Oznámenie o odstávke zemného plynu

Vážení odberatelia zemného plynu,

spoločnosť SPP-Distribúcia a.s. Bratislava, ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu, bude v dňoch  25.6.-30.6.2017 vykonávať udržiavacie práce na vysokotlakovom potrubí DN 500 v katastrálnom území obce Zem. Kvášov.

Práce budú pozostávať s úplného prerušenia vysokotlakového oceľového potrubia DN 500 a s tým aj vyplývajúce prerušenie dodávky zemného plynu do Vašej obce v termíne: od 25.6. 2017 do 30.6.2017.

Spoločnosť SPP-distribúcia a.s. Vás žiada o pochopenie, že musí touto odstávkou zasahovať do Vášho komfortu, uvedené práce sú však nevyhnutné pre zvýšenie Vašej bezpečnosti, ochrany Vašich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do Vašich domácností, preto Vás prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť až do ukončenia prác.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Oznam SPP