Nárečové okienko

Nárečie je jednou z nespisovných foriem národného jazyka, používa sa na ohraničenom zemepisnom území. Prečínske nárečie patrí medzi tzv. hornotrenčianske nárečia. Typická je výmena ď – dz (dzedzina), ale i ď – j (poj sem), ť – c (cisnúc), odlišné koncovky sú v inštrumentále jedn. čísla (s motykú), v genitíve množného čísla ( na zbojníkvo), slabičné l sa mení na (jabuko, duho), atď….

V súčasnosti je nárečie jediným živým prejavom (kedysi i kroje, architektúra…), ktorý evidentne odlišuje obyvateľov jednotlivých obcí, regiónov. Je preto potešiteľné, že sa uchováva v rámci obce, lebo tu bolo oveľa skôr ako spisovná slovenčina. Používate ešte niektoré naše typické nárečové výrazy?

doposy – doteraz
zachlomaždžic – zabiť
šúchy – odev, šaty 
nachometnúc sa – ocitnúť sa
čeľadzín – pomocník u gazdu 
lašuvac – prehľadávať
kandúry – veľké dymy 
cilingac – zvonic
lakota – veľká pochúťka 
ľadžba – nekvalitná vec, tovar
neúrečný – vynikajúci 
ščúr – salamander škvrnitý
ľapa – stajňový 
hmyz polodne – obed

Radoslav Orávik

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide