História prečínskeho futbalu

Po skončení II. svetovej vojny, katastrofy, ktorá sužovala svet 6 rokov a bránila ľuďom venovať sa činnostiam spojeným s ich záľubami a športu. Nastalo všeobecné uvoľnenie atmosféry a vytvoril sa priestor pre obnovu kultúrnych, športových podujatí a súťaží. S tým úzko súvisel i vznik rôznych klubov a združení. Ako huby po daždi rástol počet novo registrovaných futbalových mužstiev, ktoré sa aktívne zúčastňovali oblastných a okresných súťaží.

Prečínske futbalové mužstvo sa sformovalo a zaregistrovalo v roku 1948 pod názvom Sokol Prečín. Jej zakladajúcim členom bol teraz už nebohý pán František Briestenský spolu s ďalšími fanatikmi tohto športu, nebohým Martinom Bírošíkom. Slovo fanatik je tu na správnom mieste, pretože na začiatku nebolo oficiálne ihrisko a hrávalo sa najmä v priestoroch školského dvora Ďalšie takéto ihriská takéto ihriská boli viac vzdialene od dediny, resp. nachádzali sa v jej odľahlejších častiach, napr. v Paprúdnom, na Dlhých Brodoch pod Roháčom, na Lúke, v Krátkom. Išlo o tzv. kravárske ihriská. Boli to luky, pasienky a stráne, na ktorých sa pásavali kravy a pastieri na nich spolu s kamarátmi hrávali futbal ešte s koženou loptou – fizovákom. To bola lopta, ktorá mala navrchu farebnú kožu ako klasická lopta, vnútrajšok bola nafúkaná duša, poprípade mechúr z domáceho prasaťa. Vrchná koža bola zošitá švihľou, preto sa jej aj hovorilo fízovák Prvú takúto loptu ušil Ján Pavlík ako učeň šuster – obuvník. Pre riadne ihrisko bolo okolo roku 1951 vybrané miesto pod farským kostolom pri rieke Bodianka na roliach Orávikovcov a Bírošíkovcov Prvý zápas,  ktorý  sa na  ňom  hral,  odohralo  mužstvo  Prečína  proti   mužstvu  z Počarovej.  Tento  zápas   Prečínci   prehrali   2:3.   Počarovci   po   vyhratom   zápase roznášali po ihrisku stohy lucerne. Ďalšie futbalové stretnutia mali priateľský charakter. 

Futbal je kolektívna hra, kde môžu vyniknúť jednotlivci, ale nutná je snaha celého mužstva. Tak i všetky starosti a radosti by nemali byť záležitosťou len určitej skupiny hráčov a fanúšikov, ale celej dediny, lebo úspech alebo neúspech robí dobre meno celej obci a zviditelňuje ju medzi inými.

Medzi hráčske opory Sokola Prečin patrili napr. bratia Hradňanskí, Boškovci, Anton Lagíň, Peter Hrtánek st.. František Kopáč, Karol Zubek, bratia Bírošíkovci. Ondrej Bútora, bratia Kasmanovci z Počarovej, Anton Čihovsky, Jozef Brzý, Štefan Gažo. Jozef Kamenský a Ladislav Špánik, Ján Augustín, Milan Dubovan z Domaniže a rad ďalších osobností, napr. Rudolf Nadrchal, Anton Orávik st., Ivan Birošík, Ondrej a František Chudí a Ladislav Kopáč, Vincent Orávik, dlhoroční obetaví funkcionári.

Z hráčov, ktorí hrávali pod názvom TJ Partizán Prečin, je treba spomenúť mena : Ladislav Horínek, Ing Anton Orávik, JUDr. Vojtech Andel, bratia Zlatošovci. Alojz a Milan Blaškovci, Ing. Anton Pavlovič, Ing. Miroslav Špánik, bratia Pavlíkovci, Vladimír Brodziansky, A. Valašík z Praznova, MUDr. Pavol Pavlík, MUDr Jaroslav Vadovič, František Lipták, Ing. Milan Chúpek, bratia Bírošíkovci, Anton Pilar zo Zemianskej Závady, J. Kasman z Počarovej,, V. Svätený z Považskej Bystrice. Jan Uriča, Miroslav Hanínec, Emil Kalo, Milan, Ladislav a Dušan Blaškovci, Jozef Martinka, Ján Políček, Anton Políček, Milan Mamis, Dušan Orávik, Peter Mikloš, Ing. Milan Sklenár… 

Z hráčov, ktorí tvorili vtedajšiu futbalovú mlaď, nemôžeme zabudnúť na hviezdnu trojku útočníkov : Gustáv Martinec, Jozef Mamis, Stanislav Bazaľa, ďalej Ľubomír Kopinec, Jozef Gažo, Dušan Blaško, Pavol Kľúčik, Milan Dubec, Ing. Anton Políček, František Zúbek, Ján Smolka a mnoho, mnoho ďalších hráčov, ktorí sa neskôr stali obetavými funkcionármi, a tak i naďalej šírili a šíria futbalovú slávu Prečína.

Za ich úsilie, vynaloženú námahu a snahu, prácu nielen na tomto ihrisku, ale i mimo neho, im všetkým patrí naše vrelé poďakovanie a sľub, že budeme naďalej vytrvalo kráčať v ich šľapajach.

NAJVYŠŠIE SÚTAŽE:

Prvý krát sa do majstrovskej súťaže prihlásil Sokol Prečín v roku 1952. V sezóne 1962 – 1963 sme sa po prvý krát prebojovali do druhej triedy. Mužstvo tam zostalo l rok a potom zostúpilo do nižších súťaží. V roku 1970 sa funkcionárom podaril husársky kúsok. Vďaka MUDr. Pavlovi Pavlíkovi, výbornému futbalistovi a rozhodcovi II. ligy, zo Slovanu Bratislava do Prečína prestúpil hráč MUDr. Vadovič. V roku 1966 sa TJ podarilo zakúpiť automobil značky ZIL. Prvým šoférom bol teraz už nebohý pán František Kulich. Niekedy v týchto rokoch došlo aj k premenovaniu futbalového klubu zo Sokol Prečín na TJ Partizán Prečín na počesť našich dedov a otcov, ktorí sa zapojili do bojov v SNP na ochranu našej vlasti a udatné bránili rodnú hrudu i za cenu vlastných životov. Z úcty a vďaky k ich hrdinstvu bolo vložené do názvu slovo partizán.

V priebehu niekoľkých futbalových sezón sa výkon mužstva natoľko zhoršil  a natoľko upadol aj záujem fanúšikov, že v sezónach od roku 1973 až 1975 sa hrávala len dorastenecká súťaž, dokonca bola jedna sezóna, kedy sa nehralo vôbec. Futbal akoby vyhynul. Niektorí hráči odišli hrávať do iných mužstiev, Jozef Mamis do Považskej Bystrice, Ing. Anton Orávik, JUDr. Vojtech Andel a Ján Pavlík hrávali v tom Čase v Malých Ledniciach.

Po zmene predsedov TJ, keď bol do tejto funkcie zvolený pán Peter Mikloš, začalo sa znovu hrávať. Začiatok bol dosť katastrofický. Skóre prvých troch zápasov bolo 29:1 v neprospech Prečína. Prehrali sme tri zápasy po sebe : s Plevníkom 10:0, s Moštencom 15:0 a s Tuženicami 4:1, keď náš čestný úspech zaznamenal pán Ján Bírošík zo Šurabovej. Potom sa začala situácia trochu vylepšovať. Na trénersky post nastúpil pán Ing. Milan Sklenár, ktorý za dva roky doviedol doviedol mužstvo do II. oblastnej triedy. Tento úspech bol predovšetkým jeho zásluhou. Bolo to v čase dokončenia výstavby šatní. Dedina ožila, našla stratené oduševnenie pre tento šport, záujem okolo a ochota pomôcť sa stupňovali tak, že sa pristúpilo k výstavbe futbalových šatní, tie sa v akcii Z postavili v priebehu 4 rokov. Hráči totiž po tréningoch a zápasoch potrebovali priestory, kde by sa mohli prezliecť, osprchovať. Treba povedať, že tu nešlo len o šatne pre domácich a hostí, ale v projekte boli navrhnuté miestnosti, ktoré slúžili nielen futbalovým funkcionárom a hráčom, ale celej dedine na rôzne schôdze i stretnutia, keďže kultúrny dom pri Farskom úrade Prečín nevyhovoval z hľadiska kvality a dôstojnosti. Zároveň sa vyčlenila jedna miestnosť, ktorá slúžila ako obecná knižnica. Dnes je táto presťahovaná do budovy obecného úradu, čím sa umožnilo mládeži,  aby  si v uvoľnenej miestnosti zriadila posilovňu. Zasadačku niekoľko rokov využívali mladí zo  SZM,  na chodbe sa v zimných mesiacoch hrával stolný tenis. Je teda zrejmé, že kedysi bola iná situácia a šatne slúžili nielen ako šatne a nielen pre futbalistov, ale celej dedine.

Rozpočet na výstavbu šatní predstavoval viac ako 2 milióny korún. S výstavbou sa začalo v roku 1977 v akcii Z. Podieľali sa na nej takmer všetci občania Prečína. Za všetkých treba vyzdvihnúť najmä vtedajšieho predsedu MNV pána Jána Dubca a pána Petra Mikloša, ktorí sa zo svojho postu veľkou mierou zaslúžil o získanie finančných prostriedkov z vyšších orgánov, ďalej Ing. Antona Orávika, Jána Mamisa, Ľubomíra Orávika a všetkých ostatných, ktorí vynaložili nemalé úsilie pri začatí, počas i pri dokončení stavebných prác. Ďalšou takou investíciou, ktorá zmenila tvár ihriska, bolo oplotenie celého areálu, ktoré sa dokončilo v roku 1985. Samozrejme, podľa potreby sa vykonávali a aj vykonávajú drobné opravy, údržby. Pri rekonštrukcii hracej plochy a oplotenia boli okrem iných nápomocní : nebohý predseda MNV Jaroslav Blaško, Jozef Kľúčik st., Ing. Milan Bajza, ktorí poskytli a zaistili stroje a mechanizmy na zemné práce.

Prečín sa teda po druhý krát prebojoval do II. triedy v roku 1983 vďaka trénerskemu vedeniu Ing. Milana Sklenára. V tomto čase za naše mužstvo hrávalo viacaro významných hráčov:

  • Ján Juska – prišiel z prvoligového Spartaka Trnava
  • Marián Lovíšek – hrával za Frídek – Místek, dodnes je aktívnym hráčom / už 14 rokov/, teraz sa dožíva významného životného jubilea, takého ako oslavuje FK Partizán Prečín,  a zápas starých pánov je usporiadaný na jeho počesť.
  • Ján Kollár – bývalý reprezentant za ČSSR na MS 1986 v Sálovom futbale v Španielsku

II. trieda sa hrala asi 4 roky. V sezóne 1981 / 82 mal Prečín hviezdny útok v zložení: Gustáv Martinec, Ing. Jozef Mamis a Stanislav Bazaľa. Z celkového počtu 60 gólov celého mužstva táto trojka nastrieľala 50.

Jednotlivci:

  • Gustáv Martinec – 19 gólov
  • Ing. Jozef Mamis – 18 gólov
  • Stanislav Bazaľa – 13 gólov

Pri reorganizácii naše mužstvo bolo administratívnym spôsobom preradené do III. triedy. Po 3 rokoch sa podarilo pod vedením trénera Milana Dubca postúpiť znova do Okresnej ligy, ktorá sa hráva dodnes. V súťažnom 1998 – 1999 naši muži postúpili do V ligy Sever Západoslovenského regiónu, kde hrávajú dodnes. Ako nováčik súťaže skončili na peknom 5. mieste. V ďalších ročníkoch sa umiestnili vždy okolo 10 miesta. Trénermi v týchto úspešných futbalových rokoch boli Ing. Milan Slenář, Jozef Kolár, Štefan Baroš a Ľubomír Kopinec. V sezóne 2005 – 2006 trénerské žezlo opäť prevzal pevne do rúk Ing. Milan Sklenář. Hráčsky káder tvorili: Ing. Anton Políček, Peter Blaško, Milan Ligas, Richard Michel, Jozef a Marian Faciníkovci, Ján Repáč, Jozef Cesnárik, Slavomár Tomanec, Ladislav Švec, Jaroslav Orávik, Patrik Mojžišík, Richard Sagan, Richard Bírošík, Tomáš Andel. Ku nim pribudli ďalší odchovanci domáceho futbalu: Tomáš Kopáč, Tomáš Bírošík, Ľubomír Sádecký, Ivan Orávik, Ivan Políček, Michal Novák, Peter Potecký, ako aj noví hráči Marian Budaj, Miroslav Almasy, Ľudovít Hluško, Ing. Vladimír Križan, Ján Múčka.

Raritou v 70-tych rokoch bolo, že sme v Prečine mali aj ženskú futbalovú jedenástku, ktorú trénoval jeden z najväčších futbalových nadšencov Prečine Adam Boško, dlhoročný hráč a futbalový rozhodca. Keďže v okrese neexistovala oficiálna súťaž pre ženy, hrávali naše hráčky priateľské stretnutia proti mužom.

Naše mužstvo sa aktívne zúčastňuje rôznych priateľských turnajov v Domaniži, Praznove, Malých Ledniciach, kde si merajú sily s inými. Tak isto sa v Prečine každé leto počas hodov hráva Hodový Annovský turnaj. Názov vznikol od toho, že hody sú v Prečine na Annu, 26. Júla. Stretávajú sa tu proti sebe mužstvá z okolitých dedín. Perličkou na takomto futbalovom dni býva zápas " Starých pánov". Tí dnešní sa grupujú okolo p. Vojtecha Gajdošíka a starostu obce Antona Lagíňa. Pokračujú sa aktívnou činnosťou a tréningom, hrávajú priateľské zápasy po okolitých dedinách s približnou vekovou kategóriou a veľmi dobrými výsledkami. Káder tvoria: Pavol Fraštík, František Zúbek, Dušan Blaško, Ing. Anton Políček, Martin Dinga, Anton Zúbek, Vojtech Gajdošík, Ing. Jozef Mamis, Juraj Hunana, Michal Špánik, Ľuboš Kľúčiar, Ing. Martin Tučník, Viliam Lieskovský, Anton Lagíň, Jozef Bazala, Ivan Andel, Marian Lovíšek.

V Prečine bolo vždy tradíciou, že popri mužoch hrávali majstrovské súťaže starší žiaci, alebo dorastenci so striedavými úspechmi, pretože najväčším problémom vždy bolo zohnať pre mužstvá vedúcich.  V ročníku 2003-2004 sa našich dorastencov ujal ambiciózny tréner Jaroslav Kopáč a hneď v ďalšom ročníku sa prejavila kvalita jeho práce a s mužstvom postúpil do prvej okresnej súťaže. Pre kategóriu mužov pripravil 5 kvalitných hráčov. Mužstvo starších žiakov prebral aktívny hráč Ivan Bírošík, ktorý sa snaží odovzdať svoje skúsenosti z I. dorasteneckej ligy Matador Púchov. V minulosti boli trénermi žiackých mužstiev pán František Zúbek a Jozef a Ján Dankovci.

Predsedovia TJ Partizán Prečín:

 František Briestenský
 Ján Boško 
 Ing. Anton Pavlovič 
 Matúš Pavlík 
 Jozef Orávik 
 Peter Mikloš 
 Ján Mamis 
 Pavol Kľúčik
 Ing. Jozef Mamis

Futbal V prečíne má hlboké korene a tradíciu. Zásluhu na tom majú všetci občania, ktorí vďaka svojej práci a húževnatosti nezaspali na vavrínoch, keď bol futbal na výslní, ani sa nezľakli vzniknutých problémov, keď sa mu až tak nedarilo. Vďaka patrí funkcionárom, členom TJ, sympatizantom, fanúšikom a v neposlednom rade aj sponzorom, ktorých štedré dary pomáhajú neraz doslova v poslednej chvíli. Vďaka patrí hráčom, čo preslávili prečínsky futbal nie silou, lež technickou a kombinačnou hrou.

Ďakujeme pánovi Jánovi Briestenskému, Jozefovi Orávikovi, Štefanovi Blaškovi, ktorí prejavili ochotu a poskytli cenné informácie pri spracovaní a vydaní krátkeho zhrnutia o futbale v Prečine. 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide