13. Hasičský zájazd

Dňa 18.8.2018 organizoval DHZ Prečín XIII. hasičský zájazd do Nitry na 45. medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu AGROKOMPLEX 2018. Bohatý program a krásne slnečné počasie spôsobili, že nám celý deň prešiel veľmi rýchlo. Veríme, že tohtoročný zájazd bol pre všetkých príjemným spestrením sobotného dňa a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu v roku 2019.

Marcel Dubec