História a súčasnosť prečínskeho futbalu

Prvé prečínske mužstvo sa sformovalo v roku 1948 pod názvom Sokol Prečín. Stalo sa to vďaka viacerým nadšencom ako boli najmä František Briestenský, Martin Bírošík a Ján Pavlík, ktorý ušil prvú kožennú loptu tzv. fizovák. V roku 1951 sa na roliach pri Bodianke vybudovalo riadne trávnaté ihrisko, ktoré nahradilo staré tzv. kravárske ihriská. Prvý zápas sa na ňom hral medzi Prečínom a Počarovou, keď naši muži prehrali 2:3.

Naše mužstvo mužov sa do majstrovskej súťaže prihlásilo prvý krát v roku 1952, hralo v II. a III. okresnej triede, kde na zápasy sa chodilo rôzne (aj bicyklami). Od roku 1966 naša TJ si zabezpečila vozidlo ZIL, s ktorým sa cestovalo na jednotlivé zápasy. V tom čase prišlo aj k zmene názvu na TJ Partizán Prečín. Naši priaznivci dodnes spomínajú na výkony súrodencov Adama, Jána, Pavla Boškovcov, Anton Lagíňa st., Karola Zúbka, Pavla Bírošíka, Ondreja Bútoru, Jána Briestenského, Vladimíra Vilína, Ondreja Chudého, Ing. Antona Čihovského, Ing. Antona Blaška, Petra Hrtánka, Jozefa Brzého, Štefana Gaža a Jozefa Kamenského, Františka Zúbka st. Za našu TJ hrávali aj futbalisti z Domaniže: JUDr. Ján Augustín, Milan Dubovan, Ladislav Špánik, z Považskej Bystrice Ladislav Horínek, Vladimír Brodiansky, Vladimír Svätený, Emil Kalo, bratia Zlatošovci. Z mladších hráčov Ing. Milan Chúpek, Milan Blaško, Alojz Blaško, MUDr. Pavol Pavlík, Ing. Gabriel Orávik, Štefan Orávik, Ing. Ján Orávik, JUDr. Vojtech Andel, Ing. Anton Orávik, Ján a Milan Pavlík, Ján a Jozef Bírošíkovci, Ladislav, Dušan, Pavol Blaškovci, Milan Mamis, Peter Mikloš, František Lipták, zo Zemianskej Závady Anton Pilár, z Počarovej bratia Martin a Ján Kasmanovci, Miroslav Hanínec, z Bodinej Ján Zaťko a z Praznova Anton Valašík. K týmto osobnostiam patrí aj funkcionár Rudolf Nadrchal, Anton Orávik st., Ivan Bírošík, František Chudý, Ladislav Kopáč, Vincent Orávik, Ľubomír Orávik a mnoho ďalších obetavých funkcionárov. Z mladých hráčov, ktorí tvorili vtedajšiu futbalovú mlaď nemôžeme nespomenúť Gustáva Martinca, Stanislava Bazalu, Ing. Jozefa Mamisa, Vladimíra Špánika, Ľubomíra Kopinca, Jozefa Gažu, Dušana Blašku ml., Pavla Kľúčika, Milana Dubca, bratov Jána a Antona Poličkovcov, Ing. Antona Polička, Františka Zúbka ml., Jána Smolku, Mariána Lovíška, Stanislava Baroša a Ing. Milana Sklenářa.

Začiatkom 70. rokov nastal útlm v našej TJ, kde jeden rok sa mužstvo dospelých dokonca neprihlásilo do súťaže. Obrat nastal až o niekoľko rokov, kde sa prihlásilo do dorasteneckej súťaže jedno družstvo. Raritou 70. rokov bolo, že TJ Prečín mala i ženské futbalové mužstvo, ktorého trénerom bol Adam Boško, avšak v okrese neexistovala žiadna súťaž pre ženy a tak družstvo hrávalo priateľské zápasy proti mužom. V roku 1977 sa začalo s výstavbou šatní a rekonštrukciou ihriska a v roku 1985 bolo dokončené kompletné oplotenie a úprava hracej plochy do dnešnej podoby.

Mužstvo dospelých sa v roku 1987 prebojovalo konečne do 1. triedy a mnohí vtedajší hráči sa neskôr stali obetavými funkcionármi. Trénerom mužov bol Ing. Milan Sklenář.

90. roky sa niesli v znamení o dosiahnutie vyšších súťaží , čo sa podarilo v sezóne 1998-1999, keď naši muži postúpili do V. ligy Sever ZsFZ, kde hrávajú dodnes. Trénermi v týchto úspešných rokoch boli Ing. Milan Sklenář, Jozef Kolár Štefan Baroš, Ľubomír Kopinec, Dušan Raninec, Mgr. Jaroslav Fábry a Ing. Jozef Kútny. Kostru mužstva dospelých tvorili: Ing. Anton Poliček, Peter Blaško, Milan Ligas, Richard Michel, Marián Buday, Pavol Raček, Ing. Jozef a Ing. Marián Faciníkovci, Ing. Ján Repáč, Jozef Cesnárik, Slavomír Tomanec, Ladislav Švec, Jaroslav Orávik, Patrik Mojžišík, Richard Sagan , Richard Bírošík, Tomáš Andel, Ivan Bírošík. V ďalšom období k nim pribudli domáci odchovanci Tomáš Kopáč, Tomáš Bírošík, Ing. Ľubomír Sádecký, Ivan Orávik, Ivan Poliček, Michal Novák, Mgr. Peter Potecký.

V sezóne 2010/2011 naši muži skončili na druhom mieste tabuľky a následne hrali barážový zápas pod vedením Dušana Raninca a vedúceho mužstva Milana Dubca v Piešťanoch s Iskrou Holíč, kde naši muži po výbornom výkone vyhrali po góloch Miroslava Almášiho a Tibora Orávika 2:1, keď za súpera znižoval Jaroslav Mráz.

Hráčsky káder mužov v postupovom ročníku tvorili: Lukáš Bartovič, Jakub Hladký, Daniel Briestenský, Ing. Ľubomír Sádecký, Michal Vrábel, Tibor Orávik, Tomáš Kopáč, Patrik Hybben, Filip Hedera, Miroslav Almáši, Peter Masarík, Pavol Kostelanský, Pavol Rosina, Marcel Vicena, Martin Dánek, Richard Michalec, Róbert Rebro, Martin Bazala, Adam Hlavoň, Braňo Tuchyňa.

Muži v IV. lige pôsobili tri roky a v tom poslednom pri nezmyselnej reorganizácií súťaži zostúpili z 9. miesta naspäť do V. Ligy, z ktorej sa zatiaľ úspešne snažia o znovupostúpenie do IV. ligy SZ ZsFZ. Tréneri mužov: Dušan Raninec, Mgr. Jaroslav Fábry, Ing. Jozef Kútny. Súčasný káder v roku 2014/2015 tvoria: Martin Miščík, Peter Bartek, Bc. Ľubomír Gajdošík, Lukáš Boško, Michal Vrábel, Ing. Ľubomír Sádecký, Tibor Orávik, Patrik Hybben, Miroslav Škrabák, František Kaprálik, Patrik Gajdošík, Vojtech Gajdošík ml., Marián Húdek, Pavol Kostolanský, Marcel Vicena, Mgr. Richard Michalec, Jakub Čelko.

V našej TJ sa veľa pozornosti venuje i práci s mládežou, lebo tá je predpokladom budúcich úspechov seniorov. V rámci TJ starších žiakov trénovali títo tréneri: Ladislav Kujan, František Zúbek, Jozef a Ján Dánkovci. V súčasnej dobe našich žiakov vedie Daniel Guniš a vedúci mužstva je Martin Kľúčik. V predchádzajúcich rokoch sa v našej TJ vytvorila aj prípravka, ktorú viedol tréner Pavol Fraštík s vedúcim mužstva Ing. Petrom Ščotkom. Teraz pri tejto prípravke pôsobí Igor Rojko a Martin Kľúčik a Pavol Kostolanský.

Taktiež našu TJ reprezentujú aj dorastenci, ktorí dlhé roky hrávali 1. triedu pod vedením trénerov Ľubomíra Kopinca, Ing. Milana Sklenářa a Jaroslava Kopáča. V  roku 2012 sa podarilo našim dorastencom postúpiť do V. ligy Sever ZsFZ pod vedením trénera Pavla Fraštíka a vedúceho mužstva Vojtecha Gajdošíka. Títo sa usadili v tejto súťaži a s novým trénerom Mgr. Jaroslavom Fábrym a vedúcim mužstva Petrom Kopincom úspešne reprezentujú našu obec.

Pri TJ Partizán Prečín pôsobí mužstvo starých pánov, kde pod vedením nadšencov okolo Vojtecha Gajdošíka, Ľubomíra Kľučiara, Viliama Lieskovského, Anton Lagíňa ml., hrávajú prípravné zápasy po okolitých dedinách pri príležitostiach tradičných hodov a iných turnajov. Jedným z významných turnajov našej TJ je turnaj Memoriál Ivana Polička, ktorý sa poriada v predvianočom období v spolupráci s OÚ.

Po roku 1985 pokračovala intenzívne úprava areálu futbalového ihriska, kde sa postupne vybudovala plocha pred šatňami, nekrytá malá tribúna so 150 miestami. Veľkým úspechom našich funkcionárov bolo získanie grantu vlády na vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré naša TJ získala za veľkej podpory Ing. Milana Chúpka, ktorý ho aj slávnostne 25. 7. 2010 otvoril. Pri multifunkčnom ihrisku sa taktiež vybudovalo detské ihrisko a altánok, ktorý slúži na posednie. Zásluhu na ňom majú hlavne Michal Špánik, Stanislav Zúbek a mužstvo starých pánov. Osobitnú pozornosť si taktiež zaslúži pani Emília Blašková, ktorá už 20 rokov perie dresy pre naše mužstvá, o udržiavanie šatní poďakovanie patrí Milanovi Dubcovi, kosenie ihriska zabezpečuje Vojtech Gajdošík. Ďalej výbor TJ za pomoci sponzorov firmy STAVEA, REALIR a OÚ Prečín zrealizoval rekonštrukciu vybavenia šatní (okná, dlažby, dvere, výmena bojlérov, vybudovaním verejných WC a hlavne sauny a rehabilitančného centra, ktoré treba ešte dobudovať). Výbor TJ má aj ďalšie smelé plány a to hlavne vybudovať novú krytú tribúnu pre našich priaznivcov a zateplenie fasády celej budovy.

Futbal v Prečíne má dlhodobú tradíciu, zásluhu na tom majú mnohí občania, ktorí svojou prácou šírili dobré meno obce a TJ. Vďaka patrí bývalým predsedom TJ: Františkovi Briestenskému, Jánovi Boškovi, Ing. Antonovi Pavlovičovi, Matúšovi Pavlíkovi, Jozefovi Orávikovi, Petrovi Miklošovi, Jánovi Mamisovi, Pavlovi Kľúčikovi, Ing. Jozefovi Mamisovi a hlavne súčasnému predsedovi Ing. Antonovi Poličkovi. Vďaka patrí aj obetavým funkcionárom, členom TJ, fanúšikom, občanom, hráčom mužov, dorastencov, žiakov, prípravkárom, ich rodičom v neposlednom rade sponzorom, starostovi a poslancom obce, bez ktorých by dnes už nebolo možné pôsobiť v súťažiach ktoré hrajú naše mužstvá.

Ing. Jozef Mamis
podpredseda FK

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide