Oznam

Obec Prečn a správca TKR oznamuje účastníkom TKR, že z dôvodu ukončenia vysielanie TV Nova na Slovensku, nebude od 1.3.2017 táto TV stanica šírená cez náš televízny káblový rozvod.