škol. jedáleň 105,43     15.04.2015 Sniežik s.r.o. Čab 268, 95124 Čab 44211481 30.04.2015
125. DF 125/2015 Pomôcky pre ZŠ 403,30     17.04.2015 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Jánošíkova č. 1, 01001 Žilina 36665134 30.04.2015
126. DF 126/2015 Pravidelná platba 13,44     17.04.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.04.2015
127. DF 127/2015 Oprava miest. rozhlasu 211,60     20.04.2015 Ľubomír Hluško Šebešťanová 52, 01704 Pov. Bystrica 32902450 30.04.2015
128. DF 128/2015 Komunitný plán soc. služieb 80,00     20.04.2015 Ing. Jozef Vida Petofiho 258/28, 93601 Šahy 30385741 30.04.2015
129. DF 129/2015 Tovar pre škol. jedáleň 26,74     22.04.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.04.2015
130. DF 130/2015 Vyúč. zmluvy 152,35     22.04.2015 Konica Minolta Slovakia spol s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.04.2015
131. DF 131/2015 Tovar pre škol. jedáleň 55,68     28.04.2015 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.04.2015
132. DF 132/2015 Tovar pre škol. jedáleň 101,33     28.04.2015 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.04.2015
133. DF 133/2015 Tovar pre škol. jedáleň 314,75     28.04.2015 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.04.2015
134. DF 134/2015 Pomôcky pre MŠ 415,60     30.04.2015 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Jánošíkova č.1, 01001 Žilina 36665134 30.04.2015
135. DF 135/2015 Telefón 64,68     04.05.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 82108 Bratislava 35697270 31.05.2015
136. DF 136/2015 Montáž lám VO 322,00     04.05.2015 Jaroslav Kopáč Prečín 28, 01815 Prečín 43084656 31.05.2015
137. DF 137/2015 Náklady na prevádzku 1121,44     04.05.2015 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 31.05.2015
138. DF 138/2015 Spotreba zem. plynu ZŠ 108,00     04.05.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.05.2015
139. DF 139/2015 Tovar pre škol. jedáleň 364,68     04.05.2015 M&Z Slovakia s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 31.05.2015
140. DF 140/2015 Tovar pre škol. jedáleň 40,81     04.05.2015 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 31.05.2015
141. DF 141/2015 Dodávka svietidiel VO 261,06     04.05.2015 ELZA Elektromon. závod Bratislava, a.s. Račianska 162, 93154 Bratislava 31322999 31.05.2015
142. DF 142/2015 Spotreba zem. plynu 403,00     04.05.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.05.2015
143. DF 143/2015 Spotreba el. energie 1986,00     05.05.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.05.2015
144. DF 144/2015 Údržba webstránky 82,98     06.05.2015 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 31.05.2015
145. DF 145/2015 Softwarové práce 40,00     06.05.2015 Imrich Hlúbik-IMPULZ A.Bernoláka 33/19, 02001 Dolné Kočkovce 34661948 31.05.2015
146. DF 146/2015 Tovar pre škol. jedáleň 101,38

 

    06.05.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.05.2015
147. DF 147/2015 Tovar pre škol. jedáleň 51,89     06.05.2015 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.05.2015
148. DF 148/2015 Prevádzka TKR 770,78     11.05.2015 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.05.2015
149. DF 149/2015 Tovar pre škol. jedáleň 160,26     11.05.2015 ASTERA s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 31.05.2015
150. DF 150/2015 Tovar pre škol. jedáleň 94,79     11.05.2015 sniežik s.r.o. Čab 268, 95124 Čab 44211481 31.05.2015
151. DF 151/2015 Tovar pre škol. jedáleň 112,30     11.05.2015 DEMIFOOD spol. s.r.o. Piešťanska 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 31.05.2015
152. DF 152/2015 Pravidelná platba 13,44     12.05.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.05.2015
153. DF 153/2015 Telefón+internet 123,41     12.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.05.2015
154. DF 154/2015 Vývoz komun. odpadu 1322,49     12.05.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov.Bystrica 36265144 31.05.2015
155. DF 155/2015 Čist. prostriedky ZŠ 54,28

 

    12.05.2015 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.05.2015
156. DF 156/2015 Tovar pre škol. jedáleň 540,93     13.05.2015 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.05.2015
157. DF 157/2015 Tovar pre škol. jedáleň 31,92     13.05.2015 PENAM SLOVAKIA a.s Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.05.2015
158. DF 158/2015 Tovar pre škol. jedáleň 32,50     13.05.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 1 41050690 31.05.2015
159. DF 159/2015 Vývoz kom. odpadu 1342,92     13.05.2015 MEGAWASTE SLOAVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.05.2015
160. DF 160/2015 Vodné+stočné 22,08     13.05.2015 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.05.2015
161. DF 161/2015 Maľovanie KD 2899,50     13.05.2015 Viliam Lieskovský Prečín 387, 01815 Prečín 34363726 31.05.2015
162. DF 162/2015 Pomôcky pre MŠ 263,62     18.05.2015 Dapp-CHPM, s.r.o. Lípa 4, 76311 Želechovice nad Dřevnicí 29306248 31.05.2015
163. DF 163/2015 Telefón 6,56     18.05.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.05.2015
164. DF 164/2015 Servisný zásah, oprava PC 25,00     20.05.2015 Imrich Hlúbik-IMPULZ A.Bernoláka 33/19, 02001 Dolné Kočkovce 34661948 31.05.2015
165. DF 165/2015 Tovar pre škol. jedáleň 288,12     20.05.2015 AGFOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 31.05.2015
166. DF 166/2015 Tovar pre škol. jedáleň 28,01     26.05.2015 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.05.2015
167. DF 167/2015 Tovar pre škol. jedáleň 101,16     26.05.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.05.2015
168. DF 168/2015 Tovar pre škol. jedáleň 41,88     26.05.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.05.2015
169. DF 169/2015 Telefón 10,99     26.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.05.2015.
170. DF 170/2015 Pomôcky do MŠ 775,00     26.05.2015 EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 55, 08301 Sabinov 46726608 31.05.2015
171. DF 171/2015 Tovar pre škol. jedáleň 158,10     27.05.2015 sniežik s.r.o. Čab 268, 95124 Čab 44211481 31.05.2015
172. DF 172/2015 Tovar pre škol. jedáleň 148,10     27.05.2015 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.05.2015
173. DF 173/2015 Tovar pre škol. jedáleň 95,63     27.05.2015 Dušan Písch -ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.05.2015
174. DF 174/2015 Spotreba plynu OU 177,00     02.06.2015 SPP, a.s, Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.6.2015
175. DF 175/2015 Pomôcky pre MŠ 125,00     02.06.2015 EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 55, 08301 Sabinov 46726608 30.06.2015
176. DF 176/2015 Spotreba plynu ZŠ 46,00     02.06.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949 01022 Žilina 35815256 30.06.2015
177. DF 177/2015 Prevádzka TKR 770,78     02.06.2015 Kates s.r.o. Zámostie 3792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.06.2015
178. DF 178/2015 Predĺženie VO 1157,40     04.06.2015 Jaroslav Kopáč Prečín 28, 01815 Prečín 43084656 30.06.2015
179. DF 179/2015 Tovar pre  škol. jedáleň 86,93     04.06.2015 sniežik, s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.06.2015
180. DF 180/2015 Tovar pre škol. jedáleň 45,50     04.06.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.06.2015
181. DF 181/2015 Tovar pre škol. jedáleň 74,33     04.06.2015 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 30.06.2015
182. DF 182/2015 Spotreba el. energie 1986,00     04.06.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.06.2015
183. DF 183/2015 Pomôcky pre MŠ 413,00     04.06.2015 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 04023 Košice 36174319 30.06.2015
184. DF 184/2015 Vodoinštalaterské práce v MŠ 400,00     05.06.2015 Peter Tomana-Kúpelňa na kľúč Prečín 14, 01815 Prečín 41095511 30.06.2015
185. DF 185/2015 Údržba web stránky 82,98     08.06.2015 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 30.06.2015
186. DF 186/2015 Vývoz kom. odpadu 1157,99     08.06.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bytrica 36265144 30.06.2015
187. DF 187/2015 Telefón+internet 120,72     08.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.06.2015
188. DF 188/2015 Tovar pre škol. jedáleň 65,26     08.06.2015 Dušan Písch -ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.06.2015
189. DF 189/2015 Tovar pre škol. jedáleň 468,82     08.06.2015 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 30.06.2015
190. DF 190/2015 Tovar pre škol. jedáleň 9,55     09.06.2015 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.06.2015
191. DF 191/2015 Pomôcky pre MŠ 26,27     09.06.2015 Dapp – CHPM, s.r.o. Lípa 4, 76311 Želechovice nad Drevnicí 29306248 30.06.2015
192. DF 192/2015 Pomôcky pre MŠ 59,70     09.06.2015 Microitem v.o.s. Odborárska 23, 83102 Bratislava 47779110 30.06.2015
193. DF 193/2015 Pravidelná platba 13,44     09.06.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.06.2015
194. DF 194/2015 Pomôcky pre MŠ 39,06     12.06.2015 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 30.06.2015
195. DF 195/2015 Vývoz kom. odpadu 1255,92     12.06.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 30.06.2015
196. DF 196/2015 Predplatné Pravda 76,28     12.06.2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Ban. Bystrica 36631124 30.06.2015
197. DF 197/2015 Vodné+stočné 511,18     12.06.2015 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 30.06.2015
198. DF 198/2015 Tovar pre škol. jedáleň 92,36     15.06.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.06.2015
199. DF 199/2015 Tovar pre škol. jedáleň 155,46     15.06.2015 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 30.06.2015
200. DF 200/2015 Tovar pre škol. jedáleň 53,58     15.06.2015 sniežik s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.06.2015
201. DF 201/2015 Tovar pre škol. jedáleň 45,55     15.06.2015 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.06.2015
202. DF 202/2015 Telefón 27,07     15.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.06.2015
203. DF 203/2015 Rozšírenie inž. sietí 5263,16     15.06.2015 TRISTAV PLUS s.r.o. Nábrežná 1015/29, 01701 Pov. Bystrica 36611484 30.06.2015
204. DF 204/2015 Tovar pre škol. jedáleň 40,77     16.06.2015 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 30.06.2015
205. DF 205/2015 Tovar pre škol. jedáleň 23,16     16.06.2015 sniežik s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.06.2015
206. DF 206/2015 Vypracovanie monit. správy 160,00     17.06.2015 Ing. Zuzana Žideková Partizánska 984/56, 01501 Rajec 43447716 30.06.2015
207. DF 207/2015 Prekládka stĺpa 1227,82     17.06.2015 SUPTel s.r.o. Pri Šajbách 3, 83106 Bratislava 35824425 30.06.2015
208. DF 208/2015 Montáž DVB-T 1734,48     17.06.2015 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrici 31631347 30.06.2015
209. DF 209/2015 Telefón 66,97     01.06.2015 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 30.06.2015
210. DF 210/2015 Čistiace prostriedky ŠJ 95,74     01.06.2015 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lanska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 30.06.2015
211. DF 211/2015 Tovar pre škol. jedáleň 33,20     01.06.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.06.2015
212. DF 212/2015 Tovar pre škol. jedáleň 304,96     01.06.2015 M&Z Slovakia s.r.o. Prečín 47, 018 15 Prečín 45904804 30.06.2015
213. DF 213/2015 Prekládka stĺpa 312,89     03.06.2015 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.06.2015
214. DF 214/2015 Pomôcky ZŠ 44,60     03.06.2015 Lýdia Komorová Umel. potreby V.P.Totha 55/2, 03601 Martin 41243277 30.06.2015
215. DF 215/2015 Ošetrenie líp 2200,00     18.06.2015 Ing. Marcel Trnovský-Sagarmatha Bernolákova 25, 95701 Bánovce nad Bebravou 35213990 30.06.2015
216. DF 216/2015 Pomôcky pr ZŠ 237,50     18.06.2015 JUVENIA-EDUCATION, n.o. Levočská 866, 05801 Poprad 37886657 30.06.2015
217. DF 217/2015 Čist. prostriedky ZŠ 25,80     18.06.2015 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lanska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 30.06.2015
218. DF 218/2015 Pomôcky pre ZŠ 199,00     22.06.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, 81103 Bratislava 31361161 30.06.2015
219. DF 219/2015 Tovar pre škol. jedáleň 35,41     22.06.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.06.2015
220. DF 220/2015 Tovar pre škol. jedáleň 39,50     24.06.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.06.2015
221. DF 221/2015 Tovar pre škol. jedáleň 42,17     24.06.2015 PENAM Slovakia, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.06.2015
222. DF 222/2015 Oprava MK 361,00     24.06.2015 Raven, a.s. Šoltesovej 420/2, P.O.Box117, 01701 Pov. Bystrica 31595804 30.06.2015
223. DF 223/2015 Pomôcky pre MŠ 740,00     25.06.2015 Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča 44984740 30.06.2015
224. DF 224/2015 Tovar pre škol. jedáleň 8,26     30.06.2015 sniežik s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.06.2015
225. DF 225/2015 Tovar pre škol. jedáleň 35,44     30.06.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.06.2015
226. DF 226/2015 Telefón 66,97     30.06.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 30.06.2015
227. DF 227/2015 Lavičky 214,80     30.06.2015 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava 44413467 30.06.2015
228. DF 228/2015 Rozšírenie inž. sietí-kanalizácia+vodovod 35880,73     06.07.2015 TRISTAV PLUS s.r.o. Nábrežná 1015/29, 01701 Pov. Bystrica 36611484 31.07.2015
229. DF 229/2015 Tovar pre škol. jedáleň

 

522,52     03.07.2015 M&Z SLOVAKIA s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 31.07.2015
230. DF 230/2015 Tovar pre škol. jedáleň 41,95     03.07.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.07.2015
231. DF 231/2015 Tovar pre škol. jedáleň 43,39     03.07.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 31.07.2015
232. DF 232/2015 Tovar pre škol. jedáleň 62,00     03.07.2015 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 31.07.2015
233. DF 233/2015 Údržba webstránky 82,98     03.07.2015 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 31.07.2015
234. DF 234/2015 Pravidelná platba 13,44     03.07.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.07.2015
235. DF 235/2015 Spotreba plynu ZŠ 42,00     03.07.2015 SPP a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.07.2015
236. DF 236/2015 Spotreba plynu OÚ 163,00     03.07.2015 SPP a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 3581556 31.07.2015
237. DF 237/2015 Prevádzka TKR 770,78     03.07.2015 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.07.2015
238. DF 238/2015 Spotreba elekt. energie 1986,00     03.07.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.07.2015
239. DF 239/2015 Telefón+internet 105,70     08.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.07.2015
240. DF 240/2015 Maľovanie sobášnej miestnosti 714,00     08.07.2015 Viliam Lieskovský Prečín 387, 01815 Prečín 34363726 31.07.2015
241. DF 241/2015 Auditórske služby 492,00     08.07.2015 APX, k.s. Hliny 1299/122, 01701 Pov. Bystrica 36012734 31.07.2015
242. DF 242/2015 Vývoz kom. odpadu 1368,93     08.07.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov.Bystrica 36265144 31.07.2015
243. DF 243/2015 Tovar pre škol. jedáleň 564,26     08.07.2015 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.07.2015
244. DF 244/2015 Tepovanie kobercov 124,99     10.07.2015 Helena Pavlíková -SEDO Pov. Podhradie 308/2 Pov. Bystrica 37282743 31.07.2015
245. DF 245/2015 Vodné+stočné 36,79     10.07.2015 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.07.2015
246. DF 246/2015 Pomôcky pre MŠ 31,90     20.07.2015 Maquita s.r.o. Soľná 738/36, 97213 Nitr. Pravno 36316881 31.07.2015
247. DF 247/2015 Pomôcky pre MŠ 106,38     20.07.2015  Ing. Slavomír Jalč UNIMAT Slovakia Lánska 954/26, 017 01 Pov.Bystrica 10879072 31.07.2015
248. DF 248/2015 Pomôcky pre MŠ 20,50     20.07.2015 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Ban. Bystrica 31331131 31.07.2015
249. DF 249/2015 Telefón 35,92     20.07.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.07.2015
250. DF 250/2015 Vývoz kom. odpadu 1608,12     20.07.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.07.2015
251. DF 251/2015 Tovar pre škol. jedáleň 9,22     20.07.2015 PENAM SLOAVKIA,a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.07.2015
252. DF 252/2015 Tovar pre škol. jedáleň 163,48     20.07.2015 M&Z SLOVAKIA s.r.o. Prečín 47,01815 Prečín 45904804 31.07.2015
253. DF 253/2015 Majetkoprávne vysporiadanie Vlčí kruh 496,00     23.07.2015 Real Com-Ing. Igor  Kaniak Nám. A.Hlinku 26, 01701 Pov. Bystrica 35228296 31.07.2015
254. DF 254/2015 Výstup zo zariadenia 65,40     23.07.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.07.2015
255. DF 255/2015 Prevádzka Spoločného úradu Jasenica 937,42     27.07.2015 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 31.07.2015
256. DF 256/2015 Telefón 66,97     27.07.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.07.2015
257. DF 257/2015 Pomôcky pre ZŠ 472,63     29.07.2015 IMAO electric, s.r.o. Mládežnícka 108, 01701 Pov. Bystrica 44007841 31.07.2015
258. DF 258/2015 Pomôcky pre ZŠ 593,30     29.07.2015 IMAO electric, s.r.o. Mládežnícka 108, 01701 Pov. Bystrica 44007841 31.07.2015
259. DF 259/2015 Rozšírenie kanalizácie 43628,41     05.08.2015 TRISTAV PLUS s.r.o. Nábrežná 1015/29, 01701 Pov. Bystrica 36611484 31.08.2015
260. DF 260/2015 Ver. osvetlenie Záhumnie 2115,00     01.08.2015 Rastislav Brezničan Prečín 348, 01815 Prečín 43641512 31.08.2015
261. DF 261/2015 Výmena žiaroviek KD 269,80     01.08.2015 Rastislav Brezničan Prečín 348, 01815 Prečín 43641512 31.08.2015
262. DF 262/2015 Výmena žiaroviek ZŠ 455,80     01.08.2015 Jaroslav Kopáč Prečín 28, 01815 Prečín 43054656 31.08.2015
263. DF 263/2015 Prevádzka TKR 7/2015 770,78     01.08.2015 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov.Bystrica 31631347 31.08.2015
264. DF 264/2015 Údržba webstránky 82,98     03.08.2015 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 31.08.2015
265. DF 265/2015 Spotreba zem. plynu ZŠ 42,00     03.08.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.08.2015
266. DF 266/2015 Spotreba zem. plynu 163,00     03.08.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.08.2015
267. DF 267/2015 Pomôcky pre ZŠ 99,78     03.08.2015 TRUMM s.r.o. Kostolište 162, 90062 Kostolište 44623399 31.08.2015
268. DF 268/2015 Telefón+internet 106,51     06.08.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.08.2015
269. DF 269/2015 Poplatok za pohrebiská 148,77     07.08.2015 Slovenská internetová, s.r.o. Dolný val 3, 01001 Žilina 36676845 31.08.2015
270. DF 270/2015 Pravidelná platba 13,44     07.08.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.08.2015
271. DF 271/2015 Vývoz kom. odpadu 1433,96     07.08.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.08.2015
272. DF 272/2015 Vývoz kom. odpadu 1556,04     11.08.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.08.2015
273. DF 273/2015 Vodné+stočné 29,44     11.08.2015 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.08.2015
274. DF 274/2015 Spotreba el. energie 1986,00     06.08.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.08.2015
275. DF 275/2015 Tovar pre škol. jedáleň 290,83     17.08.2015 COOP Jednota Krupina Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.08.2015
276. DF 276/2015 Telefón 31,42     19.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81728 Bratislava 35763469 31.08.2015
277. DF 277/2015 Výmena žiaroviek DS 88,80     21.08.2015 Jaroslav Kopáč Prečín 28, 01815 Prečín 43084656 31.08.2015
278. DF 278/2015 Maliarske práce v MŠ 329,00     24.08.2015 Ján Tomana Prečín 93, 01815 Prečín 32892896 31.08.2015
279. DF 279/2015 Pomôcky pre MŠ 39,06     25.08.2015 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 112-14, 81108 Bratislava 35908718 31.08.2015
280. DF 280/2015 Tepovanie MŠ 72,14     28.08.2015 Helena Pavlíková  – SEDO Pov. Podhradie 308/2, 01704 Pov. Bystrica 37282743 31.08.2015
281. DF 281/2015 Pomôcky MŠ 497,00     28.08.2015 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 31.08.2015
282. DF 282/2015 Telefón 78,31     28.08.2015 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.08.2015
283. DF 283/2015 Kan. a čist. prostr. 122,41     02.09.2015 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, Pov. Bystrica 10879072 30.09.2015
284. DF 284/2015 Prevádzka TKR 770,78     02.09.2015 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.09.2015
285. DF 285/2015 Tovar preš škol. jedáleň 498,47     02.09.2015 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02002 Púchov 35760532 30.09.2015
286. DF 286/2015 Tovar pre škol. jedáleň 182,83     02.09.2015 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 3624124 30.09.2015
287. DF 287/2015 Stôl do škol. jedálne 288,00     02.09.2015 GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 12, 01001 Žilina 36413186 30.09.2015
288. DF 288/2015 Prac. prostr. do škol. jedálne 150,07     03.09.2015 OLMIT – Oľga Mitašová ul. M.R.Štefánika 135/1, 01701 Pov. Bystrica 34367454 30.09.2015
289. DF 289/2015 Spotreba zem. plynu OÚ 331,00     03.09.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 30.09.2015
290. DF 290/2015 Spotreba zem. plynu ZŠ 89,00     03.09.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 30.09.2015
291. DF 291/2015 Tovar pre škol. jedaléň 288,29     04.09.2015 ASTERA, s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 30.09.2015
292. DF 292/2015 Poistenie žiakov MŠ 118,50     04.09.2015 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 35709332 30.09.2015
293. DF 293/2015 Údržba webstránky 82,98     04.09.2015 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 30.09.2015
294. DF 294/2015 Výmena gamát OÚ 2365,06     04.09.2015 Vladimír Blaško Gas-vodoterm Horný Lieskov42, 01821 Horný Lieskov 35230215 30.09.2015
295. DF 294/2015 Montáž kotla ZS 1844,08     04.09.2015 Vladimír Blaško Gas-vodoterm Horný Lieskov 42, 01821 Horný Lieskov 35230215 30.09.2015
296. DF 295/2015 Spotreba el. energie 1986,00     08.09.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.09.2015
297. DF 297/2015 Stravné lístky 2219,89     04.09.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 30.09.2015
298. DF 298/2015 Školenie ZŠ 12,86     08.09.2015 Online group s.r.o. Švabinského 1, 85101 Bratislava 47119594 30.09.2015
299. DF 299/2015 Telefón+internet 109,00     08.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.09.2015
300. DF 300/2015 Publikácia 75,00     08.09.2015 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 31348262 30.09.2015
301. DF 301/2015 Tovar pre škol. jedáleň 170,81     08.09.2015 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.09.2015
302. DF 302/2015 Tovar pre škol. jedáleň 445,06     08.09.2015 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6,01008 Žilina 36397164 30.09.2015
303. DF 303/2015 Pravidelná platba 13,44     08.09.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.09.2015
304. DF 304/2015 Tovar pre škol. jedáleň 482,36     11.09.2015 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 30.09.2015
305. DF 305/2015 Tovar pre škol. jedáleň 110,60     11.09.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.09.2015
306. DF 306/2015 Publikácia MŠ 16,60     11.09.2015 Marian Medlen – JurisDat Ondavská 8, 82108 Bratislava 11821973 30.09.2015
307. DF 307/2015 Kosenie okolia DS 36,00     11.09.2015 Ing. Miroslav Orávik Prečín 292, 01815 Prečín 37717677 30.09.2015
308. DF 308/2015 Odpojenie VO pod Bodinou 210,00     11.09.2015 Rastislav Brezničan Prečín 348, 01815 Prečín 43641512 30.09.2015
309. DF 309/2015 Vývoz kom. odpadu 2134,55     11.09.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 30.09.2015
310. DF 310/2015 Tovar pre škol. jedáleň 63,96     11.09.2015 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130-36, 01701 Pov.Bystrica 36827789 30.09.2015
311. DF 311/2015 Vodné+stočné 418,59     11.09.2015 PVS, a.s. Nová 133, 01701 Pov. Bystrica 36672076 30.09.2015
312. DF 312/2015 Tovar pre škol. jedáleň 30,11     16.09.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.09.2015
313. DF 313/2015 Tovar pre škol. jedáleň 41.88     16.09.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 30.09.2015
314. DF 314/2015 Tovar pre škol. jedáleň 50,05     16.09.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.09.2015
315. DF 315/2015 Opatrovateľská služba 13,28     16.09.2015 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 30.09.2015
316. DF 316/2015 Vývoz kom. odpadu 2089,32     16.09.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 30.09.2015
317. DF 317/2015 Telefón 31,20     21.09.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81728 Bratislava 35763469 30.09.2015
318. DF 318/2015 Tovar pre škol. jedáleň 19,50     21.09.2015 sniežik s.r.o. garancia kavality Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.09.2015
319. DF 319/2015 Sprístupnenie softvérového produktu 540,00     22.09.2015 MAPA Slovakia Digital s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 45325600 30.09.2015
320. DF 320/2015 Pripojenie TKR 75,84     22.09.2015 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.09.2015
321. DF 321/2015 Pomôcky pre ZŠ 77,00     22.09.2015 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava 31331131 30.09.2015
324. DF 324/2015 Servisné práce ZŠ 103,20     24.09.2015 AKM-Ing. Marian Kopecký A. Bernoláka 2167/27, 01001 Žilina 34661930 30.09.2015
325. DF 325/2015 Tovar pre škol. jedáleň 31,14     24.09.2015 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova  74/138, 94935 Nitra 36283576 30.09.2015
326. DF 326/2015 Tovar pre škol. jedáleň 40,79     24.09.2015 Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 30.09.2015
327. DF 327/2015 Spotreba el. energie 34,00     25.09.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.09.2015
328. DF 328/2015 Pomôcky pre MŠ 4,60     02.10.2015 ARES spol. s r.o. Banselova 4, 83103 Bratislava 31363822 31.10.2015
329. DF 329/2015 Pomôcky pre MŠ 10,80     02.10.2015 ARES spol. s r.o. Banselova 4, 83103 Bratislava 31363822 31.10.2015
330, DF 330/2015 Telefón 67,21     02.10.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.10.2015
331. DF 331/2015 Poštové poukazy 17,27     02.10.23015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Ban. Bystrica 36631124 31.10.2015
332. DF 332/2015 Tovar pre škol. jedáleň 127,34     02.10.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.10.2015
333. DF 333/2015 Tovar pre škol. jedáleň 53,32     02.10.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.10.2015
334. DF 334/2015 Tovar pre škol. jedáleň 309,93     02.10.2015 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 31.10.2015
335. DF 335/2015 Tovar pre škol. jedáleň 50,21     02.10.2015 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.10.2015
336. DF 336/2015 Tovar pre škol. jedáleň 27,84     02.10.2015 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.10.2015
337. DF 337/2015 Spotreba el. energie 1986,00     06.10.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.10.2015
338. DF 338/2015 Oprava výtlkov na miestnej komunukácii Lúky 2240,09     06.10.2015 DOSA Slovakia, s.r.o. Dostojevského 12, 01401 Bytča 36412678 31.10.2015
339. DF 339/2015 Oprava výtlkov pri aut. zást. na Mlyn. ceste 2280,10     06.10.2015 DOSA Slovakia, s.r.o. Dostojevského 10, 01401 Bytča 36412678 31.10.2015
340. DF 340/2015 Tovar pre škol. jedáleň 99,50     06.10.2015 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 31.10.2015
341. DF 341/2015 Prevádzka TKR 773,89     06.10.2015 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.10.2015
342. DF 342/2015 Spotreba zem. plynu ZŠ 271,00     06.10.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.10.2015
343. DF 343/2015 Telefón+internet 108,05     06.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.10.2015
344. DF 344/2015 Údržba web stránky 82,98     06.10.2015 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 31.10.2015
345. DF 345/2015 Spotreba zem. plynu 999,00     06.10.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.10.2015
346. DF 346/2015 Tovar pre škol. jedáleň 350,18     07.10.2015 M&Z Slovakia s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 31.10.2015
347. DF 347/2015 Tovar pre škol. jedáleň 36,59     07.10.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.10.2015
348. DF 348/2015 Oprava miest. komunikácie ZZ 10262,93     08.10.2015 DOSA Slovakia, s.r.o. Dostojevského 12, 01401 Bytča 36412678 31.10.2015
349. DF 349/2015 Tovar pre škol. jedáleň 30,85     12.10.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 31.10.2015
350. DF 350/2015 Tovar pre škol. jedáleň 526,86     12.10.2015 COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.10.2015
351. DF 351/2015 Tovar pre škol. jedáleň 76,26     12.10.2015 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.10.2015
352. DF 352/2015 Pravidelná platba 13,44     12.10.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.10.2015
353. DF 353/2015 Vývoz kom. odpadu 1534,52     12.10.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.10.2015
354. DF 354/2015 Konvica pre škol. jedáleň 45,60     12.10.2015 GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72, 01001 Žilina 36413186 31.10.2015
355. DF 355/2015 Vývoz kom. odpadu 1658,52     13.10.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.10.2015
356. DF 356/2015 Vodné+stočné 34,34     13.10.2015 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.10.2015
357. DF 357/2015 Tovar pre škol. jedáleň 49,57     13.10.2015 Penam Slovakia a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.10.2015
358. DF 358/2015 Telefón 33,04     15.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81728 Bratislava 35763469 31.10.2015
359. DF 359/2015 Tovar pre škol. jedáleň 84,20     15.10.2015 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.10.2015
360. DF 360/2015 Tovar pre škol. jedáleň 93,67     15.10.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.10.2015
361. DF 361/2015 Tovar pre škol. jedáleň 102,98     15.10.2015 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 31.10.2015
362. DF 362/2015 Rezivo 108,00     16.10.2015 DESAL s.r.o. Dolný Lieskov 270, 01851 Dolný Lieskov 46067019 31.10.2015
363. DF 363/2015 Projektové a inžinierske práce 1800,00     19.10.2015 Ing. Martin Sandanus Hlavná 13, 01314 Kamenná Poruba 43025587 31.10.2015
364. DF 364/2015 Tovar pre škol. jedáleň 211,55     20.10.2015 ASTERA, s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 31.10.2015
365. DF 365/2015 Pomôcky pre MŠ 88,80     20.10.2015 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 31.10.2015
366. DF 366/2015 Paravány Limboráčik 723,52     20.10.2015 Deoline Group s.r.o. Jaktáře 1664, 68601 Uherské Hradište 01399918 31.10.2015
367. DF 367/2015 Popolnice 506,40     20.10.2015 FEREX, s.r.o. Vodná 23, 94901 Nitra 17682258 31.10.2015
368. DF 368/2015 Pomôcky pre ŠJ 259,20     20.10.2015 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130-36, 01701 Pov. Bystrica 36827789 31.10.2015
369. DF 369/2015 Tovar pre škol. jedáleň 48,49     20.10.2015 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.10.2015
370. DF 370/2015 Tovar pre škol. jedáleň 65,78     26.10.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.10.2015
371. DF 371/2015 Tovar pre škol. jedáleň 44,35     26.10.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 41050690 31.10.2015
372. DF 372/2015 Tovar pre škol. jedáleň 40,76     26.10.2015 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 31.10.2015
373. DF 373/2015 Prezentačné predmety 420,00     26.10.2015 Peter Birošík – TRIBIKO SNP 1482/139-10, 01707 Pov. Bystrici 45584373 31.10.2015
374. DF 374/2015 Svietidlo VO 738,00     26.10.2015 ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Račianska 162, 83154 Bratislava 31322999 31.10.2015
375. DF 375/2015 VO Hupkovica 250,00     26.10.2015 Rastislav Brezničan Prečín 348, 01815 Prečín 43641512 31.10.2015
376. DF 376/2015 Projektová dokumentácia 4272,00     27.10.2015 Ing. Milan Krchňavý-DPZ Gabajova 4, 01001 Žilina 17819954 31.10.2015
377. DF 377/2015 Konečný výstup kopírky 86,82     21.10.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.10.2015
378. DF 378/2015 Poistenie zodpovednosť 69,05     29.10.2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 25, 97401 Banská Bystrica 31595545 31.10.2015
379. DF 379/2015 Telefón 67,21     29.10.2015 Orange Slovansko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.10.2015
380. DF 380/2015 Tovar pre škol. jedáleň 48,60     29.10.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.10.2015
381. DF 381/2015 Tovar pre škol. jedáleň 46,73     02.11.2015 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.11.2015
382. DF 382/2015 Tovar pre škol. jedáleň 37,24     02.11.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 žiar n. Hronom 41050690 30.11.2015
383. DF 383/2015 Tovar pre škol. jedáleň 99,94     02.11.2015 DEMIFOOD, spol. s.r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 30.11.2015
384. DF 384/2015 Zhotovenie knihy Monografia obce Prečín 13728,00     02.11.2015 RNDr. Daniel Kollár-DAJAMA Obchodná 48, 71106 Bratislava 17528747 30.11.2015
385. DF 385/2015 Kamenivo 375,78     02.11.2015 Vladislav Fapšo-VAMAF Zem. Závada 76,01815 Prečín 43036112 30.11.2015
386. DF 386/2015 Pomôcky pre MŠ 39,06     03.11.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 30.11.2015
387. DF  387/2015 Spotreba plynu ZŠ 450,00     03.11.2015 SPP,a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 30.11.2015
388. DF 388/2015 Spotreba plynu OÚ 1641,00     03.11.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 30.11.2015
389. DF 389/2015 Tovar pre škol. jedáleň 33,60     03.11.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.11.2015
390. DF 390/2015 Tovar pre škol. jedáleň 182,97     03.11.2015 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.11.2015
391. DF 391/2015 Spracovanie ÚPD 10680,00     05.11.2015 SAŽP Tajovského 28, 97590 Ban. Bystrica 00626031 30.11.2015
392. DF 392/2015 Tovar pre škol. jedáleň 136,32     06.11.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.11.2015
393. DF 393/2015 Tovar pre škol. jedáleň 270,90     06.11.2015 M&Z Slovakia, s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 30.11.2015
394. DF 394/2015 Spotreba el. energie 34,00     09.11.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.11.2015
395. DF 395/2015 Spotreba el. energie 1986,00     09.11.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.11.2015
396. DF 396/2015 Telefón+internet 108,31     09.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.11.2015
397. DF 397/2015 Revízie HP 161,38     09.11.2015 Jozef Kozák Dukelská 972/3, 01701 Pov. Bystrica 34659323 30.11.2015
398. DF 398/2015 Revízie HP 145,86     09.11.2015 Jozef Kozák Dukelská 972/3, 01701 Pov. Bystrica 34659323 30.11.2015
399. DF 399/2015 Údržba webstránky 82,98     09.11.2015 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet     2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 30.11.2015
400. DF 400/2015 Prevádzka TKR 773,89     09.11.2015 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.11.2015
401. DF 401/2015 Tovar pre škol. jedáleň 111,46     09.11.2015 AGFOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144479 30.11.2015
402. DF 402/2015 Udržiavací poplatok KEO 262,31     10.11.2015 KEO s.r.o. Poľná, 99106 Záhorce 36739464 30.11.2015
403. DF 403/2015 Pravidelná platba 13,44     10.11.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.11.2015
404. DF 404/2015 Vodné+stočné 36,79     12.11.2015 PVS,a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 30.11.2015
405. DF 405/2015 Osvedčovacia kniha 8,83     12.11.2015 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava 31331131 30.11.2015
406. DF 406/2015 Vývoz kom. odpadu 1504,92     12.11.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 30.11.2015
407. DF 407/2015 Vývoz kom. odpadu 1438,88     12.11.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 30.11.2015
408. DF 408/2015 Náklady na prevádzku 937,42     12.11.2015 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 30.11.2015
409. DF 409/2015 Tovar pre škol. jedáleň 500,55     12.11.2015 COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 30.11.2015
410. DF 410/2015 Tovar pre škol. jedáleň 36,35     13.11.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.11.2015
411. DF 411/2015 Tovar pre škol. jedáleň 23,65     13.11.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.11.2015
412. DF 412/2015 Tovar pre škol. jedáleň 176,54     13.11.2015 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6, 01008 Žilina 36397164 30.11.2015
413. DF 413/2015 Telefón 33,47     13.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81728 Bratislava 35763469 30.11.2015
414. DF 414/2015 Čist. prostriedky 28,32     16.11.2015 UNIMAT Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 30.11.2015
415. DF 415/2015 Inventár ŠJ 156,00     16.11.2015 UNIMAT Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 30.11.2015
416. DF 416/2015 Diáre samosprávy 79,75     20.11.2015 Združenie obcí RVC Martin Námestie S.H.Vajanského 1, 03601 Martin 31938434 30.11.2015
417. DF 417/2015 Elektronická pečať 103,20     20.11.2015 Disig, a.s. Záhradnícka 151 35975946 30.11.2015
418. DF 418/2015 Tovar pre škol. jedáleň 41,88     20.11.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 30.11.2015
419. DF 419/2015 Tovar pre škol. jedáleň 43,19     24.11.2015 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 30.11.2015
420. DF 420/2015 Tovar pre škol. jedáleň 69,77     24.11.2015 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.11.2015
421. DF 421/2015 Tovar pre škol. jedáleň 101,88     24.11.2015 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.11.2015
422. DF 422/2015 Tovar pre škol. jedáleň 99,61     24.11.2015 ASTERA, s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 30.11.2015
423. DF 423/2015 Dopravné zrkadlo 276,00     24.11.2015 Jaroslav Adamík Jasenica 245, 01817 Jasenica 30180791 30.11.2015
424. DF 424/2015 Tovar pre škol. jedáleň 24,36     26.11.2015 Dušan Písch- ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar n. Hronom 41050690 30.11.2015
425. DF 425/2015 Tovar pre škol. jedáleň 32,21     26.11.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.11.2015
426. DF 426/2015 Tovar pre škol. jedáleň 259,56     26.11.2015 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.11.2015
427. DF 427/2015 Telefón 70,57     02.12.2015 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.12.2015
428. DF 428/2015 Pomôcky pre MŠ 30,80     02.12.2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska pošta 9,97599 Ban. Bystrica 36631124 31.12.2015
429. DF 429/2015 Licencia za používanie hud. diel 22,80     02.12.2015 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 0178454 31.12.2015
430. DF 430/2015 Časopis audit 16,90     02.12.2015 Wolter Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 31348262 31.12.2015
431. DF 431/2015 Tovar  pre škol. jedáleň 25,94     02.12.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.12.2015
432. DF 432/2015 Tovar  pre škol. jedáleň 126,84     02.12.2015 sniežik  s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.12.2015
433. DF 433/2015 Spotreba zem. plynu ZŠ 530,00     02.12.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.12.2015
434. DF 434/2015 Spotreba zem. plynu OÚ 1933,00     02.12.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.12.2015
435. DF 435/2015 Prevádzka TKR 773,89     07.12.2015 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.12.2015
436. DF 436/2015 Údržba web stránky 82,98     07.12.2015 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 31.112.2015
437. DF 437/2015 Tovar pre škol. jedáleň 31,34     07.12.2015 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.12.2015
438. DF 438/2015 Tovar pre škol. jedáleň 242,40     07.12.2015 M&Z Slovakia s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 31.12.2015
439. DF 439/2015 Tovar pre škol. jedáleň 356,99     09.12.2015 COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.112.2015
440. DF 440/2015 Pomôcky pre ZŠ 83,88     09.12.2015 Pavol Šebesta -Marea Production Nešporova 14, 90901 Skalica 40479218 31.12.2015
441. DF 441/2015 Vývoz kom. odpadu 1618,80     09.12.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov.Bystrica 36265144 31.12.2015
442. DF 442/2015 Poistenie majetku 30,00     09.12.2015 Komunálna poisťovňa,a.s. Horná 25, 97401 Banská Bystrica 31595545 31.112.2015
443. DF 443/2015 Poistenie auta 76,50     09.12.2015 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700 31.12.2015
444. DF 444/2015 Predplatné PRAVDA 76,76     09.12.2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Ban. Bystrica 36631124 31.12.2015
445. DF 445/2015 Predplatné Obecné noviny 67,60     09.12.2015 INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 31363091 31.12.2015
446. DF 446/2015 Obrusovina 65,30     09.12.2015 TABAT spol. s r.o. Centrum 19/24, 01701 Pov.Bystrica 36304557 31.1.2015
447. DF 447/2015 Pravidelná platba 13,44     09.12.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.12.2015
448. DF 448/2015 Vývoz kom. odpadu 1577,14     09.12.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.12.2015
449. DF 449/2015 Noviny str. Považia 195,01     09.12.2015 Petit Press, a.s. Sládkovičova 1, 94901 Nitra 35790253 31.12.2015
450. DF 450/2015 Telefón+internet 108,26     09.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.12.2015
451. DF 451/2015 Spotreba el. energie 34,00     09.12.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.12.2015
452. DF 452/2015 Spotreba el. energie 1986,00     09.12.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.12.2015
453. DF 453/2015 Tovar pre škol. jedáleň 100,27     09.12.2015 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.12.2015
454. DF 454/2015 Tovar pre škol. jedáleň 126,47     09.12.2015 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 31.12.2015
455. DF 455/2015 Vianočná výzdoba KD 180,00     14.12.2015 Rastislav Brezničan Prečín 348, 01815 Prečín 43641512 31.12.2015
456. DF 456/2015 Školenie pracovníkov obsluhy plyn. zariadení 216,00     14.12.2015 Hájek&S&D s.r.o. Dedovec 1753/271, 01701 Pov. Bystrica 36331791 31.12.2015
457. DF 456/2015 Stravné lístky 364,03     14.12.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 31.12.2015
458. DF 458/2015 Vodné+stočné 571,46     14.12.2015 PVS a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.12.2015
459. DF 459/2015 Predplatné MY N.st.Považia 25,00     15.12.2015 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava 35790253 31.12.2015
460. DF 460/2015 Poistenie budov 519,17     16.12.2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 25, 97401 Banská Bystrica 31595545 31.12.2015
461. DF 461/2015 Tovar pre škol. jedáleň 29,41     16.12.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.12.2015
462. DF 462/2015 Pomôcky pre ZŠ 275,00     18.12.2015 On Board Music s.r.o. Miletičova 3/A, 82108 Bratislava 36367397 31.12.2015
463. DF 463/2015 Lek. posud.činnosť 13,28     21.12.2015 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 31.12.2015
464. DF 464/2015 Pomôcky pre ZŠ 275,72     21.12.2015 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.12.2015
465. DF 465/2015 Pomôcky pre MŠ 70,55     21.12.2015 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 31.12.2015
466. DF 466/2015 Oprava javiska KD ZZ 300,00     21.12.2015 Pavol Istenák Rozkvet 2075/157-29, 01701 Pov.Bystrica 37721291 31.12.2015
467. DF 467/2015  Poistenie auta 170,00     21.12.2015 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700 31.12.2015
468. DF 468/2015 Čist. prostriedky 44,94     21.12.2015 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130-36, 01701 Pov. Bystrica 36827789 31.12.2015
469. DF 469/2015 Chlad. práce ŠJ 34,97     21.12.2015 Ján Bednár Chladiarenský mechanik Horný Moštenec 175, 01701 Pov. Bystrica 10887296 31.12.2015
470. DF 470/2015 Tovar pre škol. jedáleň 181,57     22.12.2015 M&Z SLOVAKIA s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 45904804 31.12.2015
471. DF 471/2015 Tovar pre škol. jedaleň 28,51     22.12.2015 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.12.2015
472. DF 472/2015 Čist. prostriedky ZŠ 41,47     22.12.2015 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.12.2015
473. DF 473/2015 Kosačka ZŠ 294,00     22.12.2015 Mountfield SR Červenej armády 1, 03601 Martin 36377147 31.12.2015
474. DF 474/2015 Pomôcky pre ZŠ 1426,77     28.12.2015 Alza .cz, a.s. Jateční 33a, 17000Praha 7 27082440 31.12.2015
475. DF 475/2015 Nábytková zostava 2180,00     28.12.2015 BŠ ŠTÝL – výroba nábytku Pavol Bútora Prečín 331, 01815 Prečín 35229951 31.12.2015
476. DF 476/2015 Pripojenie TKR Čelko 55,81     28.12.2015 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.12.2015
477. DF 477/2015 Oprava osvetlenia 200,00     28.12.2015 Ing. Miroslav Orávik Prečín 292, 01815 Prečín 37717677 31.12.2015
478. DF 478/2015 Zemné a výkopové práce 276,00     28.12.2015 Stanislav Zúbek Rozkvet 2053/108, 01701 Pov. Bystrica 35226811 31.12.2015
479. DF 479/2015 Telefón 32,81     28.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81728 Bratislava 35763469 31.12.2015
480. DF 480/2015 Maľovanie ZŠ 2450,00     29.12.2015 WILIIE, s.r.o. Prečín 387, 01815 Prečín 47847671 31.12.2015
481. DF 481/2015 Telefón 71,06     30.12.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.12.2015
482. DF 482/2015 Prevádzka TKR 773,89     31.12.2015 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.12.2015
483. DF 483/2015 Telefón+internet 108,30     31.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.12.2015
484. DF 484/2015 Údržba webstránky 82,98     31.12.2015 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 31.12.2015
485. DF 485/2015 Vodné+stočné 4,91     31.12.2015 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.12.2015
486. DF 486/2015 Montáž prípojky 156,72     31.12.2015 Kates, a.s. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.12.2015
487. DF 487/2015 Vývoz kom. odpadu 1173,84     31.12.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.12.2015
488. DF 488/2015 Telefón 32,36     31.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81728 Bratislava 35763469 31.12.2015
489. DF 489/2015 Vývoz kom. odpadu 1309,44     31.12.2015 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.12.2015
490. DF 490/2015 Spotreba plynu ZŠ 402,54     31.12.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.12.2015
491. DF 491/2015 Spotreba plynu OÚ 2933,72     31.12.2015 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.12.2015
492. DF 492/2015 Spotreba elekt. energie 190,02     31.12.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.12.2015
493. DF 493/2015 Spoterba elekt. energie -159,52     31.12.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.12.2015