Orgány spoločnosti


Výbor urbárskeho spoločenstva:

Miroslav POLIČEK predseda výboru
Ing. Alojz KAŠŠÁK  podpredseda výboru
Ing. Karol CHÚPEK člen výboru – pokladník
Darina PAVLÍKOVÁ člen výboru – vedenie písomnej agendy
Anton POLIČEK  člen výboru – výdaj dreva

Dozorná rada:

Ing. František BLAŠKO predseda dozornej rady
Ondrej BÚTORA člen dozornej rady
Peter POLIČEK  člen dozornej rady

Odborné služby:

Ing. Peter PLÁNOVSKÝ odborný lesný hospodár
Ing. Martina REBROŠOVÁ  vedenie účtovníctva