Oznam OÚ – vývoz smetných nádob

Najbližší vývoz smetných nádob na komunálny odpad v našej obci sa uskutoční 09.01.2023 (pondelok).

Vyvezené budú len nádoby označené novými plombami a to:

Smetné nádoby 110 l  musia byť označené plombou modrej farby.

Smetné nádoby 240 l musia byť označené  plombou bielej farby.

Smetné nádoby označené plombou inej farby nebudú vyvezené.

Oznam OÚ – vtrátenie nepoužitých plômb na smetné nádoby

OÚ Prečín oznamuje občanom, že na základe VZN 2/2021 § 7 ods. 2 majú poplatníci možnosť požiadať o vrátenie poplatku za nepoužité plomby na smetné nádoby nad rámec minimálneho množstva t.j. 8 ks v termíne len od 15.11.2022 – 15.12.2022.

Plomby na smetné nádoby za rok 2022 sa nebudú dať použiť pre rok 2023!

O vrátenie poplatku môžu požiadať počas stránkových dní na OÚ Prečín.

Zvoz plastov – 2.11.2021

Oznamujeme občanom, že dňa 2.11.2021 v dopoludňajších hodinách sa uskutoční  zvoz plastov od bránok rod. domov.

Vrecia musia byť priesvitné, naplnené a zaviazané.

Upozorňujeme občanov, že medzi plasty nepatrí polystyrén, priemyselný plast, gumy (napr. bazény).

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide