Vysielanie svätých omší na TV Považie

Jedným z opatrení ako prevencia pred šírením koronavírusu bolo aj zatvorenie kostolov pre verejnosť pri slúžení svätých omší.

Regionálna televízia TV Považie, ktorú je možné naladiť aj v našej TKR, vysiela priame prenosy z rímskokatolíckeho Kostola Navštívenia Panny Márie v Pov. Bystrici  počas veľkonočného obdobia cez televíziu aj socialnu sieť:

Na Zelený štvrtok 9.4. 2020 o 17,00 hod.

Na Veľký piatok 10.4. 2020 o 15,00 hod.

Na Bielu sobotu 11.4. 2020 o 19,30 hod. 

Na Veľkonočnú nedeľu 12.4. 2020 o 8,45 hod.

Na Veľkonočný pondelok 13.4. 2020 o 8,45 hod.

V ostatné dni bude omša ako zvyčajne v pondelok až sobotu o 17,00 hod. a v nedeľu o 8,45 hod.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo HaZZ Pov. Bystrica v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas nebezpečenstva a vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Pov. Bystrica od 3.4.2020 14,00 hod. do odvolania.

SKM_22720040609101

Hľadanie dobrovoľníkov do karanténnych zariadení

Na základe požiadavky Ministerstva vnútra SR dostala Sekcia krízového riadenia MV SR za úlohu vypracovať zoznam dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácii (predovšetkým DHZ, miestne spolky Červeného kríža), ale aj jednotlivcov z miest, obcí a i.

Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti:

  • registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR
  • pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR (raňajky, obed, večera-položia pred dvere a zaklopú)
  • zbieranie vriec s odpadom, prípadné ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SR

Dobrovoľníci budú mať zdarma zabezpečené:

  • potrebné ochranné pracovné pomôcky
  • celodennú stravu (raňajky, obed, večera)

Dobrovoľník musí  mať minimálne 18 rokov a nesmie patriť do rizikovej skupiny (starší občania, občania s chronickým ochorením srdca a pľúc, s cukrovkou, s oslabenou imunitou).

V prípade záujmu sa môžete nahlásiť na OÚ Prečín.

V prílohách je uvedený zoznam a zásady karanténnych zariadení.

Hygienik_Zásady karanténnych zariadení (1)

Karantenne zariadenia (1)

 

 

Kvety Pavol Slamka – oznam

Kvety Pavol Slamka z Považskej Bystrice ponúka na predaj jarné a letné kvety
V našej ponuke máme:
🌸 macošky 0,67 € kus,
🌸 primule1,48 € kus
🌸 cibuloviny, :
– narcis 1,20 € kus
– hyacint 0,75 €
– hyacint 3 ks v črepníku 1,80 €
– tulipán mini 3 ks v črepníku 2,40 €
– tulipán 2,98 €/ks
🌸 sedmokrásky,1,48 €/kus
🌸 iskerníky, 1,95 €/kus
🌸 karafiáty 2,55 €/kus
Zemina na predaj 5-litrová 1,17 €
                             10-litrová 1,80 €
                             20-litrová 2,70 €

☎Objednávať si môžete na tel. č. 042/4321256, 0915101232  od 8:00 do 16:00 alebo na facebookovej stránke Kvety Pavol Slamka
Tovar Vám môžeme doviezť domov zadarmo alebo si ho môžete vyzdvihnúť priamo na predajni Kvety Pavol Slamka – Stred 39, Dom Služieb Považská Bystrica

Zmena otváracích hodín COOP Jednota Krupina – oznam

Predajňa COOP Jednota Krupina oznamuje zmenu otváracích hodín:

pondelok – piatok: 6,00 – 17,30 hod.

sobota: 6,00 – 13,00 hod.

Dôchodci majú vymedzený vstup v čase od 9,00 do 12,00 hod., v ostatných hodinách je vstup na ich vlastnú zodpovednosť. Počet zákazníkov bude regulovaný max 5 osôb na predajni, zákazníci musia mať ochranné prostriedky.

Oznam OÚ

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom, bolo prijaté nasledovné opatrenie:

Prevádzka Obecného úradu v Prečíne je od 30.3. 2020 do odvolania  v obmedzenom režime. 

Priestory obecného úradu budú pre verejnosť zatvorené.

V čase od 8.00 do 12.00 hod. v nutných prípadoch zvoniť.

Bežná agenda bude vybavovaná len telefonicky alebo elektronicky (e-mail, e-slovensko), a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Matričný úrad v Prečíne bude vybavovať len agendu spojenú s úmrtím.  S matrikárkou p.  Danou Lagiňovou bude  potrebné si dohodnúť stretnutie telefonicky.

Oznam MŠVVaŠ SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania

Rodičov a žiakov vyzývame, aby ostali počas uvedených dní doma, nestretávali sa s inými deťmi a žiakmi, aby opatrenie malo význam. Nejedná sa o prázdniny, ale o preventívne opatrenie na zamedzenie sa šírenia COVID-19.