Oznam lekárov

Detská lekárka MUDr. Durandziová oznamuje, že v dňoch 7.11. – 9.11.2017 nebude v Prečíne ordinovať. Ordinovať sa bude len na Rozkvete v dopoludňajších hodinách.

 

Oznam SPP-distribúcia, a.s.

Vážení občania, dovoľte, aby sme Vás informovali o plánovanom prerušení distribúcie zemného plynu do Vašich domácností.

V záujme zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti distribučnej siete zemného plynu spoločnosť SPP-distribúcia bude v dňoch 7. – 9. novembra realizovať výmenu časti vysokotlakového plynovodu, čo si vyžiada dočasné prerušenie dodávok plynu do Vašich domácností.

Dočasné prerušenie distribúcie zemného plynu odberateľom (v obciach Prečín, Bodiná, Počarová a mestských častiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec a Cingelov Laz) je naplánované od útorka 7.11. 2017 od 7,00 hod. do štvrtka 9.11. 2017 do 18,00 hod., kedy by mala byť distribúcia obnovená všetkým odberateľom.

Spoločnosť SPP-distribúcia sa ospravedlňuje občanom za to, že musí zasahovať do ich pohodlia, uvedená rekonštrukcia plynovodu je však nevyhnutná pre zvýšenie ich bezpečnosti, ochrany ich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti dodávok zemného plynu do domácností a ďalších odberných miest.

SPP – distribúcia prosí všetkých obyvateľov o trpezlivosť a zhovievavosť počas celej doby realizácie rekonštrukčných prác. 

SPP

Október – „Mesiac úcty k starším“

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozývame všetkých dôchodcov na posedenie spojené s kultúrnym  programom a pohostením, ktoré sa uskutoční dňa 05.11.2017 o 14,00 hod. v kultúrnom dome v Prečíne.

Program:   Príhovor starostu obce p. Antona Lagíňa

                   Vystúpenie Folklórneho súboru Limbora-Limboráčik

                  „Už sme v jednom vreci“ – divadelná hra od Ferka Urbánka     

 

 

Úprava Domanižanky

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany spoločne so starostom obce Prečín zvoláva verejné prerokovanie projektu stavby: „Prečín – úprava Domanižanky“, z  dôvodu zabezpečenia súhlasov vlastníkov pozemkov s realizáciou stavby k vydaniu územného a stavebného povolenia.

Spoločné prerokovanie projektu stavby bude dňa 25.10.2017 o 16,00 hod. v sále kultúrneho dom v obci Prečín. 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 26.10. 2017 v čase 8.00 – 16.00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE -Distribúcia, a.s.

Prerušená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta:

Ćíslo OM           Časť obce                   Číslo domu popisné

4523362            Prečín                         0

7335023            Prečín                         0

7300376            Prečín                         457

7307604            Prečín                         470

7329346            Prečín                         480

7331997            Prečín                         487

7330421            Prečín                         488

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide