Káblová televízia – oznam

Spoločnosť KATES – prevádzkovateľ televízneho káblového rozvodu v obci Prečín v súvislosti s prechodom televíznych staníc do systému vysielania DVB-C doporučuje účastníkom TKR, aby si nanovo preladili televízne prijímače.

V prípade, že po preladení televíznych prijímačov sa Vám nepodarí nastaviť televízne stanice, obráťte sa na prevádzkovateľa –  KATES na tel. č.: 43273310902 655 565 alebo na OÚ Prečín.

Po dohode pracovníci navštívia domácnosti a pomôžu preladiť televízne prijímače, alebo navrhnú spôsob riešenia.

Zároveň, Vám oznamujeme, že sa zvyšuje mesačný poplatok od februára 2017 za prevádzku TKR na sumu 5,90 € pre platiacich cez SIPO a 5,50 € pre platiacich v hotovosti a cez účet (v zmysle bodu č.7 Dodatku k Zmluve na zriadenie a prevádzkovanie televízneho a káblového rozvodu v obci Prečín).

Novoročný výstup na Hradisko

Vážení spoluobčania, v Novom roku 2017 sa už po 12-krát uskutoční „Novoročný výstup na Hradisko“. Aj tento rok sa stretneme 1.1. 2017 0 13.00 hod. pri mlyne p. Andela.

Všetci priaznivci turistiky a zdravotných prechádzok sú vítaní a prvých 200 účastníkov bude obdarovaných spomienkovým darčekom.

Advent v Prečíne

Čarovný a radostný predvianočný čas spestrilo v Prečíne niekoľko akcií.

Po dedine chodili mikulášske partie, slávnostne sa rozsvietil obecný stromček.

Ľudia sa spoločne stretli v kultúrnom dome na vianočných trhoch aj na premiérovom

vystúpení novozaloženého Dzivadzielka. No a členovia FSk Limbora vystúpili v Kaplnke sv. Anny na adventnom koncerte.