Zvoz plastov – oznam

Oznamujeme  Vám, že zvoz plastov od bránok rodinných domov bude 11.03.2024 (pondelok). Vrecia musia byť priesvitné riadne zaviazané. 

Upozorňujeme: Vrecia bude zbierať spoločnosť MEGAWASTE Slovakia, takže vrecia musia byť vyložené pred bránami rod. domov skoro ráno.

Harmonogram zvozu separovaného odpadu na rok 2024

 

PLASTY, KOVY, VKM (tetrapack)

SKLO

PAPIER

JANUÁR

08.01.24

25.01.24

 

FEBRUÁR

12.02.24

22.02.24

22.02.24

MAREC

11.03.24

 

 

APRÍL

08.04.24

18.04.24

 

MÁJ

13.05.24

23.05.24

29.05.24

JÚN

10.06.24

20.06.24

 

JÚL

08.07.24

25.07.24

 

AUGUST

12.08.24

15.08.24

 

SEPTEMBER

09.09.24

19.09.24

 

OKTÓBER

14.10.24

 

 

NOVEMBER

11.11.24

21.11.24

07.11.24

DECEMBER

09.12.24

12.12.24

 

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa  13.02.2024  t.j. v útorok sa uskutoční výkup papiera:

  • od 15.10 hod. do 15.15 hod.  v Zem. Závade, pri KD
  • od 15.25 hod. do 15,50 hod. na parkovisku pri kultúrnom dome v Prečíne  
  • od 15.55 hod. do 16.05 hod. autobus. zástavka Podskálie

 – papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách, či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly

Oznam OÚ Prečín – vývoz kom. odpadu 08.01.2024

Oznamujeme občanom, že najbližší vývoz komunálneho odpadu bude 08.01.2024, žiadame občanov, aby si odstránili staré modré a biele plomby zo smetných nádob a nahradili ich novými červenými a žltými plombami platnými pre rok 2024, inak Vám nebudú vyvezené smetné nádoby.

Pracovník OÚ bude kontrolovať správne označenie smetných nádob plombami ráno pred ich vývozom.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide