Z dejín školstva

Prvá písomná pamiatka o škole pochádza z roku 1674. Bola to škola drevená, prerobená na svoje účely z humna. Stála v blízkosti dnešného zdravotného strediska. Patrili k nej i dve záhrady, ktoré užíval učiteľ – organista. Až v roku 1772 bola postavená škola z kameňa, pokrytá dreveným šindľom. Ani táto však nebola veľmi vyhovujúca – mala malé rozmery, v jednej časti bývala rodina učiteľa, po susednej kráľovskej ceste neustále hrkotali vozy.

Čiastočná náprava sa udiala až v roku 1902 postavením novej školy vedľa kaplnky. Pre rýchlo narastajúci počet žiakov však táto rímsko-katolícka škola čoskoro nestačila kapacitne. V roku 1929 preto bola postavená nová škola, ktorá slúži po čiastočných úpravách svojmu účelu dodnes. Navštevujú ju žiaci 1. až 4. ročníka.

Dlhoročným učiteľom a riaditeľom tejto školy bol pán Lipták, jeho manželka zriadila prvú prípravnú triedu pre deti, ktoré mali ísť do školy, Jej pokračovateľmi boli detské jasle v budove súčasného zdravotného strediska a tzv. „poľnohospodársky útulok pre deti“ v chotárnej časti Paprúdne. Od roku 1976 navštevujú deti v predškolskom veku materskú školu pod kaplnkou.

Vyučujúce v MŠ i ZŠ sa snažia, aby naše deti spoznávali nové informačné technológie, ale aby nezabudli ani na kultúrne a remeselné dedičstvo po predkoch. Zapájajú sa preto do mnohých projektov, tvorivých dielní, tradičných i netradičných aktivít, aby boli deti čo najlepšie pripravené do života.

Kolektív pracovníkov ZŠ a MŠ

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide