Advent v Prečíne

Čarovný a radostný predvianočný čas spestrilo v Prečíne niekoľko akcií.

Po dedine chodili mikulášske partie, slávnostne sa rozsvietil obecný stromček.

Ľudia sa spoločne stretli v kultúrnom dome na vianočných trhoch aj na premiérovom

vystúpení novozaloženého Dzivadzielka. No a členovia FSk Limbora vystúpili v Kaplnke sv. Anny na adventnom koncerte.

Rozsvietenie vianočného stromčeka

Občianske združenie HRAVÉ MEDVIEĎATÁ pozýva všetky deti s rodičmi na rozsvietenie vianočného stromčeka, ktoré sa uskutoční pred kultúrnym domom 04.12.2016 o 17:00 hod v Prečíne.

Pre deti je pripravený:

  • mikulášsky program
  • cukrová vata
  • teplý čaj

Milí dospelí: Počas akcie plne zodpovedáte za správanie a bezpečnosť.

Hasičský deň pre našich škôlkarov

Dňa 23.09.2016 sa uskutočnil hasičský deň pre deti v našej materskej škole. Deň sa začal u škôlkarov veľkým prekvapením a to ich rýchlou evakuáciou zo škôlky, ktorá bola súčasťou nácviku evakuácie v prípade požiaru, alebo inej krízovej udalosti.

Po nácviku evakuácie a raňajkách bola pre deti na ihrisku pripravená prehliadka požiarnej techniky a výstroje. Deti si vyskúšali požiarnu štafetu a požiarny útok. Veľkým zážitkom pre deti bolo povoziť sa na požiarnickom aute. Za splnenie úloh v pripravených súťažiach boli odmenené sladkou dobrotou.

Veríme, že deti príjemne strávili dopoludnie s DHZ Prečín.

Marcel Dubec.
DHZ Prečín

Leto s Limborou

Počas dvoch prázdninových mesiacov členovia si členovia Limbory oddych nedopriali. Po veselom stretnutí na tradičnej gulášpartii v Paprúdnem sa speváci a muzikanti vybrali pobaviť početné publikum na zaujímavé podujatie Kvet Podhradia na Turiec. Harmonikári hneď na druhý deň vystúpili v Martine na obľúbenom podujatí Turčianska harmonika. Annovské hody v Prečíne sa nezaobišli bez spevu mužov a tancov mladších Limborákov. Na folklórnych slávnostiach v Praznove predviedli Prečínčania, ako kedysi prebiehal odvod na vojnu a aká emotívna bývala následná regrútska muzika. Aj návštevníci podujatia Noc hradov si mohli vypočuť tóny limboráckych harmoník a vychutnať prečínske tance. Na podujatí Hontianska paráda sa predstavila Limbora svojím najreprezentatívnejším spevným, tanečným a muzikantským repertoárom. V Lednici na dožinkovom podujatí zasa predviedla mlynárske pásmo. Vrcholom leta bola účasť na podujatí Dni slovenskej kultúry v chorvátskom meste Rijeka. Limbora ukázala južným Slovanom prečínske fašiangy a pestrú zmes piesní, hudby a tancov. Účasť na tomto podujatí finančne podporilo aj obecné zastupiteľstvo, za čo mu patrí veľká vďaka.

Invalid Displayed Gallery

Územný plán obce Prečín

Začatie opätovného prerokovania návrhu Územného plánu obce (ÚPN – O) Prečín.

Obec Prečín, ako orgán územného plánovania a ako obstarávatel
územnoplánovacej dokumentácie obce zabezpečuje spracovanie návrhu Územného plánu obce (ÚPN— O) Prečín/kú. Prečín a k.ú. Zemianska Závada/.

Dňom 19. augusta 2016 začína jeho opätovné prerokovanie, zdôvodu doplnenia plôch pre IBV a rekreáciu.

1 Širšie vzťahy 50000 21 MB
2 Urbanizmus 10000 11.4 MB
3 Urbanizmus 5000 28.1 MB
4 Doprava 5000 15.4 MB
5 Siete 17.5 MB
6 Ochrana prírody 23.2 MB
7 Pôda 16.8 MB

Správa k územnému plánu 1MB

Hasičský deň

Dňa 9.7.2016 organizoval výbor DHZ Prečín hasičský deň pre svojich členov na ihrisku v Prečíne. Pripravili sme súťaže nie len pre deti, ale aj pre rodičov. Sily si zmerali ženy proti mužom v hasičskej štafete, ale aj tak štafeta išla najlepšie našim najmladších účastníkom.

Keďže sme ešte vládali nasledoval futbalový zápas deti proti rodičom. Ako už býva dobrým zvykom, nemohol chýbať výborný hasičský guľáš a pekný deň sme skončili so spevom pri harmonike.

Marcel Dubec

Annovské hodové slávnosti

Farnosť Prečín Vás v dňoch 23.7. – 24.7.2016 pozýva na Annovské hodové slávnosti.

Program:

Kaplnka sv. Anny: 

sobota: 

od 16,00 – 18,00 hod. – vysluhovanie sviatosti zmierenia

19,00 hod. – mládežnícka sv. omša, slúži d.p. Pavol Klimek, farár z Pov. Teplej

Po sv. omši nasleduje ďalší program.

nedeľa: 7,00 hod. sv. omša, slúži d.p. František Kvašňovský, správca farnosti

9,30 hod. sv. omša, slúži d.p. Milan Kováč, farár z Hornej Marikovej

DH Považanka, FS Limbora

11,00 hod. sv. omša, slúži d.p. Antom Kubica, hod. dekan

DH Považanka, FS Limbora

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide