OZ Hravé medvieďatá

Občianske združenie Hravé medvieďatá je pridružené k  Materskej  škole v Prečíne. Vzniklo 18.01.2013 a jeho právna subjektivita je overená na základe predložených stanov Ministerstvom.

Orgány OZ Hravé medvieďatá:

Predseda: Ing. Lenka Kivoňová
Podpredseda: Miriam Chudá
Členovia OZ: Mgr. Tatiana Lieskovská, Mgr. Zuzana Bútorová, Ľubomír Kľučiar, Ing. Anton Martinka
Revízna správa: Katarína Jordánová, Daniela Blažková, Anna Šamajová

Cieľom je:

  • podieľať sa na riešení výchovných, vzdelávacích a prevádzkových problémov
  • modernizácia materiálno-technického zabezpečenia materskej školy /nákup učebných pomôcok a zariadenia didaktickej techniky, kníh a softvérového vybavenia pre učiteľky
  • finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivitách pre deti / plávanie, korčuľovanie, výučba jazykov, hudobná a pohybová výchova,
  • finančná pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín – poplatky za pobyt v MŠ, výlety..

Vykonané aktivity:

  • druhý ročník vyrezávania tekvíc v MŠ v roku 2014
  • rozlúčka so školským rokom pre škôlkárov v KD s profesionálnymi animátormi a konfetovým ohňostrojom v roku 2014
  • veľké rozsvietenie vianočného stromčeka pre všetky deti v roku 2013
  • rozsvietenie vianočného stromčeka snehovou kráľovnou v roku 2014

Pripravujeme:                 

Členstvo:

Občianske združenie nezamestnáva žiadnych zamestnancov, členom sa môže stať každý, kto by mal záujem prispieť nápadmi, možnosťami.. Stačí vyplniť prihlášku, ktorú nájdete:

  1. v prílohách stránky, následne vyplňenú zašlete na adresu: medviedata@precin.eu
  2. v materskej škole a vypísanú odovzdáte Mgr. Lieskovskej / pani učiteľka /

Dobrovoľné príspevky:

OZ Hravé medvieďatá vlastní osvedčenie o splnení podmienok pre právnické osoby o možnosti poberania 2% /3%/ z dane, ktoré môžete venovať po podaní daňového priznania v roku 2015. Tlačivo nájdete v prílohách stránky.

Okrem 2% z dane kedykoľvek privítame akýkoľvek sponzorský príspevok, ktorý poukážete v prospech účtu   Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK44 7500 0000 0040 1769 9872  a tak  pomôžete našim deťom ešte viac skrášliť detstvo a vyčariť im nenahraditeľný úsmev.

Ďakujeme za možnú pomoc  a zároveň sa tešíme na nových členov.


Kontakty

Občianske združenie Hravé medvieďatá
sídlo: Prečín 275, 018 15  Prečín
IČO: 42 278 759

Ing. Lenka Kivoňová, Miriam Chudá, Mgr. Tatiana Lieskovská
E-mail: medviedata@precin.eu

Prílohy
Stanovy Občianske združenie Hravé medvieďatá
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane
Zápisnica 15.02.2013
Zápisnica 30.09.2013
Zápisnica 10.02.2014
Prihlaška za člena OZ Hravé medvieďatá.doc