Október – „Mesiac úcty k starším“

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozývame všetkých dôchodcov na posedenie spojené s kultúrnym  programom a pohostením, ktoré sa uskutoční dňa 05.11.2017 o 14,00 hod. v kultúrnom dome v Prečíne.

Program:   Príhovor starostu obce p. Antona Lagíňa

                   Vystúpenie Folklórneho súboru Limbora-Limboráčik

                  „Už sme v jednom vreci“ – divadelná hra od Ferka Urbánka