Kontaktné údaje


 

Adresa spoločnosti Prečín č. 304, 018 15 Prečín
Email urbar@precin.eu
Webová stránka http://www.precin.eu 
Miroslav POLIČEK predseda výboru,
mobil:  0908 587 751
Ing. Alojz KAŠŠÁK podpredseda výboru,
mobil:  0905 803 107
Ing. Karol CHÚPEK  člen výboru – pokladník,
mobil:  0918 156 573
Darina PAVLÍKOVÁ člen výboru – vedenie písomnej agendy,
mobil:  0905 953 990
Anton POLIČEK člen výboru – výdaj dreva