OZ Hravé medvieďatá

Občianske združenie Hravé medvieďatá je pridružené k  Materskej  škole v Prečíne. Vzniklo 18.01.2013 a jeho právna subjektivita je overená na základe predložených stanov Ministerstvom.

Orgány OZ Hravé medvieďatá:

Predseda: Ing. Lenka Kivoňová
Podpredseda: Ing. Mária Poličková
Členovia OZ: Mgr. Anna Šaradínová, Mgr. Lenka Hrnčíková, Mgr. Jana Kostková, Mgr. Tatiana Krabáčová, Lenka Briestenská, Barbora Briestenská, Bc. Martina Briestenská, Mgr. Kristína Tomašíková, Jana Butková, Natália Pilárová, Mgr. Art.Liuba Bajzová, Zuzana Nováková – Bellis, PaedDr. Jana Kardošová
Revízna správa: Mgr. Zuzana Bútorová, Ľubomíra Strašíková, Martin Kivoň

Cieľom je:

 • podieľať sa na riešení výchovných, vzdelávacích a prevádzkových problémov
 • modernizácia materiálno-technického zabezpečenia materskej školy /nákup učebných pomôcok a zariadenia didaktickej techniky, kníh a softvérového vybavenia pre učiteľky
 • finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivitách pre deti / plávanie, korčuľovanie, výučba jazykov, hudobná a pohybová výchova,
 • finančná pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín – poplatky za pobyt v MŠ, výlety..

Pravidelné aktivity:

 • vitaj leto v obci
 • novembrové vyrezávanie tekvíc rodičov s deťmi v priestoroch MŠ
 • veľké rozsvietenie vianočného stromčeka v decembri pre celú obec

Ďakujeme všetkým,  ktorí sa rozhodnú podporiť združenie venovaním 2% zo zaplatenej dane 

Platné vyhlásenie nájdete na FB stránke Hravé medvieďatá, alebo kontaktujte na mail: medviedata@precin.eu

Pripravujeme:              

 • akcie sa pripravujú priebežne počas kalendárneho roka

Čím sme deti už potešili:

 • ukončením školského roku v kultúrnom dome pre všetky deti s konfetovým ohňostrojom
 • vystúpením Tárajka a Popletajky pre deti z obce
 • vystúpením Elá Hop pre všetky deti 
 • financovaním externej tabule na kreslenie do MŠ
 • financovaním certifikovanej hojdačky na školský dvor v MŠ
 • financovaním školských koncoročných výletov v školskom roku 2017 a 2018
 • úhradou ZRŠ dvom detičkám zo sociálne slabších rodín
 • kurz Montessori pre rodičov
 • finančné príspevky na nákup hračiek do jednotlivých tried v MŠ podľa výberu triednych učiteľov
 • sférické kino

Členstvo:

Občianske združenie nezamestnáva žiadnych zamestnancov, členom sa môže stať každý, kto by mal záujem prispieť nápadmi, možnosťami.. Stačí vyplniť prihlášku, ktorú nájdete:

 • v materskej škole a vypísanú odovzdáte Mgr. Šaradínovej  / pani učiteľka
 • zaslaním žiadosti na medviedata@precin.eu

Dobrovoľné príspevky:

OZ Hravé medvieďatá vlastní osvedčenie o splnení podmienok pre právnické osoby o možnosti poberania 2% /3%/ z dane, ktoré môžete venovať po podaní daňového priznania za daný rok. Tlačivo nájdete vždy v aktuálnom období v materskej škole.

Okrem 2% z dane kedykoľvek privítame akýkoľvek sponzorský príspevok, ktorý poukážete v prospech účtu   Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK44 7500 0000 0040 1769 9872  a tak  pomôžete našim deťom ešte viac skrášliť detstvo a vyčariť im nenahraditeľný úsmev.

Ďakujeme za možnú pomoc  a zároveň sa tešíme na nových členov.


Kontakty

Občianske združenie Hravé medvieďatá
sídlo: Prečín 275, 018 15  Prečín
IČO: 42 278 759

E-mail: medviedata@precin.eu

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide