Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

Výsledky sčítania v Trenčianskom kraji:

M_TS_10_Trenciansky_kraj
(docx, 69 kB)

Výzva v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia do drobnochovov ošípaných aj z dôvodu nízkej biologickej ochrany a dodržiavania opatrení voči šíreniu vírusu žiada všetkých chovateľov ošípaných o dodržiavanie nasledujúcich opatrení: viď. príloha

SKM_22720101512330

SKM_22720101512332

 

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraj

Zverejnenie Záverečného stanoviska

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zverejňujeme  záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“, ktorého obstarávateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Záverečné stanovisko TSK

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa  13.10.2020  t.j. v útorok uskutoční výkup papiera:

  • od 15.15 hod. do 15.20 hod.  v Zem. Závade, otoč BUS 
  • od 15.30 hod. do 15.50 hod. na parkovisku pri Obecnom úrade v Prečíne 

 – papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách, či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť  odstránené tvrdé obaly.

Dotácia FPU pre FSk Limbora Prečín

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia boli členovia FSk Limbora Prečín dostrojení dvanástimi ženskými rukávcami, dvanástimi dievčenskými zásterami a dvanástimi mužskými kožúškami, ktoré boli zhotovené podľa pôvodných krojových súčastí z Prečína.

Ďakujeme.