Oznam pre voľby do Európskeho parlamentu

V zmysle organizačno-technického harmonogramu zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu  v roku 2019 Vám oznamujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií : 

obecprecin@precin.eu

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa  20.03.2019  t.j. v streda od 16.00 hod do 16.20 hod. sa na parkovisku pri Obecnom úrade  v Prečíne  uskutoční výkup papiera.

– za 3 kg papiera= 1 kotúčik toaletného   papiera  2 vrstvový

– za 4,50 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera 3 vrstvový

– za 6 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera       ECONOMY         

– papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly