01.12.2023 Zmluva o manažmente projektu (24.65 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: MŠ
01.12.2023 Zmluva o manažmente projektu (24.84 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Budova ZŠ
01.12.2023 Zmluva o manažmente verej. obstarávania (91.00 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
24.11.2023 Zápisnica OZ 02.11.2023 (144.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
21.11.2023 Dohoda o určení spádovej MŠ (85.54 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
14.11.2023 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BKP3-221-67 (3.43 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Prístavba MŠ Prečín
09.11.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.3/2022 (111.30 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Prístavba MŠ Prečín
03.11.2023 Príkazná zmluva (126.39 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: VO EE
03.11.2023 Zmluva o dodávke softwérových produktov a poskytovaní služieb (957.12 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
03.11.2023 Rámcová kúpa zmluva (172.84 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: ŠJ
20.10.2023 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme nebytových priestorov (46.54 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
20.10.2023 Dodatok č. 1 o poskytnutí služieb č.22 029 05 (122.79 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Megawaste Slovakia s.r.o.
20.10.2023 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí služieb č.22 029 05 (150.21 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: MEGAWASTE Slovakia
13.10.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bodiná (115.89 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
11.10.2023 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkách (116.89 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: ŠJ
10.10.2023 Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku (86.86 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
05.10.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (109.77 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Rozšírenie inž. sietí
04.10.2023 Zápisnica OZ 28.09.2023 (136.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
29.09.2023 Zmluva o poskytnutí NFP (2.60 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: IROP-Z302091DCG7-91-108
27.09.2023 Dohoda č. 23/11/054/310 (1.01 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: ÚPSVaR
27.09.2023 Zmluva o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch (305.78 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
22.09.2023 Zmluva o poskytovaní verejen dostupných služiab (219.97 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
22.09.2023 Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny (303.07 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
20.09.2023 Zápisnica OZ 27.07.2023 (152.00 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
15.09.2023 Rámcová zmluva (220.49 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: na dodávku "mäsa, údenín a mäsových výrobkov"
04.09.2023 Dodatok č.1 (61.75 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
22.08.2023 Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_090 (723.63 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
11.08.2023 Príkazná zmluva (118.81 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: VO EE
10.08.2023 Kúpna zmluva (1.11 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Interiér a exteriér MŠ Prečín
10.08.2023 Kúpna zmluva (944.06 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Interiér a exteriér MŠ Prečín
08.08.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2--302021BKP3-221-67 (1.22 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
02.08.2023 VZN obce Prečín č.2 Zmeny a doplnky č.3 ÚPD obce Prečín (110.00 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
28.07.2023 Zápisnica OZ 22..06.2022 (157.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
28.07.2023 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prečín (78.50 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
22.06.2023 Kúpna zmluva (336.03 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Interiér a exteriér MŠ Prečín
05.06.2023 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráce (91.61 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.06.2023 Zápisnica OZ 27.04.2023 (146.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
31.05.2023 Dodatok č.1 k Zmluve č. 220060 08U01 (168.30 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Environmentálny fond
31.05.2023 Zmluva (203.23 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Organ. a zabez. vystúpenia - skupina KORTINA
31.05.2023 Zmluva o dielo (11.36 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Rozšírenie inžinier. sietí obce Prečín
19.05.2023 Kúpna zmluva V-812/2023 (124.98 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: nehnuteľnosti - pozemky
19.05.2023 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve V-812/2023 (81.20 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
12.05.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (2.32 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: IROP - Z - 302021BKP3-221-67
04.05.2023 Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku (83.23 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
03.05.2023 Zmluva č. 1423 128 (262.91 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: DHZ ZZ
03.05.2023 Zmluva č. 323 0399 (268.29 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: DHZ Prečín
28.04.2023 Zápisnica OZ 30.03.2023 (155.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
26.04.2023 Dodatok č.1 k dohode č.23/11/054/126 (416.90 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
24.04.2023 Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru (86.33 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Archív
18.04.2023 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania (243.39 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: ZŠ
05.04.2023 Dohoda č.1 o splátkovom kalendári (210.20 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: uzatvorená k zmluve o manažmente projektu č.2
31.03.2023 Zápisnica OZ 23.02.2023 (162.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
30.03.2023 Dohoda č. 23/11/054/126 (821.82 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: O zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec
23.03.2023 Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2022 a k 31.12.2023 (196.51 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
16.03.2023 Dodatok č.1/2023 k Zmluve č. 96/2012 (285.91 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Domov socialnych služieb Púchov
14.03.2023 Nájomná zmluva (192.57 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Prenájom kontajnerov na texril
14.03.2023 Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom (144.40 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
10.03.2023 Zmluva o poskytnutí verejných služieb (462.49 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Internet
01.03.2023 Rozpočet na rok 2023 a roky 2024, 2025 (3.29 MB)
Zaradenie: Rozpočty, popis:
28.02.2023 VZN obce Prečín č.1/2023 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (81.66 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
24.02.2023 Zápisnica OZ 26.01.2023 (167.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
07.02.2023 Zmluva o spolupráci (275.94 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: ZŠ
31.01.2023 Súhrná správa o zákazkách od 01.10.2022 - 31.12.2022 (369.50 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
27.01.2023 Zmluva o nájme lesných pozemkov (229.04 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
26.01.2023 Zápisnica OZ 15.12.2022 (184.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
29.12.2022 Dohoda č.22/11/010/19 (331.57 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: ÚPSVaR
29.12.2022 Dohoda č.22/11/012/8 (289.42 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: ÚPSVaR
21.12.2022 Zmluva č. 220060 08U01 (589.41 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Kanalizácia
21.12.2022 Zmluva o dieloč.3/2022 (16.29 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Prístavba Materskej školy
21.12.2022 Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozora (1.27 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
20.12.2022 Zmluva o prevode výpočtovej techniky (237.94 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
19.12.2022 Zmluva o službách VIAMO (476.59 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
16.12.2022 VZN o miestnych daniach 3/2022 (679.09 kB)
Zaradenie: VZN, popis: Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č. 3/2022
16.12.2022 VZN o miestnom poplatku za KO a DSO 4/2022 (421.02 kB)
Zaradenie: VZN, popis: Návrh VZN o miestnom poplatku za KO a DSO 4/2022
16.12.2022 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prečín (77.00 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
16.12.2022 Zápisnica z ustanovujúceho OZ (114.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
13.12.2022 Dodatok č.1 ku Zmluve o dielôo zo dňa 20.05.2022 (451.41 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
09.12.2022 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektornickú pečať (210.42 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
06.12.2022 Zmluva o bežnom účte na dotácie (329.24 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
06.12.2022 Zmluva o bežnom účte na dotácie (690.33 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
30.11.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22220049 (561.17 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
28.11.2022 Zápisnica OZ 16.11.2022 (143.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
02.11.2022 Zápisnica OZ 22.09.2022 (138.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
03.10.2022 Suhrnná správa o zákazkách od 01.07.2022 - 30.09.2022 (368.00 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
28.09.2022 Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU (164.76 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
22.09.2022 Zmlluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry (581.76 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
20.09.2022 Zmluva o dielo (713.31 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: PD ZŠ ZZ
10.09.2022 Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 07/A/2022 (310.52 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
09.09.2022 Rámcová zmluva na dodávku (225.26 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: ŠJ
09.09.2022 Kúono-predajná rámcová zmluva (172.94 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: ŠJ
09.09.2022 Rámcová zmluva (174.05 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: ŠJ
09.09.2022 Kúpna zmluva - rámcová č. PU049/2022 (308.72 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: ŠJ
09.09.2022 Rámcová kúpna zmluva (233.43 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: ŠJ
08.09.2022 Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 20.05.2022 (440.57 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
07.09.2022 VZN č.2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskje pôsobnosti obce Prečín (176.30 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
06.09.2022 Kúpna zmluva (318.16 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.09.2022 Zápisnica OZ 18.07.2022 (135.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
23.08.2022 Zmluva o manažmente projektu č. 2 (471.60 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
18.08.2022 Zmluva o manažmente projektu (3.31 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov
16.08.2022 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumenácie zo dňa 19.04.2022 (72.38 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
29.07.2022 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku (177.33 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
22.07.2022 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie (110.50 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
13.07.2022 Zápisnca OZ 16.06.2022 (131.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
07.07.2022 Zmluva o dielo (492.26 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Rekonštrukcia miestnej komunikácie , par.č. 184
04.07.2022 Zmluva o poskytnutí NFP (3.34 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Prístavba jedálne MŠ V Prečíne
04.07.2022 Súhrnná správa o zákazkách od 01.04.2022 - 30.06.2022 (369.50 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
28.06.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (217.87 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
15.06.2022 Zápisnica OZ 28.04.2022 (131.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
08.06.2022 Zmluva o prevode výpočtovej techniky (343.58 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
24.05.2022 Zápisnica OZ 07.04.2022 (733.17 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
23.05.2022 Zmluva o dielo (539.06 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Prečín Chodník pre chodcov - lokalita Podskálie
09.05.2022 Zmluva o zrušení vecného bremena (77.65 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
04.05.2022 Zmluva č.322 0365 (281.75 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: DHZ Prečín
03.05.2022 Výročná správa za rok 2021 (914.69 kB)
Zaradenie: Výročné správy, popis:
03.05.2022 Záverečný účet obce Prečín za rok 2021 (1.00 MB)
Zaradenie: Záverečné účty, popis:
02.05.2022 Zmluva č.1422 110 (274.77 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: DHZ ZZ
26.04.2022 Zmluva o manažmente projektu (610.29 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: žiadosť o NFP
20.04.2022 Zmluva o dielo na vypracovanie PD (296.58 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Prestavba objektu ZŠ ZZ na MŠ a dve bytové jednotky
04.04.2022 Súhrnná správa o zákazkách od 01.01.2022.-.31.03.2022 (369.50 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
30.03.2022 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (69.22 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
23.03.2022 Zápisnica OZ 24.02.2022 (623.47 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
18.03.2022 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 202202307: (238.22 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
02.03.2022 VZN č. 1/2022 o záväzných častiach ÚPD Zmeny a doplnky č. 2 (629.47 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
01.03.2022 Darovacia zmluva (153.86 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
23.02.2022 Zmluva o dielo č. Z-B-2022-000049-00 (1.35 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Verejné osvetlenie
18.02.2022 Zmluva o dodávke plynu (311.33 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
17.02.2022 Zmluva o dielo č.1/2022 (333.55 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Rekonštrukcia MK Pri Pošte na Dolinu
26.01.2022 Zmluva o dielo č.1/2022 (507.98 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Nabíjacia stanica pre elektromobily v Prečíne
12.01.2022 VZN obce Prečín č. 1/2022 o záväzných častiach ÚPD (633.00 kB)
Zaradenie: VZN, popis: Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Prečín
10.01.2022 Zápisnica OZ 09.12.2021 (318.12 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
05.01.2022 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.10.2021-31.12.2021 (369.00 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
03.01.2022 Zmluva o poskytnutí služieb 2021/12-02 (110.51 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: ZŠ
22.12.2021 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania (330.12 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
15.12.2021 Zmluva o poskytnutí služieb (387.05 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Vývoz komunálneho odpadu
14.12.2021 VZN o miestnom poplatku za KO a DSO č. 2/2021 (401.01 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
03.12.2021 Zápisnica OZ 11.11.2021 (457.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
24.11.2021 Návrh VZN o miestnom poplatku za KO a DSO (399.61 kB)
Zaradenie: VZN, popis: Návrh VZN o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2022
19.11.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č.11378/2020-4210-52028 (397.79 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
26.10.2021 Zápisnica OZ 07.10.2021 (399.64 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
20.10.2021 Dodatok č.1 k zmluve o manažmente projektu (80.19 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
20.10.2021 Objednávka 100821 (233.92 kB)
Zaradenie: Objednávky, popis:
04.10.2021 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.07.2021-30.09.2021 (368.50 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
24.09.2021 Kúpna zmluva (340.40 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
23.09.2021 Zmluvy o výkone štatutárneho auditu č.59/A/2021 (288.88 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
23.09.2021 Zápisnica OZ 26.08.2021 (573.10 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
22.09.2021 Zmluva o dielo (727.40 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo "Rekonštrukcia strechy na budove kultúrneho domu Prečín"
02.09.2021 Dodatok č.6 zmluvy o nájme č.1/2008 (179.00 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Rozšírenie verejnej kanalizácie
23.08.2021 Zápisnica OZ 08.07.2021 (163.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
04.08.2021 Odstraňovanie následkov povodne (115.98 kB)
Zaradenie: Objednávky, popis:
02.08.2021 Zmluva o manažmente projektu (547.76 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ
13.07.2021 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie (66.99 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
09.07.2021 VZN o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku na území obce Prečín č.1/2021 (392.17 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
02.07.2021 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.04.2021-30.06.2021 (369.00 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
29.06.2021 Zmluva o poskytnutí služieb (368.92 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Vývoz komunálneho odpadu
28.06.2021 Zápisnica OZ 13.05.2021 (196.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
24.06.2021 Rekonštrukcia vyjazdenej časti miestnej komunikácie k DS v Zem. Závada (111.01 kB)
Zaradenie: Objednávky, popis:
24.06.2021 Vytýčenie hraníc pozemkov (124.63 kB)
Zaradenie: Objednávky, popis:
14.06.2021 Dodatok č. ZK01/VK/10/10/052 (218.78 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
08.06.2021 Kúpna zmluva (234.88 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: pozemok KNc 949/47 k.ú. Prečín
08.06.2021 Návrh VZN o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku na území obce Prečín č.1/2021 (391.29 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
01.06.2021 Dodatok č.2 k Zmluve o vzájomnom poskytnutí služieb (64.83 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.06.2021 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a dočasnom užívaní pozemku (72.31 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
31.05.2021 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytnutí služieb do dňa 14.12.2021 (82.74 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
31.05.2021 Vývoz komunálneho odpadu 6/2021 (161.88 kB)
Zaradenie: Objednávky, popis:
19.05.2021 Zmluva o poskytovaní služby - telefón (478.22 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
19.05.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (172.84 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
17.05.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (334.86 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
14.05.2021 Rozpočet obce 2021 a výhľadový na roky 2022,2023 (126.34 kB)
Zaradenie: Rozpočty, popis:
14.05.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena (192.40 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Kanalizácie Vlčí kruh
14.05.2021 Dodatok č.1 K VZN č.1/2015 obce prečín o poskytovaní soc. služieb ... (50.28 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
14.05.2021 Nájomná zmluva (160.77 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
14.05.2021 Záverečný účet obce Prečín za rok 2020 (253.00 kB)
Zaradenie: Záverečné účty, popis:
12.05.2021 Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom (187.13 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: zber jedlých olejov a tukov
12.05.2021 Zmluva č. 1421 129 (265.52 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: dotácia pre DHZO Zem. Závada
12.05.2021 Zmluva č. 321 0365 (270.72 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: dotácia pre DHZO Prečín
29.04.2021 Zápisnica OZ 25.3.2021 (507.23 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
29.04.2021 Dodatok č.1 K Zmluve o pripojení (116.77 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
16.04.2021 Dodatok VZN č.1 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk.zariadeniach (449.43 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
31.03.2021 Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu (166.24 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Environmentálna výchova
31.03.2021 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.10.2020-31.12.2020 (367.50 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
23.03.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke (46.63 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: ŠU SR - tablety
15.03.2021 Zápisnica z mimoriadneho zasadania OZ 10.03.2021 (252.05 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
01.03.2021 Zmluva o dodávke plynu (291.93 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.03.2021 Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu (287.03 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.03.2021 Zmluva o dodávke plynu (287.18 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.03.2021 Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu (301.54 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.03.2021 Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu (218.55 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
28.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti (547.52 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
25.02.2021 Dodatok č.2 k zmluve o manažmente projektu č.2019041101/AG (72.80 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
19.02.2021 Zápisnica OZ 10.12.2020 (164.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
08.02.2021 VZN č.2/2020 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (468.03 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
01.02.2021 Zmluva o poskytovaní služby - telefón+internet (695.76 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.02.2021 Zmluva o poskytovaní služby - telefón+internet (687.24 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
20.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (397.76 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
28.12.2020 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu (151.81 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
14.12.2020 Zmluva o poskytnutí služieb (341.16 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Vývoz komunálneho odpadu
11.12.2020 Zmluva o výpožičke (87.00 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o výpožičke tabletov a SIM kariet
02.12.2020 Zmluva na poskytnutie služieb (156.31 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Systém zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu
26.11.2020 Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov (737.11 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
25.11.2020 Kúpna zmluva (424.33 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Nákup kompostérov pre obec Prečín
25.11.2020 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (1.85 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: WIFI pre teba
11.11.2020 Zmluva o manažmente projektu č.2 (508.19 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Projekt pre Environmentálny fond - Regulácia líščieho potoka
11.11.2020 Zmluva o manažmente projektu č.3 (500.96 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Projekt pre Environmentálny fond - Kanalizácia
31.10.2020 Dohoda č.20/11/010/34 (343.90 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
29.10.2020 Dohoda č. 20/11/012/28 (302.43 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
24.10.2020 Zmluva o manažmente verejného obstarávania (322.01 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: VO kompostérov
23.10.2020 Zápisnica OZ 24.09.2020 (132.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
19.10.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a dočasnom užívaní pozemku (72.75 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
13.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci (261.60 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
05.10.2020 Zmluva č. CO20201005037001 (301.55 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: o poskytovaní služieb a vypracovaní dokumentácie CO
02.10.2020 Kúpna zmluva (240.30 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Odpredaj pozemku KN-C 949/47
21.09.2020 Zápisnica OZ 03.09.2020 (139.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
02.09.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2020 (139.73 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
02.09.2020 Zmluva o najmä nebytových priestorov (427.41 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.09.2020 VZN č.1/2020 - Prevádzkový poriadok pre kultúrne domy a ostatné zariadenia obce Prečín (354.57 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
28.08.2020 Zápisnica OZ 30.07.2020 (125.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
11.08.2020 Zmluva o dielo (716.16 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Rozšírenie inžinierskych sietí (časť Vlčí kruh) Š1-Š3
22.07.2020 Zápisnica OZ 25.06.2020 (144.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
20.07.2020 Výročná správa za rok 2020 (839.27 kB)
Zaradenie: Výročné správy, popis:
15.07.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2020 (322.42 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Spracovanie ÚPD
01.07.2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-215-013/2020 (376.11 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
24.06.2020 Dodatok k Zmluve o dielo na vypracovanie PD (66.10 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Prístavba jedálne Materskej školy v Prečíne
23.06.2020 Zmluva o výkone štatutárneho audiitu č. 14/A/2020 (260.00 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
23.06.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie (67.57 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Prístavba a nadstavba kultúrneho domu v Prečíne
19.06.2020 Zmlulva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-329-001/2020 (562.13 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
16.06.2020 Nájomná zmluva (160.87 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Prenájom pozemku-zmrzlina
01.06.2020 Zápisnica OZ 26.05.2020 (156.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
27.05.2020 Záverečný účet obce Prečín za rok 2019 (268.00 kB)
Zaradenie: Záverečné účty, popis:
27.05.2020 Výročná správa za rok 2019 (236.50 kB)
Zaradenie: Výročné správy, popis:
07.05.2020 Zmluva o zabezpečení starostlivosti pre odchytených psov (92.97 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
03.04.2020 Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu na zhodnotenie (87.79 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
02.04.2020 Zmluva č.320 0221 DHZO Prečín (1.37 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
02.04.2020 Zmluva č.1420 113 DHZO Zem. Závada (1.38 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
02.04.2020 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.01.2020-31.03.2020 (366.50 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
20.03.2020 Zápisnica OZ 27.02.2020 (140.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
04.03.2020 Rozpočet 2020-2022 (131.60 kB)
Zaradenie: Rozpočty, popis:
02.03.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení 8013360218 (82.08 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
25.02.2020 Dodatok č.2 k zmluve o manažmente projekte č. 2019041101/AG (77.27 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
24.02.2020 Zápisnica OZ 30.01.2020 (120.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
21.02.2020 Zmluva o dielo č.1/2020 (1.03 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Spracovanie PD Zmeny a doplnky č.2 ÚPD Prečín
18.02.2020 Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (3.52 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
12.02.2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 príjmy (26.33 kB)
Zaradenie: Rozpočty, popis:
12.02.2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 výdavky (55.05 kB)
Zaradenie: Rozpočty, popis:
04.02.2020 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb (566.71 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Nájom kopírky
28.01.2020 Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie (1.38 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Prístavba a nadstavba kultúrneho domu v Prečíne
28.01.2020 Zmluva o dielo (1.36 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Prístavba jedálne Materskej školy v Prečíne
10.01.2020 Zápisnica OZ 12.12.2019 (136.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
03.01.2020 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (869.46 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
02.01.2020 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.10.2019-31.12.2019 (370.00 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
30.12.2019 Zmluva o poskytnutí skužieb (1.75 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Vývoz komunálneho odpadu
10.12.2019 Dodatok č.1 k zmluve o manažmente projektu č. 2019041101/AG (399.92 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
04.12.2019 Zmluva o dielo (763.10 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Asfaltová úprava miest. komunikácie v obci Prečín, miestna časť Zem.Závada k Sekovcom
30.11.2019 Zápisnica OZ 31.10.2019 (123.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
13.11.2019 Zmluva č. 140565 08U02 (5.79 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: O poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - elektromobil
08.11.2019 Zmluva o dielo (4.24 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Prečín - Zem. Závada- Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
05.11.2019 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (605.31 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
18.10.2019 Zápisnica OZ 03.10.2019 (124.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
14.10.2019 Kúpna zmluva o predaji automobilu (1.64 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.10.2019 Zápisnica OZ 5.9.2019 (127.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
01.10.2019 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.07.2019-30.09.2019 (366.50 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
20.09.2019 Darovacia zmluva DZ1 pod miestnu komunikáciu "Zapoliakovce" (4.94 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
20.09.2019 Darovacia zmluva DZ2 pod miestnu komunikáciu "Zapoliakovce" (5.37 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
20.09.2019 Darovacia zmluva DZ3 pod miestnu komunikáciu "Zapoliakovce" (4.04 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
20.09.2019 Darovacia zmluva DZ4 pod miestnu komunikáciu "Zapoliakovce" (4.83 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
20.09.2019 Darovacia zmluva DZ5 pod miestnu komunikáciu "Zapoliakovce" (4.97 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
30.08.2019 Zápisnica OZ 1.8.2019 (144.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
14.08.2019 Zmluva o dielo (3.61 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Prečín - Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
02.08.2019 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prečín (77.00 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
02.08.2019 Zmluva o dielo - Vybudovanie oporného múru na parkovisku pri farskom kostole v Prečíne (756.09 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
26.07.2019 Zápisnica OZ 27.6.2019 (121.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
20.07.2019 Zmluva o dielo- Rekonštrukcia oplotenia miestneho cintorína v Prečíne (762.79 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
12.07.2019 Zmluva o dielo č.4/2019 (777.83 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Renovácia soc. zariadení v MŠ Prečín
02.07.2019 Dodatok č. 5 zmluvy o nájme č. 1/2008 (451.35 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Rozšírenie verej. vodovodu Ohrádky
01.07.2019 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.04.2019-30.06.2019 (366.00 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
27.06.2019 Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie (1.71 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
26.06.2019 Zápisnica OZ 6.6.2019 (123.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
26.06.2019 Zmluva o dielo č.3/2019 (1.78 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Rekonštrucia sob. miestnosti v KD Prečín
12.06.2019 Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 11/A/2019 (1.44 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
07.06.2019 Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb (992.61 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
07.06.2019 Záverečný účet obce Prečín za rok 2018 (277.00 kB)
Zaradenie: Záverečné účty, popis:
07.06.2019 Výročná správa za rok 2018 (232.50 kB)
Zaradenie: Výročné správy, popis:
03.06.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (1.55 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
03.06.2019 Dodatok č. 1 k plarnej Zmluve o združenej dodávke elektriny (245.74 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
29.05.2019 Zmluva inštalácie terminálu (1,023.61 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
06.05.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (1.45 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
03.05.2019 Zápisnica OZ 25.4.2019 (147.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
03.05.2019 Zmluva o dielo č.2/2019 (1.47 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Rekonštrukcia osvetlenia v sob. miestnosti v KD Prečín
24.04.2019 Zápisnica OZ 28.03.2019 (120.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
12.04.2019 Zmluva o manažmente projektu (2.91 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.04.2019 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.01.2019-31.03.2019 (364.50 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
27.03.2019 Zápisnica OZ 28.02.2019 (149.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
07.03.2019 Zmluva o zriadení vecného bremena (1.50 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
28.02.2019 VZN o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom obce Prečín (379.00 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
28.02.2019 Rozpočet 2019 (3.90 MB)
Zaradenie: Rozpočty, popis:
27.02.2019 Zápisnica OZ 31.01.2019 (159.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
03.01.2019 Zápisnica z ustanovujúceho zasadania OZ (104.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
02.01.2019 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.10.2018-31.12.2018 (367.50 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
14.12.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č.1099/2018 (1.02 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
07.12.2018 Zmluva o dielo č.6/2018 (1.78 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
29.11.2018 Zmluva o právnej pomoci (525.57 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
09.11.2018 Zápisnica OZ 29.10.2018 (137.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
30.10.2018 Plán odpadové hospodárstva obce na roky 2016-2020 (750.44 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
29.10.2018 Zmluva o dielo č.4/2018 (1.52 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
24.10.2018 Zápisnica OZ 27.09.2018 (126.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
17.10.2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002330 (2.03 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Prečín
17.10.2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002444 (2.02 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Prečín - Zem. Závada
17.10.2018 Zmluva o dielo č.5/2018 (1.52 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.10.2018 VZN obce Prečín Zmeny a doplnky č.1 (1.68 MB)
Zaradenie: VZN, popis:
01.10.2018 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.07.2018-30.09.2018 (366.00 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
21.09.2018 Prístavba hygienických a relaxačných priestorov (2.26 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
05.09.2018 Dodatok č. DBK/18/06/2097 (667.65 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
30.08.2018 Zápisnica OZ 26.07.2018 (143.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
09.08.2018 Kúpno-predajná zmluva (563.22 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
27.07.2018 VZN č.2/2018 o organizovaní miestneho referenda v obci Prečín (394.37 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
25.07.2018 Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie (408.74 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
25.07.2018 Zápisnica OZ 28.06.2018 (128.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
20.07.2018 Zmluva o výkone štatutárneho auditu č.26/A/2018 (1.42 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
04.07.2018 Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie (1.26 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
30.06.2018 Výročná správa za rok 2017 (244.00 kB)
Zaradenie: Výročné správy, popis:
28.06.2018 Zmluva o kontrolnej činnosti (1.55 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
27.06.2018 Zápisnica OZ 31.05.2018 (117.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
30.05.2018 Zápisnica OZ 26.04.2018 (126.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
24.05.2018 Zmluva č.ZO/2018A9948-1 (3.31 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
21.05.2018 Zmluva o manažmente projektu (1.65 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
27.04.2018 Záverečný účet obce Prečín za rok 2017 (273.00 kB)
Zaradenie: Záverečné účty, popis:
25.04.2018 Zápisnica OZ 29.03.2018 (110.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
19.04.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (587.48 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
11.04.2018 Zmluva č.38 182 (1.22 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
06.04.2018 Dodatok č.4 zmluvy o nájme č.1/2008 (784.13 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
04.04.2018 Kúpna zmluva č.6/2018 (3.88 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
04.04.2018 Kúpna zmluva č.7/2018 (3.57 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
04.04.2018 Kúpna zmluva č.8/2018 (3.52 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
02.04.2018 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.01.2018-31.03.2018 (364.50 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
30.03.2018 Zápisnica OZ 01.03.2018 (145.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
28.03.2018 Rámcová zmluva č.4358/129/03/18-OD (2.04 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
26.03.2018 Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu (2.40 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
21.03.2018 Zmluva č. 148 087 (1.24 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
21.03.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej siete (1.83 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
16.03.2018 VZN obce Prečín č.1/2018 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prečín (33.50 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
09.03.2018 Rámcová zmluva podľa § 409 a nasl. obchodného zákoníka v aktuálnom znení - Sadro, s.r.o. (1.06 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
02.03.2018 Rozpočet 2018 (3.26 MB)
Zaradenie: Rozpočty, popis:
02.03.2018 Zápisnica OZ 25.01.2018 (116.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
13.02.2018 Zmluva č.179/2018 (783.72 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
06.02.2018 Zmluva o manažmenta projektu (1.74 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
02.02.2018 Zmluva o poskytovaní služieb (643.59 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
22.01.2018 Zápisnica OZ 29.12.2017 (119.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
02.01.2018 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.10.2017 do 31.12.2017 (365.50 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
22.12.2017 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Prečín (2.64 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
22.12.2017 Zápisnica OZ 30.11.2017 (140.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
09.12.2017 Zmluna o požičiavaní DVD nosičov pe verejné premietanie (871.72 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
05.12.2017 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 (497.41 kB)
Zaradenie: VZN, popis: VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018
27.11.2017 Zápisnica OZ 26.10.2017 (118.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
22.11.2017 Zmluva o učinkovaní r.2017 (698.42 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
21.11.2017 Zmluva o učínkovaní (688.31 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
06.11.2017 Zmluva o dielo č.6/2017 (1.24 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
02.11.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (710.79 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
30.10.2017 VZN obce Prečín č.2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce (735.52 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
27.10.2017 Zápisnica OZ 07.09.2017 (125.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
17.10.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov (121.20 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
13.10.2017 Zmluva o dielo č.5/2017 (1.25 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
02.10.2017 Súhraná správa o zákazkách - Obdobie od 01.07.2017 do 30.09.2017 (366.00 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
20.09.2017 Zmluva o dielo č.Z1/2017/077/03 (1.57 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
28.08.2017 Zápisnica OZ 27.7.2017 (121.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
22.08.2017 Dodatok k zmluve číslo 5000801 (200.02 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
18.08.2017 Zmluva o manažmente projektu (1.15 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
11.08.2017 Dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnom poskytnutí služieb (258.55 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
02.08.2017 Zmluva o dielo č.3/2017 (1.55 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
27.07.2017 Nájomná zmluva (1.44 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
27.07.2017 Nájomná zmluva (1.44 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: uzatvorená medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a Obcou Prečín
26.07.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov (942.09 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
24.07.2017 Zápisnica OZ 29.06.2017 (104.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
03.07.2017 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017 (365.50 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
30.06.2017 Výročná správa za rok 2016 (227.50 kB)
Zaradenie: Výročné správy, popis:
26.06.2017 Zápisnica OZ 25.05.2017 (114.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
16.06.2017 Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 13/A/2017 (1.27 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
16.06.2017 Zmluva o dielo č.1507/2017 (1.54 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
12.06.2017 Zmluva o dielo č.4/2017 (1.22 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
09.06.2017 Dodatok k Zmluve o dielo č.2/2017 (309.39 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.06.2017 Zmluva o dielo č. 1/2017 (2.59 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo uzatvorená medzi obcou Prečín a Martinom Bírošíkom pre rekonštrukciu strechy ZŠ Prečín
01.06.2017 Zmluva o internetovom pripojení (381.27 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.06.2017 Zmluva o dielo č.2/2017 (1.28 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
31.05.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena (2.46 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
30.05.2017 Zmluva č. 37102 (1.63 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ Prečín
30.05.2017 Zmluva č. 147044 (1.64 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ Zemianska Závada
22.05.2017 Zápisnica OZ 27.04.2017 (156.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
22.05.2017 Dodatok o poskytovaní verejných služieb (915.87 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
12.05.2017 Zmluva o dielo č.: Z1/2017/027/03 (1.63 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
28.04.2017 Záverečný účet obce Prečín za rok 2016 (270.50 kB)
Zaradenie: Záverečné účty, popis:
24.04.2017 Zápisnica OZ 30.03.2017 (104.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
21.04.2017 Zmluva o výpožičke oporných bodov- stĺpov (58.80 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
27.03.2017 Zápisnica OZ 23.02.2017 (112.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
28.02.2017 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb (417.75 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
23.02.2017 Rozpočet 2017, 2018-2019 (2.90 MB)
Zaradenie: Rozpočty, popis:
20.02.2017 Zmluva o kontrólnej činnosti (1.46 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Detské ihriská
20.02.2017 Zápisnica OZ 26.01.2017 (128.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
23.01.2017 Zápisnica OZ 29.12.2016 (96.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
02.01.2017 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.10.2016 do 31.12.2016 (364.50 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
30.12.2016 VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (49.63 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
28.12.2016 Zmluva o dielo č. O/348/2016 (39.28 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva uzatvorená medzi obcou Prečín a METAL SERVIS Recycling s.r.o.
22.12.2016 Zápisnica OZ 24.11.2016 (140.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
25.11.2016 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (462.85 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
23.11.2016 Kúpna zmluva (466.89 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva uzatvorená medzi Obcou Prečín a Dobrovoľným hasičským zborom Horný Lieskov na predaj požiarneho vozidla AVIA A-30.
23.11.2016 Zápisnica OZ 27.10.2016 (101.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
07.11.2016 Zmluva o dielo uzatvorená medzi Pavol Kuliha PARKSERVIS a obcou Prečín na arboristické práce v areáli ZŠ Prečín (869.93 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
28.10.2016 Nájomná zmluva č.1/2016 o nájme nebytových priestorov (1.12 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
21.10.2016 Zápisnica OZ 29.9.2016 (96.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
20.10.2016 Dodatok č.1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny (816.51 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
18.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest (591.75 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
11.10.2016 Zmluva o výpožičke (932.46 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: uzatvorená medzi Obcou Prečín a PLAYMAX s.r.o. o prenájme stĺpov miestneho rozhlasu pre umiestnenie a prevádzkovanie optického internetu a IPTV.
03.10.2016 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.07.2016 do 30.09.2016 (367.00 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
03.10.2016 Nájomná zmluva č.895/2015 (236.53 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
23.08.2016 Dodatok k Zmluve o dielo č.11/2016 (319.63 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
12.08.2016 Zápisnica OZ 21.7.2016 (105.00 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
05.08.2016 Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce (498.61 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.08.2016 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (2.47 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
28.07.2016 Zmluva o dielo č.10/2016 (762.08 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Prečín a STAVEA-ing. Anton Poliček pre rekonštrukciu opadanej omietky-fasády na budove ZŠ Prečín
28.07.2016 Zmluva o dielo č.11/2016 (757.26 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Prečín a STAVEA-ing. Anton Poliček pre rekonštrukciu oplotenia MŠ Prečín
20.07.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie - Limbora (406.40 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
20.07.2016 Zmluva o dielo č.5/2016 (1.29 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Prečín a Michalom Novákom pre rekonštrukciu povrchovej úpravy strechy, ďaždových žľabov a zvodov na budove požiarnej zbrojnice v obci Prečín
11.07.2016 Zmluva o dielo č. 15/2016 (794.10 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Asfaltová úprava komunikácie v obci Prečín - lokalita Pri ihrisku.
01.07.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (3.25 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.07.2016 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.04.2016 do 30.06.2016. (364.50 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis:
24.06.2016 Zápisnica OZ 23.06.2016 (77.99 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
24.06.2016 VZN obce Prečín o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (449.05 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
07.06.2016 Zmluva o audítorskom overení č.24/2016 (1.24 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o audítorskom overení č.24/2016 uzatvorená medzi Obcou Prečín a APX,k.s. pre výkon audítorskej činnosti.
26.05.2016 Zápisnice OZ 26.05.2016 (71.10 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
06.05.2016 Záverečný účet obce za rok 2015 (121.84 kB)
Zaradenie: Záverečné účty, popis:
06.05.2016 Výročná správa obce za rok 2015 (170.69 kB)
Zaradenie: Výročné správy, popis:
29.04.2016 Zápisnica OZ 28.04.2016 (65.21 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
26.04.2016 Dodatok č.3 zmluvy o nájme č.1/2008 (532.31 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
18.04.2016 Zmluva o dielo č.4/2016 (1.28 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva uzatvorená medzi Obcou Prečín a Rastislavom Brezničanom pre Rozšírenie verejného osvetlenia – Ohrádky.
05.04.2016 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 10.4.2008 (265.52 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.04.2016 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.01.2016 do 31.03.2016 (120.09 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis: Podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11.03.2016 Zmluva o dielo č.3/2016 (1.38 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva uzatvorená medzi Obcou Prečín a Vladimírom Blaškom Gas-vodoterm pre Rekonštrukciu vykurovacieho systému v archíve OÚ.
26.02.2016 Zápisnica OZ 25.02.2016 (75.77 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
26.02.2016 Obce Prečín o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (385.52 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
25.02.2016 Rozpočet 2016 (132.07 kB)
Zaradenie: Rozpočty, popis: Uz. OZ 13/2016
24.02.2016 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb (644.36 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o nájme a poskytovaní služieb uzatvorená medzi obcou Prečín a Konica Minolta Slovakia spol. s r.o..
04.02.2016 Zmluva o dielo č.1/2016 (1.28 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva uzatvorená medzi Obcou Prečín a Ľubomírom Hluškom na Montáž a inštaláciu informačného systému na ulici Lúky, Za ihriskom a Ohrádky.
02.02.2016 Zmluva o združení finančných prostriedkov (600.08 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o združení finančných prostriedkov uzatvorená medzi Obcou Prečín a Občianskym združením Mikroregión Strážovské vrchy pre vypracovanie žiadosti na nenávratný finančný príspevok a verejné obstarávanie na projekt domáceho kompo
22.01.2016 Zápisnica OZ 21.01.2016 (70.08 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
18.01.2016 Zmluva o zabezpečení starostlivosti pre odchytených psov (481.42 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o zabezpečení starostllivosti pre odchytených psov uzatvorená s OZ Hafkáči Ing. Paulína Bednáriková Harvánková o zabezpečení svojích priestorov na umiestnenie a starostlivosť o túlaných, nájdených alebo odchytených psov na územ
12.01.2016 Zmluva o dielo č.2/2016 (1.29 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva uzatvorená medzi Obcou Prečín a Hájek&S&D s.r.o. pre Revízie a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení.
04.01.2016 VZN o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (515.29 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
04.01.2016 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.10.2015 do 31.12.2015 (117.36 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis: Podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
04.01.2016 Zmluva o dielo (735.71 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
02.01.2016 Zmluva o poskytovaný služieb (1.88 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva na vývoz komunálneho odpadu a jeho uloženie, vývoz drobných stavebných odpadov, veľkokapacitných kontajnerov, komodít separovaného zberu a ich zhodnocovanie
29.12.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena (2.54 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
29.12.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena (2.53 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Kanalizácia a vodovod - lokalita Majer, Lúky
22.12.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s NATUR-PACK (1.50 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
18.12.2015 Zápisnica OZ 17.12.2015 (97.50 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
02.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (515.29 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
27.11.2015 Zápisnica OZ 26.11.2015 (84.30 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
19.11.2015 Zmluva o obstaraní zájazdu (468.83 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorená medzi Základnou školou Prečín a Ing. Michalom Kováčom – CK Andromeda.
12.11.2015 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (282.84 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzatvorený medzi RRA Púchov a Obcou Prečín.
23.10.2015 Zápisnica OZ 22.10.2015 (69.40 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
01.10.2015 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.07.2015 do 30.09.2015 (130.98 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis: Podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30.09.2015 Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Datacentru (375.86 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Datacentru
25.09.2015 Zápisnica OZ 24.09.2015 (105.93 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
31.08.2015 Zmluva o dielo č.9/2015 (1.37 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo č.10/2015 uzatvorená medzi obcou Prečín a Vladimírom Blaškom Gas – vodoterm pre rekonštrukciu kotolne v zdravotnom stredisku v obci Prečín.
31.08.2015 Zmluva o dielo č.10/2015 (1.38 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo č.10/2015 uzatvorená medzi obcou Prečín a Vladimírom Blaškom Gas-vodoterm na výmenu plynových vykurovacích telies gamát na OÚ Prečín.
28.08.2015 Zápisnica OZ 27.08.2015 (112.53 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
25.08.2015 Zmluva o poskytnutí z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR (1.66 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR na rok 2015.
10.08.2015 Zmluva o dielo (933.21 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zhotovenie knihy o obci Prečín.
28.07.2015 Zmluva o dielo č.7/2015 (1.59 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo č.7/2015 s Dosa Slovakia s.r.o. - MK ZZ
16.07.2015 Zmluva dielo č. 12/2015 (1.25 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo č. 12/2015 uzatvorená medzi Obcou Prečín a Jaroslavom Kopáčom pre Výmenu žiariviek za LED trubice v budove Základnej školy v Prečíne.
10.07.2015 Zmluva o dielo č.11/2015 (1.23 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo č.11/2015 uzatvorená medzi Obcou Prečín a Rastislavom Brezničanom pre Rozšírenie verejného osvetlenia
02.07.2015 Zmluva o dielo č.1/2015 (1.36 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Prečín a Viliamom Lieskovským na opravu stien a maľovanie kultúrneho domu.
01.07.2015 Súhrnná správa o zákazkách - Obdobie od 01.04.2015 do 30.06.2015. (129.65 kB)
Zaradenie: Súhrnné správy VO, popis: Podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30.06.2015 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu (4.00 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
29.06.2015 Zmluva o poskytovaní služieb (379.13 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva uzatvorená medzi Obcou Prečín a dodávateľom Mapa Slovakia Digital, s.r.o. na poskytovanie služieb pre sprístupnenie softverového produktu mObec.
26.06.2015 Zápisnica OZ 25.06.2015 (110.35 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
04.06.2015 Zmluva o dielo PHSR (987.83 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Prečín a Regionálnou rozvojovou agentúrou Púchov o vypracovaní Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2014 – 2020.
04.06.2015 Mandátna zmluva (1.01 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Mandátna zmluva uzatvorená medzi Obcou Prečín a MP Profit, s.r.o. o zabezpečení verejného obstarávania na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v obci Prečín a miestnu časť Zem. Závada.
04.06.2015 Zmluva o dielo č. 5/2015 (1.03 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva uzatvorená medzi Obcou Prečín a Ing. Milanom Krchňavým – DPZ na dodávku projektovej dokumentácie pre Úpravu toku – Líščí potok, k.ú. Prečín.
02.06.2015 Zmluva o dielo č.03/2015 (1.09 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo č.03/2015 uzatvorená medzi Obcou Prečín a Ing. Zuzanou Židekovou na vypracovanie monitorovacích správ k projektu Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Prečín.
29.05.2015 Zápisnica z OZ 28.05.2015 (110.65 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
27.05.2015 Zmluva o dielo č.6/2015 (1.27 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo č.6/2015 uzatvorená medzi Obcou Prečín a Jaroslavom Kopáčom na Rozšírenie verejného osvetlenia pod Bodinou.
18.05.2015 Zmluva o dielo č.4/2015 (1.39 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo č.4/2015 uzatvorená medzi Obcou Prečín a Jánou Augustínom, SUPTel, s.r.o. na prekládku telefónneho stĺpa v obci Prečín.
16.05.2015 Zmluva o dielo č.2/2015 (1.38 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Prečín a Ing. Martinom Sandanusom na spracovanie architektonickej dokumentácie a projektovej dokumentácie na spevnenú plochu pred kultúrnym domom.
13.05.2015 Zmluva o dielo (1.05 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Prečín a Ing. Marcelom Trnovským, Sagarmatha Co. na arboristické práce v areáli cintorína v obci Prečín.
07.05.2015 Záverečný účet obce za rok 2014 (120.41 kB)
Zaradenie: Záverečné účty, popis:
07.05.2015 Výročná správa obce za rok 2014 (4.21 MB)
Zaradenie: Výročné správy, popis:
05.05.2015 Zmluva o združení finančných prostriedkov (583.73 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
04.05.2015 Zápisnica OZ 30.04.2015 (104.79 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
01.05.2015 VZN obce Prečín č.1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby (42.92 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
01.04.2015 Zmuluva o kúpe cenných papierov č. 144/2015 (581.99 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva uzatvorená medzi Obcou Prečín a Prima bankou Slovensko, a.s..
27.03.2015 Zápisnica OZ 26.03.2015 (86.60 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
26.03.2015 Rozpočet 2015 (138.77 kB)
Zaradenie: Rozpočty, popis: Uz. OZ 45/2015
26.02.2015 Zmluva o dielo na spracovanie Koncept a návrh ÚPN – obce Prečín (1.93 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
20.02.2015 Zápisnica OZ 19.02.2015 (125.71 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
28.01.2015 Zápisnica OZ 27.01.2015 (128.97 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
16.01.2015 Zmluva o poskytnutí služieb (667.50 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva uzatvorená medzi Obcou Prečín a Alenou Božíkovou pre služby správy registratúry
02.01.2015 VZN Dane 2015 (206.90 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
15.12.2014 Zápisnica z ustan. zasadania OZ 12.12.2014 (90.72 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
24.11.2014 Zmluva o dielo č. 3/2014 (1.59 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Výmena dverí v KD Prečín.
12.11.2014 Zápisnica z OZ 11.11.2014 (82.07 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
31.10.2014 Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy (517.92 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
15.10.2014 Zápisnica z OZ 14.10.2014 (118.01 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
02.10.2014 Zmluva o audítorskom overení č.66/2014 (1.06 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
18.09.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena (1.15 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
15.09.2014 Zápisnica zo zasasadania mimoriad. OZ 14.08.2014 (55.16 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
03.09.2014 Zápisnica z OZ 02.09.2014 (114.51 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
18.07.2014 Komisionárska zmluva (968.86 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Komisionárska zmluva a dodatok č. 1 k zmluve na zabezpečenie stravných poukážok
02.07.2014 Zápisnica z OZ 01.07.2014 (117.42 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
30.06.2014 Program odpadového hospodárstva 2011-2015 (744.43 kB)
Zaradenie: VZN, popis: Program odpadového hospodárstva obce Prečín na roky 2011 - 2015
20.06.2014 Zmluva o dielo (1.61 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Rekonštrukcia terasy MŠ Prečín.
20.06.2014 Zmluva o dielo 2/2014 (1.61 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Rozšírenie verejného osvetlenia – ulica Niva – za ihriskom.
30.04.2014 Zápisnica z OZ 29.04.2014 (110.88 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
11.04.2014 Záverečný účet obce za rok 2013 (131.11 kB)
Zaradenie: Záverečné účty, popis:
11.04.2014 Výročná správa obce za rok 2013 (216.22 kB)
Zaradenie: Výročné správy, popis:
26.03.2014 Zápisnica z OZ 25.03.2014 (110.17 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
03.03.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena (1.35 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva uzatvorená medzi Obcou Prečín a PVS, a.s. o zriadení vecného bremena
26.02.2014 Zápisnica z OZ 25.02.2014 (93.73 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
25.02.2014 Rozpočet 2014 (136.74 kB)
Zaradenie: Rozpočty, popis: Uz. OZ 12/2014
29.01.2014 Zápisnica z OZ 28.01.2014 (93.68 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
04.12.2013 Zápisnica z OZ 03.12.2013 (107.43 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
15.11.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena (1.15 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
06.11.2013 Zápisnica z OZ 05.11.2013 (94.91 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
02.10.2013 Zápisnica z OZ 01.10.2013 (99.18 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
30.09.2013 Zmluva o dielo č. 4/2013 (1.72 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Asfaltová úprava miestnych komunikácií v obci Prečín.
27.09.2013 Zmluva o dielo č.2/2013 (1.49 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Uzatvorená medzi ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. a Obec Prečín, ktorej predmetom je realizácia rekonštrukcie VO.
04.09.2013 Nájomná zmluva (404.77 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Medzi Obec Prečín a MAS Naše Považie.
04.09.2013 Zápisnica z OZ 03.09.2013 (98.99 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
31.07.2013 Zápisnica z OZ 30.07.2013 (109.95 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
19.06.2013 Zápisnica z OZ 18.06.2013 (111.38 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
02.05.2013 Zápisnica z OZ 30.04.2013 (103.55 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
01.05.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov a dočasnom užívaní pozemku (205.59 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
30.04.2013 Záverečný účet obce za rok 2012 (144.02 kB)
Zaradenie: Záverečné účty, popis:
30.04.2013 Výročná správa obce za rok 2012 (105.88 kB)
Zaradenie: Výročné správy, popis:
19.04.2013 Zmluva o dielo č. 03/2013 (4.58 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zateplenie objektu materskej školy.
27.03.2013 Zápisnica z OZ 26.03.2013 (91.33 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
12.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny (4.64 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
25.02.2013 Rozpočet 2013 (144.74 kB)
Zaradenie: Rozpočty, popis: Uz. OZ 24/2013
16.02.2013 Zmluva o nájme lesných pozemkov (1.16 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
06.02.2013 Zápisnica OZ 05.02.2013 (112.83 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
16.01.2013 Zmluva č.4/2013 (679.85 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva č.4/2013 zo dňa 15.1.2013 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
12.01.2013 Zmluva o poskytnutí NFP (23.15 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Rekonštrukciu a modernizáciu VO v obci Prečín.
31.12.2012 Zápisnica OZ 28.12.2012 (2.46 MB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
05.12.2012 Zápisnica OZ 04.12.2012 (4.87 MB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
28.11.2012 Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy (609.13 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
21.11.2012 Všeobecne záväzné nariadenie obce Prečín o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prečín (44.00 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
07.11.2012 Zápisnica OZ 06.11.2012 (5.11 MB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
19.10.2012 Zmluva o manažmente VO (957.02 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o manažmente VO MP profit
16.10.2012 Zmluva o dielo č. 1/2012 (1.74 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Rekonštrukcia parkoviska pri zdrav. stredisku.
03.10.2012 Zápisnica OZ 02.10.2012 (99.34 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
05.09.2012 Zápisnica OZ 04.09.2012 (3.80 MB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
27.06.2012 Zápisnica OZ 26.06.2012 (2.98 MB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
31.05.2012 Zápisnica OZ 30.05.2012 (3.15 MB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
30.05.2012 Záverečný účet obce za rok 2011 (109.50 kB)
Zaradenie: Záverečné účty, popis:
30.05.2012 Výročná správa obce za rok 2011 (122.82 kB)
Zaradenie: Výročné správy, popis:
25.04.2012 Zápisnica OZ 24.04.2012 (98.01 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
28.03.2012 Zápisnica OZ 27.03.2012 (76.37 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
27.03.2012 Rozpočet 2012 (129.60 kB)
Zaradenie: Rozpočty, popis: Uz. OZ 13/2012
01.02.2012 Zápisnica OZ 31.01.2012 (75.07 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
24.01.2012 Zápisnica OZ 23.01.2012 (841.39 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
31.08.2011 Zmluva o poskytnutí služieb č. 801/2011 (1.96 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Vývoz komunálneho odpadu, veľkokapacitných kontajnerov a komodít separovaného zberu.
02.08.2011 Zmluva o dielo č.1/2011 (1.61 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
01.08.2011 Zmluva o dielo č. 1/2011 (1.63 MB)
Zaradenie: Zmluvy, popis: Zmluva o opravu strechy kultúrneho domu.
29.06.2011 Zápisnica z OZ 28.06.2011 (90.48 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
17.06.2011 Firma SSE a.s. Žilina – Zmluva o zriadení vecného bremena s dátumom (603.08 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
07.06.2011 Záverečný účet obce za rok 2010 (141.50 kB)
Zaradenie: Záverečné účty, popis:
07.06.2011 Rozpočet 2011 (135.62 kB)
Zaradenie: Rozpočty, popis:
03.02.2011 Kúpna zmluva (394.96 kB)
Zaradenie: Zmluvy, popis:
28.01.2011 Zápisnica z OZ 27.01.2011 (97.81 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
08.10.2010 Zápisnica z OZ 07.10.2010 (87.74 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
14.12.2009 VZN – prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska (50.50 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
02.01.2009 VZN o zásadach hospodárenia s majetkom obce (35.50 kB)
Zaradenie: VZN, popis:
18.12.2008 Zápisnica z OZ 17.12.2008 (107.58 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis:
01.08.2008 Zápisnica z OZ 31.07.2008 (97.21 kB)
Zaradenie: Zápisnica, popis: