Informácie o obci

Obec Prečín leží v Trenčianskom kraji, v okrese so sídlom v Považskej Bystrici. Obklopujú ho kopce Strážovských vrchov, nachádza sa v južnej časti Súľovsko- prečínskej kotliny na sútoku riek Domanižanka a Bodianka. V súčasnosti patrí k obci i miestna časť Zemianska Závada. Chotár má rozlohu 1736 hektárov. Lemujú ho skalnaté vápencové vrchy so zmiešaným drevnatým porastom – Trávna (635 metrov nadmorskej výšky), Ostrých vrch (617), Čierna hora (732), Sokolín (702), Stráne (837), Končiny (708), Bukovina (602), či kopce, ktorých úpetie sa dvíha priamo od posledných domov – Hradisko (548), Roháč (571), Trhovisko (647). Najnižší bod chotára má 322 metrov nadmorskej výšky.

V chotári obce sa nachádzajú kvapľové jaskyne i niekoľko tzv. skalných miest. Prečín leží v rámci Slovenska v mierne chladnej oblasti s priemerným počtom dní so snehovou pokrývkou 60 až 90 dní v roku. Geologické podložie vzniklo prevažne v mladších druhohorách, pôda prevažuje vápenatka, tzv. rendzina s vysokým obsahom hlinito-ílových častí a kamenia. Priemerný ročný úhrn zrážok je okolo 800 mm. Priemerná ročná teplota je približnej 8 oC, V chotári objavili nálezy halltašskej a púchovskej kultúry z doby laténskej a rímskej , nálezy slovanské z doby veľkomoravskej )najviac nálezov je z polohy Na záhumní pri riečke Bodianka).

Nad dedinou sa týčil drevený hrad, ktorý dal meno nielen vrchu, ale i celej obci. Obyvatelia pracovali prevažne v lesoch a poľnohospodárstve. V súčasnosti pracujú obyvatelia v niekoľkých menších prevádzkach priamo v obci, ale najmä v okresnom meste, v iných väčších mestách Slovenska i v zahraničí. Viacerí rodáci sa v poslednom období vrátili do rodnej obce natrvalo. V súčasnosti má Prečín cez 1350 obyvateľov.

Na území obce sa našli sídliskové nálezy hallštattskej a púchovskej kultúry, z doby laténskej a rímskej, slovanské z doby veľkomoravskej z 10.-.12. storočia. Obec sa spomína v roku 1385. Patrila rodine Prečínskovcov a Podmaníckovcov, neskôr panstvu Považská Bystrica. V čase SNP bol v obci štáb partizánskej skupiny Popova.

Obec leží v južnej časti Súľovsko-prečínskej kotliny na nive Domanižanky. V roku 1994 bola vyhlásená ako prírodná pamiatka Prečínska skalka, ktorá slúži na ochranu morfologicky hodnotného súboru skalných útvarov vyvetrávajúcich do tvaru skalných veží, bášt, stĺpov, výklenkov. V miestnej časti Zemianska Závada sa nachádzajú skalné útvary s malými jaskyňami, prístupné z cyklistickej trasy.

V obci je rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie, pôvodne gotický, koncom 16. storočia a začiatkom 17. storočia renesančne upravený, v rokoch 1737-1798 barokovo prestavaný, v 19. storočí prístavba predsiene, baroková kaplnka z roku 1758, upravená koncom 18. storočia.  Na budove školy sa nachádza pamätná tabuľa SNP.

V obci sa nachádza starý vodný mlyn prestavaný na malú vodnú elektráreň.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide