Materská škola

Materská škola, Prečín 275, v súlade so Školským vzdelávacím programom ,,Hravé medvieďatá“, je zameraná na:

 • slovenské ľudové zvyky a tradície regiónu,
 • podporu psychického a fyzického zdravia detí,
 • realizáciu aktivít lesnej pedagogiky ako súčasť environmentálnej výchovy,
 • modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • využívanie digitálnych technológií v edukačnom procese,
 • zážitkové učenie a zmyslové vnímanie,

ďalej ponúka:

 • Fonematické uvedomovanie podľa D. B. Eľkonina,
 • Školu pozornosti podľa metodiky T.V. Achutina- N.M. Pylajeva,
 • Predplavecký výcvik

 

Adresa: Prečín 275, 018 15 Prečín
Zriaďovateľ: Obec Prečín
Telefón: 042/43 97 034

Web: www.precin.eu/materska-skola
E-mail:  ms@precin.eu
Prevádzka: 6,30 hod – 16,00 hod
Typ školy: MŠ s celodennou starostlivosťou
Počet tried: 4
Počet detí: 70

Pedagogickí zamestnanci:

 • PaedDr. Jana Kardošová – riaditeľka MŠ
 • Mgr. Kristína Tomašíková – zástupkyňa riaditeľky MŠ
 • Mgr. Anna Šaradínová – učiteľka
 • Mgr. Beáta Dúbravcová – učiteľka
 • Mgr. Tatiana Lieskovská – učiteľka
 • Mgr. Katarína Maková – zastupujúca učiteľka
 • Bc. Mária Dvorščíková – učiteľka
 • Gabriela Maková – učiteľka
 • Bc. Martina Dubcová – učiteľka/MD

Prevádzkoví zamestnanci:

 • Jarmila Briestenská – vedúca ŠJ
 • Jolana Šípová – hlavná kuchárka
 • Ľudmila Dubcová – kuchárka
 • Anna Kujanová – kuchárka
 • Zuzana Pavlíková – školníčka
 • Iveta Zúbeková – upratovačka

Dokumenty:

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide