Dotácie na stravu pre šk. rok 2021/2022 – oznam pre rodičov detí v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú MŠ a ZŠ

K poskytnutiu dotácie na stravu pre šk. rok 2021/2022 je nevyhnutné predložiť:

 – potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (dieťa v HN) 

–  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (dieťa v ŽM)

 – čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (dieťa bez daňového bonusu).

Tlačivá na posúdenie príjmu alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi si rodičia môžu vyzdvihnúť  na ÚPSVaR v Považskej Bystrici  (2.poschodie, č.dv.208) v termíne od 12.07.2021 do 05.08.2021.

Doklady z ÚPSVaR  musia rodičia odovzdať do 05.08.2021 na Obecnom úrade v Prečíne.

Zároveň oznamujeme rodičom detí bez daňového bonusu, aby na obecnom úrade odovzdali do 05.08.2021 čestné vyhlásenie na poskytnutie dotácie na stravu.

82990-Cestne-vyhlasenie-o-neuplatneni-naroku-na-sumu-danoveho-zvyh (1)

 

Asfaltovanie štátnej cesty III/1987 Zemianska Závada

Správa ciest TSK oznamuje, že v dňoch 28.07.2021 a 29.07.2021 sa uskutoční pokladanie nových asfaltových vrstiev na ceste III/1989 Zemianska Závada, km 2,850 -3,530 (t.j. od začiatku obce  až na horný koniec po autobusový otoč).

Vyzývame občanov, majiteľov motorových vozidiel, ktorí parkujú svoje motorové vozidla pri hlavnej ceste, aby si ich preparkovali mimo vozovku, aby neprekážali mechanizmom pri kladení nového asfaltového povrchu vozovky. 

Hody sv. Anny 2021

Hody sv. Anny sa v našej obci začnú v sobotu  sv. omšou o 17,45 hod. v Kaplnke sv. Anny, po ktorej nasleduje moderovaná adorácia a modlitby za celú našu farnosť, najmä za rodiny. Táto bude ukončená eucharistickým požehnaním našej farnosti o 20,00 hod.

V nedeľu budú sv. omše /o 8,00 hod. a o 11,00 hod./ v Kaplnke sv. Anny.

V čase od 9,00 hod. – 11,00 hod. vystúpi FS Limbora Prečín  a Dychová hudba Považanka.

Hodovú atmosféru doplnia predajné stánky, guláš  a zábava na kolotočoch.