Štátna dotácia na stravu – oznam

Vážení rodičia,

od 01.05.2023 majú žiaci ZŠ a deti MŠ /predškoláci/ nárok na dotáciu na stravu.

Všetci záujemci /rodičia detí/ musia vyplniť žiadosť – návratku a odovzdať vedúcej školskej jedálne najneskôr do 20.04.2023 vrátane.

Pokiaľ rodič nemá možnosť návratku vytlačiť, kontaktuje vedúcu jedálne.

Vyplnená a podpísaná návratka je podmienkou na získanie dotácie! – príloha

Návratka- rodič (1)

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 28.03.2023 v čase 7.30 – 19.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE -Distribúcia, a.s.

Prerušená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta: viď. príloha

SKM_22723031412550

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 24.03.2023 v čase 8.30 – 16.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE -Distribúcia, a.s.

Prerušená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta: viď. príloha

SKM_22723031412530

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 23.03.2023 v čase 7.30 – 18.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE -Distribúcia, a.s.

Prerušená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta: viď. príloha

SKM_22723031412480

Novinky e-mailom

Zapíšte sa do odberu noviniek e-mailom od OÚ Prečín, budte informovaní o dôležitých aktivitách v obci Prečín.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide