Združenie mládeže

Z iniciatívy mladých ľudí z Prečína vzniklo v decembri 2005 občianske združenie – Združenie mládeže v Prečíne.

Rozhodli sme sa organizovať, pretože veríme, že keďže sme všetci v podstate kamaráti, známi, bývalí alebo súčasní spolužiaci, skúsime si vytvoriť priestor pre realizáciu, kde sa nám ponúknu viaceré možnosti pre uskutočnenie myšlienok a snáď stále nových nápadov. Veríme, že s originalitou každého z nás sa tento náš zámer podarí dosiahnuť. Združenie ponúka skupinovú spoluprácu, možnosť prejaviť sa a vyniknúť, či už ukázať svoju zručnosť, tvorivosť alebo organizačné prednosti. Ďalej umožňuje spoznať nové veci, rozšíriť si obzor, spoznať nových ľudí a snáď aj nadviazať nové priateľstvá. Medzi naše plány patrí rozvíjanie telesnej a duchovnej kultúry, udržiavanie tradícií, poriadanie spoločenských podujatí, vydávanie časopisu a iné. Združenie mládeže v Prečíne tiež dúfa, že sa mu bude dariť nadväzovať dobré vzťahy s inými subjektmi v Prečíne, zaradí sa medzi ne a bude s nimi spolupracovať.

Rozhodli sme sa uviesť činnosti do všetkých oblastí života v obci. Za našu krátku existenciu sme urobili podujatia ako: vyzbieranie obce od odpadkov, vyčistenie a natrenie zastávok, karneval pre deti MŠ a ZŠ, Deň detí pre deti MŠ, ľudovú zábavu, diskotéku v štýle 70-tych rokov, punk-rock-metalový koncert, Prečínfesty, pálenie Moreny, zriadenie posilňovne, zavedenie stolného tenisu v kultúrnom dome, môžeme využívať priestory v škole i poobede, zorganizovali sme kurz angličtiny, kurz spoločenského tanca a astronomický krúžok pre malé deti, boli sme sa pozrieť v Osvienčime, naši členovia boli na školení na Slovensku i v Čechách, vypomáhali sme s Dňom matiek, stavali aj váľali máje a postavili Jánsku vatru a najmä vydávame mesačník Medveďovo.

http://www.zmvp.estranky.cz

Ivan Krabáč, predseda ZMvP

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide