Oznam obecného úradu

Obec Prečín žiada občanov, aby od 22.7.2019 do 31.7.2019 nevyvážali zmesový komunálny odpad a separovaný odpad do kontajnerov  na priestranstvo pri kultúrnom dome Prečín, z dôvodu zlého prístupu ku kontajnerom, nakoľko sú pred kultúrnym domom umiestnené kolotoče. 

Kompostéry – distribúcia

Obec Prečín oznamuje, že dňa 03.07.2019 (streda) sa v čase od 9,00 – 11,00 hod.  a od 15,00 – 17,00 hod. budú odovzdávať v zdravotnom stredisku kompostéry.

Kompostéry budú vydávané podľa dotazníka, ktorí záujemcovia odovzdali na OÚ. Pri preberaní je treba predložiť občiansky preukaz.