Termíny vývozu odpadu z obce

  1. Domov
  2. /
  3. Hospodárenie s odpadom
  4. /
  5. Termíny vývozu odpadu z obce

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

– v zberných KUKA nádobách: každý druhý pondelok v mesiaci 

PLASTY, TETRAPAKY a HLINÍKOVÉ OBALY

– zvoz od bránok domácností je plánovaný raz mesačne (termín bude upresnený)
– Megawaste vyváža zo ZM každú prvú stredu v mesiaci v ranných hodinách
– plasty musia byť uložené v plastových transparentných vreciach, pevne zviazaných!!!

PAPIER

– výkup alebo výmenu vyseparovaného papiera za toaletný papier, vreckovky, servítky a pod.
– termín výkupu je vopred oznámený verejným rozhlasom a v aktualitách na obecnej internetovej stránke
– výkup sa uskutoční na parkovisku pri Obecnom úrade v Prečíne a otoči autobusu v Zemianskej Závade

– okrem odovzdania výkupcom papiera je možné papier odovzdať na ZM

SKLO

– každý 10 týždeň od posledného vývozu

ELEKTROODPAD

– konkrétny termín bude oznámený vopred verejným rozhlasom a v aktualitách na obecnej internetovej stránke
– je potrebné doviesť elektroodpad na ZM (v Zem. Závade po dohode s poslankyňami)

ŽELEZNÝ ŠROT

– konkrétny termín bude oznámený vopred verejným rozhlasom a v aktualitách na obecnej internetovej stránke
– je potrebné doviesť na ZM v Prečíne

TEXTÍLIE

– sú vyvážané priebežne po naplnení kontajnerov na textílie, ktoré sa nachádzajú pri OÚ a na autobusovej zastávke Podskálie

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide