Besnota – očkovanie

Oznamujeme Vám, že očkovanie psov proti besnote  sa uskutoční:

Zem Závada : dňa 20.05.2022 v piatok v čase od 17,30 – 18,00 hod.

Prečín: dňa 21.05.2022 v sobotu v čase od 8,00 – 10,00 hod.

Poplatok za očkovanie je 10,00 €.

Očkovaný môže byť len čípovaný pes. Poplatok za čípovanie je 15,00 €.

V prípade nepriaznivého počasia bude očkovanie v náhradnom termíne.

Verejná vyhláška – zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav Prečín

SKM_22722050914150

Zverejnenie mapy VFZU  (FU849391.PDF)

Zverejnenie mapy súčasného využívania územia (FU8490391_MSVP.PDF)

Zverejnenie technickej správy VZFU (FU849391_TSPa.PDF)

Geodézia UHLÍK s.r.o.

Ing. Beáta Uhlíková,
tel. kontakt: 0905 401 433
uhlikova@geodezia-ba.sk 

Ing. Vladimír Uhlík
tel. kontakt: 0905 345 292
uhlik@geodezia-ba.sk 

Nabíjacia stanica pre elektromobily v obci Prečín

V obci Prečín je vybudovaná verejne prístupná nabíjacia stanica pre elektromobily.

Budovanie zariadenia na nabíjanie áut s elektrickým pohonom je podporené dotáciou v rámci schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá vydanej výzvou Ministerstva hospodárstva SR. Hlavným cieľom je podpora rozvoja elektromobility, zníženie emisii, ochrana životného prostredia.

Nabíjacia stanica je umiestnená pred budovou Obecného úradu v Prečíne. Obsahuje dva nabíjacie konektory Typ 2, variant zásuvka. Výstupný výkon stanice 2×22 kW. Vyhradené sú dve parkovacie miesta počas nabíjania.

Návod pre nabíjanie pomocou RFID karty:  SKM_22722050612260

Zvoz plastov – 03.05.2022

Oznamujeme občanom, že dňa 03.05.2022 (útorok) v dopoludňajších hodinách sa uskutoční  zvoz plastov od bránok rod. domov. Vrecia musia byť priesvitné, naplnené a zaviazané. Upozorňujeme občanov, že medzi plasty nepatrí polystyrén, priemyselný plast, gumy (napr. bazény).

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 05.05.2022 v čase 8.30 – 16.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE -Distribúcia, a.s.

Prerušená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta: viď. príloha

SKM_22722050211100

Novinky e-mailom

Zapíšte sa do odberu noviniek e-mailom od OÚ Prečín, budte informovaní o dôležitých aktivitách v obci Prečín.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide