Oznam farského úradu

Drahí bratia a sestry, s ľútosťou Vám oznamujeme, že z rozhodnutia Vlády SR a vyhláškou ÚVZ sa od dnešného dňa až do odvolania,  nemôžu konať verejné bohoslužby. To znamená, že sv. omše sa nebudú konať za účasti veriacich. Nahlásené úmysly sv. omší na konkrétny deň sú v tejto chvíli pozastavené a budú odslúžené v nových dohodnutých termínoch,  ihneď ako to bude možné.

Individuálnu pastoračnú starostlivosť si v nevyhnutných prípadoch môžete dohodnúť cez kontaktné údaje na webovej stránke Farnosti Prečín, kde v nasledujúcich dňoch nájdete aj ďalšie informácie a nové Farské oznamy.

Zároveň od dnes žilinský biskup udelil dišpenz veriacim Žilinskej diecézy od povinnosti účasti na sv. omši. Netreba však zabúdať na modlitbu a účasť na bohoslužbách cez internet a médiá. Všetkých povzbudzujem k trpezlivosti a ohľaduplnosti a ďakujem za porozumenie.

Víkendová vakcinačná ambulancia

Mesto Považská Bystrica v spolupráci s Nemocnicou v Považskej Bystrici otvára víkendovú vakcinačnú ambulanciu. Tá bude otvorená v sobotu a v nedeľu od 7:30 – 14:30 v priestoroch pod detskými ambulanciami. Vstup bude po bezbariérovom nájazde do polikliniky, okolo lekárne Nový život do suterénu. Záujemcovia o očkovanie sa nemusia vopred nahlasovať a ani registrovať. Radnica chce týmto krokom zvýšiť možnosti očkovania pre obyvateľov aj počas víkendu.

Možnosť testovania

Mobilné odborné miesto (MOM) NsP Pov. Bystrica:

PCR test: Pondelok – streda – piatok: 7,30 -9,00 hod.

Antigénové odberové miesto:

Pondelok  7,00 – 15,00 hod.

Útorok      7,00 – 15,00 hod.

Streda       7,00 – 15,00 hod.

Štvrtok     7,00 – 15,00 hod.

Piatok       7,00 – 15,00 hod.

Sobota      7,00 – 15,00 hod.

Nedeľa     7,00 – 15,00 hod.

Sviatky – zatvorený

Posledný odber sa vykonáva 30 min. pred koncom prevádzkovej doby.  Testovanie je podmienené úhradou manipulačného poplatku, preto je potrebné uhradiť sumu  5 € priamo v pokladni NsP (po predložení dokladu o úhrade Vám bude vykonaný test). Počas víkendu sa úhrada bude realizovať v MOM.