Tlačivá

Trvalý pobyt

Stavby

Hudobná produkcia a podujatia

  • Oznámenie hudobnej produkcie
  • Oznámenie o konaní verejného – kultúrneho podujatia na území obce Prečín (zákon č. 96/1991 Zb.)

Výrub drevín

  • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
  • Oznámenie o vyrúbaní dreviny

Prenájom obecných budov