Prehľad významných udalostí Prečína

1385 – prvá písomná zmienka –Terra Prichen – Prečín.
1471 – spomína sa Prichenlhota (Prečínska Lehota), do roku 1926 bola samostatnou obcou, dnes je súčasťou Lednických Rovní.
1637 – postavenie farského kostola a založenie farnosti (luteránska). Kostol bol postavený bez veže, zvony boli umiestnené v zvonici, ktorá stála v rohu cintorína.
1740 – (31 júl) – znovuustanovenie farnosti Prečín s katolíckym kňazom. V tom čase mal už kostol názov Kostol Narodenia Panny Márie Kráľovnej anielov.
1749 – postavenie farskej budovy. Zrúcaná bola v roku 1990.
1753 – postavenie Kaplnky sv. Anny na vŕšku oproti fare. Z pravej strany kaplnky bola drevená veža s dvoma zvonmi. Kaplnka bola murovaná, mala však iba približne 2/5 rozlohy kaplnky súčasnej.
1770 – zistený výskyt prvej obecnej pečate, používala sa ešte i po viac ako sto rokoch, napriek tomu, že vtedy mala obec už i novšie pečatidlo. Na tom stojí medveď na zemi pri strome a podopiera ho labami. 
1772 – postavenie školy z kameňa. Pôvodná drevená škola sa nachádzala na pozemku za farou a patrili k nej dve záhrady.
1785 – prvé rozšírenie cintorína o dve role rodiny Krabáčovej. Ohradili ho nahromadením kamenia, o pätnásť rokov bol na cintoríne postavený prvý veľký spoločný kríž z dubového dreva natretý býčou krvou. Ten bol v roku 1896 vymenený železným krížom, ktorý stojí na cintoríne dodnes. V roku 1894 bol cintorín opäť rozšírený o role Bajzu a Martinca . V dvoch rohoch cintorína boli kostnice.
1800 – do farnosti Prečín bola prifarená Zemianska Závada, ktorá dovtedy patrila do farnosti Podskalie.
1821 – pod vtedajším dolným koncom obce bola postavená a posvätená kaplnka sv. Vendelína – mocného patróna proti pádu dobytka. 
1843 – veľmi mierna zima, vo februári už gazdovia siali a pásli dobytok. V tom roku na Silvestra pukla klenba na kostole a hrozilo, že sa zrúti . Preto bol určený nový pozemok Záhumnie na výstavbu ďalšieho kostola, pre nedostatok financií sa tak však nestalo.
1847 – nastal veľký hlad a týfus. Zomrelo 104 ľudí, niektoré rodiny vymreli celé. Ľudia od nedostatku miešali do múky piliny a plevy. 
1884 – koncom júna bola veľká povodeň, rozvodnila sa najmä Bodianka a celej doline zničila role
1887 – od prvého januára vznikol poštový úrad. Jeho riaditeľmi boli spočiatku miestny učitelia
1895 – zriadenie notárskeho úradu v obci pre obce Prečín , Bodiná, Podmanín, Počarová, Vrchteplá, Zemianska Závada 
1902 – stavba novej školy na pozemku ( Babčanskom grunte) vedľa kaplnky sv.Anny. Mala rozmery 10×6 metrov. Neskôr v nej sídlilo kino
1925 – vznik dobrovoľného hasičského zboru
1929 – mnohé hory a pozemky v obci kúpil majiteľ Československej zbrojovky v Brne Rúžička. V tom roku bola pri kaplnke sv.Vendelína postavená nová škola, ktorá slúži svojmu účelu dodnes
1944 – v obci vypuklo Slovenské národné povstanie. Niekoľko domov v hornom konci bolo vypálených. V bojoch pri Prečíne zahynulo šesť Slovákov, jeden Rus, jeden Čech a približne dve desiatky Nemcov. 
1948 – vznik prvého futbalového mužstva pod názvom Sokol Prečín. V roku 1952 sa prihlásilo do majstrovskej súťaže, neskôr sa premenovalo na TJ Partizán Prečín
1950 – vznik poľovníckeho združenia Jastrab (dnes Výr), ktoré v súčasnosti obhospodaruje poľovný revír s rozlohou 2900 hektárov
1951 – vznik prvého JRD, o dva roky zaniklo – znovu sa obnovilo v 1957 – v roku 1968 zlúčené do JRD Partizán Domaniža
1951 – v októbri bol dohotovený miestny rozhlas
1952 – 27. januára sa premietalo prvý krát v Prečíne . Diváci mohli v budove bývalej školy pri kaplnke zhliadnuť film Biely tesák
1953 – vznik miestneho divadelného súboru pri osvetovej besede – hrali doma i po okolitých obciach hry Inkognito, Nový život, Najdúch
1956 – úprava riečišťa Bodianky a cesty okolo majera, výstavba automatickej telefónnej ústredne
1957 – nahrávka pôvodných prečínskych piesní štátnym rozhlasom. Vybudovanie asfaltovej cesty od Kvášova až po Počarovú 
1961 – prvý televízor, bol umiestnený v budove školy, stál 5000,- Kčs
1966 – nové oplotenie cintorína a výstavba márnice
1968 – výstavba miestneho vodovodu a vodojemu na Hôrke
1976 – do užívania bola odovzdaná poschodová budova novej materskej školy s jedálňou 
1987 – bola dokončená plynofikácia obce
1989 – bola svojpomocne postavená viacúčelová budova – kultúrny dom
1994 – 17. júna bola vyhlásená za prírodnú pamiatku Prečínska skalka – rozloha 3,78 ha.
1995 – uskutočnila sa zatiaľ posledná oprava farského kostola. Bol zvnútra vymaľovaný, vymenený hlavný oltár a postavená nová veža z červeného smreka pokrytá medeným plechom
1998 – v areáli cintorína bol postavený dom smútku
2001 – do obce bola zavedená káblová televízia
2002 – vznik folklórnej skupiny Limbora zameranej na udržiavanie a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry obce 
2005 – realizácia projektu kanalizácie v obci

na základe farskej a obecnej kroniky spracoval Radoslav Orávik

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide