Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia dňa 04.11.2017 v čase od 7,00 hod. – 22,00 hod. v budove Základnej školy Prečín – okrsok č.1 a v budove Kultúrneho domu v Zem. Závade – okrsok č.2.

V prílohe zoznam kandidátov.

prehľad kandidátov VUC