Obecné zastupiteľstvo

Členovia obecného zastupiteľstva obce Prečín

Ing. Miroslav Tučník, PhD., František Bírošík, Ing. František Blaško, Jaroslav Kopáč, Miroslav Poliček, Ing. Anton Buday, Štefan Blaško, Ľubica Svrčková, Mgr. Lucia Oráviková

Starosta obce: Anton Lagíň

Zástupca starostu obce: Ľubica Svrčková

Hlavný kontrolór: Mgr. Peter Potecký