Výkup papiera – oznam

Oznamujeme občanom, že dňa  21.04.2021  t.j. v stredu sa uskutoční výkup papiera:

  • od 15.15 hod. do 15.20 hod.  v Zem. Závade, otoč BUS 
  • od 15.30 hod. do 16.10 hod. na parkovisku pri kultúrnom dome v Prečíne 

 – papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách, či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly.

Vývoz komunálneho odpadu – oznam

Oznamujeme občanom, že od 01.03.2021 sa mení spôsob vyvážania kom. odpadu. Smetná nádoba kom. odpadu (popolnica) určená na vývoz od 01.03.2021 musí byť označená plombou, ktorú si teba zakúpiť na OÚ v Prečíne v čase úradných hodín.

Taktiež musia byť označené aj vrecia, ktoré budú priložené k smetným nádobám (popolniciam).

Smetné nádoby (popolnice), ktoré nebudú označené plombou nebudú vyvezené!!!