Výsledky plošného skriningu COVID 19 – 23.01.-24.01.2021

Celkové výsledky testovania podľa plošného skríningu COVID 19 v obci Prečín a miest. časť Zem. Závada konaného 23.-24.01.2021:

Sobota: 446 testovaných/ 3 pozitívny

Nedeľa: 247 testovaných/3 pozitívny

Spolu: 693 testovaných/6 pozitívnych.

Ďakujeme všetkých členom/členkám odberovej skupiny, hasičom, pridelenému vojakovi, Nemocnici v Pov. Bystrici, Okresnému úradu Pov. Bystrici, zamestnancom OÚ Prečín, poslancom OZ za spoluorganizáciu a hladký priebeh testovania.

 

Plošný skrining COVID 19 23.01. – 24.01.2021

V súvislosti s ohláseným skríningovým testovaním na Slovensku obec Prečín oznamuje svojim občanom, že v spolupráci s NsP Pov. Bystrica bude zabezpečené testovanie pre občanov z obce Prečín a miest. časť Zem. Závada v jednom dočasnom odbernom mieste (na ihrisku v budove šatní TJ) 2 dni v sobotu 23.01.2021 od 8,00 – 18,00 hod. a v nedeľu 24.01.2021 od 8,00 – 18,00 hod.

Časový harmonogram plošného skríningu podľa súpisného čísla domov bude zverejnený na webstránke obce.

 

 

Záujem obce Prečín testovať 23.01.2021 a 24.01.2021

V súvislosti s ohláseným skríningovým testovaním na Slovensku obec Prečín oznamuje svojim občanom, že má záujem zorganizovať testovanie počas tohto víkendu v sobotu 23.1.2021 a v nedeľu 24.1.2021.

Aktuálne čakáme na schválenie nášho zámeru.

Žiadame vás o trpezlivosť, veríme, že pokyny k testovaniu vám budeme môcť poskytnúť najneskôr vo štvrtok 21.1.2021.