Oznam SPP-distribúcia, a.s.

Vážení občania, dovoľte, aby sme Vás informovali o plánovanom prerušení distribúcie zemného plynu do Vašich domácností.

V záujme zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti distribučnej siete zemného plynu spoločnosť SPP-distribúcia bude v dňoch 7. – 9. novembra realizovať výmenu časti vysokotlakového plynovodu, čo si vyžiada dočasné prerušenie dodávok plynu do Vašich domácností.

Dočasné prerušenie distribúcie zemného plynu odberateľom (v obciach Prečín, Bodiná, Počarová a mestských častiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec a Cingelov Laz) je naplánované od útorka 7.11. 2017 od 7,00 hod. do štvrtka 9.11. 2017 do 18,00 hod., kedy by mala byť distribúcia obnovená všetkým odberateľom.

Spoločnosť SPP-distribúcia sa ospravedlňuje občanom za to, že musí zasahovať do ich pohodlia, uvedená rekonštrukcia plynovodu je však nevyhnutná pre zvýšenie ich bezpečnosti, ochrany ich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti dodávok zemného plynu do domácností a ďalších odberných miest.

SPP – distribúcia prosí všetkých obyvateľov o trpezlivosť a zhovievavosť počas celej doby realizácie rekonštrukčných prác. 

SPP