Faktúry 2016

P.č. Číslo faktúry Popis faktúr. plnenia Celk. hod. s DPH ČZ ČO Dát.doručenia Dodávateľ Adresa IČO Dátum zverejnenia
Faktúry 2016
1. DF 1/2016 Publikácie 49,50 12.01.2016 AJFA+AVIS, s.r.o Klemensova 34, 01001 Žilina 31602436 31.01.2016
2. DF 2/2016 Pomôcky pre ZŠ 79,63 12.01.2016 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice 43908977 31.01.2016
3. DF 3/2016 Informácie o dotáciach 32,86 12.01.2016 SAMNET-Informačný systém samosprávy o.z. Hviezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce 37867440 31.01.2016
4. DF 4/2016 Tovar pre škol. jedáleň 10,61 13.01.2016 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.01.2016
5. DF 5/2016 Tovar pre škol. jedáleň 101,02 13.01.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.01.2016
6. DF 6/2016 Tovar pre škol. jedáleň 166,59 13.01.2016 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 31.01.2016
7. DF 7/2016 Tovar pre škol. jedáleň 433,44 13.01.2016 COOP Jednota Krupina, spot. družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.01.2016
8. DF 8/2016 Tovar pre škol. jedáleň 154,40 13.01.2016 Dušan Písch- ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.01.2016
9. DF 9/2016 Spotreba plynu OU 2518,00 14.01.2016 SPP,a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.01.2016
10. DF 10/2016 Spotreba plynu ZŠ 627,00 14.01.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.01.2016
11. DF 11/2016 Prevádzka kopírky 13,44 14.01.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.01.2016
12. DF 12/2016 Tovar pre škol. jedáleň 191,02 14.01.2016 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6, 01008 Žilina 36397164 31.01.2016
13. DF 13/2016 Pomôcky pre MŠ 11,10 15.01.2016 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Ban. Bystrica 31331131 31.01.2016
14. DF 14/2016 Poistenie hasič. vozidla 623,09 19.01.2016 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700 31.01.2016
16. DF 16/2016 Tovar pre škol. jedáleň 55,00 21.01.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.01.2016
17. DF 17/2016 Tovar pre škol. jedáleň 45,35 21.01.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.01.2016
18. DF 18/2016 Tovar pre škol. jedáleň 50,26 21.01.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.01.2016
19. DF 19/2016 Poplatok za vedenie účtu 6,00 21.01.2016 Centrálny depozitár CP SR, a.s. Ul. 29. augusta 1/A, 81480 Bratislava 31338976 31.01.2016
20. DF 20/2016 Tovar pre škol. jedáleň 64,32 25.01.2016 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.01.2016
21. DF 21/2016 Odborné skúšky plyn. a tlak. zariadení 880,00 25.01.2016 Hájek&S&D s.r.o. Dedovec 1753/271, 01701 Pov. Bystrica 36331791 31.01.2016
22. DF 22/2016 Vyúčtovanie výstupov kopírky 183,34 26.01.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.01.2016
23. DF 23/2016 Tovar pre škol. jedáleň 126,34 26.01.2016 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 31.01.2016
24. DF 24/2016 Tovar pre škol. jedáleň 88,80 24.01.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.01.2016
25. DF 25/2016 Tovar pre škol. jedáleň 10,73 27.01.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.01.2016
26. DF 26/2016 Telefón 70,57 27.01.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.01.2016
27. DF 27/2016 Oprava javiska 370,00 28.01.2016 DKS mont, s.r.o. Zem. Závada 35, 01815 Prečín 44443510 31.01.2016
28. DF 28/2016 Stravné lístky 272,84 26.01.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 31.01.2016
29. DF 29/2016 Tovar pre škol. jedáleň 235,34 01.02.2016 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 28.02.2016
30. DF 30/2016 Pomôcky pre MŠ 70,55 01.02.2016 RAABE Dr. josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 28.02.2016
31. DF 31/2016 Pomôcky pre MŠ 23,00 01.02.2016 JurisDat-M.Medlen Ondavská 8, 82108 Bratislava 2 11821973 28.02.2016
32. DF 32/2016 Kamerový systém-zberný dvor 735,73 02.02.2016 Rastislav Brezničan Prečín 348, 01815 Prečín 43641512 28.02.2016
33. DF 33/2016 Tovar pre škol. jedáleň 64,80 02.02.2016 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 28.02.2016
34. DF 34/2016 Tovar pre škol. jedaleň 30,94 02.02.2016 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 28.02.2016
35. DF 35/2016 Spotreba zemného plynu OÚ 2440,00 08.02.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 28.02.2016
36. DF 36/2016 Údržba webstránky 82,98 08.02.2016 Ing, Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 28.02.2016
37. DF 37/2016 Vývoz kom. odpadu 1077,66 08.02.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 28.02.2016
38. DF 38/2016 Stavebné práce MŠ 284,00 08.02.2016 Karol Vančo Prečín 61, 01815 Prečín 40709574 28.02.2016
39. DF 39/2016 Spotreba zem. plynu 608,00 08.02.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 28.02.2016
40. DF 40/2016 Telefón + internet 111,24 08.02.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 28.02.2016
41. DF 41/2016 Tovar pre škol. jedáleň 87,61 08.02.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 28.02.2016
42. DF 42/2016 Tovar pre škol. jedáleň 21,82 08.02.2016 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 28.02.2016
43. DF 43/2016 Tovar pre škol. jedáleň 147,77 08.02.2016 M&Z SLOVAKIA, s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 45904804 28.02.2016
44. DF 44/2016 Tovar pre škol. jedáleň 96,02 08.02.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 28.02.2016
45. DF 45/2016 Tovar pre škol. jedáleň 344.89 08.02.2016 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 28.02.2016
46. DF 46/2016 Spotreba el. energie 1978,00 08.02.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽiIina 36403008 28.02.2016
47. DF 47/2016 Prevádzka TKR 773,89 08.02.2016 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 28.02.2016
48. DF 48/2016 Odpojenie TKR 24,00 08.02.2016 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 28.02.2016
49. DF 49/2016 Spotreba el. energie 61,00 08.02.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 28.02.2016
50. DF 50/2016 Tovar pre škol. jedáleň 21,18 12.02.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 28.02.2016
51. DF 51/2016 Vodné+stočné 36,79 12.02.2016 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 28.02.2016
52. DF 52/2016 Vývoz kom. odpadu 1257,00 12.02.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 28.02.2016
53. DF 53/2016 Pravidelná platba 13,68 12.02.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 28.02.2016
54. DF 54/2016 Náklady na prevádzku 1247,81 12.02.2016 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 28.02.2016
55. DF 55/2016 Zimná údržba 316,20 15.02.2016 Miroslav Poliček Prečín 269, 01815 Prečín 40708551 28.02.2016
56. DF 56/2016 Poplatok SOZA 14,28 15.02.2016 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 00178454 28.02.2016
57. DF 57/2016 Školenie MŠ 20,00 01.02.2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4, 82009 Bratislava 00699438 28.02.2016
58. DF 58/2016 Školenie MŠ 38,00 15.02.2016 Nezisková organizácia VESNA Smolenická 14, 85105 Žilina 45739153 28.02.2016
59. DF 59/2016 Tovar pre škol. jedáleň 41,54 17.02.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 28.02.2016
60. DF 60/2016 Tovar pre škol. jedáleň 53,19 17.02.2016 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 28.02.2016
DF 61/2016 Telefón 33,29 17.02.2016 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 28.02.2016
62. DF 62/2016 Tovar pre škol. jedáleň 123,06 19.02.2016 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 28.02.2016
63. DF 63/2016 Tovar pre škol. jedáleň 40,20 19.02.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 28.02.2016
64. DF 64/2016 Tlačiarenské služby 32,87 19.02.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Ban. Bystrica 36631124 28.02.2016
65. DF 65/2016 Softwarové práce 70,00 19.02.2016 Imrich Hlúbik-IMPULZ A. Bernoláka 33/19, 02001 Dolné Kočkovce 34661948 28.02.2016
66. DF 66/2016 Stavebné práce KD 211,50 22.02.2016 Karol Vančo Prečín 61, 01815 Prečín 40709574 28.02.2016
67. DF 67/2016 Inštalácia odsávača pary KD 70,00 22.02.2016 Martin Birošík Prečín 115, 01815 Prečín 40708446 28.02.2016
68. DF 68/2016 Tovar pre škol. jedáleň 43,63 22.02.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 28.02.2016
69. DF 69/2016 Pripojenie kopírky 95,75 25.02.2016 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 28.02.2016
70. DF 70/2016 Pomôcky pre MŠ 39,06 25.02.2016 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 28.02.2016
71. DF 71/2016 Tovar pre škol. jedáleň 70,44 23.02.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44511481 28.02.2016
72. DF 72/2016 Tovar pre škol. jedáleň 43,25 23.02.2016 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 28.02.2016
73. DF 73/2016 Tovar pre škol. jedaleň 81,25 23.02.2016 Dušan Písch- ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 28.02.2016
74. DF 74/2016 Telefón 73,40 19.02.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 28.02.2016
75. DF 75/2016 Tovar pre škol. jedáleň 364,52 03.03.2016 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 31.03.2016
76. DF 76/2016 Prevádzka KDS 773,89 03.03.2016 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.03.2016
77. DF 77/2016 Spotreba zem. plynu OÚ 2300,00 03.03.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.03.2016
78. DF 78/2016 Spotreba zem. plynu ZŠ 573,00 10.03.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.03.2016
79. DF 79/2016 Tovar pre škol. jedáleň 153,93 03.03.2016 M&Z SLOVAKIA, s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 31.03.2016
80. DF 80/2016 Tovar pre škol. jedáleň 424,73 08.03.2016 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.03.2016
81. DF 81/2016 Vývoz kom. odpadu 1442,16 07.03.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.03.2016
82. DF 82/2016 Spotreba el. energia 61,00 07.03.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2016
83. DF 83/2016 Spotreba el. energie 1978,00 07.03.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2016
84. DF 84/2016 Telefón+internet 118,00 07.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.03.2016
85. DF 85/2016 Tovar pre škol. jedáleň 51,88 08.03.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.03.2016
86. DF 86/2016 Vývoz kom. odpadu 1492,32 11.03.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.03.2016
87. DF 87/2016 Vodné+stočné 420,73 11.03.2016 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.03.2016
88. DF 88/2016 Tovar pre škol. jedáleň 31,59 11.03.2016 PENAM SLOVAKIA,a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.03.2016
89. DF 89/2016 Pomôcky do MŠ 28,00 11.03.2016 RAABE dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 31.03.2016
90. DF 90/2016 Rekonštrukcia kuchyne KD Prečín 875,35 11.03.2016 Karol Vančo Prečín 61, 01815 Prečín 40709574 31.03.2016
91. DF 91/2016 Publikácia OÚ 72,00 11.03.2016 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 31348262 31.03.2016
92. DF 92/2016 Údržba webstránky 82,98 11.03.2016 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 31.03.2016
93. DF 93/2016 Tovar pre škol. jedáleň 30,94 11.03.2016 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 31.03.2016
94. DF 94/2016 Tovar pre škol. jedáleň 59,35 11.03.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.03.2016
95. DF 95/2016 Tovar pre škol. jedáleň 40,20 14.03.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.03.2016
96. DF 96/2016 Tovar pre škol. jedáleň 18,31 14.03.2016 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.03.2016
97. DF 97/2016 Prenájom kopír. zariadenia 36,00 14.03.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.03.2016
98. DF 98/2016 Náklady na prevádzku Obec Jasenica 1022,40 14.03.2016 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 31.03.2016
99. DF 99/2016 Vybavenie do kuchyne KD 878,88 18.03.2016 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.03.2016
100. DF 100/2016 Tovar pre škol. jedáleň 81,24 18.03.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.03.2016
101. DF 101/2016 Tovar pre škol. jedáleň 139,31 18.03.2016 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 31.03.2016
102. DF 102/2016 Tovar pre škol. jedáleň 128,82 18.03.2016 Dušan Písch- ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.03.2016
103. DF 103/2016 Oprava potrhaných prípojok 145,99 18.03.2016 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.03.2016
104. DF 104/2016 Pomôcky pre MŠ 90,90 18.03.2016 Čelko Štefan-LIFTS SNP 1446/43, 01707 Pov. Bystrica 47352116 31.03.2016
105. DF 105/2016 Radiatóry do archívu 428,37 18.03.2016 Vladimír Blaško Gas-vodoterm Horný Lieskov 42, 01821 Horný Lieskov 35230215 31.03.2016
106. DF 106/2016 Telefón 32,11 18.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.03.2016
107. DF 107/2016 Pomôcky pre MŠ 396,33 23.03.2016 BENJAMIN s.r.o. Hradišťská 766, 68708 Buchlovice 25523414 31.03.2016
108. DF 108/2016 Montáž dig. prijímača do KDS 131,52 23.03.2016 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.03.2016
109. DF 109/2016 Tlačiarenské služby 17,27 23.03.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Ban. Bystrica 36631124 31.03.2016
110. DF 110/2016 Publikácia 25,00 23.03.2016 RZMaO stredného Považia K dolnej stanici 20A, 91101 Trenčín 34006273 31.03.2016
111. DF 111/2016 Tovar pre škol. jedáleň 260,63 23.03.2016 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6, 01008 Žilina 36397164 31.03.2016
112. DF 112/2016 Tovar pre škol. jedáleň 44,45 23.03.2016 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.03.2016
113. DF 113/2016 Tovar pre škol. jedáleň 285,59 23.03.2016 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.03.2016
114. DF 114/2016 Tovar pre škol. jedáleň 65,78 30.03.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.03.2016
115. DF 115/2016 Telefón 72,57 30.03.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.03.2016
116. DF 116/2016 Poistenie žiakov v Škole prírody 107,70 01.04.2016 Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700 30.04.2016
117. DF 117/2016 Spotreba plynu OÚ 1266,00 04.04.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 30.04.2016
118. DF 118/2016 Spotreba plynu ZŠ 314,00 04.04.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 30.04.2016
119. DF 119/2016 Údržba webstránky 82,98 04.04.2016 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 30.04.2016
120. DF 120/2016 Tovar pre škol. jedáleň 280,27 04.04.2016 M&Z SLOVAKIA, s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 30.04.2016
121. DF 121/2016 Služby STP APV 25,09 04.04.2016 IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice 00162957 30.04.2016
122. DF 122/2016 Murárske práce na KD ZZ 355,00 04.04.2016 Ľuboš Pilár Podmanín 169, 01701 Pov. Bystrica 37720520 30.04.2016
123. DF 123/2016 Murárske práce na KD ZZ 355,00 04.04.2016 Ing. Vladimír Pavlovič Zem. Závada 28, 01815 Prečín 41099435 30.04.2016
124. DF 124/2016 Predĺženie MR 2636,03 05.04.2016 Ľubomír Hluško Šebešťanová 52, 01704 Pov. Bytrica 32902450 30.04.2016
125. DF 125/2016 Výstup zo zariadenia kopírky 30,56 05.04.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava 31338551 30.04.2016
126. DF 126/2016 Výstup zo zariadenia kopírky 21,92 05.04.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava 31338551 30.04.2016
127. DF 127/2016 Tovar pre škol. jedáleň 33,97 05.04.2016 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.04.2016
128. DF 128/2016 Tovar pre škol. jedáleň 97,75 05.04.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.04.2016
129. DF 129/2016 Verejný rozhlas 38,50 05.04.2016 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava 17310598 30.04.2016
130. DF 130/2016 Telefón+internet 108,26 07.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469 30.04.2016
131. DF 131/2016 Hasiaci prístroj 36,00 07.04.2016 Jozef Kozák Dukelská 972/3, 01701 Pov. Bystrica 34659323 30.04.2016
132. DF 132/2016 Tovar pre škol. jedáleň 432,40 07.04.2016 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 30.04.2016
133. DF 133/2016 Prevádzka TKR 773,89 08.04.2016 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.04.2016
134. DF 134/2016 Úprava MK 315,00 08.04.2016 Stanislav Zúbek Rozkvet 2053/108, 01701 Pov. Bystrica 35226811 30.04.2016
135. DF 135/2016 Vývoz kom. odpadu 1536,15 08.04.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 30.04.2016
136. DF 136/2016 Pomôcky pre MŠ 31,06 11.04.2016 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 30.04.2016
137. DF 137/2016 Doplatok Školy prírody 125,00 11.04.2016 Ing. Michal Kováč-CK Andromeda Lány 10, 97201 Bojnice 46388427 30.04.2016
138. DF 138/2016 Tovar pre škol. jedáleň 27,74 12.04.2016 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.04.2016
139. DF 139/2016 Tovar pre škol. jedáleň 78,43 12.04.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.04.2016
140. DF 140/2016 Pomôcky pre MŠ 39,80 12.04.2016 MICROITEM LLC 16192 Coastal Hwy, Lewes, 19958 Delaware 5652941 30.04.2016
141. DF 141/2016 Vodné+stočné 31,88 12.4.2016 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 30.04.2016
142. DF 142/2016 Odvoz žiakov 240,00 13.04.2016 Ivan Pavlík Rozkvet 2041/79-4 36937703 30.04.2016
143. DF 143/2016 Tovar pre škol. jedáleň 71,03 13.04.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.04.2016
144. DF 144/2016 Tovar pre škol. jedáleň 79,80 13.04.2016 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 30.04.2016
145. DF145/2016 Spotreba el. energie 61,00 13.04.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.04.2016
146. DF 146/2016 Spotreba el. energie 1978,00 13.04.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.04.2016
147. DF 147/2016 Prenájom kopírky 36,00 13.04.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 82104 Bratislava 31338551 30.04.2016
148. DF 148/2016 Ohŕňanie snehu 227,66 19.04.2016 Miroslav Poliček Prečín 269, 01815 Prečín 40708551 30.04.2016
149. DF 149/2016 Telefón 33,19 19.04.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.04.2016
150. DF 150/2016 PHSR 700,00 19.04.2016 Regianálna rozvojová agentúra Púchov Námestie sllobody 1400, 02001 Púchov 37923536 30.04.2016
151. DF 151/2016 Vývoz sep. odpadu 52,50 19.04.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bytrica 36265144 30.04.2016
152. DF 152/2016 Vývoz kom. odpadu 1785,24 19.04.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bytrica 36265144 30.04.2016
153. DF 153/2016 Tovar pre škol. jedáleň 226,30 19.04.2016 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.04.2016
154. DF 154/2016 Tovar pre škol. jedáleň 44,52 19.04.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.04.2016
155. DF 155/2016 Tovar pre škol. jedáleň 53,71 25.04.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.04.2016
156. DF 156/2016 Tovar pre škol. jedáleň 144,06 25.04.2016 ASTERA, s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 30.04.2016
157. DF 157/2016 Tovar pre škol. jedáleň 44,00 25.04.2016 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.04.2016
158. DF 158/2016 Výstup zo zariadenia kopírky 119,62 25.04.2016 Konica MInnolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.04.2016
159. DF 159/2016 Pomôcky pre ZŠ 85,00 25.04.2016 TRINET Corp., s.r.o. Cesta do Rudiny 1098, 02401 Kysucké Nové Mesto 36362786 30.04.2016
160. DF 160/2016 Tovar pre škol. jedáleň 397,98 28.04.2016 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 30.04.2016
161. DF 161/2016 Telefón 72,57 28.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 30.04.2016
162. DF 162/2016 Výmena žiaroviek 185,00 28.04.2016 Jaroslav Kopáč Prečín 28, 01815 Prečín 43084656 30.04.2016
163. DF 163/2016 Tovar pre škol. jedáleň 82,45 28.04.2016 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 30.04.2016
164. DF 164/2016 Tovar pre škol. jedáleň 72,97 28.04.2016 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 30.04.2016
165. DF 165/2016 Tovar pre škol. jedáleň 48,04 28.04.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 30.04.2016
166. DF 166/2016 Tovar pre škol. jedáleň 101,48 28.04.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.04.2016
167. DF 167/2016 Verejné osvetlenie Ohrádky 3666,86 29.04.2016 Rastislav Brezničan Prečín 348, 01815 Prečín 43641512 30.04.2016
168. DF 168/2016 Spotreba plynu ZŠ 120,00 03.05.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.05.2016
169. DF 169/2016 Pomôcky pre ZŠ 31,06 03.05.2016 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 31.05.2016
170. DF 170/2016 Spotreba plynu 494,00 03.05.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.05.2016
171. DF 171/2016 Tovar pre škol. jedáleň 29,63 03.05.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.05.2016
172. DF 172/2016 Tovar pre škol. jedáleň 30,10 03.05.2016 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 31.05.2016
173. DF 173/2016 Tovar pre škol. jedáleň 29,28 03.05.2016 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 31.05.2016
174. DF 174/2016 Tovar pre škol. jedáleň 108,74 03.05.2016 MZ SK, s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 50149245 31.05.2016
175. DF 175/2016 Tovar pre škol. jedáleň 83,92 03.05.2016 MZ SK, s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 50149245 31.05.2016
176. DF 176/2016 Údržba webstránky 82,98 06.05.2016 Ing. lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 31.05.2016
177. DF 177/2016 Telefón+internet 126,94 06.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.05.2016
178. DF 178/2016 Prevádzka TKR 773,89 06.05.2016 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.05.2016
179. DF 179/2016 Spotreba el. energie 61,00 09.05.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.05.2016
180. DF 180/2016 Spotreba el. energie 1978,00 09.05.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.05.2016
181. DF 181/2016 Matričné tlačivá 15,60 09.05.2016 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, 83106 Bratislava 42272360 31.05.2016
183. DF 182/2016 Tovar pre škol. jedáleň 70,44 09.05.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.05.2016
184. DF 183/2016 Pomôcky pre ZŠ 16,00 09.05.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Ban. Bystrica 36631124 31.05.2016
185. DF 184/2016 Vývoz kom. odpadu 1704,47 09.05.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.05.2016
186. DF 185/2016 Tovar pre škol. jedáleň 174,97 09.05.2016 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.05.2016
187. DF 186/2016 Publikácia 59,16 10.05.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. M. Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 31592503 31.05.2016
188. DF 188/2016 Prenájom kopírky 36,00 10.05.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.05.2016
189. DF 189/2016 Oprava TKR 81,84 10.05.2016 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.05.2016
190. DF 190/2016 Deratizácia obecných budov 91,80 12.05.2016 DERAZIN Ing. Milan Pastierik Pribinova 971/30-8, 01701 Pov. Bystrica 34656529 31.05.2016
191. DF 191/2016 Vodné+stočné 24,53 12.05.2016 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.05.2016
192. DF 192/2016 Tovar pre škol. jedáleň 52,63 12.05.2016 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.05.2016
193. DF 193/2016 Tovar pre škol. jedáleň 103,50 12.05.2016 DEMIFOOD spol. s.r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 31.05.2016
194. DF 194/2016 Tovar pre škol. jedáleň 40,20 12.05.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 31.05.2016
195. DF 195/2016 Tovar pre škol. jedáleň 99,58 12.05.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 1 41050690 31.05.2016
196. DF 196/2016 Opatrovateľská služba 284,12 13.05.2016 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 31.05.2016
197. DF 197/2016 WC KD+kuchyňa KD ZZ 567,00 16.05.2016 Ing. Vladimír Pavlovič Zem.Závada 28, 01815 Prečín 41099435 31.05.2016
198. DF 198/2016 Kuchyňa KD ZZ 274,50 16.05.2016 Ľuboš Pilár Podmanín 169, 01701 Pov. Bystrica 37720520 31.05.2016
199. DF 199/2016 Tovar pre škol. jedáleň 495,12 16.05.2016 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 31.05.2016
200. DF 200/2016 Publikácia 13,70 16.05.2016 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 36371271 31.05.2016
201. DF 201/2016 Telefón 33,17 16.05.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.05.2016
202. DF 202/2016 Dovoz zo ZZ Deň matiek 69,80 17.05.2016 S.P. MILAN ŠTRBKO Autob. doprava Hliníky 692/5, 01701 Pov. Bystrica 32892047 31.05.2016
203. DF 203/2016 Vývoz kom. odpadu 1665,48 17.05.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.05.2016
204. DF 204/2016 Vyúčtovanie kopírky 38,33 18.05.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.05.2016
205. DF 205/2016 Tovar pre škol. jedáleň 71,93 25.05.2016 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.05.2016
206. DF 206/2016 Tovar pre škol. jedáleň 56,06 25.05.2016 Dušan Písch- ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.05.2016
207. DF 207/2016 Tovar pre škol. jedáleň 74,95 25.05.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.05.2016
208. DF 208/2016 Tovar pre škol. jedáleň 240,84 31.05.2016 ATC-JR s.r.o. Vsetinska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.05.2016
209. DF 209/2016 Tovar pre škol. jedáelň 46,03 31.05.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.05.2016
210. DF 210/2016 Tovar pre škol. jedáleň 114,27 31.05.2016 MZ SK, s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 50149245 31.05.2016
211. DF 211/2016 Tovar pre škol. jedáleň 166,16 31.05.2016 MZ SK, s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 50149245 31.05.2016
212. DF 212/2016 Tovar pre škol. jedaleň 36,96 31.05.2016 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 31.05.2016
213. DF 213/2016 Tovar pre škol. jedáleň 114,37 31.05.2016 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 31.05.2016
214. DF 214/2016 Tovar pre škol. jedáleň 45,36 31.05.2016 Tatranskká mliekareň a.s. Nad traťou 20, 06001 Kežmarok 31654363 31.05.2016
215. DF 215/2016 Tovar pre škol. jedáleň 112,27 31.05.2016 sniežik s.r.o. garancia kvality Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.05.2016
216. DF 216/2016 Tovar pre škol. jedáleň 9,31 31.05.2016 Dušan Písch- ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.05.2016
217. DF 217/2016 Tovar pre škol. jedáleň 28,02 31.05.2016 Dušan Písch- ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.05.2016
218. DF 218/2016 Telefón 73,86 31.05.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.05.2016
219. DF 219/2016 Pomôcky pre MŠ 45,50 31.05.2016 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 31.05.2016
220. DF 220/2016 Tovar pre škol. jedáleň 55,46 31.05.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.05.2016
221. DF 221/2016 Tovar pre škol. jedáleň 202,58 31.05.2016 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6, 01008 Žilina 36397164 31.05.2016
222.  DF 222/2016 Prevádzka TKR  773,89  02.06.2016  Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347  30.6.2016
223.  DF 223/2016 Spotreba plynu OÚ  214,00  02.06.2016  SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256  30.06.2016
224. DF 224/2016 Spotreba plynu ZŠ 51,00 02.06.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 30.06.2016
225. DF 225/2016 Tovar pre škol. jedáleň 59,52 06.06.2016 sniežik s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.06.2016
226. DF 226/2016 Tovar pre škol. jedáleň 44,46 06.06.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.06.2016
227. DF 227/2016 Tovar pre škol. jedáleň 62,12 06.06.2016 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.06.2016
228. DF 228/2016 Predplatné Pravda 75,95 06.06.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Ban. Bystrica 36631124 30.06.2016
229. DF 229/2016 Tovar pre škol. jedáleň 56,00 08.06.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.06.2016
230. DF 230/2016 Elektroinštalácia KD ZZ 265,00 08.06.2016 Jaroslav Kopáč Prečín 28, 01815 Prečín 43084656 30.06.2016
231. DF 231/2016 Údržba webstránky 82,98 08.06.2016 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 30.06.2016
232. DF 232/2016 Telefón+internet 109,82 08.06.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.06.2016
233. DF 233/2016 Spotreba el. energie 61,00 08.06.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.06.2016
234. DF 234/2016 Spotreba el. energie 1978,00 08.06.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.06.2016
235. DF 235/2016 Tovar pre škol. jedáleň 585,44 10.06.2016 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 30.06.2016
236. DF 236/2016 Kosenie okolia DS 36,00 10.06.2016 Ing. Miroslav Orávik Prečín 292, 01815 Prečín 37717677 30.06.2016
237. DF 237/2016 Vývoz kom. odpadu 1215,93 10.06.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 30.06.2016
238. DF 238/2016 Vodné+stočné 823,59 15.06.2016 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 30.06.2016
239. DF 239/2016 Ozvučenie KD ZZ 780,25 15.06.2016 TM Sound s.r.o. Bytčianska 490/122, 01003 Žilina 44292801 30.06.2016
240. DF 240/2016 Prenájom kopírky 36,00 15.06.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.06.2016
241. DF 241/2016 Tovar pre škol. jedáleň 133,27 16.06.2016 MZ SK, s.r.o. Prečín 289, 01815 Prečín 50149245 30.06.2016
242. DF 242/2016 Tovar pre škol. jedáleň 64,92 16.06.2016 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.06.2016
243. DF 243/2016 Tovar pre škol. jedáleň 85,10 16.06.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.06.2016
244. DF 244/2016 Montáž HD prijímač TJ 119,80 16.06.2016 Vladimír Blaško-Slovak SAT Servis M.R.Štefánika 157, 01701 Pov. Bystrica 41099010 30.06.2016
245. DF 245/2016 Spotrebný  tovar ŠJ 144,06 16.06.2016 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 30.06.2016
246. DF 246/2016 Vyúčtovanie kopírky 35,45 16.06.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.06.2016
247. DF 247/2016 Inventár do ŠJ 158,54 16.06.2016 REALITA, v.o.s. Centrum 2428/38, 01701 Pov. Bystrica 00692557 30.06.2016
248. DF 248/2016 Telefón 33,79 16.06.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.06.2016
249. DF 249/2016 Skrine do archívu 680,40 16.06.2016 AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, P.O.Box 35, 82016 Bratislava 36268518 30.06.2016
250. DF 250/2016 Satelit TJ 104,78 17.06.2016 Vladimír Blaško-Slovak SAT Servis M.R.Štefánika 157, 01701 Pov. Bystrica 41099010 30.06.2016
251. DF 251/2016 Tovar pre škol. jedáleň 41,58 22.06.2016 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.06.2016
252. DF 252/2016 Tovar pre škol. jedáleň 84,30 22.06.2016 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 30.06.2016
253. DF 253/2016 Tovar pre škol. jedáleň 101,96 22.06.2016 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.06.2016
254. DF 254/2016 Tovar pre škol. jedáleň 108,85 22.06.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.06.2016
255. DF 255/2016 LPK Jasenica 13,28 22.06.2016 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 30.06.2016
256. DF 256/2016 Koncesionárske poplatky 65,18 22.06.2016 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 30.06.2016
257. DF 257/2016 Náklady na prevádzku 1022,40 22.06.2016 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 30.06.2016
258. DF 258/2016 Vývoz kom. odpadu 1523,58 22.06.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 30.06.2016
259. DF 259/2016 Telefón 59,13 22.06.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 30.06.2016
260. DF 260/2016 Tovar pre škol. jedáleň 88,84 30.06.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.06.2016
261. DF 261/2016 Čist. prostriedky ŠJ 66,54 30.06.2016 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130-36, 01701 Pov. Bystrica 36827789 30.06.2016
262. DF 262/2016 Rozšírenie inž. sietí 10526,32 06.07.2016 TRISTAV PLUS s.r.o. Nábrežná 1015/29, 01701 Pov. Bystrica 36611484 31.07.2016
263. DF 263/2016 Rozšírenie inž. sietí 89202,22 06.07.2016 TRISTAV PLUS s.r.o. Nábrežná 1015/29, 01701 Pov. Bystrica 36611484 31.07.2016
264. DF 264/2016 Dopravné výlet žiakov ZŠ 357,60 01.07.2016 Ivan Pavlík Rozkvet 2041/79-4, 01701 Pov. Bystrica 36937703 31.07.2016
265. DF 265/2016 Pomôcky pre MŠ 15,00 06.07.2016 PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89, 83102 Bratislava 3 31320007 31.07.2016
266. DF 266/2016 Pomôcky pre MŠ 90,68 06.07.2016 RAABA Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 31.07.2016
267. DF 267/2016 Spotreba plynu 47,00 06.07.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 31.07.2016
268. DF 268/2016 Spotreba plynu 200,00 06.07.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 31.07.2016
269. DF 269/2016 Varhany 799,00 06.07.2016 TM Sound s.r.o. Bytčianska 490/122, 01003 Žilina 44293801 31.07.2016
270. DF 270/2016 Tovar pre škol. jedáleň 183,76 06.07.2016 MZ SK, s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 50149245 31.07.2016
271. DF 271/2016 Tovar pre škol. jedáleň 41,04 06.07.2016 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.07.2016
272. DF 272/2016 Údržba webstránky 82,98 11.07.2016 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 31.07.2016
273. DF 273/2016 Prevádzka TKR 773,89 11.07.2016 Kates s.r.o. Zámostie  2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.07.2016
274. DF 274/2016 Vývoz kom. odpadu 1562,93 11.07.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.07.2016
275. DF 275/2016 Monitorovacia správa 160,00 07.07.2016 Ing. Zuzana Žideková Partizánska 984/56, 01501 Rajec 43447716 31.07.2016
276. DF 276/2016 Telefón + internet  115,54  07.07.2016  Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava  35763469  31.07.2016
277. DF 277/2016 Tovar pre škol. jedáleň 558,05 11.07.2016 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.07.2016
278. DF 278/2016 Plech DS doplatok 768,64 11.07.2016 Lindab a.s. Jamník 278, 05322 Jamník 36214604 31.07.2016
279. DF 279/2016 Vývoz kom. odpadu 1975,20 18.07.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.07.2016
280. DF 280/2016 Vodné+stočné 31,88 18.07.2016 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.07.2016
281. DF 281/2016 Telefón 32,98 18.07.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28, 81762 Bratislava 35763469 31.07.2016
282. DF 282/2016 Servisné práce ZŠ  108,00  18.07.2016 ITC SYSTEMS s.r.o. Partizánska 7, 01701 Pov. Bystrica  36304921  31.07.2016
283. DF 283/2016 Prenájom kopírky 36,00 18.07.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.07.2016
284. DF 284/2016 Parkovisko DS ZZ 796,37 18.07.2016 Vladislav Fapšo-VAMAF Zem. Závada 76, 01815 Prečín 43036112 31.07.2016
285. DF 285/2016 Práca bágra ZZ 690,00 18.07.2016 Vladislav Fapšo-VAMAF Zem. Závada 76, 01815 Prečín 43036112 31.07.2016
286. DF 286/2016 Inventár MŠ 1705,00 19.07.2016 BŠ ŠTÝL -výroba nábytku Pavol Bútora Prečín 331, 01815 Prečín 35229951 31.07.2016
287. DF 287/2016 Smetné koše 570,36 19.07.2016 EKOPLAST Slovakia s.r.o. Partizánska 493/90, 91451 Trenčianske Teplice 36851264 31.07.2016
288. DF 288/2016 Rozšírenie inžinierskych sietí 3004,11 19.07.2016 TRISTAV PLUS s.r.o. Nábrežná 1015/29, 01701 Pov. Bystrica 36611484 31.07.2016
289. DF 289/2016 Čist. prostriedky ŠJ 126,48 21.07.2016 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.07.2016
290. DF 290/2016 Spotreba el. energie 1978,00 21.07.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.07.2016
291. DF 291/2016 Spotreba el. energia 61,00 21.07.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.07.2016
292. DF 292/2016 Tovar pre škol. jedáleň 73,26 22.07.2016 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.07.2016
293. DF 293/2016 Havarijné poistenie HV 623,09 22.07.2016 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700 31.07.2016
294. DF 294/2016 Telefón 58,77 26.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.07.2016
295. DF 295/2016 Publikácia 79,80 26.07.2016 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 31348262 31.07.2016
296. DF 296/2016 VO pre protipov. opatrenia 420,00 27.07.2016 Visions Consulting, s.r.o. Štefánikova 23, 91701 Trnava 45394920 31.07.2016
297. DF 297/2016 Pomôcky pre MŠ 615,51 02.08.2016 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice 36174319 31.08.2016
298. DF 298/2016 Pomôcky pre MŠ 0,01 02.08.2016 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice 36174319 31.08.2016
299. DF 299/2016 Výstupy zo zariadenia – kopírky 78,10 02.08.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.08.2016
300. DF 300/2016 Údržba webstránky 82,98 02.08.2016 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 31.08.2016
301. DF 301/2016 Oprava vysávača 30,00 02.08.2016 Rastislav Brezničan Prečín 348, 01815 Prečín 43641512 31.08.2016
302. DF 302/2016 Spotreba plynu ZŠ 47,00 02.08.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.08.2016
303. DF 303/2016 Spotreba plynu OÚ 200,00 02.08.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.08.2016
304. DF 304/2016 Oprava kuchyne 190,00 03.08.2016 Karol Vančo, stavebné práce Prečín 61, 01815 Prečín 40709574 31.08.2016
305. DF 305/2016 Pomôcky pre ZŠ 37,85 04.08.2016 Cunik Ladislav DATASERVIS Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves 10761691 31.08.2016
306. DF 306/2016 Pomôcky pre ZŠ 199,00 04.08.2016 ASC, s.r.o. Svoradova 7/1, 81103 Bratislava 31361161 31.08.2016
307. DF 307/2016 Prevádzka TKR 773,89 08.08.2016 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.08.2016
308. DF 308/2016 Tovar pre škol. jedáleň 376,34 08.08.2016 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 20161249 31.08.2016
309. DF 309/2016 Telefón+internet 111,97 08.08.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.08.2016
310. DF 310/2016 MK Pri ihrisku  23968,80  08.08.2016 DOSA Slovakia, s.r.o.  Dostojevského 12, 01401 Bytča  36412678  31.08.2016
311. DF 311/2016 Poplatok za pohrebiská-licencia 148,77 09.08.2016 Slovenská internetová, s.r.o. Dolný val 3, 01001 Žilina 36676845 31.08.2016
312. DF 312/2016 Prenájom kopírky 36,00 09.08.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.08.2016
313. DF 313/2016 Vývoz kom. odpadu 1624,14 09.08.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.08.2016
314.  DF 314/2016 Spotreba el. energie  61,00  11.08.2016  SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina  36403008  31.08.2016
315. DF 315/2016 Spotreba el. energie 1978,00 11.08.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina  36403008 31.08.2016
316. DF 316/2016 Vodné + stočné 22,08 15.08.2016 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.08.2016
317. DF 317/2016 Vývoz kom. odpadu 1488,12

 

15.08.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.08.2016
318. DF 318/2016 Telefón 30,97 17.08.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.08.2016
319. DF 319/2016 Kopírka -vyúčtovanie 27,16 17.08.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.08.2016
320. DF 320/2016 Vozík KD Prečín 135,60 22.08.2016 Aj Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava 36268518 31.08.2016
321. DF 321/2016 Rekonštrukcia omietky v ZŠ 5324,75 25.08.2016 Stavea- ing. Anton Poliček Prečín 269, 01815 Prečín 32895259 31.08.2016
322. DF 322/2016 Oprava TKR 138,31 25.08.2016 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.08.2016
323. DF 323/2016 Telefón 70,77 26.08.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.08.2016
324. DF 324/2016 Pomôcky pre ZŠ 77,00 26.08.2016 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava 31331131 31.08.2016
325. DF 325/2016 Spotreba zem. plynu – vyúč. OÚ -115,10 26.08.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.08.2016
326. DF 326/2016 Spotreba zem. plynu – vyuč. ZŠ -126,14 22.08.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.08.2016
327. DF 327/2016 Náter strechy PZ 6055,20 31.08.2016 Michal Novák Prečín 32, 01815 Prečín 47867485 31.08.2016
328. DF 328/2016 Prenosné ozvučenie na cintorín 500,00 31.08.2016 Sunny-S spol. s r.o. Limbová 6, 01007 Žilina 1 31351140 31.08.2016
 329.  DF 329/2016 Poistenie MŠ  118,50  05.09.2016  Generali Poisťovňa, a.s.  Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava  35709332  30.09.2016
330. DF 330/2016 Spotreba plynu OÚ 400,00 05.09.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 30.09.2016
331. DF 331/2016 Spotreba plynu ZŠ 97,00 05.09.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 30.09.2016
332. DF 332/2016 Pomôcky pre MŠ 327,59 05.09.2016 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 30.09.2016
333. DF 333/2016 Pomôcky pre MŠ 152,72 05.09.2016 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 30.09.2016
334. DF 334/2016 Kanc. pomôcky MŠ 33,24 05.09.2016 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 30.09.2016
335. DF 335/2016 Tepovanie kobercov – MŠ 90,54 05.09.2016 Ivan Pavlík-SEDO SNP 1430/14, 01701 Pov. Bystrica 34365222 30.09.2016
336. DF 336/2016 Spotreba el. energie 61,00 05.09.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.09.2016
 337.  DF 337/2016 Spotreba el. energie  1978,00  05.09.2016  SSE, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina  36403008 30.09.2016
338. DF 338/2016 Tovar pre škol. jedáleň 499,12 07.09.2016 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 30.09.2016
339. DF 339/2016 Tovar pre škol. jedáleň 195,56 07.09.2016 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 30.09.2016
340. DF 340/2016 Oprava MR 128,57 07.09.2016 Ľubomír Hluško Šebešťanová 52, 01704 Pov. Bystrica 32902450 30.09.2016
341. DF 341/2016 Údržba webstránky 82,98 07.09.2016 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov.. Bystrica 45990841 30.09.2016
342. DF 342/2016 Telefón+internet 130,92 07.09.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.09.2016
343.  DF 343/2016 Prac. pomôcky  149,42  07.09.2016  OLMIT-Oľga Mitašová  Ul. M.R. Štefánika 135/1, 01701 Pov. Bystrica  34367454  30.09.2016
344. DF 344/2016 Stravné lístky 2249,09 07.09.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 30.09.2016
345. DF 345/2016 MŠ Inventár 502,79 08.09.2016 DEMA Senica, a.s. Dlhá 248, 90501 Senica 36244490 30.09.2016
346. DF 346/2016 Tlačivá-matrika 11,64 08.09.2016 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, 83106 Bratislava 42272360 30.09.2016
347. DF 347/2016 Tovar pre škol. jedáleň 482,82 08.09.2016 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.09.2016
348. DF 348/2016 Tovar pre škol. jedáleň 85,56 08.09.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18,  96501 Žiar nad Hronom 1 41050690 30.09.2016
349. DF 349/2016 Prenájom kopírky 36,00 09.09.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.9.2016
350. DF 350/2016 Tovar pre škol. jedáleň 407,44 09.09.2016 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6, 01008 Žilina 36397164 30.09.2016
351. DF 351/2016 Tovar pre škol. jedáleň 130,08 09.09.2016 Sniežik s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.09.2016
 352.  DF 352/2016 Kanalizácia + vodovod  66976,13  16.09.2016  TRISTAV PLUS s.r.o.  Nábrežná 1015/29, 01701 Pov. Bystrica 36611484  30.09.2016
353. DF 353/2016 Prevádzka TKR 773,89 20.09.2016 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.09.2016
354. DF 354/2016 Tovar pre škol. jedáleň 115,19 20.09.2016 MZ SK, s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 50149245 30.09.2016
355. DF 355/2016 Tovar pre škol. jedáleň 35,70 20.09.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.09.2016
356. DF 356/2016 Tovar pre škol. jedáleň 28,80 20.09.2016 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 30.09.2016
357. DF 357/2016 Pomôcky pre ZŠ 33,88 20.09.2016 AITEC, s.r.o. Slovinská 12, 82104 Bratislava 43829171 30.09.2016
358. DF 358/2016 Vývoz kom. odpadu 2270,62 20.09.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 30.09.2016
359. DF 359/2016 Prenájom kopírky 53,98 20.09.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.09.2016
360. DF 360/2016 Vodné+stočné 394,51 20.09.2016 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 30.09.2016
361. DF 361/2016 Telefón 31,15 20.09.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.09.2016
362.  DF 362/2016 Tovar pre škol. jedáleň 78,58 21.09.2016 Dušan Písch -ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.09.2016
363. DF 363/2016 Tovar pre škol. jedáleň 38,22 21.09.2016 PEZA, a.s. K cintorínu 47, 01149 Žilina -Banova 30224918 30.09.2016
364. DF 364/2016 Tovar pre škol. jedáleň 26,98 23.09.2016 Dušan Písch -ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.09.2016
365. DF 365/2016 Tovar pre škol. jedáleň 86,32 23.09.2016 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.09.2016
366. DF 366/2016 Pomôcky pre ZŠ 17,40 23.09.2016 Dušan Valentovič Spartakovská 6458/2, 91701 Trnava 44274742 30.09.2016
367. DF 367/2016 101,88 26.09.2016 ČELKO LIFTS s.r.o. Centrum 27/32, 01701 Pov. Bystrica 50129571 30.09.2016
368. DF 368/2016 Vývoz kom. odpadu 2100,00 26.09.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 30.09.2016
369. DF 369/2016 Tovar pre škol. jedáleň 35,93 26.09.2016 PEZA a.s. K cintorínu 47, 01149 Žilina -Banova 30224918 30.09.2016
370. DF 370/2016 Tovar pre škol. jedáleň 130,52 26.09.2016 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.09.2016
371. DF 371/2016 Tovar pre škol. jedáleň 158,02 28.09.2016 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové mesto nad Váhom 36324124 30.09.2016
372. DF 372/2016 Telefón 58,91 28.09.2016 Orange Slovakia, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 30.09.2016
373. DF 373/2016 Chladiarenské práce 29,89 28.09.2016 Ján Bednár chladiarenský mechanik Horný Moštenec 175, 01701 Pov. Bystrica 10887296 30.09.2016
374. DF 374/2016 Pomôcky pre ZŠ 49,00 28.09.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 30.09.2016
375. DF 375/2016 Inventár do ŠJ 686,00 29.09.2016 Ing. Ľuboš Kuchár-ELBYT Kragujevská 1, 01001 Žilina 30589622 30.09.2016
376. DF 376/2016 Aktualizácia digit. mapy 120,00 29.09.2016 MAPA Slovakia Digital s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 45325600 30.09.2016
377. DF 377/2016 KD-vert. žalúzie 708,00 29.09.2016 REAL-IR s.r.o. Rozkvet 2010/24, 01701 Pov. Bystrica 44195184 30.09.2016
378. DF 378/2016 Tovar pre škol. jedáleň 25,52 29.09.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.09.2016
379. DF 379/2016 Poistenie MŠ+ZŠ 770,55 30.09.2016 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7, 04270 Košice 00151700 30.09.2016
380. DF 380/2016 Poistenie ZŠ 198,50 30.09.2016 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 35709332 30.09.2016
381. DF 381/2016 Poistenie ZŠ 102,28 30.09.2016 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7, 04270 Košice 00151700 30.09.2016
382.  DF 382/2016 Náklady na prevádzku  1022,40  30.09.2016  Obec Jasenica  Jasenica 130, 01817 Jasenica  00317649  30.09.2016
383. DF 383/2016 LPK opat. služba 13,28 30.09.2016 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317649 30.09.2016
384. DF 384/2016 Rozšírenie VO -Ohrádky 983,75 30.09.2016 Jaroslav Kopáč Prečín 28, 01815 Prečín 43084656 30.09.2016
385. DF 385/2016 Kalibrácia váh ŠJ 182,00 30.09.2016 KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súľovského 386/11, 01313 Raj. Teplice 47560894 30.09.2016
386. DF 386/2016 Následné overenie váh ŠJ 27,00 30.09.2016 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Ban. Bystrica 37954521 30.09.2016
 387.  DF 387/2016 Oprava ZS  269,72  30.09.2016  Raven a.s.  Šoltésovej 420/2, P.O.Box 117, 01701 Pov. Bystrica  31595804  30.09.2016
388. DF 388/2016 Tovar pre škol. jedáleň 85,43 04.10.2016 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.10.2016
389. DF 389/2016 Spotreba plynu OÚ 1220,00 04.10.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.10.2016
390. DF 390/2016 Pomôcky pre MŠ 61,30 04.10.2016 ARES spol. s r.o. Športová 5, 83104 Bratislava 31363822 31.10.2016
391. DF 391/2016 Spotreba plynu ZŠ 302,00 04.10.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.10.2016
392. DF 392/2016 Pomôcky pre MŠ 90,68 04.10.2016 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 31.10.2016
393. DF 393/2016 Tovar pre škol. jedáleň 240,35 05.10.2016 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6, 01008 Žilina 36397164 31.10.2016
394. DF 394/2016 Údržba webstránky 82,98 05.10.2016 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 45990841 31.10.2016
395. DF 391/2016 Telefón+internet 120,47 07.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.10.2016
396.  DF 392/2016 Tovar pre škol. jedáleň  283,89  07.10.2016  MZ SK, s.r.o.  Prečín 189, 01815 Prečín  50149245  31.10.2016
397. DF 397/2016 Tovar pre škol. jedáleň 58,86 07.10.2016 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.10.2016
398. DF 398/2016 Pomôcky pre ZŠ 96,19 07.10.2016 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.10.2016
399. DF 399/2016 Prevádzka TKR 773,89 07.01.2016 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 017 01 Pov. Bystrica 31631347 31.10.2016
400. DF 400/2016 Tovar pre škol. jedáleň 78,50 07.10.2016 PEZA a.s. K cintorínu 47, 01149 Žilina 30224918 31.10.2016
401.  DF 401/2016 Tovar pre škol. jedáleň  544,05  07.10.2016  COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina  00169021 31.10.2016
402. DF 401/2016 Prenájom kopírka 36,00 10.10.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.10.2016
403. DF 403/2016 Odpojenie prípojky 36,00 10.10.2016 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.10.2016
404. DF 404/2016 Spotreba el. energie 61,00  10.10.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina  36403008  31.10.2016
405. DF 405/2016 Spotreba el. energie 1978,00 10.10.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008  31.10.2016
406. DF 406/2016 Tovar pre škol. jedáleň 21,95 10.10.2016 Dušan Písch- ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.10.2016
 407.  DF 407/2016 Tovar pre škol. jedáleň  28,80  11.10.2016 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok  31654363  31.10.2016
408. DF 408/2016 Tovar pre škol. jedáleň 225,29 11.10.2016 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 31.10.2016
409. DF 409/2016 Tovar pre škol. jedáleň 75,82 11.10.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 1 41050690 31.10.2016
 410.  DF 410/2016 Vývoz kom. odpadu  1518,11  17.10.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s r.o.  Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica  36265144  31.10.2016
411. DF 411/2016 Vodné+stočné 26,99 17.10.2016 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.10.2016
412. DF 412/2016 Telefón 38,03 17.10.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.10.2016
413. DF 413/2016 Tovar pre škol. jedáleň 42,94 17.10.2016 PEZA a.s. K cintorínu 47, 01149 Žilina 30224918 31.10.2016
414. DF 414/2016 Tovar pre škol. jedáleň 27,26 17.10.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 1 41050690 31.10.2016
415. DF 415/2016 Oprava elektroinštalácie KD ZZ 180,00 18.10.2016 Jaroslav Kopáč Prečín 28, 01815 Prečín 43084656 31.10.2016
416. DF 416/2016 Prenájom kopírky 45,70 18.10.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 31338551 31.10.2016
417. DF 417/2016 Festival dychových hudieb 200,00 18.10.2016 Premiere-prostudio s.r.o. Dohňany 145, 02051 Dohňany 47408065 31.10.2016
418. DF 418/2016 Tovar pre škol. jedáleň 20,76 21.10.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.10.2016
419. DF 419/2016 Tovar pre škol. jedáleň 182,22 21.10.2016 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.10.2016
420. DF 420/2016 Vývoz kom. odpadu 1539,36 21.10.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrici 36265144 31.10.2016
421. DF 421/2016 Telefón 58,99 25.10.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.10.2016
422.  DF 422/2016 Tovar pre škol. jedáleň  121,80  25.10.2016 DEMIFOOD, spol. s r.o.  Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom  36324124  31.10.2016
423. DF 423/2016 Tovar pre škol. jedáleň 27,59 25.10.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.10.2016
424. DF 424/2016 Oprava VO 325,00 26.10.2016 Rastislav Brezničan Prečín 348, 01815 Prečín 43641512 31.10.2016
425. DF 425/2016 Tovar pre škol. jedáleň 49,74 26.10.2016 PEZA a.s. K cintorínu 47, 01149 Žilina 30224918 31.10.2016
426. DF 426/2016 Tovar pre škol. jedáleň 85,96 26.10.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 31.10.2016
 427.  DF 427/2016 Publikácia  13,80  27.10.2016  PORADCA s.r.o.  Pri Celulózke 40, 01001 Žilina  36371271  31.10.2016
428. DF 428/2016 Tlač šekov pre ŠJ  17,27  02.11.2016  Slovenská pošta, a.s.  Partizánska cesta č.9, 97599 Ban. Bystrica  36631124  30.11.2016
429. DF 429/2016 Revízie HP 63,34 02.11.2016 Jozef Kozák Dukelská 972/3 017 01 Pov. Bystrica 34659323 30.11.2016
430. DF 430/2016 Revízie HP 121,08 02.11.2016 Jozef Kozák Dukelská 972/3 017 01 Pov. Bystrica 34659323 30.11.2016
431. DF 431/2016 Doprava dych. hudby 100,00 02.11.2016 Dychová hudba Selčianka Sládkovičova 40, 97405 Ban. Bystrica 629383 30.11.2016
432. DF 432/2016 Pomôcky pre MŠ 324,00 02.11.2016 Elarin, s.r.o. Trnkov 44, 08212 Trnkov 45240841 30.11.2016
433. DF 433/2016 Tovar pre škol. jedáleň 41,69 02.11.2016 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 30.11.2016
434. DF 434/2016 Spotreba plynu ZŠ 499,00 03.11.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 30.11.2016
435. DF 435/2016 Spotreba plynu OÚ 2007,00 03.11.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 30.11.2016
436. DF 436/2016 Poistenie zodpovednosti 69,05 03.11.2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 81105 Bratislava 31595545 30.11.2016
437. DF 437/2016 Tovar pre škol. jedáleň 310,66 04.11.2016 MZ SK, s.r.o. Prečín 189, 018 15 Prečín 50149245 30.11.2016
438. DF 438/2016 Tovar pre škol. jedáleň 70,44 04.11.2016 Sniežik s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.11.2016
439. DF 439/2016 Pomôcky pre MŠ 16,70 04.11.2016 M.Medlen-JurisDat Ondavská 8, 82108 Bratislava 11821973 30.11.2016
440. DF 440/2016 Prevádzka TKR  767,68  04.11.2016  Kates s.r.o.  Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica  31631347  30.11.2016
441. DF 441/2016 Spotreba el. energie 1978,00 07.11.2016 SSE, a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.11.2016
442. DF 442/2016 Spotreba el. energie 61,00 07.11.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.11.2016
443. DF 443/2016 Auditórske služby 492,00 07.11.2016 APX, k.s. Hliny 1299/122, 01701 Pov. Bystrica 36012734 30.11.2016
444. DF 444/2016 Deratizácia 95,20 07.11.2016 DERAZIN Ing. Milan Pastierik Pribinova 971/30-8, 01701 Pov. Bystrica 34656529 30.11.2016
445. DF 445/2016 Príspevok MAS 475,20 07.11.2016 MAS Naše Považie Štefánikova 821/21, 02001 Púchov 42025257 30.11.2016
446. DF 446/2016 Tovar pre škol. jedáleň 35,08 07.11.2016 PEZA, a.s. K cintorínu 47, 01149 Žilina 30224918 30.11.2016
447. DF 447/2016 Údržba webstránky 82,98 07.11.2016 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 30.11.2016
448. DF 448/2016 Tovar pre škol. jedáleň 75,39 07.11.2016 UNIMAT Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 30.11.2016
449. DF 449/2016 Poistenie AČ 3,25 07.11.2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Štefanikova 17, 81105 Bratislava 31595545 30.11.2016
450. DF 450/2016 Tovar pre škol. jedáleň 46,70 07.11.2016 Dušan Písch- ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 Žiar nad Hronom 41050690 30.11.2016
451. DF 451/2016 Telefón+internet 130,24 09.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.11.2016
452. DF 452/2016 Tovar pre škol. jedáleň 100,66 10.11.2016 Sniežik s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.11.2016
453. DF 453/2016 Tovar pre škol. jedáleň 102,23 10.11.2016 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 30.11.2016
454. DF 454/2016 Tovar pre škol. jedáleň 487,88 11.11.2016 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 30.11.2016
455. DF 455/2016 Vývoz kom. odpadu 853,60 11.11.2016 MEGAWASTE Slovakia s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 30.11.2016
456. DF 456/2016 Materiál na zdrav. stred. 27,00 11.11.2016 Raven a.s. Šoltésovej 420/2, P.O. Box 117, 01701 Pov. Bystrica 31595804 30.11.2016
457. DF 457/2016 Vývoz kom. odpadu 845,95 14.11.2016 MEGAWASTE Slovakia s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 30.11.2016
458. DF 458/2016 Vodné+stočné 19,62 14.11.2016 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 30.11.2016
459. DF 459/2016 Kanalizácia 6860,48 14.11.2016 TRISTAV PLUS s.r.o. Nábrežná 1015/29, 01701 Pov. Bystrica 36611484 30.11.2016
460. DF 460/2016 Kanalizácia 36961,17 14.11.2016 TRISTAV PLUS s.r.o. Nábrežná 1015/29, 01701 Pov. Bystrica 36611484 30.11.2016
461. DF 461/2016 Vodovod 57078,00 14.11.2016 TRISTAV PLUS s.r.o. Nábrežná 1015/29, 01701 Pov. Bystrica 36611484 30.11.2016
462. DF 459/2016 Prenájom kopírka 36,00 15.11.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.11.2016
 463.  DF 463/2016 Festival  dych. hudieb  200,00  15.11.2016 Spolok Považanka  Dedovec 1065/91  31201601  30.11.2016
464. DF 464/2016 Diár samosprávy 79,75 15.11.2016 RVC Martin Námestie S.H.Vajanského 1, 03601 Martin 31938434 30.11.2016
465. DF 465/2016 Tovar pre škol. jedáleň 43,42 15.11.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.11.2016
466. DF 466/2016 Tovar pre škol. jedáleň 336,03 15.11.2016 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.11.2016
467. DF 467/2016 Tovar pre škol. jedáleň 110,03 15.11.2016 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 30.11.2016
468. DF 468/2016 Tovar pre škol. jedáleň 52,20 15.11.2016 Dušan Písch-Zelmix Hviezdoslavova 281/18 41050690 30.11.2016
469. DF 469/2016 Tovar pre škol. jedáleň 68,98 15.11.2016 Sniežik s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 30.11.2016
470. DF 470/2016 Prezutie os. auta 30,00 16.11.2016 PNEU-CAR s.r.o. Prečín 274, 01815 Prečín 36329690 30.11.2016
471. DF 471/2016 Oprava UK v ZŠ 340,00 16.11.2016 Gas-vodoterm, s.r.o. Horný Lieskov 42, 01821 Horný Lieskov 48137715 30.11.2016
472. DF 472/2016 Tovar pre škol. jedáleň 47,79 16.11.2016 PEZA a.s. K cintorínu 47, 01149 Žilina 30224918 30.11.2016
473. DF 473/2016 Tovar pre škol. jedáleň 244,16 16.11.2016 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6, 01008 Žilina 36397164 30.11.2016
474. DF 474/2016 Chladnička do MŠ  319,00  16.11.2016  NAY a.s.  Tuhovská 15, 83006 Bratislava  35739487  30.11.2016
475. DF 475/2016 Vyúčtovanie kopírky 62,66 16.11.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 30.11.2016
476. DF 476/2016 Telefón 31,33 16.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 30.11.2016
477. DF 477/2016 Výrub líp ZŠ 1420,00 22.11.2016 Pavol Kuliha Parkservis kpt. Jaroša 1236/27, 02001 Púchov 40826058 30.11.2016
478. DF 478/2016 Prenájom plošiny 159,00 22.11.2016 Jozef  Ďurec – Elektro Dolný Moštenec 157, 01701 Pov. Bystrica 44710763 30.11.2016
479. DF 479/2016 Poistenie pokladne 30,00 22.11.2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 82/25, 97401 Ban. Bystrica 31595545 30.11.2016
480. DF 480/2016 Vývoz kom. odpadu 1586,10 22.11.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 30.11.2016
481. DF 481/2016 Tovar pre škol. jedáleň 63,60 22.11.2016 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.11.2016
 482.  DF 482/2016 Čist. prostriedky ŠJ  43,20  23.11.2016  AAA Gastro s.r.o.  Rozkvet 2061/130-36, 01701 Pov. Bystrica  36827789  30.11.2016
483. DF 483/2016 Tovar pre škol. jedáleň 24,00 23.11.2016 Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 30.11.2016
484. DF 484/2016 Tovar pre škol. jedáleň 15,41 23.11.2016 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.11.2016
485. DF 485/2016 Osvetlenie KD Prečín 826,00 28.11.2016 Rastislav Brezničan Prečín 348, 01815 Prečín 43641512 30.11.2016
486. DF 486/2016 Pomôcky pre ZŠ 299,85 28.11.2016 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Jánošíkova 1, 01001 Žilina 36665134 30.11.2016
487. DF 487/2016 Stravné lístky Jasenica 36,96 28.11.2016 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 30.11.2016
488. DF 488/2016 SOU Jasenica 217,18 28.11.2016 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 30.11.2016
489. DF 489/2016 Telefón 59,17 28.11.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 30.11.2016
490. DF 490/2016 Poistenie Fábia 80,32 29.11.2016 Alianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700 30.11.2016
491. DF 491/2016 Predplatné PRAVDA 75,75 29.11.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Ban. Bystrica 36631124 30.11.2016
492. DF 492/2016 Pomôcky pre ZŠ 1449,00 29.11.2016 Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, 82104 Bratislava 35765038 30.11.2016
493. DF 493/2016 Tovar pre škol. jedáleň 54,96 29.11.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom 41050690 30.11.2016
494. DF 494/2016 Tovar pre škol. jedáleň 51,92 29.11.2016 PEZA a.s. K cintorínu 47, 01149 Žilina 30224918 30.11.2016
495. DF 495/2016 Tovar pre škol. jedáleň 12,84 29.11.2016 Sniežik s.r.o. Čab 269, 95121 Čab 44211481 30.11.2016
496. DF 496/2016 Tovar pre škol. jedáleň 75,31 29.11.2016 Sniežik s.r.o. Čab 269, 95121 Čab 44211481 30.11.2016
497. DF 497/2016 Tovar pre škol. jedáleň 272,18 01.12.2016 MZ SK, s.r.o. Prečín  189, 01815 Prečín 50149245 31.12.2016
498. DF 498/2016 Spotreba zem. plynu OÚ 2363,00 02.12.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.12.2016
499. DF 499/2016 Spotreba zem. plynu ZŠ 588,00 02.12.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/29/49, 01001 Žilina 35815256 31.12.2016
500. DF 500/2016 Nakladanie zeminy 225,00 07.12.2016 Stanislav Zúbek Rozkvet 2053/108, 01701 Pov. Bystrica 35226811 31.12.2016
501. DF 501/2016 Telefón+internet 134,33 07.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.12.2016
502. DF 502/2016 Obecné noviny 2017 67,60 07.12.2016 INFROST s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava 31336091 31.12.2016
503. DF 503/2016 Licencia KEO 223,84 07.12.2016 KEO s.r.o. Poľná, 99106 Záhorce 36739464 31.12.2016
504. DF 504/2016 Tovar pre škol. jedáleň 108,10 07.12.2016 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.12.2016
505. DF 505/2016 Tovar pre škol. jedáleň  12,77  07.12.2016 Dušan Písch – ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 Žiar nad Hronom 41050690  31.12.2016
506. DF 506/2016 Tovar pre škol. jedáleň 119,11 07.12.2016 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 31.12.2016
507. DF 507/2016 Prevádzka TKR 767,68 07.12.2016 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.12.2016
508. DF 508/2016 Spotreba el. energie 61,00 07.12.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.12.2016
509. DF 509/2016 Spotreba el. energie 1978,00 07.12.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.12.2016
510. DF 510/2016 Tovar pre škol. jedáleň 41,94 07.12.2016 PEZA a.s. K cintorínu 47, 01149 Žilina-Banova 30224918 31.12.2016
511. DF 511/2016 Tovar pre škol. jedáleň 66,11 08.12.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 Žiar nad Hronom 41050690 31.12.2016
512. DF 512/2016 Tovar pre škol. jedáleň 72,82 08.12.2016 SNIEŽIK s.r.o. Čab 269, 95124 Čab 44211481 31.12.2016
513. DF 513/2016 Údržba webstránky 82,98 08.12.2016 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 31.12.2016
514. DF 514/2016 Predplatné My Noviny stred. Považia 30,00 09.12.2016 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava 35790253 31.12.2016
515. DF 515/2016 Tovar pre škol. jedáleň 679,78 09.12.2016 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 9630 Krupina 00169021 31.12.2016
516. DF 516/2016 Kontrola bezpečnosti dets. ihrísk 441,60 12.12.2016 EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava 00687022 31.12.2016
517. DF 517/2016 Odvoz hliny-cintorín Prečín 132,00 12.12.2016 Krabáč TRUCK s.r.o. Prečín 92, 01815 Prečín 50147765 31.12.2016
518. DF 518/2016 Vývoz kom. odpadu 749,77 12.12.2016 MEGAWASTE Slovakia s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.12.2016
519. DF 519/2016 Vodné+ stočné 515,84 12.12.2016 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.12.2016
520. DF 520/2016 Nábytok ZŠ 951,60 12.12.2016 A-PEMA, s.r.o. Hurbanova 3807/21, 03601 Martin 43850863 31.12.2016
521. DF 521/2016 Poistenie budov 519,17 12.12.2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 82/25, 97401 Ban. Bystrica 31595545 31.12.2016
522. DF 522/2016 Prenájom kopírky 36,00 13.12.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.12.2016
523. DF 523/2016 Tovar pre škol. jedáleň 120,31 13.12.2016 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 31.12.2016
524. DF 524/2016 Pomôcky ZŠ 81,60 13.12.2016 FreePort s.r.o. Športová 2757, 02401 Kysucké Nové Mesto 44165684 31.12.2016
525. DF 525/2016 Stravné lístky 442,31 13.12.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 31.12.2016
526.  DF 526/2016 Vývoz kom. odpadu  1438,44  19.12.2016 MEGAWASTE Slovakia s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica  36265144  31.12.2016
527. DF 527/2016 Telefón 31,81 19.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.12.2016
528. DF 528/2016 Publikácia 9,60 19.12.2016 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 36371271 31.12.2016
529. DF 529/2016 Tovar pre škol. jedáleň 36,17 19.12.2016 PEZA a.s. K cintorínu 47, 01149 Žilina-Banova 30224918 31.12.2016
530. DF 530/2016 Tovar pre škol. jedáleň 38,26 19.12.2016 Dušan Písch-ZELMIX Hviezdoslavova 281/18, Žiar nad Hronom 41050690 31.12.2016
531. DF 531/2016 Výstupy z kopírky 46,84 19.12.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 31338551 31.12.2016
532. DF 532/2016 Poistenie Fabia 170,00 20.12.2016 Allianz-Slov. poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700 31.12.2016
533. DF 533/2016 Poplatok za vedenie účtu CP 51,48 20.12.2016 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova11, 01011 Žilina 31575951 31.12.2016
534. DF 534/2016 Tovar pre škol. jedáleň 250,60 21.12.2016 MZ SK, s.r.o. Prečín 189, 01815 Prečín 50149245 31.12.2016
535. DF 535/2016 Kanalizačné prípojky 9053,64 21.12.2016 Tristav Plus s.r.o. Nábrežná 1015/29, 01701 Pov. Bystrica 36611484 31.12.2016
536. DF 536/2016 Mreža na archív 240,00 21.12.2016 Pavol Čerňanský Prečín 447, 01815 Prečín 33803552 31.12.2016
537. DF 537/2016 LED svietidlá ZŠ 434,00 21.12.2016 Jaroslav Kopáč Prečín 28, 01815 Prečín 43084656 31.12.2016
538. DF 538/2016 Magnetky 120,00 22.12.2016 Peter Birošík-TRIBIKO SNP 1482/139-10, 01707 Pov. Bystrica 45584373 31.12.2016
539. DF 539/2016 Podlaha ZŠ 3887,48 22.12.2016 KM STYLE INTERIER, s.r.o. Domaniža 121, 01816 Domaniža 46635220 31.12.2016
540. DF 540/2016 OFFICE 365 ZŠ 200,00 28.12.2016 4school s.r.o. Fintická 119, 08006 Prešov 50377922 31.12.2016
541. DF 541/2016 OFFICE 365 EDU ZŠ 180,00 28.12.2016 PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 08006 Prešov 44685173 31.12.2016
542. DF 542/2016 Vstavaná skriňa ZŠ 1730,00 28.12.2016 Bross Pavol Orlové 193,01701 Pov. Bystrica 47677287 31.12.2016
543. DF 543/2016 Strava Jasenica 18,76 28.12.2016 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 31.12.2016
544. DF 544/2016 Inzercia 42,00 28.12.2016 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava 35790253 31.12.2016
545. DF 545/2016 Telefón 60,78 28.12.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.12.2016
546. DF 546/2016 Medzinárodný festival DH  3150,00  27.12.2016 Považská veselka, o.z. Stred 58/52-9, 01701 Pov. Bystrica  50176871 31.12.2016
547. DF 547/2016 Kancelársky materiál 46,25 20.12.2016 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lanská 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.12.2016
548. DF 548/2016 Skrine do KD 528,00 28.12.2016 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava 44413467 31.12.2016
549. DF 549/2016 Tovar pre škol. jedáleň 39,29 29.12.2016 PEZA, a.s. K cintorínu 47, 01149 Žilina-Banova 30224918 31.12.2016
550. DF 550/2016 Tovar pre škol. jedáleň 462,56 31.12.2016 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.12.2016
551. DF 551/2016 Tovar pre škol. jedáleň 12,44 31.12.2016 PEZA, a.s. K cintorínu 47, 01149 Žilina-Banova 30224918 31.12.2016
552. DF 552/2016 Telefón+internet 119,42 31.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.12.2016
553. DF 553/2016 Vývoz kom. odpadu 1174,62 31.12.2016 MEGAWASTE Slovakia s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.12.2016
554. DF 554/2016 Spotreba zem. plynu -52,78 31.12.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.12.2016
555. DF 555/2016 Ohŕňanie snehu 177,07 31.12.2016 Miroslav Poliček Prečín 269, 01815 Prečín 40708551 31.12.2016
556. DF 556/2016 Telefón 31,03 31.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 31.12.2016
557. DF 557/2016 Spotreba plynu-vyúč. -882,89 31.12.2016 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01001 Žilina 35815256 31.12.2016
558. DF 558/2016 Vodné+stočné 36,79 31.12.2016 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.12.2016
559. DF 559/2016 Vývoz kom. odpadu 1184,22 31.12.2016 MEGAWASTE Slovakia s.r.o. Hliny 1412, 01707 Pov. Bystrica 36265144 31.12.2016
560. DF 560/2016 Údržba webstránky 82,98 31.12.2016 Ing. Lenka Šipláková Rozkvet 2073/155, 01701 Pov. Bystrica 45990841 31.12.2016
561. DF 561/2016 Prevádzka TKR 767,68 31.12.2016 Kates s.r.o. Zámostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.12.2016
562. DF 562/2016 Spotreba el. energie-vyúč. -237,27 31.12.2016 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.12.2016
563. DF 563/2016 Spotreba el. energie-vyúč. -620,62 31.12.2016 SSE, a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.12.2016