ZPOZ

Obec Prečín v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti (ZPOZ) každoročne poriada „Uvítanie detí do života“ a „Pripomienku strieborných , zlatých, diamantových… sobášov“, ktoré sa uskutočňujú v sobášnej sieni v Kultúrnom dome v Prečíne a „Posedenie s dôchodcami“, ktoré sa uskutočňuje v hlavnej sále Kultúrneho domu v Prečíne.

Na vítanie detí do života sú pozývaní rodičia s deťmi z celého matričného obvodu, do ktorého patria občania z obce Prečín, Zemianska Závada, Počarová a Bodiná. Na pripomienku strieborných a zlatých sobášov sú pozývané manželské páry, ktoré boli pred 25-timi a 50-timi rokmi zapísané do matričnej knihy manželstiev. V nejednom prípade sa tohto podujatia zúčastnia aj páry  zo zahraničia.

V roku 2013 sme uvítali 10 detí do života, ktorými sú:

Tomáš Abík, Marek Adamčík, Samuel Galander, Adrián Chudý, Elisa Kasáčová, Adam Kováč, Branislav Kvaššay, Sofia Perenčajová, Peter Procházka a Ester Škultétyová.

Strieborný sobáš si v tomto roku roku pripomenulo 10 manželských párov:

Stanislav Nadhajský a manželka Jana, rod. Šaradínová; Peter Dúbravka a manželka Jarmila, rod. Vančová; Jozef Ďurkech a manželka Ľubica, rod. Lieskovská; Dušan Babínec a manželka Alena, rod. Kniháriková; Miroslav Kopáč a manželka Anna, rod. Zúbková; Stanislav Ďuriš a manželka Zdenka, rod. Pilárová; Blažej Briestenský a manželka Marta, rod. Bartovičová; Ferdinand Bírošík a manželka Dana, rod. Kasmanová; Peter Gábriška a manželka Mária, rod. Babincová; Miroslav Valašík a manželka Daniela, rod. Šaradínová

Zlatý sobáš si v roku 2013 pripomína taktiež 10 manželských párov:

Štefan Štekel a manželka Jozefína, rod. Bajzová; Emil Minarčík a manželka Irena, rod. Milová; Pavol Vančo a manželka Elena, rod. Barjačíková; Emilián Dúbravka a manželka Emília, rod. Mrišová; Alojz Poliček a manželka Mária, rod. Valičková; Rudolf Špánik a manželka Helena, rod. Blašková; Štefan Pacek a manželka Helena, rod. Svíteková; Augustín Chalány a manželka Eva, rod. Poličková; Milan Čerňan a manželka Ľudmila, rod. Svítková; Jozef Šaradín a manželka Emília, rod. Kopáčová

Pre zúčastnené páry ZPOZ pripravil slávnostný obrad pripomienky sobášov spojený so spoločenským posedením a odovzdávaním spomienkových darčekov.

Rodičom detí a dlhoročným manželským párom ešte raz BLAHOŽELÁME !

Posedenie s dôchodcami:

Mesiac október je svojou jesennou atmosférou predurčený zvýšenej úcte k starším. V rámci tohto mesiaca sa dňa 27. 10. 2013 uskutočnilo v Kultúrnom dome v Prečíne „Posedenie s dôchodcami“. Tohtoročné posedenie sa konao trochu v inom duchu ako po minulé roky. Doteraz boli pozývaní na stretnutie iba najstarší spoluobčania nad 75 rokov. Nakoľko mnohí najstarší sa už zo zdravotných dôvodov nemohli tejto akcie zúčastňovať, starosta obce so ZPOZ-om navrhol a Obecné zastupiteľstvo obce Prečín podporilo, aby na posedenie so staršími občanmi boli pozývaní všetci spoluobčania, ktorí sú na starobnom dôchodku.

V sále bolo prichystaných 300 miest pre starších spoluobčanov, z ktorých sa zúčastnila dobrá polovica z Prečína aj Zemianskej Závady.

Po básni a príhovore starostu obce, p. Anton Lagíňa, vystúpili so svojím kultúrnym programom deti z Materskej školy a Základnej školy v Prečíne a taktiež zazneli slová poézie a prózy od spisovateľky Boženy Dobrovičovej-Zázrivskej.

S harmonikármi a spevákmi z folklórnej skupiny Limbora Prečín si mnohí zanôtili a iste by si radi pripomenuli svoju veselú mladosť aj s mladými tanečníkmi.

K dobrej nálade spevom, hudbou, humorným slovom a muzikantským kumštom prispeli speváci a hudobníci dychovej hudby Považská veselka z Plevníka-Drienového.

Vo vestibule Kultúrneho domu bola pre hostí prichystaná výstava historických fotografií obce Prečín, ktoré zozbieral a zároveň vystavil Michal Chúpek, kde si naši starší mohli pozrieť či už svoje detstvo, alebo svojich predkov ale aj celkový život obce Prečín za posledných 100 rokov. Súčasťou výstavy bola aj fotokniha o obci, ktorá sa taktiež stretla s veľkým záujom.

Zúčastnení starší spoluobčania pri chutnom občerstvení a poháriku dobrého vína družne spomínali na to, ako kedysi sami pripravovali rôzne oslavy, podujatia, hrávali divadlo, chodili do školy a aj ako neskôr pracovali.

Za príkladnú prácu a prínos pre obec ĎAKUJEME !

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide