Rímsko-katolícka farnosť Prečín má novú stránku

Naša farnosť má vytvorenú vlastnú webovú stránku, kde sú každý týždeň aktualizované farské oznamy, tematické bloky a texty sviatkov a spomienok svätých, história farnosti či farských objektov (kostol, kaplnka, kríže, krypta…). Zaujímavosťou je aj zoznam kňazov pôsobiacich vo farnosti Prečín v minulosti, niektorí z nich sú aj na priložených fotografiách. Stránku uzatvára sekcia „verejná diskusia“ kde sa môžu veriaci slobodne a otvorene (aj anonymne) vyjadriť o svoje názory, postrehy či nápady, ktoré sa dostanú až k samotnému sprvácovi fary, d.p. Petrovi Franekovi. Veríme, že nielen stránka na internete, ale aj nová nástenka pri fare budú slúžiť Cirkvi a ľuďom samým informáciami a správami o tom, čo sa u nás vo farnosti deje.

www.farnostprecin.webnode.sk 

Michal Chúpek