Tradície a akcie v priebehu roka

Mnohé tradície vymreli a veľa je pripomínaných, či organizovaných už len sporadicky, alebo v obmedzenej podobe, v niektorých rodinách, či len častiach obce. Mnohé vyžadujú zanietenosť, obetavosť a organizačné schopnosti. Mnohé z nich však prežívajú do tretieho tisícročia nového veku, akoby zázrakom? Nie je to nikdy žiadny zázrak. Je za tým vždy obetavosť ľudí ochotných venovať svoj voľný čas v prospech ostatných.

Fašiangy

Fašiangy predstavujú zmes niekoľkých kultúr žijúcich na týchto územiach. Prastarí slovania slávili sviatky jari oslavou smrti Morény, kráľovnej zimy. V nedávnej minulosti sa kresťanský sviatok (začiatok pôstneho obdobia-40 dní pred Veľkou nocou) slávil 3 dni. V nedeľu fašiangova zábava, v pondelok „chodenie po kláte“ v sprievode masiek  po dedine, v utorok pochovávanie basy a maškarný ples. V súčasnosti sa to zhrnulo do jedného dňa a to na pondelok , kedy sa chodí po kláte a hneď večer sa v predstihu pochová i basa.

Veľká noc

Mládenci za doprovodu harmoniky a spevu navštevujú dievčatá a korbáčmi vyháňajú choroby a zlú náladu. Na prebratie zo zimného spánku ich oblievajú pramenistou vodou. Taktiež členovia dedinského požiarneho zboru štartujú a zabiehajú hasičské striekačky po zimnej prestávke.

Stavanie a váľanie májov

Každoročne pri domoch, kde vyrastajú driečne dvievčatá sa z večera do rána objavia vysoké stíhle „Máje“, ktoré až do konca mesiaca lásky symbolicky ukazujú všetkým, že o tieto je naozajstný záujem zo strany mládencov a niekto ich má rád. Na konci mája, zvyčajne tí, čo Máje stavali ich váľajú. Táto „procedúra“ už nie je tak utajovaná ako stavanie, a gazda (otec krásky) snáď i jeden uleje .

Oslava dňa matiek

Stalo sa novodobou tradíciou, že druhá májová nedeľa patrí oslave Dňa matiek, kedy sú všetky mamičky z obce pozývané do Kultúrneho domu na malé občerstvenie a ich ratolesti z Materskej a Základnej školy im predvádzajú svoj kultúrny program.

„Duchovanie“ v Prečíne

Siedmu nedeľu po Veľkej noci rodiny a priatelia vychádzajú do prírody, kde na svojich, väčšinou tradičných miestach zakladajú ohníky a smažia „Duchársku praženicu“, varia guláš a opekajú, či pečú rôzne špeciality. Tento sviatok, je okrem kresťanskej tradície založený aj na historke z čias tureckých vpádov na naše územie, kedy naši predkovia boli nútení utiecť zo svojich domovov do hôr. Údajne to bolo práve v čase slávenia tohto cirkevného sviatku.

Annovské hody

Kaplnka pri farskom úrade v Prečíne je zasvätená sv. Anne. Pri tejto príležitosti sa pri kaplnke v mesiaci júli koná „Svätoannovská púť“. V súčasnosti sa počas púte koná vystúpenie orchestrov dychovej hudby, sprievod mažoretiek a neodmysliteľný futbalový turnaj. Na hody prichádzajú do svojej obce rodáci žijúci v súčasnosti v iných kútoch sveta. Aj pre nich bola určená tohtoročná výstava ručných prác spojená s prehliadkou fotografií z minulosti a súčasnosti reprezentujúc tak vývoj obce. Pri tejto príležitosti vystúpil so svojim programom novozaložený spevácky zbor, ktorý má vo svojom repertoári hlavne piesne z nášho regiónu. S piesňami, tancom a krátkym divadelným vystúpením nás zabával aj detský súbor „Roháčik“.

Minifutbalový turnaj na Hájoch

Na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda Dobrovoľný požiarny zbor v Zemianskej Závade poriada pre všetkých priaznivcov športu z okolia futbalový turnaj na Hájoch, t.j. na ihrisku nad prečínskym panákom (skala na juhovýchodnom konci obce nad cestou). Je to spomienka na staré časy, keď pastieri hrávali futbal na možnom i nemožnom teréne. O hľadanie lopty v hustom borovicovom poraste nie je núdza a mnohokrát smeruje do kotla s gulášom.

Posedenie so staršími občanmi

Každý rok v októbri pri príležitosti mesiaca „Úcty k starším“ sú občania, ktorí dovŕšili vek 75 rokov pozvaní do Kultúrneho domu na malé občerstvenie s príhovorom starostu obce a zápisom do pamätnej knihy. Každý dostane malý darček. S kultúrnymi vystúpeniami im poďakujú za ich doterajší príspevok k rozvoju obce deti zo Základnej školy, spevácka skupina a detský súbor Roháčik.

Činnosť Zväzu pre občianske záležitosti (ZPOZ)

ZPOZ pri obecnom úrade v Prečíne každý rok poriada v obradnej sieni strieborné, zlaté a diamantové sobáše pre jubilujúcich manželov. Prizývame deti jubilantov a o hlboké dojmy a dojatia nie je núdza. Tieto akcie, zdá sa, občianska verejnosť vysoko oceňuje. ZPOZ taktiež organizuje „Uvítanie detí do života“. Pozývame rodičov s deťmi narodenými v danom roku s celého matričného obvodu – Prečín, Zemianska Závada, Počarová a Bodiná.

Štefánske brotkovanie

V druhý sviatok vianočný, na sv. Štefana zavčas ráno (teda i od pol noci) chodia mládenci spievajúc ľudové piesne „po brotkoch“. Navštevujú rodiny známych s vedrom (hrotkom) pramenitej vody so živou rybou, v ktorej sa gazdiná a dcéry musia poumývať, aby tak symbolicky zmyli choroby a trápenia a zostali pekné a zdravé. Zároveň vinšujú gazdovi zdravie a šťastie pre celú rodinu.

Prečínsky ples

V roku 2002 sa konal už desiaty ročník „tradičného“ prečínskeho plesu. Je určený predovšetkým pre občanov obce a ich známych, avšak podnikatelia z blízkeho i širšieho okolia sú vítaní s ich cenami do tomboly a ich odmenou je príjemná a neformálna prezentácia ich „naj…“ produkcie. Súčasťou plesu býva bohatý kultúrny program.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide