Kvalita ovzdušia

Plán a stav, ktorý chceme dosiahnuť:

Podľa WHO by denný priemer PM2.5 nemal prekročiť hodnotu 25 mikrogramov na meter kubický (μg/m³) a ročný priemer by nemal prekročiť 10 μg/m³. Tieto hodnoty sú považované za úroveň, ktorá minimalizuje zdravotné riziká spojené s PM2.5.

Dobrá AQI (0-50)

Kvalita ovzdušia sa považuje za uspokojivú a znečistenie ovzdušia predstavuje malé alebo žiadne riziko

Stredná AQI (51-100)

Kvalita vzduchu je prijateľná; Pri niektorých znečisťujúcich látkach však môže existovať mierny zdravotný problém pre veľmi malý počet ľudí, ktorí sú nezvyčajne citliví na znečistenie ovzdušia. Aktívne deti a dospelí a ľudia s respiračným ochorením, ako je astma, by mali obmedziť dlhotrvajúcu námahu vonku.

Nezdravé pre citlivé skupiny AQI (101-150)

Citliví ľudia môžu pociťovať zdravotné problémy. Širokej verejnosti sa to pravdepodobne nedotkne. Aktívne deti a dospelí a ľudia s respiračným ochorením, ako je astma, by mali obmedziť dlhotrvajúcu námahu vonku.

Nezdravé AQI (151 - 200)

Každý môže začať pociťovať zdravotné problémy; Citlivé skupiny môžu pociťovať vážnejšie zdravotné problémy. Aktívne deti a dospelí a ľudia s respiračným ochorením, ako je astma, by sa mali vyhýbať dlhodobej vonkajšej námahe; všetci ostatní, najmä deti, by mali obmedziť dlhotrvajúcu námahu vonku.

Veľmi nezdravé AQI (201-300)

Zdravotná výstraha, núdzové podmienky. Je pravdepodobnejšie, že bude postihnutá celá populácia. Aktívne deti a dospelí a ľudia s respiračným ochorením, ako je astma, by sa mali vyhýbať akejkoľvek vonkajšej námahe; všetci ostatní, najmä deti, by mali obmedziť námahu vonku.

Hazard AQI (300+)

Zdravotné upozornenie: u každého sa môžu vyskytnúť vážnejšie zdravotné účinky. Každý by sa mal vyhýbať akejkoľvek vonkajšej námahe.

 1. Zdravotné riziko
  Vysoké koncentrácie PM2.5 môžu spôsobiť rôzne zdravotné problémy, vrátane dýchacích ochorení, ako sú astma a chronická obštrukčná pľúcna choroba (CHOP), srdcových ochorení a dokonca aj zvýšeného rizika výskytu rakoviny.

 2. Kvalita ovzdušia
  PM2.5 je jedným z hlavných ukazovateľov kvality ovzdušia. Vysoké hodnoty PM2.5 sú často spojené s mestským smogom a inými znečisťujúcimi látkami vo vzduchu.

 3. Environmentálne dôsledky
  PM2.5 prispieva k klimatickým zmenám a ovplyvňuje aj ekosystémy.
 1. Dýchacie problémy
  Dýchacie cesty môžu byť podráždené, čo môže viesť k zhoršeniu astmy a iných dýchacích ochorení.

 2. Srdcové problémy
  Vysoké hodnoty PM2.5 sú spojené so zvýšeným rizikom srdcových ochorení, ako sú srdcové infarkty a arytmie.

 3. Zvýšené riziko rakoviny
  Dlhodobá expozícia vysokým hodnotám PM2.5 môže zvýšiť riziko výskytu rakoviny pľúc.

 4. Zhoršená kvalita života
  Znečistený vzduch môže spôsobiť únavu, bolesť hlavy a zníženú koncentrovanosť pri práci.

Preto je dôležité monitorovať a riadiť hodnoty PM2.5 v ovzduší a podniknúť opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia, aby sme ochránili naše zdravie a životné prostredie.

V Prečíne meriame aj iné častice, okrem PM2.5 má monitor senzory aj pre PM1.0 a PM10, koho zaujímajú aj tieto častice, históriu meraní nájdete tu.

 1. Zdravotné riziká: PM2.5 častice sú dostatočne malé na to, aby sa mohli hlboko vniknúť do pľúc a dokonca aj do krvného obehu, čo môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy, ako sú respiračné ochorenia, srdcové choroby, zhoršenie astmy a dokonca aj úmrtia.

 2. Vplyv na životné prostredie: PM2.5 častice môžu mať negatívny vplyv aj na životné prostredie, vrátane poškodzovania rastlín a zvierat a znečistenia vôd.

 3. Regulačné dôvody: PM2.5 je jedným z hlavných parametrov, ktoré sú sledované a regulované environmentálnymi agentúrami a organizáciami po celom svete, pretože je spojené so zdravotnými a environmentálnymi rizikami.

Okrem PM2.5 sa tiež merajú aj iné veľkosti častíc, ako napríklad PM10 (častice s priemerom menším ako 10 mikrometrov), ale PM2.5 je považované za osobitne dôležité z dôvodu jeho väčšej schopnosti prenikania do ľudského organizmu a jeho silnejšieho zdravotného vplyvu.

Spojitosť medzi vysokými úrovňami PM2.5 a zvýšeným rizikom vzniku rakoviny je dobre zdokumentovaná v epidemiologických štúdiách a vedeckej literatúre. PM2.5 častice obsahujú množstvo toxických látok a karcinogénov, ktoré môžu poškodzovať bunky v ľudskom tele a prispievať k rozvoju rôznych typov rakoviny.

Niektoré z rakovín, ktoré sú spojené s vysokými úrovňami PM2.5, zahŕňajú:

 1. Rakovina pľúc: Pľúcny rakovina je najčastejšie spojená s vystavením znečistenému ovzdušiu, vrátane PM2.5 častíc. Inhalácia týchto častíc môže spôsobiť poškodenie pľúcnych tkanív a viesť k rozvoju rakoviny pľúc.

 2. Rakovina močového mechúra: Štúdie ukázali spojenie medzi vystavením PM2.5 a zvýšeným rizikom rakoviny močového mechúra.

 3. Rakovina hrubého čreva: Niektoré výskumy naznačujú spojenie medzi vysokými hladinami PM2.5 a zvýšeným rizikom vzniku rakoviny hrubého čreva.

Okrem týchto typov rakoviny sa vedecké štúdie tiež zaoberajú spojením PM2.5 s ďalšími druhmi rakoviny, ako je napríklad rakovina prsníka, rakovina žalúdka a rakovina pečene. Je dôležité poznamenať, že účinky vystavenia PM2.5 na riziko rakoviny môžu byť ovplyvnené mnohými faktormi, vrátane dĺžky a intenzity vystavenia, genetických faktorov a životného štýlu.

———————-

Zdravotné riziká spojené s neznečisteným ovzduším PM2.5 sú závažné a zahŕňajú zvýšené riziko vzniku rakoviny pľúc, kardiovaskulárnych ochorení, respiračných problémov a ďalších zdravotných komplikácií. Štúdie naznačujú, že PM2.5 môže spôsobiť zmeny v bunkách dýchacích ciest, ktoré môžu vyvolať rakovinu pľúc. Dokonca polovica prípadov rakoviny pľúc u ľudí, ktorí nikdy nefajčili, sa odhaduje, že súvisí s ovzdušným znečistením[2][3]. Tieto častice môžu spôsobiť zmeny v bunkách dýchacích ciest, ktoré môžu viesť k vzniku rakoviny pľúc.

Okrem toho, svetová populácia je vystavená nezdravému ovzdušiu, pričom 99% ľudí dýcha nezdravý vzduch. Znečistenie ovzdušia je považované za významné a rozsiahle ohrozenie verejného zdravia, pričom sa odhaduje, že spôsobuje takmer sedem miliónov úmrtí ročne. Zníženie expozície na znečistený vzduch je kľúčové pre zníženie rizika vzniku rakoviny pľúc a ďalších zdravotných problémov.

Zdroje:

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1556086423006019
[2] https://www.uicc.org/what-we-do/thematic-areas/cancer-and-air-pollution
[3] https://www.esmo.org/newsroom/press-and-media-hub/esmo-media-releases/scientists-discover-how-air-pollution-may-trigger-lung-cancer-in-never-smokers
[4] https://www.lung.org/blog/lung-cancer-and-pollution
[5] https://thorax.bmj.com/content/58/12/1010

——–

Dôsledky pálenia odpadu na kvalitu ovzdušia sú závažné a majú negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Pálenie odpadu vedie k zvýšeným koncentráciám škodlivých látok, vrátane PM2.5, v ovzduší. Tieto častice majú vážne zdravotné následky, ako je zvýšené riziko respiračných ochorení, kardiovaskulárnych problémov a dokonca rakoviny pľúc.

Okrem toho, spaľovanie odpadu je zdrojom emisií toxických látok, ako je benzo(a)pyrén, ktorý sa uvoľňuje pri spaľovaní uhlia, dreva a výfukových plynov z motorov. 

Je dôležité pripraviť opatrenia na minimalizáciu pálenia odpadu a podporovať udržateľné metódy nakladania s odpadom, ako je recyklácia, kompostovanie a energetické využitie odpadu. Tieto kroky pomôžu znížiť emisie škodlivých látok do ovzdušia a chrániť zdravie obyvateľstva pred negatívnymi dôsledkami spojenými s pálením odpadu.

Zdroje:

[1] https://web.vucke.sk/files/dokumenty/pub/regionalny_rozvoj/phsr/phsr_kapitola_13_1_7.pdf 
[2] https://www.uvzsr.sk/documents/d/uvz/portal-mimoriadne-environmentalne-situacie-1- 
[3] http://www.slpk.sk/eldo/2023/dl/9788055226712/9788055226712.pdf
[4] https://www.sopsr.sk/web/?cl=20507 
[5] https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/rozborove_ulohy/analyza_metod_vyhodnocovania_znecistovania_ovzdusia_cd_2014.pdf 
[6] https://www.shmu.sk/File/oko/rocenky/2022_Sprava_o_KO_SR_v2.pdf

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide