Upozornenie – orezy stromov

Žiadame občanov o zabezpečenie orezu stromov na svojich pozemkoch, ktoré bránia pri vývoze odpadu z našej obce.

Konáre zo stromov pretŕčajú do cesty, čím bránia pri vývoze odpadu a v horšom prípade poškodzujú techniku, ktorou sa zabezpečuje vývoz odpadu.

V opačnom prípade nebude zabezpečený vývoz odpadu v lokalitách, kde by si  poskytovateľ služieb, ktorý zabezpečuje vývoz odpadu mohol spôsobiť škodu na svojej technike.

Výskyt moru včelieho plodu – upozornenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov, príslušná podľa § 8 Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov upozorňuje chovateľov včiel o výskyte pozitívneho prípadu moru včelieho plodu v obci Prečín diagnostikovaného dňa 27.8.2021  a zároveň ich upozorňuje na dodržiavanie podmienok chovu a povinnosť registrácie chovu a dodržiavanie podmienok presunov včelstiev – do odhlásenia nákazy platí zákaz presunu včelstiev v ochrannom pásme z a do ochranného pásma.

Okolo ohniska (Prečín) sa vymedzuje ochranné pásmo, ktoré pozostáva z obcí: Prečín, Bodiná, Praznov, Zem. Kvášov, Počarová.

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska

Dňa 15. – 19. 9.2021 sa koná 65. ročník Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Ide o najvýznamnejšie cyklistické podujatie na Slovensku, ktoré spája ľudí z rôznych miest a regiónov Slovenska.

Preteky prinášajú špičkové športové výkony priamo do miest a obcí v celej krajine a zároveň prispievajú k ich propagácii.

Pred pelotónom pôjde v predstihu niekoľko minút aj reklamná kolónia, z ktorej budú väčším hlúčikom divákom rozdávať reklamné predmety.

Presné trasy a časy prejazdov nájdete na webstránke www.okoloslovenska.com

V rámci 3. etapy z Dolného Kubína do Pov. Bystrice bude aj prejazd pelotónu cez Prečín  18.09.2021 (sobota) cca 14,15 -14,45 hod.

Prosíme Vás o neznečisťovanie miestnej komunikácie pri poľnohospodárskych a lesných prácach.

Veríme, že takto spoločne prinesieme obyvateľom možnosť prežiť príjemný športový zážitok.

SKM_22721091314120