Oznam – zberný dvor

Oznamujeme občanom, že dňa 21.11.2020 (sobota) bude zberné miesto pre separovaný zber odpadu pri kultúrnom dome v Prečíne zatvorené.

Žiadame občanov, aby toto  rešpektovali a v uvedenom termíne nenosili odpad k bráne dvora pri kultúrnom dome.

Celoplošné testovanie COVID 19 3.kolo

Cez víkend 21.11.  a 22.11 2020 sa v našej obci uskutoční tretie kolo testovania na COVID 19.

V obci budú opäť otvorené odberové miesta tak, ako pri predchádzajúcich testovaniach nasledovne:

Odberové miesto č. 1 Prečín – budova šatní TJ Prečín v sobotu 21.11. a v nedeľu 22.11.2020.

Odberové miesto č. 2 miest. časť Zem. Závada – budova Domu smútku v sobotu 21.11.2020.

Odberové miesta budú otvorené od 8,00 hod. do 20,00 hod. Prestávka počas, ktorej sa netestuje, je od 12,00 hod. do 13,00 hod. a od 17,00 hod. do 17,30 hod.

Časový harmonogram testovania je opäť podľa čísel domu, ktorý je zverejnený na webstránke obce, na úradnej tabuli a na výveskách pri autobusových zástavkách.

K testovaniu treba priniesť:

občania od 15 rokov – občiansky preukaz

deti od 10 do 15 rokov – preukaz poistenia

Množstvo čakajúcich na testovanie v obci Prečín si môžete sledovať nepretržitým kamerovým záberom na webovej stránke obce (www.precin.eu, webkamera šatne covid19),  informácie Vám budú poskytnuté aj na tel. čísle: 0911 938 934.

Občania pri čakaní na testovanie a na výsledky musia mať rúška a medzi sebou dodržiavať určené vzdialenosti.

Zároveň žiadame občanov o disciplinovanosť a dodržiavanie pokynov členov odberových miest.

O absolvovaní 3. kola testovania obdrží každý zúčastnený občan certifikát.

Celoplošné testovanie COVID 19 3.kolo

Tretie kolo celoplošného testovania COVID 19 sa v obci Prečín a miestna časť Zem. Závada 

u s k u t o č n í.

Tretie kolo celoplošného testovania sa dotkne pätnástich obcí považskobystrického okresu, ktoré v rámci posledného realizovaného testovania dosiahli podiel pozitívnych testov viac ako 1%.

Testovanie je dobrovoľné a bez následných obmedzení. 

Testovať sa bude v Brvništi, Čelkovej Lehote, Dolnej Maríkovej, Ďurďovom, Jasenici, Klieštine, Papradne, Prečíne, Pružine, Sádočnom, Stupnom, Sverepci, Udiči, Vrchteplej, Záskalí. 

Oznam OÚ Pov. Bystrica

Oznamujeme občanom, že bezplatné odberné miesto antigénovými testami je

     na Okresnom úrade Považská Bystrica, v priestoroch „bývalého okresného súdu“, pričom prístup k odberovému miestu je zriadený od pešej zóny pred Mestským úradom Považská Bystrica v pracovných dňoch v čase:

                  Pondelok:   od 10:00 – 16:00 hod.

                  Utorok:       od 10:00 – 16:00 hod.

                  Streda:        od 12:00 – 18:00 hod.

                  Štvrtok:       od 10:00 – 16:00 hod.

                  Piatok:        od 10:00 – 16:00 hod.