Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie Výr Prečín pôsobí v obci už 55 rokov. V súčasnoti obhospodarujem poľovný revír s rozlohou 2 900 ha. O tento revír sa stará 40 členov. V revíri sú umiestnené dve poľovnícke chaty, hospodárska budova, viac ako 50 poľovníckych zariadení a 7,5 ha políčok pre zver. Revír je zaradený do jelenej chovateľskej oblasti, s chovom raticovej zveri, ktorej ročné úlovky sú u jelenej zveri 25 ks, u srnčej zveri 20 ks, u diviačej zveri 15 ks a u muflónej zveri 15 ks. Bol tu ulovený najsilnejší muflón v regióne str. Považia s hodnotou 216 CIC.

Z lovných šeliem sa v revíri najčastejšie vyskytujú líšky, jazvece i kuny. Celoročne sa tu zdržiavajú i medvede, ojedinele rys. Poľovníci revír pokusne zazverujú bažanťou a danielou zverou. Je tu vybudovaná i diviačia obora na výcvik poľovných psov a odchov diviačej zveri. Prečínski poľovníci usporiadali v rokoch 1998 a 1999 Dni sv. Huberta, ktoré mali priaznivý ohlas po celom Slovensku. V roku 2004 bola v obci usporiadaná chovateľská regionálna chovateľská prehliadka trofejí.

Viacerí členovia PZ sa venujú chovu poľovne upotrebiteľných psov, umeniu vábenia zveri, kde dosahujú vynikajúce úspechy na celoslovenských i medzinárodných prehliadkach.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide