Ochrana lesov pred požiarmi

Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici, oddelenie požiarnej prevencie vydalo opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi.

Opatrenia