Strážovské vrcholenie

Regionálne združenie Mikroregión Strážovské vrchy pozýva svojích členov, ich rodinných príslušníkov, poslancov obecných zastupiteľstiev a občanov, ako aj turistov, účastníkov Horomil Festu a ostatných záujemcov na 4. ročník podujatia Strážovské vrcholenie.

Stretneme sa v nedeľu 1. 10.2017 v Pružinskej Dúpnej jaskyni a na Kortmanke – pri Priepasti medzi Kačkami.

Strážovské vrcholenie