Obecné zastupiteľstvo

Členovia obecného zastupiteľstva

Ing. Miroslav Tučník, PhD., Martin Birošík, Milan Gabriel, Jaroslav Kopáč, Miroslav Políček, Ing. Anna Maková, MBA, Mgr. Radoslav Orávik

Poslanci okrsok Zemianska Závada: Vladislav Fapšo, Ľubica Svrčková

Starosta: Anton Lagíň, hlavný kontrolór: Mgr. Peter Potecký