Záujem obce Prečín testovať 23.01.2021 a 24.01.2021

V súvislosti s ohláseným skríningovým testovaním na Slovensku obec Prečín oznamuje svojim občanom, že má záujem zorganizovať testovanie počas tohto víkendu v sobotu 23.1.2021 a v nedeľu 24.1.2021.

Aktuálne čakáme na schválenie nášho zámeru.

Žiadame vás o trpezlivosť, veríme, že pokyny k testovaniu vám budeme môcť poskytnúť najneskôr vo štvrtok 21.1.2021.

Verejná vyhláška RÚ verejného zdravotníctva so sídlom v Pov. Bystrici

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Pov. Bystrici ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm, e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: viď. príloha.

vyhláška RÚVZ PB

Uz. vlády SR č. 804

Celoplošné testovanie COVID 19 3.kolo

Cez víkend 21.11.  a 22.11 2020 sa v našej obci uskutoční tretie kolo testovania na COVID 19.

V obci budú opäť otvorené odberové miesta tak, ako pri predchádzajúcich testovaniach nasledovne:

Odberové miesto č. 1 Prečín – budova šatní TJ Prečín v sobotu 21.11. a v nedeľu 22.11.2020.

Odberové miesto č. 2 miest. časť Zem. Závada – budova Domu smútku v sobotu 21.11.2020.

Odberové miesta budú otvorené od 8,00 hod. do 20,00 hod. Prestávka počas, ktorej sa netestuje, je od 12,00 hod. do 13,00 hod. a od 17,00 hod. do 17,30 hod.

Časový harmonogram testovania je opäť podľa čísel domu, ktorý je zverejnený na webstránke obce, na úradnej tabuli a na výveskách pri autobusových zástavkách.

K testovaniu treba priniesť:

občania od 15 rokov – občiansky preukaz

deti od 10 do 15 rokov – preukaz poistenia

Množstvo čakajúcich na testovanie v obci Prečín si môžete sledovať nepretržitým kamerovým záberom na webovej stránke obce (www.precin.eu, webkamera šatne covid19),  informácie Vám budú poskytnuté aj na tel. čísle: 0911 938 934.

Občania pri čakaní na testovanie a na výsledky musia mať rúška a medzi sebou dodržiavať určené vzdialenosti.

Zároveň žiadame občanov o disciplinovanosť a dodržiavanie pokynov členov odberových miest.

O absolvovaní 3. kola testovania obdrží každý zúčastnený občan certifikát.

Celoplošné testovanie COVID 19 3.kolo

Tretie kolo celoplošného testovania COVID 19 sa v obci Prečín a miestna časť Zem. Závada 

u s k u t o č n í.

Tretie kolo celoplošného testovania sa dotkne pätnástich obcí považskobystrického okresu, ktoré v rámci posledného realizovaného testovania dosiahli podiel pozitívnych testov viac ako 1%.

Testovanie je dobrovoľné a bez následných obmedzení. 

Testovať sa bude v Brvništi, Čelkovej Lehote, Dolnej Maríkovej, Ďurďovom, Jasenici, Klieštine, Papradne, Prečíne, Pružine, Sádočnom, Stupnom, Sverepci, Udiči, Vrchteplej, Záskalí.