Územný plán obce Prečín

1_Širšie vzťahy_50 000 (1M, PDF)

2_urbanizmus_10000 (4.3M, PDF)

3_urbanizmus_5000 (11.1M, PDF)

4_doprava_500 (10.7M, PDF)

5_siete_5000 (9.9M, PDF)   

6_ochrana prirody_5000 (9.6M, PDF

7_pôda_5000 (6.3M, PDF)  

Prečín, SS, 02.05.2017 (700kB, PDF) 

VZN_§25_2017 (300kB, PDF)

Príloha VZN c1_2017 (100kB, PDF) 

Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu

ZaD č.1 UPN-O Prečín oznámenie o začatí prerokovania

ZaDč.1 ÚPN -O Prečín

01_Širšie-vzťahy_nalozka_50000

02_Urbanizmus_nalozka_10000

03_Urbanizmus_nalozka_5000