Obecné zastupiteľstvo

Členovia obecného zastupiteľstva obce Prečín

Ing. Ondrej Bajza, PhD., František Bírošík, Filip Briestenský, Ing. Anton Buday, Jaroslav Kopáč, Ing. Jozef Mamis, Mgr. Lucia Oráviková, Miroslav Poliček, Ľubica Svrčková

Kontakty:

anton.buday@gmail.com                   0908 625 878

bajza.ondrej@gmail.com                   0915 703 130

filipbriestensk@gmail.com                0944 923 438

jarocoach21@gmail.com                   0915 703 166

jozef.mamis@gmail.com                    0919 496 477

kupelnanakluc@gmail.com               0907 568 222

lubica.svrckova@centrum.sk             0911 128 409

miroslavpolicek@azet.sk                    0908 587 751

oravikova.lulu@gmail.com                 0908 097 624

peter.potecky@mpprofit.sk                0918 544 379

Starosta obce: Anton Lagíň

Zástupca starostu obce: František Bírošík

Hlavný kontrolór: Ing. František Blaško

Rokovací poriadok

STATÚT  , Dodatok č.1 Štatútu obce Prečín

Členovia finančnej komisie:

Ing. Jozef Mamis – predseda, členovia: Ing. František Blaško, Ing. Milan Novák, Dana Lagíňová, Ľubica Svrčková, Ing. Milena Poličková, Michal Chúpek.

Členovia stavebnej komisie:

Ing. Ján Lagíň – predseda, členovia: Miroslav Poliček, Ing. Anton Buday, Jaroslav Kopáč, Ing. Ondrej Bajza, PhD., Filip Briestenský, Marek Fapšo, Karol Vančo, Ing. Anton Poliček, Martin Dinga, Michal Briestenský.

Členovia sociálnej komisie:

Mgr. Lucia Oráviková – predseda, členovia: Mgr. Renáta Valašíková, Mgr. Tatiana Rojkovvá, Mgr. Anna Dubcová, Mária Hlubinová.

Členovia zmierovacej komisie a na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:

Ing. Ondrej Bajza, PhD. – predseda, členovia: Bc. Ivana Vačková, Ivana Klabníková, Martina Bírošíková, Ing. Martin Babínec, Mgr. Jana Bírošíková, Dana Krabáčová.

Členovia komisie pre kultúru, šport a školstvo:

Jaroslav Kopáč – predseda, členovia: Filip Briestenský, Ing. Anton Buday, Mgr. Radoslav Orávik, Barbora Briestenská, Anna Chudá, Renáta Valicová, Ing. Mária Budayová, Barbora Briestenská, Anna Bútorová, Ing. Lenka Kivoňová, Valéria Várošová a Mária Kľúčiková.

Členovia vyraďovacej komisie:

František Bírošík – predseda, členovia: Jaroslav Kopáč a Mgr. Lucia Oráviková.

Zásady odmeňovanie poslancov OZ

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide