Folklórna skupina Limbora

V roku 2002 vznikol v Prečíne spevokol, ktorý sa postupom času pretransformoval na dedinskú folklórnu skupinu. Jej členovia plánovite udržiavajú a propagujú prečínsku ľudovú kultúru. Postupne si vyprofilovali repertoár, ktorý v prevažnej miere pozostáva z piesní domácich, prípadne získaných v najbližšom okolí. Ženy interpretujú najmä trávnice, svadobné a ľúbostné piesne, muži zasa piesne regrútske, zbojnícke, pijanské … Aktívnou zložkou je aj skupina piatich heligónkarov – harmonikárov, ktorí sa stali známymi najmä svojským podaním rezkých miestnych čardášov.

Členovia súboru sa aktívne podieľajú na organizácii a priebehu mnohých domácich zvykoslovných podujatí, viaceré z nich spracovali aj do scénickej podoby. Pri prezentácii týchto pásiem ( fašiangy, nočný hlásnik, krstiny, driapačky … ) využívajú členovia okrem spevu a muziky aj svoj herecký a tanečný potenciál.

Každoročne v predkatarínskom čase usporadúvajú obľúbené podujatie Limborácka kapustnica. Počas významných cirkevných sviatkov vystupujú aj v miestnych bohostánkoch.Vo folklórnej skupine sú zastúpené všetky generácie, starší odovzdávajú svoje umenie, skúsenosti, interpretačný štýl, ale aj kus životnej múdrosti, mladším.

Počas svojej pomerne krátkej existencie vystupovala Limbora na mnohých akciách aj mimo Prečína. Boli to folklórne festivaly a súťaže (Myjava, Mníchova Lehota, Halenkov, Papradno, Praznov,…), kultúrno-spoločenské podujatia (hody a jarmoky v širšom okolí, súkromné oslavy), akcie komerčného a zábavného charakteru (výstava Slovakiatour Bratislava, Oktoberfest Mníchov,…).

Limboráci vystupujú v replikách starodávnych prečínskych krojov, ktoré spestruje výšivka zhotovená podľa doposiaľ zachovaných krojových súčiastok zo začiatku 20. storočia. Krajovou zvláštnosťou sú tzv. kopytcia – mužská pletená obuv nosená v krpcoch. Folklórna skupina Limbora je súčasťou rovnomenného občianskeho združenia. Aktívne spolupracuje aj s miestnym obecným úradom, futbalovým klubom, hasičmi, zväzom mladých. Členovia skupiny ďakujú za každú prejavenú podporu, ktorej sa im hojne dostáva od mnohých ďalších Prečíncov a rodákov z obce.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide