Miestne dane a poplatky

Oznamujeme občanom, že od 13.5.2019 sa inkasuje daň z nehnuteľnosti, daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daň za psa je 3,30 € a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 28,00 € na osobu.

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady je nutné zaplatiť do 30.06.2019.

Besnota – očkovanie

Oznamujeme Vám, že očkovanie psov/mačiek/ proti besnote v obci Prečín sa uskutoční dňa 18.5.2019 v čase 8,00-11,00 hod. pri kultúrnom dome.

Čípovanie: NR SR schválila novelu zákona č. 39/2007 Z.z. o Veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej je vlastník psa povinný zabezpečiť označenie psa mikročipom najneskôr do dňa 31.10.2019.

Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá musí mať pri sebe očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz.

Poplatok za očkovanie je 10,00 €.

Poplatok za čipovanie a registráciu v Centrálnom registri spoločenských zvierat je 15,00 €.

V prípade nepriaznivého počasia sa očkovanie neuskutoční.