Faktúry 2012

P.č. Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
ČZ ČO Dát.doručenia Dodávateľ Adresa IČO Dátum zverejnenia
Faktúry 2012
1 DF 01/2012 Odber zemn. plynu  686,00      03.01.2012  SPP, a.s Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina  35815256  31.01.2012
2 DF 02/2012 Odber publikácie edície mzd. úč.  49,00      03.01.2012 AJFA+AVIS s.r.o Klemensova 34, 01001 Žilina  31602436  31.01.2012
3 DF 03/2012 Telefón + internet 01/2012 106,62     03.01.2012 Slovak Telkom a.s. Karadidžova 10, 82513 Bratislava 35763469 31.01.2012
4 DF 04/2012 Orange 36,30     02.01.2012 Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270 31.01.2012
 5 DF 05/2012 Tovar pre škol. jedáleň  245,17      05.01.2010  ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.01.2012
6 DF 06/2012 Tovar pre škol. jedáleň  83,64      10.01.2012 SNIEŽIK s.r.o Cabajská 21/B, 94901 Nitra  44211481  31.01.2012
 7 DF 07/2012 Vývoz kom. odpadu  884,28      09.01.2012 Megawaste Slovakia s.r.o Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica  36265144  31.01.2012
8 DF 08/2012 Údržba web  stránky 82,98     09.01.2012 Michal Čelko – KIS Budatínska 73, 85106 Bratislava 40674037 31.01.2012
9 DF 09/2012 Vodné a stočné za r.2011 6,46     12.01.2012 Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.01.2012
10 DF 10/2012 Tovar pre škol. jedáleň 258,42     11.01.2012 TEMPOVIT spol. s.r.o Lidická 886/43, 73601 Havířov – Šumbark 25900951 31.01.2012
11 DF 11/2012 Tovar pre škol. jedáleň 11,40     13.01.2012 PENAM SLOVAKIA,a.s. Šturova 74138, 94935 Nitra 36283576 31.01.2012
12 DF 12/2012 Tovar pre škol. jedáleň 458,41     17.01.2012 AG FOODS SK s.r.o Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 31.01.2012
 13 DF 13/2012 Náklady na prev. na r. 2011 Jasenica  22,10      09.01.2012 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica  317349  31.01.2012
14 DF 14/2012 Tovar pre škol. jedáleň 100,24     18.01.2012 DUNAJ – OSTRAVA SK,  družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 31.01.2012
15 DF 15/2012 Tovar pre škol. jedáleň 141,55     09.01.2012 ATC-JR, s.r.o Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.01.2012
 16 DF16/2012 Doplatok modulu mzdy KEO WIN  61,40      16.01.2012 KEO, s.r.o Poľná, 99106 Záhorce  36739464  31.01.2012
17 DF 17/2012  Vodné a stočné r.2011 158,76     17.01.2012 Pov. vodárenská spoločnosť Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.01.2012
18 DF 18/2012 Tovar pre škol. jedáleň 48,00     20.01.2012 SNIEŽIK s.r.o Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.01.2012
19 DF 19/2012 Tovar pre škol. jedáleň 161,59     23.01.2012 M&Z SLOVAKIA, s.r.o Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 31.01.2012
20 DF 20/2012 Tovar pre škol. jedáleň 122,50     25.01.2012 DUNAJ – OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 31.01.2012
21 DF 21/2012 Tovar pre škol. jedáleň 67,13     26.01.2012 SNIEŽIK s.r.o Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.01.2012
22 DF 22/2012  Platba za telefón 32,09     26.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270 31.01.2012
23 DF 23/2012 Tovar pre škol. jedáleň 40,06     24.01.2012 PENAM SLOVAKIA, a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.01.2012
24 DF 24/2012 Servisné práce+tovar 216,00     23.01.2012 PNEU-CAR s.r.o Prečín 274, 01815 Prečín 36329690 31.01.2012
25 DF 25/2012 Tovar pre škol. jedáleň 201,64     13.01.2012 DEMIFOOD, spol. s r. o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto  nad Váhom 36324124 31.01.2012
26 DF 26/2012 Tovar pre škol. jedáleň 107,31     31.01.2012 M&Z SLOVAKIA, s.r.o. Prečín 47, 01815  Prečín 45904804 31.01.2012
27 DF 27/2012 Poplatok za prenájom+platba 1/2012 79,88     23.01.2012 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 5 31338551 31.01.2012
 28 DF 28/2012 Odber zemného plynu  3074,00      02.02.2012 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina  35815256  28.02.2012
29 DF 29/2012 ZML o OTP/2012 66,00     02.02.2012 BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 01003 Žilina 36734390 28.02.2012
30 DF 30/2012 Predplatné časopisu ŠKOLA 2012  20,00      01.02.2012 JurisDat-M. Medlen Redakcia Škola-MEL Ondavská 8, 82108 Bratislava 2  11821973  28.02.2012
 31 DF 31/2012  Vedenie účtu CP  9,60      02.02.2012 Centrálny depozitár CP SR,a.s. Ul. 29. augusta 1/A, 81480 Bratislava  31338976  28.02.2012
32 DF 32/2012 Tovar pre MŠ – pomôcky 275,64     02.02.2012 ALADIN s.r.o. Súkennícka 1, 93405 Levice 44926804 28.02.2012
33 DF 33/2012  Tovar pre MŠ – pomôcky 119,82     02.02.2012 DAPP Slovakia, s.r.o. Rozkvet 2061, 01701 Pov. Bystrica 36336050 28.02.2012
34 DF 24/2012 Tovar pre škol. jedáleň 19,24     02.02.2012 INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 28.02.2012
35 DF 35/2012 Verejné použitie hud. diel 14,28     06.02.2012 SOZA Rastislavova 3, 82109 Bratislava 2 00178454 28.02.2012
36 DF 36/2012 Odber zem. plynu 665,00     02.02.2012 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 28.02.2012
37 DF 37/2012  Náklady na prevádzku a odd. soc. služieb 869,08     02.02.2012 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 28.02.2012
38 DF 38/2012 Medicínske centrum 7,00     02.02.2012 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 28.02.2012
39 DF 39/2012 Preplatok plynu 909,81     02.02.2012 SPP a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 28.02.2012
40 DF 40/2012 Tovar pre škol. jedáleň 67,20     06.02.2012 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 28.02.2012
 41 DF 41/2012 Tovar pre škol. jedáleň  19,49     06.02.2012 PENAM SLOVAKIA a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576  28.02.2012
42 DF 42/2012 Tovar pre ŽS – pomôcky 107,20     06.02.2012 KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynská dolina 0, 84248 Bratislava 31398294 28.02.2012
43 DF 43/2012  Tovar pre ZŠ – pomôcky 315,50     06.02.2012 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G, 82106 Bratislava 35950226 28.02.2012
44 DF 44/2012 Tovar pre ZŠ – pomôcky 304,55     06.02.2012 LegalSoft s.r.o. Partizánska 34, 03901 Turč. Teplice 44854056 28.02.2012
45 DF 45/2012 Tovar pre škol. jedáleň 19,24     09.02.2012 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 28.02.2012
 46 DF 46/2012 Prevádzkovanie KDS Prečín 1/2012  792,54      09.02.2012  Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica  31631347  28.02.2012
47 DF 47/2012 Tovar pre škol. jedáleň 401,89     09.02.2012 COOP Jednota Krupina spot. družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 28.02.2012
48 DF 48/2012 Tovar pre škol. jedáleň 239,35     09.02.2012 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové mesto n. Váhom 36324124 28.02.2012
49 DF 49/2012 Ohŕňanie snehu na obec. komunikáciach 543,86     09.02.2012 Miroslav Poliček Prečín 269, 01815 Prečín 40708551 28.02.2012
50 DF 50/2012 Oprava el. zariadení 245,43     09.02.2012 Rastislav Brezničan Prečín 348, 01815 Prečín 43641512 28.02.2012
51 DF 51/2012 Dodanie kontajerov 110 l 451,20     17.02.2012 Ferex s.r.o. Vodná 23, 94901 Nitra 17682258 28.02.2012
52 DF 52/2012 Údržba webstránky 82,98     10.02.2012 Michal Čelko – KIS Budatínska 73, 85104 Bratislava 40674037 28.02.2012
53 DF 53/2012 Vývoz komunálneho odpadu 884,28     15.02.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 28.02.2012
54 DF 54/2012 Vývoz zmesového odpadu 794,56     11.02.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. UL. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 28.02.2012
55 DF 55/2012 Telefón + internet 110,14     09.02.2012 Slovak Telcom a.s. Karadidžova 10, 82513 Bratislava 35763469 28.02.2012
 56 DF 56/2012 Spotreba vody + stočné KD  29,14      14.02.2012  Považská vodár. spoločnosť,a.s. Nová 133,  01746 Pov. Bystrica  36672076  28.02.2012
 57 DF 57/2012 Spustenie malého nákladného výťahu  150,00      16.02.2012 Štefan Čelko SNP 1446/43-10, 01701 Pov. Bystrica  17777984  28.02.2012
58 DF 58/2012 Softwérové práce 50,00     15.02.2012 Imrich Hlúbik IMPULZ A. Bernoláka 33/19, 02001 Dolné Kočkovce 34661948 28.02.2012
 59 DF 59/2012 Tovar pre škol. jedáleň  34,42      15.02.2012 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra  36283576  28.02.2012
60 DF 60/2012 Tovar pre ZŠ – pomôcky 64,70     18.02.2012 3via s.r.o. Miletičova 7, 82108 Bratislava 10 44399901 28.02.2012
61 DF 61/2012 Tovar pre škol. jedáleň 40,45     17.02.2012 DUNAJ -OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 28.02.2012
62 DF 62/2012 Pravidelná platba 2/2012 +prenájom 79,88     25.02.2012 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 5 31338551 28.02.2012
63 DF 63/2012 Tovar pre škol. jedáleň  48,48      23.02.2012 PENAM SLOVAKIA a.s.  Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576  28.02.2012
 64 DF 64/2012 Tovar pre škol. jedáleň  65,69      23.02.2012 ASTERA s.r.o.  Stromova č.5, 91101 Trenčín  36238091  28.02.2012
65 DF 65/2012 Publikácia -účtovníctvo v samospráve 24,50     29.02.2012 ZMOS Námestie S.H.Vajanského 1, 03601 Martin 31938434 28.02.2012
66 DF 66/2012 Tovar pre škol. jedáleň 92,88     25.02.2012 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 28.02.2012
67 DF 67/2012 Tovar pre škol. jedáleň 161,11     15.02.2012 M&ZSlovakia s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 28.02.2012
68 DF 68/2012 Poplatok pre vzdel. podujatie 60,00     26.02.2012 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Štefaničova 20, 81104 Bratislava 35908718 28.02.2012
69 DF 69/2012 Tovar pre MŠ – pomôcky 21,92     20.02.2012 DAPP Slovakia s.r.o. Rozkvet 2061, 01701 Pov. Bystrica 36336050 28.02.2012
70 DF 70/2012 Tovar pre ZŠ – pomôcky 173,42     29.02.2012 KOROX – office market, s.r.o. Skuteckého 30, 97401 Banská Bystrica 36035785 28.02.2012
 71 DF 71/2012 Telefón Orange  53,11      01.03.2012 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A,82109 Bratislava 35697270  31.03.2012
72 DF 72/2012 Tovar pre škol. jedáleň 29,95     01.03.2012 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.03.2012
73 DF 73/2012 Tovar pre škol. jedáleň 223,51     01.03.2012 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 31.03.2012
74 DF 74/2012 Tovar pre škol. jedáleň 79,18     01.03.2012 DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 31.03.2012
75 DF 75/2012 Dodávka elektriny-nedoplatok-ZS 54,28     17.02.2012 Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2012
76 DF 76/2012 Dodávka elektriny- nedoplatok-TJ 112,84     17.02.2012 Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2012
77 DF 77/2012 Dodávka elektriny-nedoplatok-PZ 10,30     17.02.2012 Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2012
78 DF 78/2012 Dodávka elektriny-nedoplatok-DS 217,48     17.02.2012 Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2012
79 DF 79/2012 Dodávka elektriny-nedoplatok-VO 405,73     17.02.2012 Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2012
80 DF 80/2012 Dodávka elektriny-nedoplatok-ZŠ 172,56     17.02.2012 Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2012
81 DF 81/2012 Dodávka elektriny-nedoplatok-MŠ 205,88     17.02.2012 Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2012
 82  DF 82/2012 Dodávka elektriny-preplatok-VO na stĺpe  164,53      17.02.2012 Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008  31.03.2012
83 DF 83/2012 Dodávka elektriny-preplatok-MŠ 407,27     17.02.2012 Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2012
84 DF 84/2012 Dodávka elektriny-preplatok-OP 4,40     17.02.2012 Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2012
85 DF 85/2012 Dodávka elektriny-prepatok-PZ 132,64     17.02.2012 Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2012
86 DF 86/2012 Dodávka elektriny-preplatok-OÚ 30,34     17.02.2012 Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2012
87 DF 87/2012 Dodávka elektriny-preplatok- OP 199,75     17.02.2012 Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.03.2012
88 DF 88/2012 Dodaný tovar+serv. práce 201,00     02.03.2012 PNEU-CAR s.r.o. Prečín č. 274, 01815 Prečín 36329690 31.03.2012
89 DF 89/2012 Kontrola voz.+STK 205,00     02.03.2012 PNEU-CAR s.r.o. Prečín č.274, 01815 Prečín 36329690 31.03.2012
90 DF 90/2012 Prevádzka KDS 2/2012 792,54     05.03.2012 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.03.2012
91 DF 91/2012 Údržba webstránky 82,98     05.03.2012 Michal Čelko-KIS Budatínska 73, 85106 Bratislava 40674037 31.03.2012
92 DF 92/2012 Odber zemného plynu 627,00     02.03.2012 SPP,a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.03.2012
93 DF 93/2012 Odber zemného plynu 2898,00     02.03.2012 SPP,a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.03.2012
94 DF 94/2012 Telefón+internet  84,53      06.03.2012 Slovak Telcom, a.s. Karadžičova10, 82513 Bratislava  35763469  31.03.2012
 95 DF 95/2012 Ohŕňanie snehu  619,75      06.03.2012 Miroslav Poliček Prečín 269, 01815 Prečín  40708551  31.03.2012
96 DF 96/2012 Doplatok pre KEO WIN 35,88     06.03.2012 KEO, s.r.o Poľná, 99106 Záhorce  36739464  31.03.2012
97 DF 97/2012 Služby STP APV 25,09     13.03.2012 IVES Košice Čsl.armády 20, 04118 Košice 00162957 31.03.2012
98 DF 98/2012 Softwarové práce 75,00     06.03.2012 IMPULZ Imrich Hlúbik A. Bernoláka 33/19, 02001 Dol. Kočkovce 34661948 31.03.2012
99 DF 99/2012 Faktúra za toner 26,50     06.03.2012 IMPULZ Imrich Hlúbik A. Bernoláka 33/19, 02001 Dol. Kočkovce 34661948 31.03.2012
100 DF 100/2012 Tovar pre ZŠ- pomôcky 115,75     07.03.2012 Jindrich Nováček Prikopy 207, 67167 Hrušovany n.J.  75362015  31.03.2012
 101 DF 101/2012 Tovar pre škol. jedáleň  59,45      07.03.2012 M&Z Slovakia s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín  45904804  31.03.2012
 102 DF 102/2012 Tovar pre ZŠ- pomôcky  341,60      07.03.2012 inSPORTline s.r.o. Bratislavská 36, 91105 Trenčín  36311723  31.03.2012
103 DF 103/2012 Tovar pre ZŠ-pomôcky 110,90     07.03.2012 LegalSoft s.r.o. Partizánska34, 03901 Tur. Teplice, SK 44854056 31.03.2012
104 DF 104/2012 Tovar pre škol. jedáleň 22,03     13.03.2012 PENAM SLOVAKIA a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.03.2012
105 DF 105/2012 Tovar pre škol. jedáleň 7,80     13.03.2012 PENAM SLOVAKIA a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.03.2012
106 DF 106/2012  Tovar pre škol. jedáleň 310,48     13.03.2012 COOP Jednota Krupina, spotr. družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.03.2012
107 DF 107/2012 Tovar pre škol. jedáleň 254,21     13.03.2012 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové mesto n.V. 36324124 31.03.2012
108 DF 108/2012 Tovar pre škol. jedáleň 73,20     13.03.2012 Sniežik s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.03.2012
109 DF 109/2012 Tovar pre škol. jedáleň 263,39     13.03.2012 TempoVit spol. s.r.o. Lidická 886/43, 73601 Havírov-Šumbark 25900951 31.03.2012
110 DF 110/2012 Príspevok na chod MAS Naše Považie na r. 2012 209,40     13.03.2012 MAS Naše Považie Štefánikova 821/21, 02001 Púchov 42025257 31.03.2012
111 DF 111/2012 Servisné práce 117,60     13.03.2012 PNEU-CAR s.r.o. Prečín č.274, 01815 Prečín 36329690 31.03.2012
112 DF 112/2012 Vývoz komunálneho odpadu 823,92     13.03.2012 Megawaste Slovakia s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.03.2012
113 DF 113/2012 Faktúra za vodné a stočné 339,70     13.03.2012 Považská vodárenská spol., a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica

 

36672076 31.03.2012
114 DF 114/2012 Výkon v cest. nákl. doprave 144,00     14.03.2012 Vladislav Fapšo-VAMAF Zemianska Závada 76, 01815 Prečín 43036112 31.03.2012
115 DF 115/2012 Tovar pre ZŠ- pomôcky 48,50     23.03.2012 NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice 36174319 31.03.2012
 116 DF 116/2012 Tovar pre ZŠ- pomôcky  26,00      20.03.2012  NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice  36174319  31.03.2012
 117 DF 117/2012 Tovar pre MŠ-pomôcky  32,50      20.03.2012 ELARIN, s.r.o. Trnkov 44, 08212 Trnkov  45240841  31.03.2012
 118  DF 118/2012 Výkon za stavebné práce  505,26      20.03.2012 Karol Vančo Prečín 61, 01815 Prečín  40709574  31.03.2012
119 DF 119/2012 Tovar pre MŠ-pomôcky 82,75     20.03.2012 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 35908718 31.03.2012
120 DF 120/2012 Vývoz komunálneho odpadu 644,83     21.03.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. UL. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.03.2012
121 DF 121/2012 Tovar pre škol. jedáleň 23,90     21.03.2012 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130-36, 01701 Pov. Bystrica 36827789 31.03.2012
122 DF 122/2012  Prenájom zariadenia 3/2012 79,88     21.03.2012 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 5 31338551 31.03.2012
123 DF 123/2012 Výkon úrad. skúšky TZ 108,00     21.03.2012 TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004 31.03.2012
124 DF 124/2012 Odpratávanie snehu UNC strojom 212,00     21.03.2012 Ing. Stanislav Kukura-ELETHERM Prečín č.d. 39, 01815 Prečín 22854151 31.03.2012
125 DF 125/2012 Výmena zamrz. vodomeru 40,82     22.03.2012 Považská vodár. spoločnosť, a.s. Nová 133, 01701 Pov. Bystrica 36672076 31.03.2012
 126 DF 126/2012 Tovar pre ŽS-pomôcky  83,00      26.03.2012 Daffer spol. sr.o. Včelárska 1, 97101 Preividza 36320439  31.03.2012
127 DF 127/2012 Tovar pre škol. jedáleň 35,02     26.03.2012 PENAM SLOVAKIA a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.03.2012
128 DF 128/2012 Tovar pre škol. jedáleň 127,73     26.03.2012 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 31.03.2012
129 DF 129/2012 Tovar pre škol. jedáleň 58,68     29.03.2012 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.03.2012
130 DF 130/2012 Poplatok za konz. seminár 30,00     29.03.2012 Mgr. Mária Pagáčová Medňanská 518/13, 01901 Ilava 33493065 31.03.2012
131 DF 131/2012 Telefón 32,09     29.03.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270 31.03.2012
 132 DF 132/2012 Tovar pre škol. jedáleň  174,38     06.04.2012 ASTERA s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín  36238091 30.042012
 133  DF 133/2012 Tovar pre škol. tovar  230,46      27.03.2012 M&Z Slovakia s.r.o Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 30.04.2012
134 DF 134/2012 Tovar pre škol. jedáleň 248,41     04.04.2012 ATC-JR s.r.o Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.04.2012
135 DF 135/2012 Tovar pre škol. jedáleň 4,68     11.04.2012 ATC-JR s.r.o Vsetínská cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.04.2012
136 DF 136/2012  Tovar pre škol. jedáleň 91,42     11.04.2012 DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026,01401 Bytča 36441759 30.04.2012
137 DF 137/2012 Tovar pre škol. jedáleň 30,11     04.04.2012 PENAM SLOVAKIA a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.04.2012
138 DF 138/2012  Dodávka zemného plynu 343,00     11.04.2012 SPP a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.04.2012
139 DF 139/2012 Dodávka zemného plynu 1591,00     11.04.2012 SPP a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.04.2012
140 DF 140/2012 Tovar pre ZŠ-pomôcky 71,22     04.04.2012 Martin Kraus-MAKRA Galerie Butovice Radlická 117, 15800 Praha 5 64751643 30.04.2012
141 DF 141/2012 Tovar pre ZŠ- pomôcky  33,66      03.04.2012 Martin Kraus-MAKRA Galerie Butovice Radlická 117, 15800 Praha 5  64751643  30.04.2012
 142 DF 142/2012 Telefón + internet 3/2012  100,18      12.04.2012 Slovak Telcom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava  35763469  30.04.2012
143 DF 143/2012 Tovar pre KD-obrusy 222,01     12.04.2012 UNIMAT Ing. Jalč Slavomír Lanská 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 30.04.2012
144 DF 144/2012 Poplatok za odvoz kom. odpadu 850,31     10.04.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrici 36265144 30.04.2012
145 DF 145/2012 Údržba webstánky 82,98     11.04.2012 Michal Čelko- KIS Budatínska 73, 85106 Bratislava 40674037 30.04.2012
146 DF 146/2012 Náklady na prevádzku 869,08     10.04.2012 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 30.04.2012
147 DF 147/2012 Tovar pre škol. jedáleň-prac. stôl 534,74     12.04.2012 RM Gastro-JAZ s.r.o. Rybárska 1, 91501 Nové Mesto n. Váhom 34153004 30.04.2012
148 DF 148/2012 Koneč. vyuč. zmluvy 150,13     09.04.2012 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 30.04.2012
149 DF 149/2012 Prevádzka KDS Prečín 792,54     13.04.2012 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.04.2012
150 DF 150/2012 Tovar pre škol. jedáleň 425,93     13.04.2012 COOP Jednota Krupina, spotr. družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 30.04.2012
151 DF 151/2012 Faktúra za vodné a stočné 13,76     19.04.2012 Pov. vodárenská spoločnosť Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 30.04.2012
152 DF 152/2012 Softwarové práce 120,80     14.04.2012 Imrich Hlúbik-IMPULZ A.Bernoláka 33/19, 02001 Dolné Kočkovce 34661948 30.04.2012
153 DF 153/2012 Tovar pre škol. jedáleň 8,72     16.04.2012 PENAM SLOVAKIA a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.04.2012
154 DF 154/2012 Vývoz komunál. odpadu 944,64     17.04.2012 MEGAWASTE SLOAVKIA s.r.o Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 362651144 30.04.2012
155 DF 155/2012 Tovar pre škol. jedáleň 138,19     20.04.2012 DEMIFOOD spol. s.r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. V. 36324124 30.04.2012
156 DF 156/2012 Tovar pre škol. jedáleň 137,89     18.04.2012 TempoVit spol. s.r.o. Lidická 886/43, 73601 Havírov-Šumbark 25900951 30.04.2012
157 DF 157/2012 Tovar pre škol. jedáleň 65,76     19.04.2012 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 30.04.2012
158 DF158/2012 Tovar pre škol. jedáleň 87,74     23.04.2012 DEMIFOOD spol. s.r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n.V. 36324124 30.04.2012
159 DF 159/2012 Dig. multif. zariadenie bizhub 163 78,00     23.04.2012 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5 31338551 30.04.2012
 160 DF 160/2012 Vnút. a von. elektroin. – MŠ  528,00      26.04.2012 ANTON BLAŠKO-AB-ELEKTRO Prečín 293, 01815 Prečín 31033920 30.04.2012
161 DF 161/2012 Vnút. a von. elektroin. – KD 552,00     26.04.2012 ANTON BLAŠKO-AB-ELEKTRO Prečín 293, 01815 Prečín 31033920 30.04.2012
 162  DF 162/2012 Vnút. a von. elektroin. – ZŠ  432,00      26.04.2012  ANTON BLAŠKO-AB-ELEKTRO Prečín 293, 01815 Prečín 31033920 30.04.2012
163 DF 163/2012 Prenos prostred. tech. zariadenia 33,50     25.04.2012 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava 17310598 30.04.2012
164 DF 164/2012 Serv. práce 32,40     29.04.2012 PNEU-CAR s.r.o. Prečín č. 274, 01815 Prečín 36329690 30.04.2012
165 DF 165/2012 Tovar pre škol. jedáleň 22,54     28.04.2012 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.04.2012
166 DF 166/2012 Tovar pre škol. jedáleň 82,67     27.04.2012 DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 30.04.2012
167 DF 167/2012 Telefón  32,09      27.04.2012  Orange Slovensko,a.s.  Prievozská 6/A, 82109 Bratislava  35697270  30.04.2012
168 DF 168/2012 Tlačivá – daň z nehnuteľ. 11,50     27.04.2012 INPROST spol. s r.o. Smrečianská 29, 81105 Bratislava 1 31363091 30.04.2012
 169  DF 169/2012 Tovar pre škol. jedáleň  216,20      30.04.2012  M&Z Slovakia s.r.o.  Prečín 47, 01815 Prečín  45904804  31.05.2012
170 DF 170/2012 Odber zemného plynu 132,00     01.05.2012 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.05.2012
171 DF 171/2012 Odber zemného plynu 616,00     01.05.2012 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 25815256 31.05.2012
172 DF 172/2012 Softwarové práce 69,50     01.05.2012 Imrich Hlúbik – IMPULZ A.Bernoláka 33/19, 02001 Dolné Kočkovce 34661948 31.05.2012
 173  DF 173/2012 Vývoz komun. odpadu  1370,54      01.05.2012  Megawaste Slovakia s.r.o.  Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica  36265144  31.05.2012
 174  DF 174/2012 Údržba webstránky  82,98      01.05.2012  Michal Čelko – KIS  Budatínska73, 85106 Bratislava  40674037  31.05.2012
175 DF 175/2012 Telefón + internet 105,67     01.05.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 31.05.2012
176 DF 176/2012 Tovar pre škol. jedáleň 365,03     01.05.2012 COOP Jednota Krupina, spotr. družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.05.2012
177 DF 177/2012 Tovar pre škol. jedáleň 38,35     01.05.2012 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.05.2012
178 DF 178/2012 Tovar pre škol. jedáleň 114,96     01.05.2012 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.05.2012
179 DF 179/2012 Práce s koles. nakladačom – ZÚ 180,00     03.05.2012 Pavol Fapšo -SOČ -S Zemianská Závada 76, 01815 Prečín 17969271 31.05.2012
180 DF 180/2012 Tovar pre škol. jedáleň 19,15     14.05.2012 PENAM SLOVAKIA, a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.05.2012
181 DF 181/2012 Prevádzkovanie KDS 4/2012 792,54     14.05.2012 KATES s.r.o. Zamostie 3792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.05.2012
182 DF 182/2012 Oprava KDS 59,88     14.05.2012 KATES s.r.o. Zamostie 3792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.05.2012
183 DF 183/2012 Vodné + stočné Prečín KD 17,21     14.05.2012 Pov. vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.05.20112
184 DF 184/2012  Odvoz komun. odpadu 1334,28     14.05.2012 Megawaste Slovakia s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.05.2012
185 DF 185/2012 Tovar pre škol. jedáleň 213,60     14.05.2012 DEMIFOOD spol. s.r.o. Piešťanská  2503/43, 91501 Piešťany 36324124 31.05.2012
186 DF 186/2012 Občerstvenie na Deň matiek 117,50     21.05.2012 Anton Lagíň Prečín 83, 01815 Prečín 46526318 31.05.2012
187 DF 187/2012 Kan. potreby + čist. potreby pre ŠJ 100,18     21.05.2012 UNIMAT Ing. Slavomír Jalč Lanská 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.05.2012
188 DF 188/2012 Platba za 5/2012 13,44     21.05.2012 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 5 31338551 31.05.2012
189 DF 189/2012 Zemné a vykop. práce 510,00     21.05.2012 Stanislav Zúbek Rozkvet 2053/108, 01701 Pov. Bystrica 35226811 31.05.2012
190 DF 190/2012 Tovar pre škol. jedáleň 73,80     25.05.2012 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.05.2012
191 DF 191/2012 Tovar pre škol. jedáleň 19,25     25.05.2012 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.05.2012
192 DF 192/2012 Tovar pre škol. jedáleň 67,69     31.05.2012 DUNAJ -OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 31.05.2012
193 DF 193/2012 Renovácia toneru Canon EP-27 27,00     31.05.2012 Imrich Hlúbik – IMPULZ A. Bernoláka 33/19, 02001 Dolné Kočkovce 34661948 31.05.2012
194 DF 194/2012 Telefón 33,24     31.05.2012 Orange Slovakia, a.s. Prievodzká 6/A, 82109 Bratislava 35697270 31.05.2012
195 DF 195/2012 Pomôcky pre ZŠ 16,35     31.05.2012 Martin Kraus – MAKRA Galérie Butovice Radlická 117, 15800 Praha 5 64751643 31.05.2012
196 DF 196/2012 Tovar pre  škol. jedáleň  307,50      31.05.2012  M&Z Slovakia, s.r.o.  Prečín 47, 01815 Prečín  45904804 30.06.2012
 197 DF 197/2012 Tovar pre škol. jedáleň  117,49      01.06.2012 ASTERA, s.r.o.  Stromova č. 5, 91101 Trenčín  36238091 30.06.2012
 198 DF 198/2012 Údržba webstránky  82,98      04.06.2012 Michal Čelko – KIS  Budatínska 73, 85106 Bratislava  40674037 30.06.2012
 199 DF 199/2012 Dodávka zemného plynu  55,00      04.06.2012 SPP,a.s.  Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina  35815256 30.06.2012
200 DF 200/2012 Dodávka zemného plynu 265,00     04.06.2012 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.06.2012
201 DF 201/2012 Vývoz komun. odpadu 1032,28     04.06.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.06.2012
202 DF 202/2012 Oprava ukazovateľa skóre 48,49     07.06.2012 Ing.Miroslav Orávik Prečín 292, 01815 Prečín 37717677 30.06.2012
203 DF 203/2012 Tovar pre škol. jedáleň 41,30     07.06.2012 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.06.2012
204 DF 204/2012 Tovar pre škol. jedáleň 185,33     07.06.2012 DEMIFOOD spol. s.r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové mesto n. Váhom 36324124 30.06.2012
205 DF 205/2012 Tovar pre škol. jedáleň 459,68     06.06.2012 COOP Jednota Krupina, spotr. družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 169021 30.06.2012
206 DF 206/2012 Telefón + internet 100,25     07.06.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 30.06.2012
207 DF 207/2012 Vývoz komun. odpadu 1005,00     11.06.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov.Bystrica 36265144 30.06.2012
208 DF 208/2012 Oprava + servis robota RE22 89,94     11.06.2012 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130-36, 01701 Pov.Bystrica 36827789 30.06.2012
209 DF 209/2012 Prevádzka KDS 5/2012 786,32     11.06.2012 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.06.2012
210 DF 210/2012 Odpojenie účast. KDS 46,61     11.06.2012 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.06.2012
 211 DF 211/2012 Tovar pre MŠ – pomôcky  3126,00      13.06.2012 KUPAS, s.r.o. Svinná č.73, 91324 Svinná  36318884 30.06.2012
 212 DF 212/2012 Spracovanie priesk. a rozbor. ÚPN  Prečín – ZZ  4980,00      14.06.2012 Slovenská agentúra  životného prostredia Tajovského 28, 97590 Ban. Bystrica  626031 30.06.2012
 213 DF 213/2012 Tovar pre škol. jedáleň  27,60      14.06.2012 DUNAJ -OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča  36441759 30.06.2012
214 DF 214/2012 Tovar pre škol. jedáleň 28,67     14.06.2012 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.06.2012
 215 DF 215/2012 Vodné + stočné  493,37      14.06.2012 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica  36672076 30.06.2012
 216 DF 216/2012 Projektová dokum. pre zateplenie MŠ 1000,00      14.06.2012 PROJART plus, spol. s r.o. Slov. partizánov 1130/50, 01701 Pov. Bystrica  46660356 30.06.2012
217 DF 217/2012 Tovar pre škol. jedáleň 81,36     15.06.2012 Sniežik s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 30.06.2012
218 DF 218/2012 Pomôcky pre ZŠ 119,60     06.06.2012 inSPORTline s.r.o. Bratislavská 36, 91105 Trenčín 36311723 30.06.2012
219 DF 219/2012 Tovar pre škol. jedáleň 121,68     18.06.2012 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové mesto n. Váhom 36324124 30.06.2012
220 DF 220/2012 Záloha el. energie  1886,00      11.06.2012 Stredoslov. energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina  36403008 30.06.2012
221 DF 221/2012 Pomôcky pre MŠ 423,96     19.06.2012 Elephant smile, s.r.o. Dolná Súča 704, 91332 Dolná Súča 45262217 30.06.2012
222 DF 222/2012 Predplatné Pravda 73,64     21.06.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Ban. Bystrica 36631124 30.06.2012
223 DF 223/2012  Platba za 6/2012 13,44     21.06.2012 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 5 31338551 30.06.2012
224 DF 224/2012 Pomôcky pre MŠ 14,18     25.06.2012 ŠEVT, a.s. Cementárska 16, 97472 Ban. Bystrica 31331131 30.06.2012
225 DF 225/2012 Tovar pre škol. jedáleň 29,42     20.06.2012 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.06.2012
226 DF 226/2012 Pomôcky pre MŠ 141,00     21.06.2012 DEMA Senica, a.s. Dlhá 248, 90501 Senica 36244490 30.06.2012
227 DF 227/2012 Náklady  pre žiakov zo SZR 41,50     27.06.2012 Cestovná kancelária KONTAKT Svätoplukovo námestie 4, 94901 Nitra 33585202 30.06.2012
228 DF 228/2012 Telefón 42,73     25.06.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270 30.06.2012
 229 DF 229/2012 Stavebné práce – výstavba chodníkov v obci  49678,06      02.07.2012 ADA trading s.r.o. Žerotínova bašta 1, 94001 Nové Zámky  36054551 31.07.2012
 230 DF 230/2012 Projekt – výstavba chodníkov v obci  4319,83      02.07.2012 TEAM ARGO, s.r.o. S.H. Vajanského 54, 94079 Nové Zámky  44828659 31.07.2012
231 DF 231/2012 Tovar pre škol. jedáleň 58,80     02.07.2012 DUNAJ -OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 31.07.2012
232 DF 232/2012 Tovar pre škol. jedáleň 277,75     02.07.2012 M&Z, s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 31.07.2012
233 DF 233/2012 Čistiace prostriedky – MŠ 77,56     02.07.2012 UNIMAT Ing. Slavomir Jalč Lanská 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.07.2012
234 DF 234/2012 Servisné práce a dodaný tovar 70,80     02.07.2012 PNEU-CAR s.r.o. Prečín 274, 01815 Prečín 36329690 31.07.2012
235 DF 235/2012 Tovar pre škol. jedáleň 28,73     06.07.2012 PENAM SLOVAKIA, a.s. Šturova 74/138,  94935 Nitra 36283576 31.07.2012
236 DF 236/2012 Odber zemného plynu 245,00     06.07.2012 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.07.2012
237 DF 237/2012 Odber zemného plynu 51,00     06.07.2012 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.07.2012
238 DF 238/2012 Audítorské služby 360,00     06.07.2012 EKORPO PB, spol.  s r.o. M.R. Štefánika 161, 01701 Pov. Bystrica 36295965 31.07.2012
239 DF 239/2012 Materiál na opravu – TJ 666,64     06.07.2012 RAVEN, a.s. Šoltésovej 420/2 P.O.BOX 117, 01701 Pov. Bystrica 31595804 31.07.2012
240 DF 240/2012  786,32      09.07.2012  KATES sr.o. Zámostie 3792, 01701 Pov. Bystrica  31631347 31.07.2012
241 DF 241/2012 Údržba webstránky  82,98      10.07.2012 Michal Čelko – KIS Budatínska 73, 85106 Bratislava  40674037 31.07.2012
242 DF 242/2012 Vývoz komunálneho odpadu 931,73     10.07.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.07.2012
243 DF 243/2012 Tovar pre škol. jedáleň 523,83     09.07.2012 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.07.2012
244 DF 244/2012 Prekládka rozvádzača na fut. ihrisku 249,92     12.07.2012 Jaroslav Kopáč Prečín 28, 01815 Prečín 43084656 31.07.2012
245 DF 245/2012 Telefón + internet 97,36     12.07.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 31.07.2012
246 DF 246/2012 Servis na EZS 1536,43     06.07.2012 EL-SYSTEM Viliam ZERMEGH Továrenská ul.474/6, 01664 Košeca 37191985 31.07.2012
247 DF 247/2012 Náklady na prevádzku  869,08      02.07.2012 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica  00317349 31.07.2012
 248 DF 248/2012 Konces. popl. + lek. pos. činnosť  34,19      04.07.2012 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica  00317349 31.07.2012
249 DF 249/2012 Vodné + stočné 11,47     10.07.2012 Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.07.2012
250 DF 250/2012 Vývoz komunálneho odpadu 1005,00     15.07.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.07.2012
251 DF 251/2012 Pravidelná platba 7/2012 13,44     18.07.2012 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 31.07.2012
252 DF 252/2012 Tovar pre škol. jedáleň 44,77     18.07.2012 M&Z SLOVAKIA, s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 31.07.2012
253 DF 253/2012 Spotreba el. energie 1886,00     10.07.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.07.2012
 254  DF 254/2012 Spotreba el. energie 1694,00      01.08.2012  Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.08.2012
 255 DF 255/2012 Telefón  50,65      01.08.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270 31.08.2012
256 DF 256/2012 Servisná prehliadka kotla BUDERUS – ZŠ 127,20     01.08.2012 Cyprich Miloš – ECON Obrancov mieru 347/15, 01841 Dubnica n. Váhom 32296975 31.08.2012
257 DF 257/2012 Výkon UDS-úprava terénu 93,78     05.08.2012 DOPRAVOSPOL spol. s r.o. Milochov 275, 01706 Pov. Bystrica 652261 31.08.2012
258 DF 258/2012 Údržba webstránky 82,98     02.08.2012 Michal Čelko-KIS Budatínska 73, 85106 Bratislava 40674037 31.08.2012
259 DF 259/2012 Maliarske práce DK 161,10     02.08.2012 Viliam Lieskovský Prečín 387, 01815 Prečín 34363726 31.08.2012
260 DF 260/2012 Oprava osvetlenia – DS 48,00     02.08.2012 Ing. Miroslav Orávik Prečín 292, 01815 Prečín 37717677 31.08.2012
261 DF 261/2012 Dvere – TJ 118,56     02.08.2012 Raven, a.s. Šoltésovej 420/2, P.O.Box 117, 01701 Pov. Bystrica 31595804 31.08.2012
262 DF 262/2012 Práce a materiál na stavbu parkoviska – ZS 4181,40     02.08.2012 DOSA Slovakia, s.r.o. Dostojevského 12, 01401 Bytča 36412678 31.08.2012
263 DF 263/2012 Ochranná sieť – TJ 1040,02     22.07.2012 SPORT 111 Športovcov 2112, 01701 Pov. Bystrica 45425094 31.08.2012
264 DF 264/2012  Ochranná sieť – TJ 780,01     27.07.2012 SPORT 111 Športovcov 2112, 01701 Pov. Bystrica 45425094 31.08.2012
265 DF 265/2012 Prevádzka KDS 7/2012 786,32     01.08.2012 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.08.2012
266 DF 266/2012 Dodávka zemného plynu 51,00     01.08.2012 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.08.2012
 267 DF 267/2012 Dodávka zemného plynu 245,00     07.08.2012 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 31.08.2012
 268 DF 268/2012 Materiál – TJ 40,20      07.08.2012 HUMA – Pavol Hozdek  Moyzesova 833/32, 01701 Pov. Bystrica 34972731 31.08.2012
269 DF 269/2012 Práce s montážnou plošinou – VO ZZ 44,88     09.08.2012 ORNER, s.r.o. Mládežnícka 4471, 01701 Pov. Bystrica 36332640 31.08.2012
270 DF 270/2012 Oprava miestného rozhlasu 190,82     09.08.2012 Ľubomír Hluško Šebešťanová 52, 01701 Pov. Bystrica 32902450 31.08.2012
 271 DF 271/2012 Vývoz komunálneho odpadu 1085,83      09.08.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. UL. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica  36265144 31.08.2012
 272 DF 272/2012 Vyúčtovanie zmluvy k 7/2012 246,47     09.08.2012 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 5  31338551 31.08.2012
 273 DF 273/2012 Telefón + internet 133,36     13.08.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 31.08.2012
274 DF 274/2012 Opravy – MŠ 168,40     13.08.2012 Karol Vančo Prečín 61, 01815 Prečín 40709574 31.08.2012
275 DF 275/2012 Poplatok za pohrebisko 148,77     13.08.2012 Slovenská internetová, s.r.o. Dolný Val 3, 01001 Žilina 36676845 31.08.2012
276 DF 276/2012 Vývoz komunálneho odpadu 1065,36     15.08.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o Ul.nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.08.2012
277 DF 277/2012 Vodné + stočné 16,07     13.08.2012 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 31.08.2012
278 DF 278/2012 Tovar pre školskú jedáleň 232,31     15.08.2012 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.08.2012
279 DF 279/2012 Telefón 0,30     16.08.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bartislava 35763469 31.08.2012
280 DF 280/2012 Platba  za 8/2012 13,44     23.08.2012 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 31.08.2012
281 DF 281/2012 Prepracovanie PD 660,00     23.08.2012 Ing. Milan Krchňavý – DPZ Gabajova 4, 01001 Žilina 17819954 31.08.2012
282 DF 282/2012 Vyhotovenie GP – ZZ 560,00     23.08.2012 Ing. Viera Lagiňova Prečín 336, 01815 Prečín 36938092 31.08.2012
283 DF 283/2012 Tovar pre ZŠ – pomôcky 199,00     23.08.2012 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, 81103 Bratislava 31361161 31.08.2012
 284 DF 284/2012 Spotreba el. energie  1886,00     03.09.2012 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.09.2012
 285 DF 285/2012 Pomôcky pre ZŠ  38,94     03.09.2012 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Ban. Bystrica 31331131 30.09.2012
286 DF 286/2012 Telefón 41,58     03.09.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 30.09.2012
287 DF 287/2012 Služba pre MŠ 93,17     03.09.2012 Helena Pavlíková SEDO Pov. Podhradie 308/2, 01704 Pov. Bystrica 37282743 30.09.2012
288 DF 288/2012 Tovar pre škol. jedáleň 277,76     03.09.2012 ASTERA, s.r.o. Stromova č. 5, 91101 Trenčín 36238091 30.09.2012
289 DF 289/2012 Tovar pre škol. jedáleň 213,90     04.09.2012 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. V. 36324124 30.09.2012
290 DF 290/2012 Tovar pre škol. jedáleň 104,26     04.09.2012 DUNAJ -OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 30.09.2012
291 DF 291/2012 Spotreba zem. plynu 499,00     04.09.2012 SPP,a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.09.2012
292 DF 292/2012 Tovar pre škol. jedáleň  258,70     04.09.2012 UNIMAT Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072  30.09.2012
 293 DF 293/2012 Tovar pre škol. jedáleň  65,34     08.09.2012 TABAT s.r.o. Centrum 19/24, 01701 Pov. Bystrica 36304557  30.09.2012
294 DF 294/2012 Vývoz komun. odpadu 962,88     06.09.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.09.2012
295 DF 295/2012 Údržba webstránky 82,98     06.09.2012 Michal Čelko – KIS Budatínska 73, 85106 Bratislava 40674037 30.09.2012
296 DF 296/2012 Tovar pre škol. jedáleň 138,48     06.09.2012 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 30.09.2012
297 DF 297/2012 Tovar pre MŠ 126,05     06.09.2012 OLMIIT – Oľga Mitašová Ul. M.R. Štefánika 135/1, 01701 Pov. Bystrica 34367454 30.09.2012
298 DF 298/2012 Servisné práce 77,00     06.09.2012 PNEU-CAR s.r.o. Prečín č. 274, 01815 Prečín 36329690 30.09.2012
299 DF 299/2012 Tovar pre MŠ 231,46     06.09.2012 Optys, spol. s r.o. M.R.Štefánika 14/013, 01701 Pov. Bystrica 46590102 30.09.2012
 300 DF 300/2012 Telefón + internet 103,87     06.09.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 30.09.2012
301 DF 301/2012 Stravné lístky 1301,47     06.09.2012 SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava 35741350 30.09.2012
302 DF 302/2012 Materiál pre zábradlie 16,80     12.09.2012 HUMA – Pavol Hozdek Moyzesova 833/32, 01701 Pov. Bystrica 34972731 30.09.2012
303 DF 303/2012 Tovar pre škol. jedáleň 493,41     12.09.2012 TempoVit spol. s r.o. Lidická 886/43, 73601 Havířov – Šumbark 25900951 30.09.2012
304 DF 304/2012 Oprava váž. zariadení 310,80     12.09.2012 Peter Knapec Súľovského 11, 01313 Raj. Teplice 41078349 30.09.2012
305 DF 305/2012 Poistenie majetku ZŠ 118,50     17.09.2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 35709332 30.09.2012
306 DF 306/2012 Tovar pre ZŠ – pomôcky 77,00     17.09.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava 31331131 30.09.2012
307 DF 307/2012 Vývoz komun. odpadu 1005,00     17.09.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.09.2012
308 DF 308/2012 Renovácia tonera 76,90     17.09.2012 Imrich Hlúbik – IMPULZ A. Bernoláka 33/19, 02001 Dol. Kočkovce 34661948 30.09.2012
309 DF 309/2012 Tovar pre škol. jedáleň 360,65     17.09.2012 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 30.09.2012
310 DF 310/2012 Tovar pre škol. jedáleň 4,99     17.09.2012 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.09.2012
311 DF 311/2012 Tovar pre škol. jedáleň 436,67     17.09.2012 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 34144579 30.09.2012
312 DF 312/2012 Vodné + stočné 376,43     17.09.2012 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica 36672076 30.09.2012
313 DF 313/2012 Prevádzka KDS 8/2012 994,16     12.09.2012 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.09.2012
314 DF 314/2012 Tovar pre škol. jedáleň 128,04     20.09.2012 M&Z SLOVAKIA, s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 30.09.2012
315 DF 315/2012 Pravidelná platba 9/2012 13,44     20.09.2012 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 30.09.2012
316 DF 316/2012 Telefón 1,92     20.09.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 30.09.2012
317 DF 317/2012 Revízia HP a hydrantov 83,27     20.09.2012 Jozef Kozák Dukelská 972/3, 01701 Pov. Bystrica 34659323 30.09.2012
318 DF 318/2012 Revízie HP a hydrantov ZŠ a MŠ 106,56     20.09.2012 Jozef Kozák Dukelská 972/3, 01701 Pov. Bystrica 34659323 30.09.2012
319 DF 319/2012 Bran. siete – TJ 195,60     24.09.2012 SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. Drieňova 14, 82101 Bratislava 36675121 30.09.2012
320 DF 320/2012 Tovar pre škol. jedáleň 30,00     24.09.2012 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.09.2012
 321  DF 321/2012 Tovar pre škol. jedáleň  93,89     24.09.2012  SNIEŽIK s.r.o.  Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1  44211481  30.10.2012
322 DF 322/2012 Pomôcky pre MŠ 19,90     18.09.2012 Microitem a.s. Odborárska 23, 83102 Bratislava 36434426 30.10.2012
323 DF 323/2012 Software pre ZŠ 60,32     01.10.2012 ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13, 82104 Bratislava 35765038 30.10.2012
324 DF 324/2012 Čist. prostr. – ZŠ 37,99     25.09.2012 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lanská 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 30.10.2012
325 DF 325/2012 Prevádzkovanie KDS 9/2012 786,32     30.09.2012 Kates. s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.10.2012
326 DF 326/2012 Telefón 41,63     25.09.2012 Orange Slovakia, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 30.10.2012
327 DF 327/2012 Zameranie miestnej komun. 350,00     01.10.2012 Ing. Viera Lagiňová geodet. kancelária Nám. A.Hlinku 29/34, 01701 Pov. Bystrica 36938092 30.10.2012
328 DF 328/2012 Nov. str. Považia 35/2012 115,01     04.09.2012 PETIT PRESS, a.s. Sládkovičova 1, 94901 Nitra 35790253 30.10.2012
329 DF 329/2012 Tovar pre škol. jedáleň 227,88     20.09.2012 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 30.10.2012
330 DF 330/2012 Tovar pre škol. jedáleň 154,40     28.09.2012 M&Z SLOVAKIA, s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 30.10.2012
331 DF 331/2012 Spotreba zem. plynu -187,39     21.09.2012 SPP, a.s. Závodská cesta 29/2949, 01022 Žilina 35815256 30.10.2012
332 DF 332/2012 Spotreba zem. plynu 1533,00     01.10.2012 SPP, a.s. Závodská cesta 29/2949, 01022 Žilina 35815256 30.10.2012
333 DF 333/2012 Spotreba zem. plynu 315,00     01.10.2012 SPP, a.s. Závodská cesta 29/2949, 01022 Žilina 35815256 30.10.2012
334 DF 334/2012 Telefón 105,31     01.10.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 30.10.2012
335 DF 335/2012 Tlačivá pre register obyvateľ. 25,04     24.09.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava 31331131 30.10.2012
336 DF 336/2012 Tovar pre škol. jedáleň 85,40     24.09.2012 DUNAJ – OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 30.10.2012
337 DF 337/2012 Tovar pre škol. jedáleň 381,18     21.09.2012 TempoVit spol. s r.o. Lidická 886/43 25900951 30.10.2012
338 DF 338/2012 Tovar pre škol. jedáleň 160,56     02.10.2012 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové mesto n. Váhom 36324124 30.10.2012
 339  DF 339/2012 Tovar pre škol. jedáleň  25,20      30.09.2012  PENAM SLOVAKIA, a.s.  Šturova 74/138, 94935 Nitra  36283576  30.10.2012
340 DF 340/2012 Mesačník Účtovníctvo ROPO a obcí 64,22     01.10.2012 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 31348262 30.10.2012
341 DF 341/2012 Vývoz komunál. odpadu 910,96     30.09.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.10.2012
342 DF 342/2012  Vývoz komunál. odpadu 1005,00     30.09.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.10.2012
343 DF 343/2012 Údržba webstránky 82,98     01.10.2012 Michal Čelko – KIS Budatínska 73, 85106 Bratislava 40674037 30.10.2012
344 DF 344/2012 Tovar pre škol. jedáleň 64,92     05.10.2012 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 1 44211481 30.10.2012
345 DF 345/2012 Príručka matrikára 16,60     04.10.2012 Združenie matrikárok a matrikárov SR dr. Alexandra 64, 06001 Kežmarok 37878298 30.10.2012
346 DF 346/2012 Spotreba el. energie 1886,00     01.10.2012 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 30.10.2012
347 DF 347/2012 Spotreba vodné+stočné 15,30     09.10.2012 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Nová 133, 01746 Pov.Bystrica 36672076 30.10.2012
348 DF 348/2012 Tovar pre škol. jedáleň 478,71     03.10.2012 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 30.10.2012
349 DF 349/2012 Tovar pre škol. jedáleň 50,33     10.10.2012 PENAM SLOVAKIA, a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.10.2012
350 DF 350/2012 Tovar pre škol. jedáleň 82,08     12.10.2012 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 30.10.2012
351 DF 351/2012 Tovar pre škol. jedáleň 117,10     15.10.2012 M&Z SLOAVKIA, s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 30.10.2012
352 DF 352/2012 Občerstvenie ZPOZ 40,00     08.10.2012 Anton Lagíň Prečín 83, 01815 Prrečín 46528318 30.10.2012
353 DF 353/2012 Telefón 19,60     07.10.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 30.10.2012
354 DF 354/2012 Inštalácia OS WIN XP 97,00     19.10.2012 Imrich Hlúbik – IMPULZ A. Bernoláka 33/19, 02001 Dolné Kočkovce 34661948 30.10.2012
355 DF 355/2012 Tovar pre škol. jedáleň 37,79     20.10.2012 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.10.2012
356 DF 356/2012 Tovar pre škol. jedáleň 214,26     22.10.2012 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 30.10.2012
357 DF 357/2012 Tovar pre škol. jedáleň 99,46     22.10.2012 DUNAJ – OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 30.10.2012
358 DF 358/2012 Tovar pre škol. jedáleň 82,08     24.10.2012 ASTERA, s.r.o. Stromova č. 5, 91101 Trenčín 36238091 30.10.2012
359 DF 359/2012 Pomôcky pre MŠ 27,50     24.10.2012 Ing. Mária Kučerová SNP 1448/50, 01701 Pov. Bystrica 40242927 30.10.2012
360 DF 36/2012 Pomôcky pre MŠ 132,00     16.10.2012 AUREDNIK CS, spol. s r.o. Trubín 84, 26701 Králuv Dvur 18621392 30.10.2012
361 DF 361/2012 HN – škol. potreby 33,20     29.10.2012 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 30.10.2012
362 DF 362/2012 Tovar pre škol. jedáleň 229,61     30.10.2012 M&Z SLOVAKIA, s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín 45904804 30.11.2012
363 DF 363/2012 Náklady na prevádzku 869,08     17.10.2012 Obec Jasenica Jasenica 130, 01817 Jasenica 00317349 30.11.2012
364 DF 364/2012 Telefón+internet 108,67     01.11.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 30.11.2012
365 DF 365/2012 Údržba web- stránky 82,98     01.11.2012 Michal Čelko – KIS Budatínska 73, 85106 Bratislava 40674037 30.11.2012
366 DF 366/2012 Pravidelná platba 10/2012 13,44     30.10.2012 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 30.11.2012
367 DF 367/2012 Spotreba zem. plynu 2528,00     01.11.2012 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.11.2012
368 DF 368/2012 Telefón 43,08     25.10.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 30.11.2012
369 DF 369/2012 Kan. potreby OÚ 78,75     02.11.2012 RVC Martin Námestie S.H. Vajavského 1, 03601 Martin 31938434 30.11.2012
370 DF 370/2012 Tlač. služby -šeky 32,87     05.11.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Ban. Bystrica 36631124 30.11.2012
371 DF 371/2012 Spotreba zem. plynu 520,00     01.11.2012 SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina 35815256 30.11.2012
372 DF 372/2012 Tovar pre škol. jedáleň 96,85     02.11.2012 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 30.11.2012
373 DF 373/2012 Tovar pre škol. jedáleň 46,30     31.10.2012 PENAM SLOVAKIA, a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.11.2012
374 DF 374/2012 Prevádzkovanie KDS 10/2012 786,32     31.10.2012 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.11.2012
375 DF 375/2012 Vývoz komun. odpadu 1636,08     31.10.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.11.2012
376 DF 376/2012 Vývoz komun. odpadu 1135,56     31.10.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.11.2012
377 DF 377/2012 Vývoz  komun. odpadu 639,36     31.10.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 30.11.2012
378 DF 378/2012 Spotreba el. energie 1886,00      01.11.2012 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008  30.11.2012
 379 DF 379/2012 Knihy do knižnice  75,80      06.11.2012 Ing. Mária Kučerová  SNP 1448/50, 01701 Pov. Bystrica 40242927  30.11.2012
380 DF 380/2012 Tovar pre škol. jedáleň 503,62     06.11.2012 COOP Jednota Krupina, spot. družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 30.11.2012
381 DF 381/2012 Tovar pre škol. jedáleň 53,92     12.11.2012 DUNAJ-OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča 36441759 30.11.2012
382 DF 382/2012 Tovar pre škol. jedáleň 99,31     09.11.2012 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 30.11.2012
383 DF 383/2012 Tovar pre škol. jedáleň 16,63     10.11.2012 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.11.2012
384 DF 384/2012 Vodné+stočné 29,83     31.10.2012 Považ. vodáren. spoločnosť, a.s. Nová 133, 01701 Pov. Bystrica 36672076 30.11.2012
385 DF 385/2012 Dar – detský parlament 980,00     19.11.2012 Detský parlament Drieňová 3, 83101 Bratislava 42260710 30.11.2012
386 DF 386/2012 Montáž DVB-T 2372,92     02.11.2012 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.11.2012
387 DF 387/2012 Práce na KDS 65,69     14.11.2012 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 30.11.2012
388 DF 388/2012 Telefón 18,08     08.11.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 30.11.2012
389 DF 389/2012 Tovar pre škol. jedáleň 364,39     12.11.2012 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n. Váhom 36324124 30.11.2012
390 DF 390/2012 Tovar pre škol. jedáleň 125,84     22.11.2012 ASTERA, s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín 36238091 30.11.2012
391 DF 391/2012 Tovar pre škol. jedáleň 34,57     20.11.2012 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra 36283576 30.11.2012
392 DF 392/2012 Poplatok za služby virt. kniž. 6,64     15.11.2012 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice 43908977 30.11.2012
393 DF 393/2012 Pravidelná platba 11/2012 13,44     20.11.2012 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 30.11.2012
394 DF 394/2012 Oprava alarmu 58,00     22.11.2012 EL-SYSTÉM Viliam Zermegh Továrenská 474/6, 01664 Košeca 37191985 30.11.2012
395 DF 395/2012 Vyúčtovanie kopírky 56,10     31.10.2012 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 30.11.2012
 396 DF 396/2012 Kon. poplatky  21,58      04.12.2012 Obec Jasenica  Jasenica 130, 01817 Jasenica  00317349  31.12.2012
 397 DF 397/2012 Servisné práce  328,00      04.12.2012 PNEU-CAR s.r.o.  Prečín 274, 01815 Prečín  36329690  31.12.2012
 398 DF 398/2012 Tlačiar. služby  32,87      07.12.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Ban. Bystrica  36631124  31.12.2012
 399 DF 399/2012 Telefón  41,58      04.12.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava  35697270  31.12.2012
 400 DF 400/2012 Predplatné Pravda  74,60      04.12.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Ban. Bystrica  36631124  31.12.2012
 401 DF 401/2012 Seminár  30,00      04.12.2012 Ing. Erika Kusyová  R. Jasíka 1874/10, 96001 Zvolen  41654196  31.12.2012
402 DF 402/2012 Tovar pre škol. jedáleň 135,39     07.12.2012 COOP Jednota Krupina, spotr. družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina 00169021 31.12.2012
 403 DF 403/2012 Tovar pre škol. jedáleň  289,73      04.12.2012  M&Z SLOVAKIA, s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín  45904804  31.12.2012
 404 DF 404/2012 Tovar pre škol. jedáleň  76,37      04.12.2012 DUNAJ OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026, 01401 Bytča  36441759  31.12.2012
 405 DF 405/2012 Tovar pre škol. jedáleň  250,29      11.12.2012 COOP Jednota Krupina, spotr. družstvo Svätotrojičné námestie 22, 963601 Krupina  00169021  31.12.2012
406 DF 406/2012 Tovar pre škol. jedáleň 42,25     10.12.2012 PENAM SLOVAKIA a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.12.2012
 407 DF 407/2012 Tovar pre škol. jedáleň  78,30      10.12.2012 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra  44211481 31.12.2012
408 DF 408/2012 Telefón + internet 103,10     10.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 31.12.2012
409 DF 409/2012 Piesok 768,60     10.12.2012 Správa ciest TSK Brnianska 3, 91105 Trenčín 37915568 31.12.2012
410 DF 410/2012 MY Noviny s. P. 22,50     10.12.2012 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 81464 Bratislava 35790253 31.12.2012
411 DF 411/2012 Stavba stĺpa, preprava 228,00     10.12.2012 Jozef Torda-Elektroinštalácie SNP 1465/99, 01707 Pov. Bystrica 37721798 31.12.2012
412 DF 412/2012 Oprava elektroin. na KD 400,00     10.12.2012 Rastislav Brezničan Prečín 348, 01815 Prečín 43641512 31.12.2012
413 DF 413/2012 Prevádzka KDS 11/2012 786,32     10.12.2012 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.12.2012
 414 DF 414/2012 Spotreba zem. plynu  2977,00      12.12.2012  SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26  35815256  31.12.2012
415 DF 415/2012 Spotreba zem. plynu 612,00     12.12.2012 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256 31.12.2012
416 DF 416/2012 Vývoz komun. odpadu 1797,68     13.12.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.12.2012
417 DF 417/2012 Udrž. popl. progr. KEO 201,81     13.12.2012 KEO, s.r.o. Poľná, 99106 Záhorce 36739464 31.12.2012
418 DF 418/2012 Daňové tlačivá  50,64     13.12.2012 Alfa print, s.r.o. Robotnícka 1, 03601 Martin 36403229 31.12.2012
419 DF 419/2012 Kalendáre 25,00     13.12.2012 Ján Grajzeľ Čordáková 32, 04023 Košice 45655634 31.12.2012
 420 DF 420/2012 Vodné+stočné  538,47      06.12.2012 PVS, a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica  36672076 31.12.2012
 421 DF 421/2012 Poistenie majetku 519,17      14.12.2012 Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 25, 97401 Ban. Bystrica  31595545 31.12.2012
422 DF 422/2012 Tovar pre škol. jedáleň 33,35     14.12.2012 PENAM SLOVAKIA, a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra 36283576 31.12.2012
423 DF 423/2012 Tovar pre škol. jedáleň 222,88     14.12.2012 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové mesto n. Váhom 36324124 31.12.2012
424 DF 424/2012 Pomôcky pre ZŠ 10,00     17.12.2012 MILOP – Ing. Ivan Pšenko Skačany 534, 95853 Skačany 32814704 31.12.2012
425 DF 425/2012 Čist. prostr. – MŠ 78,48     17.12.2012 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.12.2012
426 DF 426/2012 Pomôcky pre MŠ 299,40     17.12.2012 HONOR s.r.o. Slovanská cesta 1341, 02201 Čadca 31598251 31.12.2012
 427 DF 427/2012 Pomôcky pre MŠ  16,90      20.12.2012 IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Žitavská 14, 82107 Bratislava  35926376 31.12.2012
428 DF 428/2012 Tovar pre škol. jedáleň 42,84     19.12.2012 SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B, 94901 Nitra 44211481 31.12.2012
429 DF 429/2012 Pomôcky pre ZŠ 53,61     20.12.2012 JUVENIA -EDUCATION, n.o. Levočská 866, 05801 Poprad 37886657 31.12.2012
430 DF 430/2012 Pomôcky pre ZŠ 235,29     20.12.2012 Aitec, s.r.o. Slovinská 12, 82104 Bratislava 43829171 31.12.2012
431 DF 431/2012 Pomôcky pre ZŠ 132,90     20.12.2012 mc.edu, s.r.o. Kupecká 9, 94901 Nitra 36558893 31.12.2012
432 DF 432/2012 Oprava mot. vozidla 254,68     20.12.2012 EXPRES AUTO s.r.o. Robotnícka 2159, 01701 Pov. Bystrica 45502536 31.12.2012
433 DF 433/2012 Telefón 17,98     20.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 31.12.2012
434 DF 434/2012 Úprava priestranstva zber. dvora 856,80     20.12.2012 Stanislav Zúbek Rozkvet 2053/108, 01701 Pov. Bystrica 35226811 31.12.2012
435 DF 435/2012 Údržba web stránky 82,98     21.12.2012 Čelko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 44545398 31.12.2012
436 DF 436/2012 Čist. prost. – ŠJ 98,64     21.12.2012 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomir Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.12.2012
 437 DF 437/2012 Tovar pre škol. jedáleň  223,09     21.12.2012 M&Z SLOVAKIA, s.r.o. Prečín 47, 01815 Prečín  45904804 31.12.2012
 438 DF 438/2012 Tovar pre škol. jedáleň  688,22     27.12.2012 MmpP SystemS, s.r.o. Rozkvet 2084/177, 01701 Pov. Bystrica  36776327 31.12.2012
439 DF 439/2012 Pomôcky pre ZŠ 25,00     27.12.2012 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Hrachova 34, 82105 Bratislava 0017323266 31.12.2012
440 DF 440/2012 Čist. prostr. – ZŠ  509,92      27.12.2012 UNIMAT SLOVAKIA Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica  10879072 31.12.2012
 441 DF 441/2012 Spotreba el. energie  1886,00      21.12.2012 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina  36403008 31.12.2012
 442 DF 442/2012 Tovar pre škol. jedáleň  28,49      28.12.2012 PENAM SLOVAKIA, a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra  36283576 31.12.2012
443 DF 443/2012 Pomôcky pre ZŠ 53,33     28.12.2012 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 10879072 31.12.2012
444 DF 444/2012 Pomôcky pre ZŠ 117,52     28.12.2012 UNIMAT Slovakia Ing. Slavomír Jalč Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica 108790072 31.12.2012
445 DF 445/2012 Pomôcky pre ZŠ 39,68     28.12.2012 ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13, 82104 Bratislavav 35765038 31.12.2012
446 DF 446/2012 Vývoz kom. odpadu  5551,61     30.12.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.12.2012
 447 DF 447/2012 Tlačivá – matrika  8,55     31.12.2012 Úrad MV SR Bratislava Pribinova 2, 81272 Bratislava  00151866 31.12.2012
 448 DF 448/2012 Tovar pre škol. jedáleň  2,50     31.12.2012 PENAM SLOVAKIA, a.s. Šturova 74/138, 94935 Nitra  36283576 31.12.2012
 449 DF 449/2012 Tovar pre škol. jedáleň  311,11     31.12.2012 COOP Jednota Krupina spotr. družstvo Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina  00169021 31.12.2012
450 DF 450/2012 Údržba webstránky 82,92     31.12.2012 Celko s.r.o. Budatínska 73, 85106 Bratislava 44545398 31.12.2012
451 DF 451/2012 Telefón 41,72     31.12.2012 Orange Slovansko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 31.12.2012
452 DF 452/2012 Prevádzka KDS 12/2012 786,32     31.12.2012 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.12.2012
453 DF 453/2012 Montáž prípojky Briestenský 94,54     31.12.2012 Kates s.r.o. Zamostie 2792, 01701 Pov. Bystrica 31631347 31.12.2012
454 DF 454/2012 Ohŕňanie snehu 12/2012 252,96     31.12.2012 Miroslav Poliček Prečín 269, 01815 Prečín 40708551 31.12.2012
455 DF 455/2012 Občerstvenie 455,30     31.12.2012 Námorník s.r.o. Lánska 950, 01701 Pov. Bystrica 36326798 31.12.2012
456 DF 456/2012 Vodné+stočné 24,86     31.12.2012 PVS, a.s. Nová 133, 01701 Pov. Bystrica 36672076 31.12.2012
457 DF 457/2012 Vývoz kom. odpadu 1297,95     31.12.2012 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ul. Nová 134, 01701 Pov. Bystrica 36265144 31.12.2012
458 DF 458/2012 Telefón + internet 130,31     31.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 31.12.2012
459 DF 459/2012  Pravidelná platba 12/2012 13,44     31.12.2012 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava 31338551 31.12.2012
460 DF 460/2012 Telefón 17,98     31.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 31.12.2012
461 DF 461/2012 Vyúčtovanie el. energie -1630,35     31.12.2012 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 31.12.2012