Vývoz odpadu

Harmonogram zvozu separovaného zberu na obdobie január – december 2017:

Termíny zvozu plastov:

4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6.,  4.7., 2.8., 6.9., 4.10., 2.11., 6.12.

Vývoz ostatných komodít:

Sklo:  každý 10 týždeň od posledného vývozu

Elektroodpad: konkrétny termín bude oznámený týždeň dopredu.

Železný šrot : Konkrétny termín bude oznámený vopred.

Zmesový komunálny odpad : každý druhý pondelok v mesiaci

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v v obci Prečín

Popis systému nakladania s odpadmi