Materská škola

Materská škola Prečín v súlade so Školským vzdelávacím programom ,,Hravé medvieďatá“, je zameraná na:

 • slovenské ľudové zvyky a tradície regiónu,
 • podporu psychického a fyzického zdravia detí,
 • realizáciu aktivít lesnej pedagogiky ako súčasť environmentálnej výchovy,
 • modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • využívanie digitálnych technológií v edukačnom procese,
 • zážitkové učenie a zmyslové vnímanie,

ďalej ponúka:

 • Fonematické uvedomovanie podľa D. B. Eľkonina,
 • Školu pozornosti podľa metodiky T.V. Achutina- N.M. Pylajeva,
 • Predplavecký výcvik.

Adresa: Prečín 275, 018 15 Prečín
Zriaďovateľ: Obec Prečín
Telefón: 042/43 97 034
E-mail:  ms@precin.eu 
Prevádzka: 6,30 hod – 16,00 hod
Typ školy: MŠ s celodennou starostlivosťou
Počet tried: 3
Počet detí: 58

Pedagogickí zamestnanci:

 • Daniela Beniaková – riaditeľka MŠ
 • Mgr. Anna Šaradínová – učiteľka
 • Mgr. Tatiana Lieskovská – učiteľka
 • Mgr. Kristína Tomašíková – učiteľka
 • Mgr. Michaela Mituníková – zastupujúca učiteľka
 • Valéria Mamisová – zastupujúca učiteľka
 • Mgr. Beáta Dúbravcová – učiteľka /na rodičovskej dovolenke/
 • Bc. Martina Briestenská – učiteľka /na rodičovskej dovolenke/

Prevádzkoví zamestnanci:

 • Jarmila Briestenská – vedúca ŠJ
 • Jolana Šípová – hlavná kuchárka
 • Ľudmila Dubcová – kuchárka
 • Anna Vančová – školníčka
 • Anna Nováková – upratovačka

Dokumenty

Podmienky a kritéria pre prijímanie detí k šk.r. 2021-2022
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ